Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 38

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Oorzaak Erwiniaproblemen dahlia vooral Dickeya dianthicola
  Leeuwen, P.J. van; Dees, R.H.L. ; Vreeburg, P.J.M. ; Doorn, J. van - \ 2012
  BloembollenVisie 2012 (2012)246. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  dahlia - knollen - plantenziekten - erwinia - dickeya dianthicola - dickeya chrysanthemi - plantenziekteverwekkende bacteriën - ziektepreventie - landbouwkundig onderzoek - dahlia - tubers - plant diseases - erwinia - dickeya dianthicola - dickeya chrysanthemi - plant pathogenic bacteria - disease prevention - agricultural research
  Dahlia kan, net als een aantal andere bol- en knolgewassen, worden aangetast door Erwinia. Bacterieverwelkingsziekte in dahlia wordt veroorzaakt door Erwinia chrysanthemi, een bacterie die tegenwoordig Dickeya heet. PPO Bloembollen onderzocht welke problemen Dickeya veroorzaakt bij dahlia en wat er bekend is over de besmetting door deze bacterieverwelkingsziekte in dit gewas.
  Nu effectief thuis toetsen op Dickeya!
  Doorn, J. van - \ 2012
  plantenziekteverwekkende bacteriën - dickeya chrysanthemi - pectobacterium carotovorum - detectie - testen - bloembollen - plant pathogenic bacteria - dickeya chrysanthemi - pectobacterium carotovorum - detection - testing - ornamental bulbs
  Poster met onderzoeksinformatie over de ontwikkeling van een thuistoets voor dickeya.
  Toepassing van Aquanox in de bollensector : consultancy rapport: aansluiting bij WUR Glastuinbouw project voor alternatieve bestrijding van ziekte en plagen in de bollenteelt
  Duyvesteijn, R.G.E. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Boer, M. de - \ 2011
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 22
  fusarium oxysporum - chemische bestrijding - bloembollen - dickeya chrysanthemi - plantenziekteverwekkende bacteriën - ziektepreventie - fusarium oxysporum - chemical control - ornamental bulbs - dickeya chrysanthemi - plant pathogenic bacteria - disease prevention
  Aquanox wordt gemaakt door een elektrochemische reactie van water en keukenzout (ECA water). Daarbij komen verbindingen zoals chlorige verbindingen vrij welke veelal schadelijk zijn voor micro-organismen zoals schimmels en bacteriën. Het doel van dit project was enkele specifieke ziekte en plagen van de bollensector te testen op hun gevoeligheid voor Aquanox. In de testen zijn meegenomen: Fusarium oxysporum f.sp. tulipae de veroorzaker van zuur in tulp. Het bleek dat de schimmelsporen gevoelig zijn voor Aquanox maar de reductie van het aantal levende sporen is niet groot genoeg om een infectie of besmetting te voorkomen. Een uitgebreidere beheersingsstrategie met meerdere herhalingen van de behandeling zou een uitkomst kunnen bieden. Stromijten, één van de mogelijke veroorzakers van kernrot in tulp, zijn ook blootgesteld aan Aquanox. Echter, dit had geen dodend effect op de mijten. Het bestrijden van mijtenplagen lijkt niet mogelijk met behulp van Aquanox. De gevoeligheid van de veroorzaker van agressief snot (Erwinia chrysanthemi) voor Aquanox is ook onderzocht. Aquanox is zeer effectief in het doden van deze bacterie. In een denksessie georganiseerd aan de hand van deze resultaten is besloten een vervolgproject uit te werken. Hierin wordt de mogelijkheid onderzocht om hyacinten na elke verwerkingsstap te behandelen met Aquanox zodat uitwendige besmettingen met de bacterie, ontstaan tijdens de verschillende stappen in de verwerking, direct aangepakt worden.
  Agressief snot in hyacint
  Vreeburg, P.J.M. ; Doorn, J. van - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011). - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 23.
  hyacinten - bloembollen - bacterieziekten - plantenziekten - erwinia - pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum - dickeya chrysanthemi - landbouwkundig onderzoek - hyacinths - ornamental bulbs - bacterial diseases - plant diseases - erwinia - pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum - dickeya chrysanthemi - agricultural research
  De schade door agressief snot was in de afgelopen 10 jaar zeer groot. Naast verlies aan bollen en extra werk door uitzoeken heeft het imago van de hyacint een flinke deuk opgelopen en staat de afzet onder druk. Afgelopen jaren is vanuit onderzoek en praktijkervaringen van telers en exporteurs veel bekend geworden over agressief snot. Met deze kennis is de schade als gevolg van het agressief snot beperkt te houden. Een teelt helemaal zonder agressief snot zal waarschijnlijk onmogelijk zijn. Echter door veel inspanning van telers in de komende jaren weer hyacinten geteeld gaan worden die nog slechts een geringe kans lopen om massaal leeg te lopen. Daarnaast moet het witsnot niet vergeten worden.
  Toetsing op Erwinia in hyacint : nu mogelijk bij de NAK
  Doorn, J. van; Vreeburg, P.J.M. ; Martin, W.S. ; Miglino, R. ; Bovenkamp, G. van den; Haan, E. de - \ 2010
  BloembollenVisie 2010 (2010)192. - ISSN 1571-5558 - p. 26 - 27.
  bloembollen - bollen - gewasbescherming - dickeya chrysanthemi - plantenziekteverwekkende bacteriën - testen - bemonsteren - technieken - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - bulbs - plant protection - dickeya chrysanthemi - plant pathogenic bacteria - testing - sampling - techniques - agricultural research
  Naast het uitvoeren van een thuistoets op Erwinia kan de teler nu ook zijn partijen laten testen bij de NAK in Emmeloord met een PCR-toets. In dit artikel wordt uitgelegd hoe de toets werkt en hoe nauwkeurig hij is.
  Thuistoets hyacintenbollen op Erwinia : sorteren en warm bewaren
  Doorn, J. van; Vreeburg, P.J.M. ; Dees, R.H.L. ; Martin, W.S. ; Korsuize, C.A. ; Kock, M.J.D. de - \ 2010
  BloembollenVisie 2010 (2010)192. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 25.
  hyacinten - dickeya chrysanthemi - plantenziekteverwekkende bacteriën - testen - snelle methoden - warmtestress - agrarische bedrijfsvoering - hyacinths - dickeya chrysanthemi - plant pathogenic bacteria - testing - rapid methods - heat stress - farm management
  Agressief snot in hyacinten is volop in onderzoek. Een van de onderzoeksvragen betreft een praktische toetsmethode. PPO heeft een zogenaamde thuistoets ontwikkeld, die een indicatie kan geven van de mate van besmetting. Deze toets wordt hier toegelicht.
  Pilot toetsing op Erwinia in hyacint : Evaluatie van toetsing op agressief snot bij de NAK
  Doorn, J. van; Vreeburg, P.J.M. ; Martin, W.S. - \ 2010
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 31
  dickeya chrysanthemi - hyacinthus orientalis - dna - tests - bloembollen - plantenziektebestrijding - dickeya chrysanthemi - hyacinthus orientalis - dna - tests - ornamental bulbs - plant disease control
  De handel in hyacint loopt de laatste jaren ernstige schade op door leeglopende partijen door vooral agressief snot. Dit wordt veroorzaakt door de bacterie Ewinia chrysanthemi, tegenwoordig opnieuw geclassificeerd tot een 6-tal Dickeya –soorten. Er zijn verschillende typen toetsen bekend om agressief snot aan te tonen, maar een snelle, betrouwbare en specifieke laboratoriumtoets voor analyse van grotere aantallen partijen hyacintenbollen is nog niet beschikbaar. Vooral bij werkbollen kan door intensieve controle op speciaal Dickeya de kans op snotverspreiding via vermeerdering sterk worden verminderd. Ook de export kan profiteren door met gevalideerde toetsen op Dickeya te zorgen voor borging van de kwaliteit van partijen hyacinten. Witsnot (Erwinia carotovora subsp. carotovora, tegenwoordig Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum) wordt ook aangetroffen in partijen hyacinten, maar is bijna altijd veel minder schadelijk. De NAK te Emmeloord heeft ervaring met het op grote schaal toetsen van partijen pootaardappelen via laboratoriumtoetsen op Dickeya-soorten en schadelijke Pectobacterium-stammen. Dit wordt routinematig uitgevoerd met behulp van antiserum (ELISA), maar nu vooral met DNA-technieken (een zgn. multiplex real-time PCR (BioPlex)). Deze DNA-toets wordt uitgevoerd op het te toetsen aardappelmateriaal na drie dagen verrijking in een voor Dickeya en Pecorbacterium gunstig groeimedium. Deze toetsen zijn gevalideerd en betrouwbaar. Om de hyacintentelers- en export van dienst te kunnen zijn, is PPO om de tafel gegaan met de NAK (Nederlandse Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van Landbouwgewassen) om te zien wat mogelijk is op het gebied van grootschalige toetsing op Dickeya in hyacint.
  Thuis toetsen op Dickeya in hyacint
  Doorn, J. van; Vreeburg, P.J.M. ; Martin, W.S. ; Korsuize, C.A. - \ 2010
  hyacinten - dickeya chrysanthemi - testen - hyacinths - dickeya chrysanthemi - testing
  Poster met onderzoeksinformatie over de ontwikkeling van een snelle toets om te bepalen of partijen hyacinten vrij zijn van Dickeya.
  Deltaplan Erwinia: eerste jaar onderzoek
  Doorn, J. van; Vreeburg, P.J.M. ; Leeuwen, P.J. van; Martin, W.S. ; Dees, R.H.L. - \ 2010
  bloembollen - dickeya chrysanthemi - dahlia - zantedeschia - ziektebestrijding - ornamental bulbs - dickeya chrysanthemi - dahlia - zantedeschia - disease control
  Poster met onderzoeksinformatie over hoe Erwinia-problemen in de bloembollen te voorkomen, te beheersen of te bestrijden.
  Toetsen op agressief snot (Dickeya) bij de NAK?
  Doorn, J. van; Vreeburg, P.J.M. ; Martin, W.S. ; Korsuize, C.A. ; Schadewijk, T. van; Miglino, R. ; Bovenkamp, G. van den; Haan, E. de - \ 2010
  dickeya chrysanthemi - hyacinten - testen - bloembollen - dickeya chrysanthemi - hyacinths - testing - ornamental bulbs
  Poster met onderzoeksinformatie over de ontwikkeling van een toets om Dickeya in hyacintenbollen vast te stellen .
  Praktische toets voor ploffers in dahlia werkt onvoldoende
  Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2009
  BloembollenVisie 2009 (2009)181. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 20.
  bloembollen - dahlia - dickeya chrysanthemi - testen - plantenziekteverwekkende bacteriën - plantenziekteverwekkers - stekken - bacteriën - ornamental bulbs - dahlia - dickeya chrysanthemi - testing - plant pathogenic bacteria - plant pathogens - cuttings - bacteria
  Tijdens de stekproductie van dahlia kunnen knollen uitvallen door 'ploffers', het natrot wegvallen van knollen. De veroorzaker van deze ziekte is de bacterie Erwinia chrysanthemi. Een praktische toets kort na het rooien is wenselijk om vast te stellen of een partij gezond is of niet. De door PPO Bloembollen voorgestelde toets blijkt onvoldoende betrouwbaar te werken
  Ringrotbestrijding met behulp van ozon
  Wolf, J.M. van der; Bergervoet, J.H.W. ; Kastelein, P. ; Zouwen, P.S. van der - \ 2009
  Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 642) - 8
  clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus - dickeya chrysanthemi - controle - ozon - kratten - pallets - volksgezondheidsbevordering - besmetting - quarantaine organismen - bedrijfshygiëne - clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus - dickeya chrysanthemi - control - ozone - crates - pallets - sanitation - contamination - quarantine organisms - industrial hygiene
  Door het kistenreinigingsbedrijf van Frans Renne wordt een nieuwe kistenreinigingsmachine ontwikkeld. De methode is gebaseerd op ontsmetting met Ozon van recirculerend spoelwater en van kisten. In dit rapport wordt verslag gedaan van laboratorium-onderzoek naar het effect van ozon op ringrotbacterieën en de noodzakelijke dosering en inwerktijd, en naar het effect van ozon in organisch belast (maar d.m.v. filtering gereinigd) spoelwater
  Protocollering van toetsen op Erwinia
  Dees, R.H.L. ; Martin, W.S. ; Doorn, J. van - \ 2009
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 31
  erwinia - dickeya chrysanthemi - elisa - polymerase-kettingreactie - diagnostische technieken - hyacinthus - dahlia - zantedeschia - iris (spermatophyta) - muscari - bloembollen - erwinia - dickeya chrysanthemi - elisa - polymerase chain reaction - diagnostic techniques - hyacinthus - dahlia - zantedeschia - iris (spermatophyta) - muscari - ornamental bulbs
  De problemen in de bloembollenteelt zijn de laatste tien jaar sterk toegenomen. Voorheen was de aanwezigheid van Erwinia carotovora subsp. carotovora (Ecc, nu Pectobacterium caotovorum) als witsnot in vooral hyacint bekend, maar gaf vrijwel nooit grote uitval in de teelt. Er zijn momenteel geen middelen om deze zachtrotbacteriën te bestrijden. Preventie via toetsing van vooral uitgangsmateriaal is een van de mogelijkheden om infectie met Erwinia vroegtijdig vast te stellen en verdere verspreiding in de keten te beperken. Daarom is de vraag vanuit de praktijk (telers, handelshuizen) naar toetsing van vooral hyacintenbollen op aanwezigheid van een infectie van Erwinia groot. Dickeya-soorten, voorheen Erwinia chrysanthemi (Ech), de veroorzaker van agressief snot geven op dit moment de grootste problemen voor de hyacintenteelt.
  Ontwikkelen van een praktische toets op Erwinia bij Dahlia (ploffers)
  Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2009
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 19
  dahlia - plantmateriaal - dickeya chrysanthemi - plantenziektebestrijding - weefselkweek - bloembollen - dahlia - planting stock - dickeya chrysanthemi - plant disease control - tissue culture - ornamental bulbs
  Erwinia chrysanthemi veroorzaakt ploffers (natrot wegvallen van knollen) tijdens de stekproductie. Daardoor komt de stekproductie in gevaar en blijft er een besmetting aanwezig in het stekmateriaal. Problemen zijn te voorkomen door uit te gaan van ziektevrij uitgangsmateriaal via weefselkweek. Probleem daarbij is dat het sortiment Dahlia heel erg groot is en het erg kostbaar is om zeer veel partijen aan te houden in weefselkweek. Daarnaast is niet duidelijk hoeveel jaren een partij uit weefselkweek vandaan gezond blijft. Daardoor ontstond de vraag of er een praktische toets mogelijk zou zijn om aan een partij knollen vast te stellen of ze besmet zijn, en zo ja met welk percentage. Vanwege het feit dat de bacterie goed groeit onder warme en vochtige omstandigheden is een toets ontworpen om de knollen na het rooien warm en vochtig weg te zetten en na twee tot vier weken te beoordelen op rot. Deze toets is door telers zelf, dus goedkoop, uit te voeren. De toets zou kort na het rooien kunnen worden uitgevoerd zodat bij een negatieve uitslag de teler nog tijd heeft om aanpassing in de planning uit te voeren. Gedurende twee jaren zijn knollen van verschillende cultivars vrij kort na het rooien (eind november/begin december) warm en vochtig weggezet om de eventueel aanwezige bacterie goed te laten groeien. Er is daarbij een aantal varianten onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de toets geen goede voorspelling geeft over het besmet zijn van een partij en het percentage besmetting. Door Dahliaknollen kort na het rooien warm (25 °C) en vochtig weg te zetten gedurende twee weken werden wel rotte knollen zichtbaar maar de relatie tussen dat percentage rotte knollen en het percentage ploffers tijdens de opleg was niet duidelijk. Meestal leverde de opleg een hoger percentage ploffers op dan de toets maar soms liet de toets een hoger percentage rot zien. Bovendien werden soms knollen tijdens de toets rot door een andere bacterie dan E. chrysanthemi en ontstond er geen rot tijdens de opleg. Zelfs indicatief lijkt deze toets niet bruikbaar omdat in een geval in de toets een hoog percentage rot werd aangetroffen terwijl er tijdens de opleg betrouwbaar veel minder knollen ziek bleken te zijn.
  Effectieve kolonisatie van aardappelplanten door Dickeya-soorten (Erwinia chrysanthemi) : themanummer fytobacteriologie
  Wolf, J.M. van der; Czajkowski, R.L. ; Velvis, H. - \ 2009
  Gewasbescherming 40 (2009)4. - ISSN 0166-6495 - p. 169 - 171.
  bacterieziekten - dickeya chrysanthemi - plantenziekteverwekkende bacteriën - pathogenen - plantenziekteverwekkers - vermeerderingsmateriaal - pootknollen - aardappelen - oogstverliezen - pootaardappelen - bacterial diseases - dickeya chrysanthemi - plant pathogenic bacteria - pathogens - plant pathogens - propagation materials - seed tubers - potatoes - yield losses - seed potatoes
  De bacterieziekten zwartbenigheid en stengelnatrot, veroorzaakt door Pectobacterium en Dickeya (Erwinia)- soorten, berokkenen grote schade aan de pootaardappelteelt. Bij PRI en HZPC wordt onderzoek verricht naar de verspreiding van deze pathogenen tijdens teelt- en (na)oogst. Het was al bekend dat er bij aanwezigheid van rotte knollen, tijdens teelt en (na)oogst, versmering van pootgoed kan plaatsvinden. Getracht is de vraag te beantwoorden hoe verspreiding tijdens de teelt kan plaatsvinden, zowel boven- als via ondergrondse delen van de plant
  Bacterierot in sedum : hoe te handelen?
  Helm, F.P.M. van der - \ 2009
  Vakblad voor de Bloemisterij 64 (2009)33. - ISSN 0042-2223 - p. 43 - 43.
  sedum - dickeya chrysanthemi - plantenziekteverwekkende bacteriën - ziektedistributie - bacterieziekten - sedum - dickeya chrysanthemi - plant pathogenic bacteria - disease distribution - bacterial diseases
  In sedum kan een bacterieziekte voorkomen die zich bij nat weer zeer snel door het gewas verspreidt. De vermoedelijke veroorzaker is Erwinia chrysanthemi (Dickeya). De bacteriën zijn niet met chemische middelen te bestrijden. Door onderzoek bij PPO naar Erwinia in bolgewassen is al veel bekend over infectie en verspreiding
  Bacterierot in Sedum hoe te handelen
  Helm, F.P.M. van der - \ 2009
  BloembollenVisie 2009 (2009)173. - ISSN 1571-5558 - p. 21 - 21.
  tuinplanten - sedum - dickeya chrysanthemi - plantenziekteverwekkende bacteriën - bloembollen - ziektepreventie - verwelking - bedding plants - sedum - dickeya chrysanthemi - plant pathogenic bacteria - ornamental bulbs - disease prevention - wilting
  In sedum kan een bacterieziekte voorkomen die zich bij nat weer zeer snel door het gewas verpreidt. De vermoedelijke veroorzaker is Erwinia chrysanthemi (Dickeya). Deze bacterie zorgt in hyacint voor het gevreesde agressieve witsnot en in dahlia voor bacterieverwelkingsziekte
  Het onderzoek van Joop van Doorn : 'Erwinia is schaken op meer borden tegelijk'
  Dwarswaard, A. ; Doorn, J. van - \ 2009
  BloembollenVisie 2009 (2009)171. - ISSN 1571-5558 - p. 33 - 33.
  bloembollen - plantenziekten - erwinia - dickeya chrysanthemi - landbouwkundig onderzoek - gewasbescherming - ornamental bulbs - plant diseases - erwinia - dickeya chrysanthemi - agricultural research - plant protection
  Joop van Doorn vertelt over zijn onderzoekswerk aan de bacterie Erwinia chrysanthemi in bloembollen en knollen
  Gezamenlijke toetsontwikkeling op Erwinia chrysanthemi in volle gang
  Doorn, J. van; Dees, R.H.L. ; Martin, W.S. ; Vreeburg, P.J.M. ; Leeuwen, P.J. van - \ 2009
  BloembollenVisie 2009 (2009)164. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  tuinbouwbedrijven - proeven op proefstations - bloembollen - dickeya chrysanthemi - enterobacteriaceae - testen - market gardens - station tests - ornamental bulbs - dickeya chrysanthemi - enterobacteriaceae - testing
  Erwinia bezorgde menig ondernemer de afgelopen jaren de nodige hoofdbrekens. Onderzoek door PPO reikte al een aantal oplossingen aan. Nader onderzoek is gedaan naar de mogelijkheid om partijen te toetsen. In dit artkel de achtergronden bij dit onderzoek
  Erwinia in Dahlia (praktische ploffertoets) en Zantedeschia
  Leeuwen, P.J. van; Doorn, J. van; Trompert, J.P.T. ; Dees, R.H.L. ; Martin, W.S. - \ 2009
  dickeya chrysanthemi - plantenziekteverwekkende bacteriën - cultuurmethoden - ziektebestrijding - dahlia - zantedeschia - rassen (planten) - gevoeligheid van variëteiten - landbouwkundig onderzoek - dickeya chrysanthemi - plant pathogenic bacteria - cultural methods - disease control - dahlia - zantedeschia - varieties - varietal susceptibility - agricultural research
  Powerpoint presentatie over een nieuw Erwiniaproject (in 2008 gestart), waarbij overkoepelend over gewassen en in samenwerking met de aardappelsector wordt gewerkt aan oplossing voor het Erwiniaprobleem. Binnen dit project is ook aandacht voor Dahlia en Zantedeschia
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.