Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 29

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==demonstrations
Check title to add to marked list
Aardappeldemodag 2014
Fresco, L.O. ; Ende, J.E. van den - \ 2014
Wageningen UR, Plant Sciences Group
potatoes - arable farming - techniques - mechanization - demonstrations - aardappelen - akkerbouw - technieken - mechanisatie - demonstraties (vertoning)
Impressie van de Aardappeldemodag op 20 augustus 2014 op PPO-locatie Westmaas, georganiseerd door Wageningen UR en NAO
Meer inzicht met Demonstratiemodel Bewaring Bloembollen
Wildschut, J. - \ 2014
BloembollenVisie 2014 (2014)299. - ISSN 1571-5558 - p. 18 - 19.
bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - ventilatie - landbouwkundig onderzoek - modellen - demonstraties (vertoning) - overzichten - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - ventilation - agricultural research - models - demonstrations - reviews
Er valt meer te sturen tijdens de bewaring van bloembollen dan menigeen denkt. Dat blijkt uit het Demonstratiemodel Bewaring Bloembollen, dat door PPO is ontwikkeld. Het model geeft meer inzicht in de relatie tussen de hoeveelheid lucht, het vereiste bewaarklimaat en de gehanteerde schadedrempels.
Drukst bezochte demodag ooit trotseert alle nattigheid : Aardappeldemodag PPO Westmaas
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2014
Aardappelwereld 68 (2014)9. - ISSN 0169-653X - p. 13 - 17.
technieken - mechanisatie - akkerbouw - aardappelen - demonstraties (vertoning) - techniques - mechanization - arable farming - potatoes - demonstrations
De druk bezochte Aardappeldemodag op 20 augustus 2014 in Westmaas trok 7000 bezoekers, waaronder Louise Fresco, de kersverse voorzitter van de RVB van Wageningen UR. Alle rooiers trotseerden de nattigheid en bleven probleemloos doordraaien. 'Schone teelt bepaalt de toekomst' was het thema van de dag.
Weight Watcher en Big Data : Aardappeldemodag in Westmaas
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, - \ 2014
Boerderij 99 (2014)48. - ISSN 0006-5617 - p. 44 - 49.
akkerbouw - aardappelen - kennisoverdracht - opslag op de boerderij - landbouwwerktuigen - veldproeven - gegevens verzamelen - teeltsystemen - demonstraties (vertoning) - arable farming - potatoes - knowledge transfer - farm storage - farm machinery - field tests - data collection - cropping systems - demonstrations
De Aardappeldemodag in Westmaas, preofboerderij van PPO-agv; op het veld ging het over machines, teelt en oogst. In de lezingenhal stond aanscherping van bewaarresultaten centraal.
Schone teelt bepaalt de toekomst : Aardappel Demodag PPO Westmaas
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2014
Aardappelwereld 68 (2014)8. - ISSN 0169-653X - p. 19 - 45.
akkerbouw - aardappelen - kwaliteit na de oogst - mechanisatie - demonstraties (vertoning) - arable farming - potatoes - postharvest quality - mechanization - demonstrations
Catalogus van de Aardappeldemodag in Westmaas. het thema van 2014 luidt 'Schone teelt bepaalt de toekomst'
Schone teelt is een absolute voorwaarde om producten af te kunnen blijven zetten : Aardappel Demodag PPO Westmaas
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2014
Aardappelwereld 68 (2014)8. - ISSN 0169-653X - p. 12 - 13.
aardappelen - akkerbouw - mechanisatie - oogsten - kwaliteit na de oogst - demonstraties (vertoning) - potatoes - arable farming - mechanization - harvesting - postharvest quality - demonstrations
Het thema van de Aardappeldomodag in augustus 2014 zal zijn 'Schone teelt bepaalt de toekomst'
'Kom met vragen en voorstellen'
Wildenbeest, G. ; Looman, B.H.M. - \ 2014
BloembollenVisie 2014 (2014)292. - ISSN 1571-5558 - p. 64 - 64.
informatiecentra - demonstraties (vertoning) - innovaties - kennisoverdracht - informatieverspreiding - bloembollen - kwekers - information centres - demonstrations - innovations - knowledge transfer - diffusion of information - ornamental bulbs - growers
Eind vorig jaar is het Innovatie en Demonstratie Centrum (IDC) Bollen en Vaste Planten van start gegaan. Gevestigd bij PPO in Lisse is het doel van het IDC innovaties te realiseren en te stimuleren. 'Ik roep ondernemers in de Bollenstreek op om met vragen te komen,' zegt projectleider Barry Looman.
"Kritisch begeleiden en volgen gewasbeschermingsmiddelen belangrijk" - Aardappel Demodag Westmaas
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2014
Aardappelwereld 68 (2014)4. - ISSN 0169-653X - p. 10 - 11.
demonstraties (vertoning) - akkerbouw - aardappelen - proefboerderijen - proefstations - demonstrations - arable farming - potatoes - experimental farms - experimental stations
Inleiding op de serie “Kritisch begeleiden en volgen gewasbeschermingsmiddelen belangrijk” n.a.v. de Aardappeldemodag 2014 in Westmaas , bij het Proefbedrijf van het PPO-agv.
Eerste ervaringen uit demo Tijd voor Onderzaai
Verloop, K. ; Hilhorst, G.J. - \ 2013
Nieuwsbrief Koeien & Kansen 2013 (2013)39.
zea mays - grassen - ondergewassen - festuca arundinacea - lolium multiflorum - zaaien - bodemkwaliteit - demonstraties (vertoning) - akkerbouw - grasses - catch crops - sowing - soil quality - demonstrations - arable farming
Om uitspoeling van nutriënten na oogst van de snijmaïs te beperken en de bodemkwaliteit op peil te houden is een goed vanggewas nodig. Veelal wordt een vanggewas gezaaid na de maïsoogst. Dat is eigenlijk te laat omdat er dan weinig groeizame dagen zijn, waardoor er nauwelijks groene bodembedekking ontstaat
Duurzame aardappelteelt in ieders belang : thema Aardappeldemodag 2012: duurzaam naar topopbrengst
Slabbekoorn, Hanja ; Tramper, Marcel - \ 2012
potatoes - sustainability - arable farming - demonstrations - knowledge transfer - extension
Veel belangstelling voor biologische velddag : verslag BioVelddag 2012
Schlaman, G.L.H. ; Hoop, A. de; Balen, D.J.M. van - \ 2012
Ekoland 32 (2012)7-8. - ISSN 0926-9142 - p. 9 - 9.
akkerbouw - biologische landbouw - demonstraties (vertoning) - mechanisatie - cultuurmethoden - arable farming - organic farming - demonstrations - mechanization - cultural methods
Woensdag 27 juni 2012 is in Lelystad de Biologische Velddag gehouden. De gecombineerde Akkerbouw Velddag en Biologische Velddag trokken ruim 700 bezoekers. Voornamelijk akkerbouwers, maar ook het bedrijfsleven was goed vertegenwoordigd. Motto van de dag: gewassen en technieken zien en ervaren in het veld.
Aardappeldemodag 2012: Duurzaam naar topopbrengst (Interview met Thie-Arend Brouwer, Hanja Slabbekoorn en Marcel Tramper)
Delleman, J. ; Brouwer, T.A. ; Slabbekoorn, J.J. ; Tramper, M. - \ 2012
Aardappelwereld 66 (2012)2. - ISSN 0169-653X - p. 4 - 5.
aardappelen - demonstraties (vertoning) - landbouwtentoonstellingen - akkerbouw - gewasopbrengst - oogsttoename - duurzaamheid (sustainability) - potatoes - demonstrations - agricultural shows - arable farming - crop yield - yield increases - sustainability
Op 22 augustus 2012 zal de Aardappeldemodag te Westmaas weer plaatsvinden. In deze tiende editie staat het thema 'Duurzaam naar topopbrengst' centraal.
Innovatieve onkruidbestrijding in de teelt van boomkwekerijgewassen in de vollegrond
Kuik, A.J. van - \ 2011
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 26
boomteelt - overblijvende planten - onkruidbestrijding - methodologie - vollegrondsteelt - innovaties - technische vooruitgang - landbouwtechniek - demonstraties (vertoning) - precisielandbouw - arboriculture - perennials - weed control - methodology - outdoor cropping - innovations - technical progress - agricultural engineering - demonstrations - precision agriculture
In de boom- en vaste plantenteelt is onkruid een groot probleem. De onkruidbestrijdingsmiddelen die telers gebruiken, veroorzaken meer dan 40% van de totale milieubelasting van de gehele sector. Precisiebespuitingen en gebruik van sensoren kunnen het middelenverbruik en daarmee de milieubelasting laten afnemen met 50-80%. Daarnaast wordt de sector minder afhankelijk van bestrijdingsmiddelen. In dit project Innovatieve Onkruidbestrijding is in kaart gebracht welke nieuwe technieken voor onkruidbeheersing in de boomkwekerij beschikbaar zijn. Dit waren verschillende camera gestuurde schoffelmachines, Laag Volume systeem en Pneumat. Verder is vanuit dit project in diverse demonstraties en open dagen innovatieve onkruidbestrijding onder de aandacht gebracht van vele boom- en vaste plantentelers.
Bedenker Aardappeldemodag stopt na 10 jaar met organisatie
Tramper, Marcel - \ 2011
potatoes - demonstrations - agricultural shows - organization - cooperation - arable farming
Suikerbieten : praktijkmiddag Proefboerderij Wijnandsrade 22 september 2011 : achtergrondinformatie
Meuffels, G.J.H.M. - \ 2011
CVS Covas [etc.]
suikerbieten - akkerbouw - landbouwvoorlichting - demonstraties (vertoning) - landbouwtechniek - sugarbeet - arable farming - agricultural extension - demonstrations - agricultural engineering
Informatie over de volgende projecten en onderwerpen: samen werken aan een schone Maas; reinigen spuitapparatuur en verwerken restvloeistof en spoelwater; bieten bewaren: vorstvrij, koel en droog; veel percelen besmet met witte bietencysteaaltjes; kijk eens vaker ónder het gewas!; demonstratie bandenspanning en gewichtsverdeling; bodemverdichting op landbouwgronden; demonstratie grondbewerking.
Bijzonder drukke en geslaagde praktijkmiddag! : Interview met Gerard Meuffels
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2011
IRS
suikerbieten - demonstraties (vertoning) - landbouwvoorlichting - akkerbouw - landbouwtechniek - sugarbeet - demonstrations - agricultural extension - arable farming - agricultural engineering
Het belangstellende publiek kwam donderdag 22 september 2011 massaal naar Proefboerderij Wijnandsrade. CSV COVAS, PPO en IRS organiseerden daar de praktijkmiddag suikerbieten.
Preidag voorziet in behoefte : landelijke preidag op proefboerderij Vredepeel
Verstegen, S. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2010
Groenten & Fruit 2010 (2010)43. - ISSN 0925-9708 - p. 11 - 11.
preien - plantmachines - open dagen - plantmateriaal - plantenresten - compostering - rassen (planten) - demonstraties (vertoning) - bemesting - vollegrondsteelt - leeks - planters - open days - planting stock - plant residues - composting - varieties - demonstrations - fertilizer application - outdoor cropping
Demonstraties van plantmachines, spuittechniek en een rooier van Asalift; daarnaast een bemestingsdemo; het rassenaanbod van diverse zaadfirma's en het composteren van preiafval. Dat en nog veel meer was te zien op de goed bezochte Landelijk Preidag op 15 oktober 2010 op PPO Vredepeel.
Trainingspakket puntemissie
Huiting, H.F. - \ 2009
tuinbouw - gewasbescherming - pesticiden - verontreinigingsbeheersing - milieubescherming - informatieverspreiding - kwekers - akkerbouw - demonstraties (vertoning) - vollegrondsteelt - horticulture - plant protection - pesticides - pollution control - environmental protection - diffusion of information - growers - arable farming - demonstrations - outdoor cropping
Samen met onder andere LTO Noord, Agrodis, en waterschappen ontwikkelt Telen met toekomst een trainingspakket puntemissie voor telers. Een aantal onderdelen van dit pakket is al beschikbaar, zoals de demospuit. De training helpt mee aan een grotere bewustwording van de risico’s van puntemissies
Weinig show op hobbelbaan : demonstratiebaan te makkelijk voor spuiten
Knuivers, M. ; PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, - \ 2009
Boerderij 94 (2009)40. - ISSN 0006-5617 - p. 50 - 51.
gewasbescherming - akkerbouw - shows - landbouwtentoonstellingen - demonstraties (vertoning) - plant protection - arable farming - shows - agricultural shows - demonstrations
DLV Plant en PPO Vredepeel organiseerden begin juli 2009 de technodagen gewasbescherming. Alle fabrikanten waren present op de zomerse demo. Een verslag
Bespuiting meer en meer op maat
Hurkens, Y. ; Nieuwenhuizen, A.T. - \ 2008
Nieuwe oogst / Magazine gewas 4 (2008)16. - ISSN 1871-093X - p. 16 - 16.
akkerbouw - spuiten - opslag (planten) - aardappelen - gewasbescherming - demonstraties (vertoning) - precisielandbouw - demonstratiebedrijven, landbouw - arable farming - spraying - volunteer plants - potatoes - plant protection - demonstrations - precision agriculture - demonstration farms
Het plantspecifiek bespuiten wordt steeds belangrijker. Op de Aardappeldemodag in Westmaas in augustus 2008, demonsteerde Wageningen UR een prototype met twee spuiten, die opengaat als de camera een plant ziet, en weer uitgaat als er geen plant te zien is
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.