Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 38

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Plantenvirussen in het vizier
  Stijger, I. ; Verbeek, M. - \ 2016
  Wageningen UR
  plantenvirussen - virusziekten - ziekteoverdracht - detectie - ziektedistributie - diagnose - bedrijfshygiëne - plant viruses - viral diseases - disease transmission - detection - disease distribution - diagnosis - industrial hygiene
  Aandacht wordt geschonken aan: voedingswater, micro-leven, rasverschillen, en oud stekmateriaal. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
  Aaltjesschema
  Molendijk, L.P.G. - \ 2015
  Wageningen UR, Plant Sciences Group
  akkerbouw - tuinbouw - veldgewassen - gewasbescherming - nematodenbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - diagnose - arable farming - horticulture - field crops - plant protection - nematode control - cultural control - diagnosis
  Op www.aaltjesschema.nl vindt u alle relevante informatie om aaltjes op uw bedrijf te herkennen en te beheersen. Van zowel akkerbouw- als vollegrondsgroentegewassen is de informatie over aaltjes verzameld. U kunt een eigen aaltjesschema aanmaken met daarin de voor u belangrijke gewassen.
  Vreterij in consumptie-aardappelen : inventarisatie van vreterij op aardappelpercelen en in de bewaring
  Rozen, K. van; Huiting, H.F. - \ 2015
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit PPO-agv - 49
  akkerbouw - aardappelen - diagnose - gewasbescherming - plagen - agriotes - athous - melolontha melolontha - phyllopertha horticola - naaktslakken - deroceras reticulatum - arion - agrotis - diplopoda - muizen - arable farming - potatoes - diagnosis - plant protection - pests - agriotes - athous - melolontha melolontha - phyllopertha horticola - slugs - deroceras reticulatum - arion - agrotis - diplopoda - mice
  In 2012 en 2013 is onderzoek verricht naar de symptomen en de impact van gaten in knollen. Percelen zijn bezocht om de mate van vraat aan de knollen te beoordelen en de oorzaak vast te stellen. Dit leverde schade op door het hele land. Oost-Nederland is de regio waar het meest onderzoek heeft plaatsgevonden. Daar zijn de meeste percelen bezocht en bemonsterd. De meeste schade werd veroorzaakt door ritnaalden. De symptomen zijn beschreven en afgebeeld. De symptomen zijn vergeleken met drycore, een aantasting wat ook gaatjes tot gevolg heeft. Enkele percelen met engerlingen en slakken zijn aangetroffen. Van enkele andere aantasters zijn de symptomen beschreven.
  Nieuw onderzoek naar de ziekte van Lyme
  Vliet, A.J.H. van; Wijngaard, K. van den; Bron, W.A. - \ 2015
  Nature Today (2015).
  tekenbeten - lyme-ziekte - diagnose - symptomen - erythema migrans - tekenbesmettingen - ziekten overgebracht door teken - borrelia burgdorferi - epidemiologische onderzoeken - tick bites - lyme disease - diagnosis - symptoms - erythema migrans - tick infestations - tickborne diseases - borrelia burgdorferi - epidemiological surveys
  Jaarlijks krijgen ongeveer 25.000 mensen de ziekte van Lyme. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeksgegevens van het RIVM. Hoewel het aantal mensen bij wie jaarlijks de ziekte van Lyme wordt vastgesteld lijkt te stabiliseren, blijft het aantal nieuwe patiënten groot. De meeste mensen genezen na een antibioticakuur, maar 1.000 tot 2.500 mensen per jaar blijven langdurige klachten houden. Waarom de ene persoon deze klachten krijgt en de ander niet, is onbekend. Daarom start het onderzoek ‘LymeProspect’ per april 2015. Mensen die gaan beginnen met een antibioticakuur tegen de ziekte van Lyme kunnen zich aanmelden.
  PPS project: ontwikkeling diagnostiek plantenziekten Q en K
  Bonants, P.J.M. ; Ebskamp, M. ; Kock, M.J.D. de; Kooman, M. - \ 2015
  tuinbouw - plantenziekten - gewaskwaliteit - detectie - moleculaire diagnostiek - inspectie - kwaliteitscontroles - diagnose - gewasbescherming - protocollen - conferenties - horticulture - plant diseases - crop quality - detection - molecular diagnostics - inspection - quality controls - diagnosis - plant protection - protocols - conferences
  Doelstelling van dit project is de ontwikkeling van kostenefficiënte en gevalideerde moderne (moleculaire) methoden t.b.v. de diagnostiek plantenziekten (Q en K) voor de keuringsdiensten en NVWA, gebruikmakend van de meest innovatieve technologieën en strategieën.
  Diagnose bijenziekten in de regio
  Cornelissen, B. - \ 2014
  Bijenhouden 8 (2014)6. - ISSN 1877-9786 - p. 24 - 24.
  bijenhouderij - bijenziekten - onderzoek - bemonsteren - werkgroepen - teams - diagnose - regionale centra - beekeeping - bee diseases - research - sampling - working groups - teams - diagnosis - central places
  Voor imkers onderzoekt bijen@wur al jaren bijen- en broedmonsters op een aantal veel voorkomende ziekten. In de laatste 20 jaar zijn bijna 3000 monsters onderzocht. Het herkennen van de symptomen van ziekten blijft een expertise van Bijen@wur, terwijl het beter zou zijn als bijenhouders dat zelf zouden kunnen. Om deze kennis beschikbaar te maken voor bijenhouders, is er dit jaar voor een andere opzet gekozen
  Schmallenberg virus : technical and scientific studies
  Poel, W.H.M. van der - \ 2014
  Lelystad : Central Veterinary Institute of Wageningen UR - 67
  dierpathologie - schmallenbergvirus - epidemiologie - pathogenese - transmissie - vectoren - diagnose - reverse transcriptase pcr - serologie - wilde dieren - huisdieren - kalveren - lammeren - koeien - schapen - animal pathology - schmallenberg virus - epidemiology - pathogenesis - transmission - vectors - diagnosis - reverse transcriptase pcr - serology - wild animals - domestic animals - calves - lambs - cows - sheep
  Schmallenberg virus primarily infects domestic and wild ruminants. Cattle and sheep seem to be the most susceptible species. Goats, pigs and camelids seem to be less susceptible. In pregnant cattle and sheep, the virus can infect multiple organs of the un-borne fetus. However, this infection often does not cause major lesions and infrequently leads to malformations.
  Culicoides obsoletus allergens for diagnosis of insect bite hypersensitivity in horses
  Meide, N.M.A. van der - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Huub Savelkoul, co-promotor(en): Edwin Tijhaar. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461736697 - 228
  paarden - equus - culicoides obsoletus - insectenbeten - allergenen - overgevoeligheid - allergieën - cytokinen - diagnose - elisa - vectoren, ziekten - immunologie - horses - equus - culicoides obsoletus - insect bites - allergens - hypersensitivity - allergies - cytokines - diagnosis - elisa - disease vectors - immunology

  AInsect Bite Hypersensitivity (IBH) is the most common skin allergy in horses and involves a Type I (IgE mediated) hypersensitivity reaction against bites of insects, mainly of the Culicoides species. Welfare of affected horses is seriously reduced and no fully curative treatment is yet available. Furthermore, current diagnostic tests are unreliable because of their low sensitivity and specificity. Aim of our research was to increase the understanding of immunological aspects of IBH, with special attention to improving diagnosis by the characterization and production of recombinant allergens.

  Whole body extracts (WBE) of three Culicoides species: C. obsoletus C. nubeculosus and C. sonorensis were evaluated for their applicability for diagnosis of IBH in horses in The Netherlands. They were tested for IgE binding by ELISA and Western blotting and for their capacity to degranulate basophils in a histamine release test. For all tests, best results were obtained with C. obsoletus. The ELISA was further evaluated using C. obsoletus extract on approximately 200 IBH affected and healthy horses, which demonstrated high test sensitivity and specificity. C. obsoletus-specific IgE serum levels were found to be the same in the IBH season and off season, suggesting that the test can be used to diagnose horses in winter when clincial symptoms are absent.

  Since C. obsoletus was found to be the most important species for diagnosis of IBH in The Netherlands, mRNA of this Culicoides species was sequenced and assembled to create a transcriptome. Using the sequences from in literature described allergens from C. nubeculosus and C. sonorensis, similarity searches were performed on this transcriptome,. This resulted in the identification of seven allergens from C. obsoletus. These allergens were cloned and expressed as recombinant proteins in E. coli and named Cul o 1 – Cul o 7. The frequency of positive test results by ELISA within IBH affected horses ranged from 38 % to 67 %. The capability of the allergens to induce Type I hypersensitivity reaction in IBH affected horses was demonstrated by an intradermal test.

  The applicability of the 7 C. obsoletus derived recombinant allergens was further evaluated and compared with C. obsoletus WBE in an IgE ELISA using a large number of horses.The highest test accuracy was obtained with WBE, followed by Cul o 2, 3 and 5. Two ELISA’s with a combination of recombinant allergens, combi-1 (Cul o 3, 5 and 7) and combi-2 (Cul o 1, 2, 5 and 7) were additionally performed and both resulted in high test accuracies close to that obtained with WBE. Both combi-1 and combi-2 resulted in a lower test sensitivity with samples collected in winter compared to samples collected in IBH season, but most IBH affected horses could still also be correctly diagnosed in winter.

  The association between several factors and IgE levels against C. obsoletus whole body extract and the 7 recombinant allergens was quantified. Furthermore, the relation between IgE levels and severity of symptoms was examined. Severity of symptoms and IgE levels against several C. obsoletus allergens were found to be related. Factors that were found to be associated with IgE levels were: breed, age, month of scoring, interaction between IBH status and month of scoring, degree of itchiness and number of seasons horses were affected with IBH.

  The general discussion discussed the prospects to use the produced recombinant allergens for immunotherapy treatment of IBH affected horses. The panel of all 7 recombinant allergens allows to determine for which exact components of C. obsoletus the IBH horses are allergic (“component resolved diagnosis”). This will enable a tailor made composition of (recombinant) allergens for use in immunotherapy.

  Ziekte van Lyme : nasleep van een tekenbeet
  Broek, P. ; Takken, W. - \ 2012
  Den Haag : Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij (Cahier / Bio-Wetenschappen en Maatschappij 31e jrg. (2012), nr. 1) - ISBN 9789073196667 - 67
  lyme-ziekte - ziekten overgebracht door teken - humane ziekten - tekenbeten - volksgezondheid - gezondheidsgevaren - ziektepreventie - diagnose - wetenschappelijk onderzoek - lyme disease - tickborne diseases - human diseases - tick bites - public health - health hazards - disease prevention - diagnosis - scientific research
  Dit themanummer beschrijft de Ziekte van Lyme en geeft een overzicht over de stand van kennis over deze complexe ziekte in Nederland. De lymeziekte is uniek omdat zij veroorzaakt wordt door een bacterie die een teek als tussengastheer (vector) gebruikt.
  Multidisciplinary Approaches to Allergies
  Gao Zhongshan, ; Shen, Hua-Hao ; Zheng, M. ; Frewer, L.J. ; Gilissen, L.J.W.J. - \ 2012
  Berlin : Springer (Advanced topics in science and technology in China ) - ISBN 9783642316081 - 480
  allergieën - allergenen - diagnose - therapie - preventie - etiologie - allergies - allergens - diagnosis - therapy - prevention - aetiology
  Allergy is an immunological disease caused by multiple factors and characterized by variability, specificity and complexity. "Multidisciplinary Approaches to Allergies" covers diverse aspects ranging from basic molecular mechanisms to societal issues within the framework of multidisciplinary approaches to allergies. It contains 29 chapters in 6 parts: General Allergy; Allergenic Sources and Allergens; Diagnosis; Therapies and Pharmacy; Hypoallergenic Products; Environment, Hygiene and Societal Issues.
  Vliegenpoepjesziekte in lelies : voortgezet diagnostisch onderzoek 2011
  Vink, P. ; Pham, K.T.K. ; Kok, B.J. - \ 2011
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 25
  schimmelziekten - lilium - lelies - forceren van planten - polymerase-kettingreactie - diagnose - fungiciden - glastuinbouw - plantenziektebestrijding - bloembollen - snijbloemen - nederland - fungal diseases - lilium - lilies - forcing - polymerase chain reaction - diagnosis - fungicides - greenhouse horticulture - plant disease control - ornamental bulbs - cut flowers - netherlands
  Bij de bloementeelt van lelies is in de herfst en wintermaanden soms sprake van veel economische schade doordat de waslaag van lelieplanten wordt aangetast door de schimmel Zygophiala. Daardoor ontstaan ongewenste stengelvlekken en een afwijkende bloemknopafrijping. In een consultancyproject is een beknopte literatuurstudie uitgevoerd over genoemde schimmel. Daarbij is vastgesteld dat de schimmel Zygophiala metname bij de teelt van appels in de USA en China het zogenaamde “flyspeck”kan veroorzaken. Ook andere gewassen met een duidelijke waslaag zoals anjers kunnen last hebben van een aantasting door deze schimmel. Uit zieke lelieplanten afkomstig uit Nederland zijn isolaties gemaakt en is met een geïsoleerde Zygophiala-schimmel een DNA-toets ontwikkeld. Daarmee is vanaf nu een snelle PCR-toets mogelijk om deze schimmel op en in lelieplanten aan te tonen. Ook is nagegaan wat de remmende werking is van een groot aantal, in Nederland gebruikte fungiciden op de schimmel Zygophiala . Het is gebleken dat een groot aantal van deze fungiciden zoals Allure, Ortiva, Mirage Plus, Kenbyo fl., Collis en Flint in vitro een goede remmende werking hebben tegen genoemde schimmel. Telers van lelies moeten daarmee in staat zijn om een aantasting door Zygophiala effectief te kunnen onderdrukken. Uit eerdere studies is gebleken dat het kasklimaat meestal een allesbepalende rol speelt bij problemen met Zygophiala. Daarom is het tevens van belang dat telers van lelies ook door middel van sturing van het kasklimaat proberen om een aantasting door deze schimmel te voorkomen.
  Ziek en Zeer : Wortelrot bij lelies
  Vink, P. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)232. - ISSN 1571-5558 - p. 72 - 72.
  lelies - siergewassen - bloembollen - wortelrot - plantenziekten - diagnose - grondsterilisatie - landbouwkundig onderzoek - lilies - ornamental crops - ornamental bulbs - root rots - plant diseases - diagnosis - soil sterilization - agricultural research
  In dit artikel een verslag van het diagnostisch onderzoek naar een onbekende wortelrot bij lelies. Uit het onderzoek is gebleken is dat veel soorten schimmels, bacteriën en saprofitische aaltjes in aangetaste wortel zijn aan te treffen, maar daarbij geen primaire rol spelen. Wel is uit de gegevens van verschillende bedrijven en later onderzoek duidelijk geworden dat problemen van onbekende wortelrot vrijwel zeker primair verband houden met schade door vrijlevende aaltjes.
  On the political economy of plant disease epidemics : Capita selecta in historical epidemiology door J.C. Zadoks
  Franke, A.C. - \ 2009
  Gewasbescherming 40 (2009)5. - ISSN 0166-6495 - p. 245 - 245.
  epidemieën - epidemiologie - plantenziekten - ziektegeval-definities - diagnose - geschiedenis - gewasbescherming - epidemics - epidemiology - plant diseases - case definitions - diagnosis - history - plant protection
  Dit boek brengt een aantal casussen bijeen waarin de invloed van epidemieën van plantenziekten op de mens en de maatschappij nader bestudeerd wordt. ‘Political economy’ refereert hier naar een term uit de achttiende eeuw die tegenwoordig vooral gebruikt wordt voor de studie van economische en politieke veranderingen met behulp van diverse, interdisciplinaire en vaak onconventionele benaderingen
  Het onderzoek van Peter Vink : 'Geen dag saai bij diagnostiek'
  Dwarswaard, A. ; Vink, P. - \ 2009
  BloembollenVisie 2009 (2009)168. - ISSN 1571-5558 - p. 37 - 37.
  bloembollen - sierplanten - plantenziekten - afwijkingen, planten - diagnose - kennis - diagnostiek - ornamental bulbs - ornamental plants - plant diseases - plant disorders - diagnosis - knowledge - diagnostics
  In de serie Het onderzoek van, laat onderzoekers vertellen waar zijn op dit moment mee bezig zijn. In deze aflevering PPO-onderzoeker Peter Vink van de afdeling Diagnostiek
  Onderzoek naar de oorzaak van wortelbederf bij de teelt van Zantedeschia op potten
  Vink, P. ; Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2008
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 13
  zantedeschia - potplanten - potcultuur - wortels - afwijkingen, planten - plantenziekteverwekkende schimmels - diagnose - zantedeschia - pot plants - pot culture - roots - plant disorders - plant pathogenic fungi - diagnosis
  Sinds een aantal jaren zijn bij DiagnostiekService regelmatig monsters Zantedeschiaplanten, geteeld als potplant, aangeboden voor onderzoek omdat sprake was van bladvergeling en achterblijvende groei of omdat sprake was van afkeuringen bij het veilen vanwege niet gezonde wortels. Uit het diagnostisch onderzoeken dat tot nu toe is gedaan aan de Zantedeschiaplanten blijkt dat veelal sprake is van een wortelbederf waarbij glazige wortels ontstaan op die plaatsen waar de wortels niet zijn omringd met substraat (dus voornamelijk langs de potwanden). Uit deze glazige wortels zijn een aantal plantpathogene schimmels geïsoleerd waarvan tot nu toe niet bekend is of ze ook werkelijk verantwoordelijk zijn voor de ziekteverschijnselen. Dit maakt het moeilijk om een exacte oorzaak te benoemen voor de ziekteverschijnselen en een gefundeerd advies te geven over teeltmaatregelen of een eventuele bestrijding. Daarom is in het kader van het voortgezet diagnostisch onderzoek een infectieproef uitgevoerd met als doel om na te gaan of de uit Zantedeschia geïsoleerde schimmels ook werkelijk primair verantwoordelijk zijn voor een wortelbederf in de pottenteelt van dit gewas.
  'Kracht moet zijn dat beslisboom werkt' : netwerk 'snelle signalering dierziekten' trots op overname prototype door PVE
  Lesscher, I. - \ 2007
  Nieuwe Oogst / Magazine Veehouderij 3 (2007)11. - ISSN 1871-0948 - p. 18 - 19.
  varkenshouderij - varkensziekten - dierziekten - diagnose - besluitvorming - informatiesystemen - dierziektepreventie - beslissingsondersteunende systemen - pig farming - swine diseases - animal diseases - diagnosis - decision making - information systems - animal disease prevention - decision support systems
  De inzet was het ontwikkelen van een systeem dat varkenshouders helpt dierziekten snel te signaleren, zodat ze een snelle diagnose kunnen stellen en tot actie kunnen overgaan: de dierenarts inschakelen. Het systeem werd een digitale beslisboom. Een prototype dat verder ontwikkeld wordt door de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE)
  Aangifteplichtige visziekten, deel 3: VHS, IHN en ISA
  Haenen, O.L.M. ; Engelsma, M.Y. - \ 2007
  Aquacultuur 22 (2007)5. - ISSN 1382-2764 - p. 33 - 37.
  aquacultuur - europese unie - richtlijnen (directives) - dierziekten - visziekten - virusziekten - infectieziekten - symptomen - diagnose - preventie - salmonidae - aquaculture - european union - directives - animal diseases - fish diseases - viral diseases - infectious diseases - symptoms - diagnosis - prevention - salmonidae
  De nieuwe aquacultuurrichtlijn 2006/88/EG, die in de herfst van 2006 is goedgekeurd door het Europese Parlement bevat een lijst van aangifteplichtige vis-, schaal- en schelpdierziekten. In dit artikel wordt ingegaan op drie virusziekten van salmoniden, te weten VHS, IHN en ISA, waarvan alleen VHS tot nu toe in Nederland is aangetoond. Alle drie de virussen zijn onschadelijk voor de mens
  Aangifteplichtige visziekten, deel 2: KHV & SVC
  Haenen, O.L.M. ; Engelsma, M.Y. - \ 2007
  Aquacultuur 22 (2007)4. - ISSN 1382-2764 - p. 31 - 34.
  aquacultuur - eu regelingen - visziekten - karper - koi - cyprinidae - herpesviridae - virusziekten - diagnose - dierziektepreventie - aquaculture - eu regulations - fish diseases - carp - koi - cyprinidae - herpesviridae - viral diseases - diagnosis - animal disease prevention
  De nieuwe aquacultuurrichtlijn 2006/88/EG, die in de herfst van 2006 is goedgekeurd door het Europese Parlement bevat een lijst van aangifteplichtige vis-, schaal- en schelpdierziekten. In dit artikel wordt ingegaan op de in Nederland aanwezige (niet-exotische) visziekten KHV-ziekte van karper en koi en SVC van karperachtigen. Beide virussen ervan zijn onschadelijk voor de mens
  Boviene spongiforme encephalopathie (BSE) in Nederland: een update
  Heres, L. ; Zijderveld, F.G. van - \ 2007
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 132 (2007)11. - ISSN 0040-7453 - p. 428 - 434.
  bovine spongiforme encefalopatie - epidemiologie - volksgezondheid - rundveehouderij - veevervoer - transport - rundveeziekten - risicofactoren - eu regelingen - voedermeel - beendermeel - klinische aspecten - diagnose - prionen - nederland - europa - bovine spongiform encephalopathy - epidemiology - public health - cattle husbandry - transport of animals - transport - cattle diseases - risk factors - eu regulations - feed meals - bone meal - clinical aspects - diagnosis - prions - netherlands - europe
  In Nederland zijn tot en met 2006 tweeëntachtig gevallen van BSE geconstateerd bij i n Nederland geboren runderen. In dit artikel wordt een update gegeven over de BSE-situatie in Nederland. De klinische symptomen waaraan BSE is te herkennen worden samengevat. Uit de Nederlandse gegevens blijkt dat een passieve surveillance waarbij dierhouders en dierenartsen klinisch verdachte dieren moeten aanmelden, een systeem met lage gevoeligheid is. Tevens wordt er ingegaan op de epidemiologie en risicofactoren van BSE. Alle BSE-gevallen in Nederland kunnen worden verklaard door versleping van gecontamineerd diermeel. Op basis van het verloop van de epidemie en alle achtergronden die bekend zijn geworden, is te verwachten dat het aantal BSE-gevallen in Nederland en elders in Europa verder zal afnemen
  Measurement of trace elements in liver biopsy samples from cattle
  Ouweltjes, W. ; Zeeuw, A.C. de; Moen, A. ; Counotte, G.H.M. - \ 2007
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 132 (2007)3. - ISSN 0040-7453 - p. 76 - 83.
  urine-analyse - diagnostische technieken - biopsie - diagnose - sporenelementen - rundvee - sporenelementtekorten - diervoeding - mineralenvoeding - lever - urine analysis - diagnostic techniques - biopsy - diagnosis - trace elements - cattle - trace element deficiencies - animal nutrition - mineral nutrition - liver - mineral status - beef-cattle - copper - zinc - supplementation - manganese - calves - iron
  Serum, plasma, or urine samples are usually used for the measurement of the trace elements copper, zinc, iron, selenium, because these samples are easy to obtain; however, these samples are not always appropriate. For example, it is not possible to measure molybdenum, the major antagonist of copper, in blood or urine. Therefore measurement of trace elements in liver tissue is considered the gold standard. For the assessment of selenium the method of choice remains determination of glutathion peroxidase in erythrocytes and for the assessment of magnesium determination of magnesium in urine. We determined the accuracy and repeatability of measuring trace elements in liver biopsies and whole liver homogenates. The levels of trace elements measured were similar in both preparations (92% agreement). Liver biopsy in live animals is a relatively simple procedure but not common in the Netherlands. Reference levels of trace elements, classified as too low, low, adequate, high, and too high, were established on the basis of our research and information in the literature. In a second study we investigated the practical aspects of obtaining liver tissue samples and their use. Samples were collected from cattle on a commercial dairy farm. Liver biopsy provided additional information to that obtained from serum and urine samples. We prepared a biopsy protocol and a test package, which we tested on 14 farms where an imbalance of trace minerals was suspected. Biopsy samples taken from 4 to 6 animals revealed extreme levels of trace elements
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.