Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 32

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==determinatietabellen
Check title to add to marked list
Veldgids Paddenstoelen I : 500 soorten plaatjeszwammen en boleten
Dam, N.J. ; Kuyper, T.W. - \ 2013
Zeist : KNNV uitgeverij - ISBN 9789050114639 - 423
schimmels - mycologie - flora - determinatietabellen - plantengeografie - nederland - fungi - mycology - keys - phytogeography - netherlands
Zelf paddenstoelen herkennen kun je nu met deze nieuwe Veldgids paddenstoelen. De veldgids beschrijft 500 algemene soorten plaatjeszwammen en boleten van Nederland. Deze dekken ruim 95 procent van alle in Nederland geregistreerde waarnemingen - en daarmee is dit boek uniek in ons taalgebied.
De Nederlandse Bijen
Belgers, J.D.M. - \ 2013
Bijenhouden 2013 (2013)juni. - ISSN 1877-9786 - p. 4 - 5.
apidae - honingbijen - nederland - bestuivers (dieren) - drachtplanten - dierecologie - determinatietabellen - identificatie - boekbesprekingen - honey bees - netherlands - pollinators - pollen plants - animal ecology - keys - identification - book reviews
Het Jaar van de Bij (2012) was een groot succes. Alom aandacht voor zowel de honingbij als de wilde bij. Bijenhotels rezen het afgelopen jaar als paddenstoelen uit de grond; veel mensen weten nu het verschil tussen honingbij, wilde (solitaire) bij en wesp. Hoogtepunt voor veel bijenliefhebbers was de presentatie van het boek ‘De Nederlandse Bijen’op 13 december 2012 bij Naturalis in Leiden. Na onze vooraankondiging in januari hier een bespreking van een kenner.
Cultivation and diseases of Proteaceae: Leucadendron, Leucospermum and Protea
Crous, P.W. ; Denman, S. ; Taylor, J.E. ; Swart, L. ; Bezuidenhout, C.M. ; Hoffman, L. ; Palm, M.E. ; Groenewald, J.Z. - \ 2013
Utrecht, The Netherlands : CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre (CBS biodiversity series 13) - ISBN 9789070351953 - 360
proteaceae - leucadendron - leucospermum - protea - snijbloemen - teelt - plantenziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - taxonomie - identificatie - determinatietabellen - gastheerreeks - plantenziekteverwekkende bacteriën - ziektebestrijding - fytosanitair beleid - verwelkingsziekten - wortelrot - kanker (plantenziektekundig) - cut flowers - cultivation - plant diseases - plant pathogenic fungi - taxonomy - identification - keys - host range - plant pathogenic bacteria - disease control - phytosanitary policies - wilts - root rots - cankers
Proteaceae represent a prominent family of flowering plants in the Southern Hemisphere. Because of their beauty, unique appearance, and relatively long shelf life, Proteaceae cut-flowers have become a highly desirable crop for the export market. The cultivation of Proteaceae is a thriving industry that provides employment in countries where these flowers are grown, often in areas that are otherwise unproductive agriculturally. Diseases cause a loss in yield, and also limit the export of these flowers due to strict phytosanitary regulations. In this publication the fungi that cause leaf, stem and root diseases on Leucadendron, Leucospermum and Protea are treated. Data are provided pertaining to the taxonomy, identification, host range, distribution, pathogenicity, molecular characteristics and control of these pathogens. Taxonomic descriptions and illustrations are provided and keys are included to distinguish species in genera where a number of species affect Proteaceae. Disease symptoms are described and colour photographs are included. Where known, factors that affect disease epidemiology are discussed. Disease management strategies are also presented that will assist growers and advisors in making appropriate choices for reducing disease in specific areas. Information is also provided relating to crop improvement, cultivation techniques, harvesting and export considerations. Further development and expansion of this industry depends on producing and obtaining disease-free germplasm from countries where these plants are indigenous. For that reason it is important to document the fungi that occur on Proteaceae, and to establish the distribution of these fungi. These data are essential for plant quarantine services for use in risk assessments.
Systematics of the blackfly subgenus Trichodagmia Enderlein (Diptera: Simuliidae: Simulium) in the new world
Hernández Triana, L.M. - \ 2011
Wageningen University. Promotor(en): Marc Sosef; R.J. Post. - s.n. - ISBN 9789085858652 - 536
simulium - taxonomy - identification - keys - nearctic region - simulium - taxonomie - identificatie - determinatietabellen - nearctisch gebied
Veldgids Plantengemeenschappen
Schaminee, J.H.J. ; Sykora, K.V. ; Smits, N.A.C. ; Horsthuis, M. - \ 2010
Zeist : KNNV uitgeverij - ISBN 9789050113090 - 440
plantengemeenschappen - flora - plantengeografie - plantenecologie - soorten - determinatietabellen - vegetatiekunde - ecologie - nederland - plant communities - flora - phytogeography - plant ecology - species - keys - vegetation science - ecology - netherlands
Deze gids geeft een compacte beschrijving van alle plantengemeenschappen in Nederland: van open water en moerassen, graslanden en heiden, kust en binnenlandse pioniermilieus, tot ruigten, bossen en struwelen. De gids biedt ook een toegankelijke inleiding over termen en begrippen in de vegetatiekunde. Per plantengemeenschap zijn verspreidingskaartjes, samenvattende tabellen met de belangrijkste soorten en grafieken over standplaats en levensvormen opgenomen. Bovendien bevat het boek determinatiesleutels waarmee de Nederlandse plantengemeenschappen op naam zijn te brengen. De sleutels leiden tot de juiste klasse, waarna aan de hand van standplaatskenmerken en soortensamenstelling op eenvoudige wijze de plantengemeenschap kan worden bepaald.
Anthericaceae, Burmanniaceae, Colchiceae, Crassulaceae, Dipterocarpaceae, Lemnaceae, Pittosporaceae, Rosaceae, Ternstroemiaceae, Thismiaceae, Triuridaceae
Sosef, M.S.M. ; Florence, J. ; Ngok Banak, L. ; Bourobou Bourobou, H.P. - \ 2010
Weikersheim [etc.] : Margraf [etc.] (Flore du Gabon 41) - ISBN 9783823615972 - 75
planten - taxonomie - identificatie - determinatietabellen - gabon - plants - taxonomy - identification - keys - gabon
Apodanthaceae, Balanophoraceae, Campanulaceae, Caricaceae, Hyacinthaceae, Hydroleaceae, Lobeliaceae, Menyanthaceae, Nymphaeaceae, Pontederiaceae, Typhaceae
Sosef, M.S.M. ; Florence, J. ; Ngok Banak, L. ; Bourobou Bourobou, H.P. - \ 2010
Weikersheim [etc.] : Margraf [etc.] (Flore du Gabon 40) - ISBN 9783823615835 - 73
planten - taxonomie - identificatie - determinatietabellen - gabon - plants - taxonomy - identification - keys - gabon
Begoniaceae
Wilde, J.J.F.E. de; Sosef, M.S.M. - \ 2009
Weikershelm [etc.] : Margraf [etc.] (Flore de Gabon vol. 39) - ISBN 9783823615743 - 109
begoniaceae - taxonomie - determinatietabellen - identificatie - plantengeografie - gabon - taxonomy - keys - identification - phytogeography
Checklist suikerbieten
Schans, D.A. van der; Jukema, J.N. - \ 2008
akkerbouw - precisielandbouw - suikerbieten - schade - plantenziekten - determinatietabellen - symptomen - arable farming - precision agriculture - sugarbeet - damage - plant diseases - keys - symptoms
Determinatiekaart om plantenziekten, incl. gebreksverschijnselen, in suikerbieten makkelijk te herkennen
Revealing the secrets of African annonaceae : systematics, evolution and biogeography of the syncarpous genera Isolona and Monodora
Couvreur, T.L.P. - \ 2008
Wageningen University. Promotor(en): Marc Sosef, co-promotor(en): J.E. Richardson; Lars Chatrou. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085049241 - 296
annonaceae - isolona - monodora - evolutie - taxonomie - plantengeografie - biogeografie - klassen - moleculaire taxonomie - taxonomische revisies - soorten - determinatietabellen - identificatie - afrika - annonaceae - isolona - monodora - evolution - taxonomy - phytogeography - biogeography - genera - molecular taxonomy - taxonomic revisions - species - keys - identification - africa
The goal of this PhD project was to study the evolution, systematics and biogeography of two African genera from the pan-tropical Annonaceae family: Isolona and Monodora. Both genera are unique within the family in that the female reproductive parts (or carpels) are fused into a single unit. All other Annonaceae have freely arranged carpels. We investigated the phylogenetic relationships of Isolona and Monodora at the intra-familial and intra-generic levels.
In Chapter 2, we explore the influence of priors when using the novel Bayesian based posterior mapping to study the evolution of morphological characters. Up to now, it was unclear if these priors had any influence on the results. Using a family level molecular phylogeny of the Annonaceae, we study the evolution of two morphological characters under different prior values. We show that different prior values will return different results. Thus, inadequate prior values can lead to erroneous conclusions over the evolution of the studied morphological characters. We also indicate a practical way to choose the prior values when using the posterior mapping approach to study morphological character evolution.
In Chapter 3, using the posterior mapping approach, we study the evolutionary origins of syncarpy in Annonaceae. The closest relatives of Isolona and Monodora are elucidated. We generate a well resolved phylogeny which included for the first time the majority of African Annonaceae genera. We also study additional morphological and palynological characters relevant to Annonaceae classification in general. Our phylogenetic analyses recover a fully resolved clade comprising twelve endemic African genera, including Isolona and Monodora, which was nested within the so-called long-branch clade. This is the largest and most species-rich clade of African genera identified to date within Annonaceae. Our results indicate that syncarpy arose by fusion of a moderate number of carpels. The alternative hypothesis that syncarpy arose by multiplication of an initial single carpel receives no support.
In Chapter 4 we use African Annonaceae as a model family to study the biogeographical aspects of the evolutionary origins of African rain forests. It is generally thought that the large West-Central rain forest blocks was continuous during the Eocene with the now fragmented and smaller forests of East Africa, explaining the strong floristic affinities between both areas. Using dated molecular phylogenies we provide evidence of the recurring break-up and reconnection of this pan-African rain forest during the Oligocene and Miocene. The reconnections allowed for biotic exchange while the break-ups induced speciation enhancing the levels of endemicity, thus providing an explanation for present-day patterns in the distribution and diversity of plants in African rain forests.
In Chapter 5, we perform a detailed analysis of pollen morphology within a strongly supported monophyletic group of five African genera, including Isolona and Monodora. We specifically assess if pollen characters are useful for classification purposes within Isolona and Monodora using a species-level molecular phylogeny. The results show a wide pollen morphological diversity. The pollen types defined within Isolona and Monodora provide little taxonomic information for major clades within both genera. However, pollen variation proves useful as a support of phylogenetic relatedness between groups of closely related species.
Finally in Chapter 6, a monographic revision of both Isolona and Monodora is presented. Isolona consists of 20 species with five endemic to Madagascar and one newly described species. Monodora has a total of 14 species, three of which were described during this PhD project from Tanzania. Detailed descriptions as well as keys are provided. The conservation status of each species is assessed following the IUCN recommendations. Just under half of the total number of species from both genera is assigned to some level of threat (12 species or 60% in Isolona and four species or 28% in Monodora).
Woody plants of Western African forests, A guide to the forest trees, shrubs and lianes from Senegal to Ghana
Hawthorne, W.D. ; Jongkind, C.C.H. - \ 2006
Richmond, Surrey UK : Royal Botanic Gardens, Kew - ISBN 1842460897 - 1023
houtachtige planten - bomen - struiken - bosbomen - klimplanten - identificatie - determinatietabellen - taxonomie - soorten - klassen - tropische bossen - foto's - illustraties - west-afrika - woody plants - trees - shrubs - forest trees - climbing plants - identification - keys - taxonomy - species - genera - tropical forests - photographs - illustrations - west africa
A guide to the identification of all the woody plants (c. 2,250 species in 740 genera) of the forest region of West Africa called 'Upper Guinea', between Togo and Senegal. Upper Guinea is one of the world's most important centres of biodiversity, from the mountain forests of Liberia, Guinea and Sierra Leone, to the lowland evergreen, and semideciduous forests widespread also in Ghana and Ivory Coast.
Basisboek paddenstoelen
Dam, N.J. ; Kuyper, T.W. ; Dam, M. - \ 2006
Utrecht : KNNV - ISBN 9050112412 - 150
paddestoelen - basidiomycotina - pezizomycotina - identificatie - determinatietabellen - nederland - schimmels - fungi - mushrooms - identification - keys - netherlands
Flore analytique du Bénin
Akoègninou, A. ; Burg, W.J. van der; Maesen, L.J.G. van der - \ 2006
Leiden : Backhuys Publishers (Wageningen Agricultural University papers 06.2) - ISBN 9789057821813 - 1034
planten - determinatietabellen - identificatie - plantengeografie - taxonomie - benin - west-afrika - vegetatie - flora - plants - keys - identification - phytogeography - taxonomy - vegetation - west africa
Phylogeny and taxonomy of Phaeoacremonium and its relatives
Mostert, L. - \ 2006
Wageningen University. Promotor(en): Pedro Crous, co-promotor(en): E.C.A. Abeln. - [S.l.] : S.n. - ISBN 908504460X - 249
diaporthales - pezizomycotina - deuteromycotina - fylogenie - taxonomie - phaeohyphomycose - humane ziekten - medische mycologie - determinatietabellen - plantenziekteverwekkende schimmels - diaporthales - pezizomycotina - deuteromycotina - phylogeny - taxonomy - keys - phaeohyphomycosis - human diseases - medical mycology - plant pathogenic fungi
Veldgids amfibieën en reptielen
Stumpel, T. ; Strijbosch, H. - \ 2006
Utrecht : KNNV (Veldgids nr. 20) - ISBN 9050111688 - 320
amphibia - reptielen - herpetologie - determinatietabellen - identificatie - zoögeografie - foto's - europa - reptiles - herpetology - keys - identification - zoogeography - photographs - europe
Heukels Flora van Nederland 23e druk
Meijden, R. van der - \ 2005
Groningen : Wolters-Noordhoff - ISBN 900158344X - 685 p.
planten - determinatietabellen - identificatie - taxonomie - taxa - klassen - plantengeografie - nederland - plants - keys - identification - taxonomy - genera - phytogeography - netherlands
Dit is het standaardwerk over de flora van Nederland. U vindt in 1 band de meest complete, wetenschappelijk betrouwbare flora. Met 2.000 soorten - een toename van 8% sinds 1996 - en een schat aan gedetailleerde illustraties. De enige flora die op ruime schaal op veldexcursies wordt getest. Sinds het uitkomen van de vorige editie is het internationale onderzoek naar de afstamming van planten (en dieren) in een bijna revolutionaire versnelling gekomen. Deze nieuwe inzichten zijn op een verantwoorde wijze ingepast. De gevolgen zijn duidelijk zichtbaar in de nieuwe volgorde der ordes en families, en deels ook in de verdeling van de genera over de families. In driekwart van de families is daarin niet veel veranderd, maar voor bijna alle families geldt dat zij op een andere positie in het boek verschijnen. De nieuwste inzichten op basis van wereldwijd DNA-zonderzoek zijn verwerkt.
Flora agaricina Neerlandica
Noordeloos, M.E. ; Kuyper, T.W. ; Vellinga, E.C. - \ 2005
Boca Raton : Taylor & Francis (Flora agaricina Neerlandica 6) - ISBN 9054104961 - 227
agaricales - basidiomycotina - taxonomie - determinatietabellen - identificatie - nederland - taxonomy - keys - identification - netherlands
De Nederlandse kokerjufferlarven; determinatie en ecologie
Higler, B. - \ 2005
Utrecht : KNNV - ISBN 9050112129 - 160
trichoptera - larven - identificatie - taxonomie - ecologie - waterkwaliteit - nederland - determinatietabellen - aquatische ecosystemen - macrofauna - larvae - identification - taxonomy - ecology - water quality - netherlands - keys - aquatic ecosystems
Kokerjufferlarven leven in het water, zijn niet zo makkelijk te vinden en zijn daardoor een onbekende groep insecten. Toch zijn het boeiende diertjes en indicatoren voor schoon water. Dit boek geeft een compleet beeld van alle 150 Nederlandse soorten, plus determinatietabel
Studies in Begoniaceae: VII
Wilde, J.J.F.E. de - \ 2002
Leiden : Backhuys (Wageningen University papers 2001-2) - 271
begoniaceae - begonia - taxonomische revisies - taxonomie - voortplanting - geografische verdeling - plantenecologie - identificatie - determinatietabellen - plantenmorfologie - nieuwe soorten - gabon - kameroen - taxonomic revisions - taxonomy - reproduction - geographical distribution - plant ecology - identification - keys - plant morphology - new species - cameroon
Setaria faberi Herrm. (Chinese naaldaar) in Nederland over 't hoofd gezien
Dirkse, G.M. ; Reijerse, A.I. ; Abbink-Meijerink, C.G. - \ 2001
Gorteria 27 (2001)5. - ISSN 0017-2294 - p. 109 - 114.
setaria faberi - wilde planten - onkruiden - bouwland - akkergronden - flora - identificatie - karakteristieken - determinatietabellen - plantengeografie - plantenanatomie - plantenmorfologie - akkeronkruid - vegetatie - wild plants - weeds - arable land - arable soils - identification - characteristics - keys - phytogeography - plant anatomy - plant morphology
Setaria faberi, een adventief uit Oost- en Zuidoost-Azië, is volledig ingeburgerd als akkeronkruid in maïsakkers maar werd lange tijd over het hoofd gezien wegens de gelijkenis met S. viridis. Beschrijving van de soort, voorkomen binnen en buiten Nederland, en een nieuwe sleutel voor de determinatie van Setaria-soorten
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.