Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Beheersing appelbladgalmuggen aan de hand van monitoring
  Elberse, I.A.M. ; Sluis, B.J. van der - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 36
  vruchtbomen - malus - plantenplagen - dasineura mali - bestrijdingsmethoden - geïntegreerde plagenbestrijding - monitoring - optimalisatiemethoden - fruit trees - malus - plant pests - dasineura mali - control methods - integrated pest management - monitoring - optimization methods
  Minuscule mugjes zorgen in de moerbeddenteelt van appel voor grote problemen. Bij ernstige aantasting door deze appelbladgalmuggen (Dasineura mali) wordt de groei flink geremd en reageert de boom met het vormen van teveel scheuten. In dit project is onderzocht of de bestrijding van appelbladgalmuggen met bestaande en eventueel nieuwe gewasbeschermingsmiddelen te verbeteren is, door gebruik te maken van een feromoonval als hulpmiddel om op het juiste tijdstip bespuitingen uit te voeren.
  Bestrijdingsstrategie appelbladgalmug
  Elberse, I.A.M. ; Sluis, B.J. van der - \ 2012
  De Boomkwekerij 25 (2012)15. - ISSN 0923-2443 - p. 20 - 21.
  vruchtbomen - appels - dasineura mali - plagenbestrijding - onderstammen - malus pumila - feromoonvallen - monitoring - bestrijdingsmethoden - fruit trees - apples - dasineura mali - pest control - rootstocks - malus pumila - pheromone traps - monitoring - control methods
  Monitoring van appelbladgalmuggen in de onderstammenteelt is goed mogelijk met feromoonvallen. Daarna zijn de muggen effectief te bestrijden met Movento. Dat blijkt uit onderzoek door PPO. De bestrijdingsstrategie kan echter nog wel worden verbeterd.
  Beheersing appelbladgalmuggen
  Elberse, I.A.M. - \ 2010
  gewasbescherming - malus - onderstammen - vruchtbomen - gewasmonitoring - dasineura mali - feromoonvallen - plagenbestrijding - plant protection - malus - rootstocks - fruit trees - crop monitoring - dasineura mali - pheromone traps - pest control
  Appelbladgalmuggen (Dasineura mali) veroorzaken groeiremming en teveel vertakkingen in appelmoerbedden. Bestrijding met bestaande middelen werkt niet afdoende, doordat de schadelijke larven verborgen zitten in het strak opgerolde blad. Bestrijding moet plaatsvinden tijdens de vlucht van de muggen of voordat de larven galvorming veroorzaken. Goed waarnemen is daarvoor van groot belang. In dit project is geprobeerd de bestrijding te optimaliseren aan de hand van monitoring met feromoonvallen.
  Beheersing appelbladglamuggen in de vruchtboomkwekerij : eindrapportage van de proeven in 2006 en 2007
  Sluis, B.J. van der; Helm, F.P.M. van der; Elberse, I.A.M. - \ 2008
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 44
  dasineura mali - larven - malus - vruchtbomen - plantenplagen - geïntegreerde bestrijding - gewasmonitoring - teelt - landbouwkundig onderzoek - nederland - dasineura mali - larvae - malus - fruit trees - plant pests - integrated control - crop monitoring - cultivation - agricultural research - netherlands
  De aantasting van appelbomen door de larven van appelbladgalmuggen veroorzaakt misvorming van de bladeren, geeft ongewenste vertakking en kost groei. Door hun verborgen leefwijze in de gallen (opgerolde bladeren) zijn ze moeilijk bereikbaar voor gewasbeschermingsmiddelen. In de vluchtperioden moet daarom vaak gespoten worden. Dit moet gebeuren voordat de larven actief worden, anders is er al schade veroorzaakt. Bij de start van dit project waren er slechts breedwerkende insecticiden (o.a. deltamethrin en dimethoaat) toegelaten in de boomkwekerij. Deze middelen bestrijden ook natuurlijke vijanden van andere plaaginsecten en bestuivers en passen daarom niet in een geïntegreerde aanpak van gewasbescherming. Voor het kunnen uitvoeren van geïntegreerde gewasbescherming is het nodig dat het middelenpakket breder wordt en dat er meer selectieve middelen beschikbaar komen. Verder is het nodig dat het juiste bestrijdingsmoment goed kan worden bepaald door middel van een goede monitoring. Binnen dit project is onderzoek gedaan aan monitoring en bestrijding van volwassen galmuggen tijdens de vlucht. De werking van twee insectenvallen is met elkaar vergeleken en de hoogte waarop ze opgehangen werden. Daarnaast zijn middelenproeven uitgevoerd, zowel met chemische middelen als met een afweermiddel (repellent). Het onderzoek gebeurde zoveel mogelijk op kwekerijen. Enkele proeven zijn uitgevoerd op de proeflocatie Lisse omdat het infectieniveau in de veldproeven een aantal jaren te laag was.
  Beheersen van appelbladgalmuggen is maatwerk
  Sluis, B.J. van der; Elberse, I.A.M. - \ 2008
  De Boomkwekerij 2008 (2008)2. - ISSN 0923-2443 - p. 19 - 20.
  vruchtbomen - appels - onderstammen - aantasting - dasineura mali - feromonen - vangmethoden - pesticiden - gewasbescherming - fruitteelt - fruit trees - apples - rootstocks - infestation - dasineura mali - pheromones - trapping - pesticides - plant protection - fruit growing
  Sinds 2003 verricht PPO onderzoek naar de appelbladgalmug. Vooral in de teelt van de onderstammen op moerbedden is de schade groot, de larven zorgen er namelijk voor dat de scheuten niet goed uitgroeien en dat de bladeren naar binnen krullen.
  Appelbladgalmuggen vallen voor hun eigen luchtje
  Elberse, I.A.M. - \ 2005
  De Boomkwekerij 18 (2005)44. - ISSN 0923-2443 - p. 15 - 15.
  dasineura mali - plagenbestrijding - gewasbescherming - vangmethoden - feromonen - geurstoffen - vruchtbomen - dasineura mali - pest control - plant protection - trapping - pheromones - odours - fruit trees
  Voor een goede bestrijding van de appelbladgalmug is het beter de volwassen galmuggen aan te pakken. Een belangrijk rol hierbij spelen de lokstoffen. Britse onderzoekers van de University of Greenwich en East Malling zijn er in geslaagd de geurstof van de appelbladgalmug te achterhalen. Deze geurstof kan door de mens gebruikt worden om de insecten in de val te lokken
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.