Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 3 / 3

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Economische betekenis en perspectief van de Nederlandse veehandel
  Hoste, R. ; Bolhuis, J. ; Wisman, J.H. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086156252 - 56
  dierenhandel - melkkoeien - vleesvee - kalveren - zeugen - varkens - schapen - slachtdieren - aantallen vee - landbouwontwikkeling - landbouwstatistieken - internationale handel - trade in animals - dairy cows - beef cattle - calves - sows - pigs - sheep - meat animals - livestock numbers - agricultural development - agricultural statistics - international trade
  De bruto toegevoegde waarde van de veehandels- en veetransportsector in Nederland bedraagt 300 mln. euro, op basis van prijzen en kosten in 2011. De belangrijkste sectoren zijn de runder- en kalverhandel met 160 mln. euro en de varkenshandel met 125 mln. euro. De totale omzet van de veehandel- en veetransportsector bedraagt 4,8 mld. euro. De bruto toegevoegde waarde bedraagt 6,3% van de omzet van veehandel en -transport in Nederland. De structurele veranderingen in de veehouderij (minder dieren en minder bedrijven) hebben niet geleid tot minder omzet voor de veehandel, omdat dit gepaard ging met een sterk toenemende internationale handel. Circa een derde van de handelaren in herkauwers en iets meer dan de helft van de varkenshandelaren is fulltimer. Neveninkomsten zijn een belangrijke pijler voor veehandelaren. Daar komt bij dat een op de tien veehandelaren minstens 65 jaar is. Van de handelaren, die al weten of er een opvolger zou kunnen zijn, heeft 70% geen opvolger. Het gebrek aan opvolgers zal ertoe leiden dat het aantal zelfstandige veehandelaren sterk krimpt. Veehandelaren hebben een groot netwerk van leveranciers en afnemers en diverse afzetkanalen. Ze weten daardoor de dieren op de juiste plaats af te zetten. De toegevoegde waarde van de handel verschilt tussen diersoorten, type handelaar en type veehouders. Naarmate de dierstromen kleinschaliger en meer divers zijn (zoals bij kalveren en runderen) is het nut van de veehandel voor herverdeling en selectie van dieren groter. Zowel de toegevoegde waarde als het imago van de veehandelaar bij veehouders en bij de maatschappij moet verbeterd worden.
  Herintroductie van echinococcose via runderimport in Nederland
  Aalten, M. ; Zuchner, L. ; Bruinier, E. ; Holzhauer, M. ; Wouda, W. ; Borgsteede, F.H.M. ; Spong, H. ; Giessen, J. van der - \ 2008
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 133 (2008)21. - ISSN 0040-7453 - p. 898 - 902.
  rundvee - slachtdieren - dierenhandel - echinococcus - rundveeziekten - import - zoönosen - nederland - centraal-europa - cattle - meat animals - trade in animals - echinococcus - cattle diseases - imports - zoonoses - netherlands - central europe - echinococcus-granulosus - romania
  Since East European countries joined the EU, the import of both dairy and beef cows from these countries increased considerably. Based on the identification and registration system it turned out that in the period from May until December 2007 about 200 cows per month were imported from Romania. These animals were either slaughtered immediately or in autumn. In autumn, cysts were noticed both in slaughtered cows during meat inspection and in deceased animals (originated from Romania) during postmortem investigation performed by the Animal Health Service. Because cysts were strongly reminiscent of Echinococcus granulosus hydatid cysts, samples were sent to the authorized laboratory (National Reference Laboratory of Parasitology), where the reintroduction of this potentially zoonotic parasitic infection has been confirmed. The risks of reintroduction of E. granulosus in the Netherlands are described.
  Mondiale verspreiding HF-genen: spermahandel jaarlijks goed voor 100 miljoen euro
  Oldenbroek, J.K. ; Fikse, J.K. ; Hiemstra, S.J. - \ 2007
  Veeteelt 24 (2007)21. - ISSN 0168-7565 - p. 12 - 15.
  melkveehouderij - rundveerassen - melkopbrengst - dierveredeling - dierenhandel - markteconomie - duurzaamheid (sustainability) - internationale handel - rundvee - dairy farming - cattle breeds - milk yield - animal breeding - trade in animals - market economics - sustainability - international trade - cattle
  Hoogproductieve rassen, zoals Holstein Friesian, verdrijven de lokale rassen door wereldwijde handel in fokvee en sperma. Een actieplan moet ervoor zorgen dat genetische diversiteit behouden blijft. Aan de hand van cijfermateriaal laten onderzoekers zien dat Amerika toonaangevend is in de wereldwijde spermamarkt en dat Duitsland en Nederland de grootste exporteurs zijn van levend vee. Tevens wordt op het belang van duurzaamheid in de fokkerij gewezen
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.