Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 1798

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==dierenwelzijn
Check title to add to marked list
Staat van het dier : Beschouwingen en opinies over de verschuivende relatie tussen mens en dier in Nederland
Schukken, Y.H. ; Trijp, J.C.M. van; Alphen, J.J.M. van; Hopster, H. - \ 2019
Den Haag : Raad voor Dierenaangelegenheden - 199
dierenwelzijn - dierlijke productie - gezelschapsdieren - wilde dieren - laboratoriumdieren - diergezondheid - huisvesting, dieren - diervoeding - diergedrag - dierethiek - animal welfare - animal production - pets - wild animals - laboratory animals - animal health - animal housing - animal nutrition - animal behaviour - animal ethics
De positie van het dier in onze maatschappij verandert. De opstelling van de mens als heerser over dieren maakt geleidelijk plaats voor een houding die gekenmerkt wordt door betrokkenheid bij dieren en acceptatie van hun eigenheid. Inbreuken op dierenwelzijn worden steeds minder geaccepteerd. We bewegen naar een nieuw verbond tussen mensen en dieren. Dat stelt de Raad in zijn rapport 'De Staat van het Dier'.
Cursus dierenwelzijn
Ruis, M.A.W. ; Luyten, I. ; Hilverda, H. ; Smeets, M. ; Jessen, E. van; Jong-Timmerman, M. de; Bolderman, K. ; Heemink, G. - \ 2019
Wageningen : Dierenwelzijnsweb
dierhouderij - dierenwelzijn - diergezondheid - diergedrag - diervoeding - huisvesting, dieren - dierethiek - dierverzorging - lesmaterialen - animal husbandry - animal welfare - animal health - animal behaviour - animal nutrition - animal housing - animal ethics - care of animals - teaching materials
Deze cursus helpt je te begrijpen wat dierenwelzijn precies inhoudt. De cursus behandelt de onderwerpen gedrag en gezondheid, informatiebronnen voor dierenwelzijn, huisvesting en voeding, omgevingsfactoren die een belangrijke invloed hebben op dierenwelzijn. Daarnaast helpt de cursus je te begrijpen wat dierethiek is en leer je zelf een afweging te maken over hoe jij vindt dat wij met dieren om moeten gaan. Aan de hand van praktische voorbeelden, dilemma's en casussen leer je na te denken over dierenwelzijn. De voorbeelden betreffen o.a. gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren, proefdieren en in het wild levende dieren. Aan het eind van elk blok vind je een toets, waarmee je je kennis over dat onderwerp kunt testen.
Losse bijlage bij rapport 'Onderzoek naar kritische succesfactoren voor een laag antibioticumgebruik bij vleeskuikens'
Wiegel, J. ; Holstege, M.M.C. ; Bouwstra, R.J. ; Lauwere, C.C. de; Kluivers-Poodt, M. ; Bokma-Bakker, M.H. - \ 2017
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 1065B) - 115
dierenwelzijn - dierlijke productie - vleeskuikens - pluimvee - diergezondheid - animal welfare - animal production - broilers - poultry - animal health
Onderzoek naar kritische succesfactoren voor een laag antibioticumgebruik bij vleeskuikens: rapport van het project Kritische Succesfactoren Pluimvee (KSF Pluimvee)
Bokma-Bakker, M.H. ; Wiegel, J. ; Holstege, M.M.C. ; Lauwere, C.C. de; Kluivers-Poodt, M. ; Bouwstra, R.J. - \ 2017
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 1065A) - 78
dierenwelzijn - dierlijke productie - diergezondheid - pluimvee - vleeskuikens - animal welfare - animal production - animal health - poultry - broilers
Commissioned by AVINED and the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, research is carried out to identify critical success factors for low antibiotic use in broilers. By analysis of sectoral databases, associations between farm and flock characteristics and antibiotics use are determined. With the results of an additional survey, differences in technical and social factors between structural low and high users of antibiotics are examined.
Losse bijlage bij rapport 'Onderzoek naar kritische succesfactoren voor een laag antibioticumgebruik bij vleeskalveren'
Riel, J.W. van; Lauwere, C.C. de; Kluivers-Poodt, M. ; Antonis, A.F.G. ; Bokma-Bakker, M.H. - \ 2017
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 1068B) - 47
diergezondheid - dierenwelzijn - dierlijke productie - vleeskalveren - animal health - animal welfare - animal production - veal calves
Onderzoek naar kritische succesfactoren voor een laag antibioticumgebruik bij vleeskalveren : Rapport van het project Kritische Succesfactoren Vleeskalveren (KSF Vleeskalveren)
Bokma-Bakker, M.H. ; Riel, J.W. van; Lauwere, C.C. de; Antonis, A.F.G. ; Kluivers-Poodt, M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 1068A) - 92
dierenwelzijn - diergezondheid - dierlijke productie - vleeskalveren - animal welfare - animal health - animal production - veal calves
Commissioned by SBK and the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, research is carried out to identify critical success factors for low antibiotic use in veal calves. By analysis of sectoral data-bases, associations between farm and stock characteristics and antibiotics use are determined. With the results of an additional survey, differences in technical and social factors between structural low and high users of antibiotics are examined.
Aanpak van fijnstof in stallen
Winkel, A. - \ 2017
Wageningen : Kennisonline
dierenwelzijn - diergezondheid - pluimvee - dierlijke productie - animal welfare - animal health - poultry - animal production
Sinds 2008 werken alle sectoren in Nederland aan het verlagen van hun uitstoot van fijnstof. In de veehouderij wordt gebruik gemaakt van speciale technieken zoals een strooiselschuif. Wageningen University & Research heeft deze technieken ontwikkeld.
Validation of Meyn Footpad Inspection System
Harn, J. van; Jong, I.C. de - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research report 1044B) - 42
animal welfare - animal production - poultry - animal health - dierenwelzijn - dierlijke productie - pluimvee - diergezondheid
The current report describes the results of a validation of the Meyn Footpad Inspection System, a video imaging system to score footpad lesions in broiler chickens at the slaughter plant. It was suggested that the system might assign a different score to footpad lesions compared to a trained manual scorer. Therefore, on the request of the Ministry of Economic Affairs, Wageningen Livestock Research performed a limited validation of the system during two days at a commercial plant in The Netherlands. During the validation, the footpad lesion score was determined in a sample of each flock slaughtered on that particular day, manually by a trained observer as well as by the camera system, and the results were compared. This reports describes the results of this validation.
De vleeswereld : Toenemend bewustzijn over dierenwelzijn en milieu zorgt voor lagere vleesconsumptie
Veluw, K. van - \ 2017
Ekoland (2017)10. - ISSN 0926-9142 - p. 13 - 15.
vlees - vleeswaren - dierenwelzijn - vleesproductie - biologische voedingsmiddelen - milieueffect - meat - meat products - animal welfare - meat production - organic foods - environmental impact
Vlees eten doe je niet meer zomaar. Vlees en alles daarom heen staat enorm in de schijnwerpers. Vanuit voedingsoogpunt blijft vlees zeer waardevol hoewel teveel consumptie van rood vlees de kans op darmkanker verhoogt. Vlees blijft echter ontzettend lekker maar productie en consumptie ervan is te ver doorgeslagen. Het moet anders en duurzamer. Een reis langs de vleeswereld.
Stalboekje Pluimvee 2017 : Handboek voor natuurlijke pluimveegezondheidzorg met kruiden en andere natuurproducten
Groot, Maria ; Puls-van der Kamp, Ineke ; Asseldonk, Tedje van - \ 2017
Wageningen : RIKILT Wageningen University & Research (RIKILT uitgave 2017.701) - 107
pluimveehouderij - pluimvee - diergezondheid - dierenwelzijn - medicinale planten - geneeskrachtige kruiden - dierziektepreventie - dierlijke productie - biologische landbouw - handboeken - vleeskuikens - hennen - poultry farming - poultry - animal health - animal welfare - medicinal plants - herbal drugs - animal disease prevention - animal production - organic farming - handbooks - broilers - hens
De stalboekjes zijn oorspronkelijk gemaakt voor de biologische veehouderij (versies 2009 en 2011) in het kader van onderzoek voor Biokennis. Deze uitgave is in 2014 en 2015 aangevuld met nieuwe middelen en inzichten en aangepast voor toepassing in de gangbare pluimveehouderij. Dit betekent o.a. dat een hoofdstuk over vleeskuikens is toegevoegd en het leghennen stuk is uitgebreid. Het streven om het gebruik van antibiotica terug te dringen vraagt om een ander management. Goede voeding, huisvesting en hygiëne zijn hierbij belangrijk. In dit boekje worden aanwijzingen gegeven om met natuurlijke middelen de gezondheid van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen. Tevens kunnen middelen worden ingezet om de ernst van de ziekte te reduceren. Doel is tevens om de dierenartsen te informeren over de mogelijkheden van natuurproducten en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan inzichtelijk te maken.
Alternatieve vloeren voor vleeskalveren
Heeres-van der Tol, Jetta ; Wolthuis, Maaike ; Bokma, Sjoerd ; Smits, Dolf ; Stockhofe, Norbert ; Vermeij, Izak ; Reenen, Kees van - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1056) - 103
dierenwelzijn - dierlijke productie - vleeskalveren - huisvesting - diergedrag - diergezondheid - animal welfare - animal production - veal calves - housing - animal behaviour - animal health
Stand van zaken achterwege laten van ingrepen bij pluimvee : Evaluatie september 2017
Niekerk, T.G.C.M. van; Jong, I.C. de - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1051) - 57
dierenwelzijn - pluimvee - dierlijke productie - diergezondheid - animal welfare - poultry - animal production - animal health
Monitoring verduurzaming veehouderij 1.0 : een eerste proeve van een Monitorings-systematiek voor de 15 ambities van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij, met initiële resultaten voor drie diersectoren en een aantal keteninitiatieven
Bos, A.P. ; Puente-Rodríguez, Daniel ; Reijs, Joan W. ; Peet, G.F.V. van der; Groot Koerkamp, Peter W.G. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1045) - 113
dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - varkens - pluimvee - huisvesting, dieren - diergezondheid - diergedrag - animal welfare - animal production - dairy cattle - pigs - poultry - animal housing - animal health - animal behaviour
In 2013, the governance network UDV formulated fifteen ambitions towards a sustainable livestock production. In this way, the UDV’s stakeholders defined the long-term goals of an integrated and sustainable livestock production. To what extent have these 15 ambitions been achieved? And, how substantial is the contribution of supra-legal initiatives to this process? In this report, we present the first elaboration of a monitoring system that enables the visualization of the progress made. Moreover, it also enables comparing the different livestock production systems and creates the basis for a comparison between conventional animal production and supra-legal initiatives. In this concept-report the system is applied initially to the three larger livestock production sectors in the Netherlands (i.e., dairy, pigs, and poultry) and –as far as enough data is available– to four supra-legal initiatives. The system is currently under construction. Particularly because it involves interpretation and a number of value-laden choices that –notwithstanding their current support by arguments and references to the literature– should become shared and supported by (at least) the UDV stakeholders in the near future.
Evaluatie Actieplan Stalbranden 2012-2016
Bokma-Bakker, Martien ; Bokma, Sjoerd ; Ellen, Hilko ; Hagen, René ; Ruijven, Charlotte van - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1035) - 80
dierenwelzijn - dierlijke productie - diergezondheid - pluimvee - varkens - melkvee - schapen - geiten - paarden - stallen - brand - voorkomen van branden - veiligheid - animal welfare - animal production - animal health - poultry - pigs - dairy cattle - sheep - goats - horses - stalls - fire - fire prevention - safety
Elearning Cursus mens-dier interactie in de varkenshouderij
Ruis, M.A.W. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 2 p.
dierenwelzijn - dierlijke productie - varkens - diergedrag - diergezondheid - huisvesting, dieren - varkenshouderij - gedrag - behandeling - animal welfare - animal production - pigs - animal behaviour - animal health - animal housing - pig farming - behaviour - treatment
Hoe ervaart een varken de omgeving? En waarom is het van belang om hierbij stil te staan? Deze cursus richt zich op het belang van een goede mens-dier relatie, waarbij onder andere gekeken wordt naar de manier waarop een varken de wereld ervaart. Dit geeft inzicht in de manier van omgang, met als gevolg minder stress voor dier én mens. Het doel is een win-win situatie; het bevorderen van dierge - zondheid en dierenwelzijn dat onder andere zorgt voor meer werkplezier en meer benutting van het productie potentieel van het varken.
Systeemomschrijving “Plateau 2.0”
Hoofs, Anita - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 5
dierenwelzijn - varkens - huisvesting, dieren - diergezondheid - diergedrag - animal welfare - pigs - animal housing - animal health - animal behaviour
En varkenshok met plateau is een hok waarin varkens vrij beschikken over twee verblijfsniveaus, één op de begane grond en één op het plateau. Varkens kunnen gemakkelijk het plateau op - en aflopen via een trap. Bij toepassing van een plateau, dat voldoet aan de systeemomschrijving, mag het beschikbare vloeroppervlak van het plateau als beschikbaar vloeroppervlak meegerekend worden.
Simulating pigs : Understanding their motivations, behaviour, welfare and productivity
Boumans, Iris - \ 2017
Wageningen University. Promotor(en): I.J.M. de Boer, co-promotor(en): E.A.M. Bokkers; G.J. Hofstede. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463432122 - 200
pigs - pig farming - sustainability - motivation - animal behaviour - behaviour disorders - animal welfare - simulation models - animal production - varkens - varkenshouderij - duurzaamheid (sustainability) - motivatie - diergedrag - gedragsstoornissen - dierenwelzijn - simulatiemodellen - dierlijke productie

The transition towards sustainable pig production systems is receiving increasing attention nowadays. Pig behaviour plays a central role in sustainability, as it is an important indicator for pig welfare and can also affect other sustainability issues. Understanding behaviour and related welfare consequences requires to understand motivations underlying behaviour. The two aims of this thesis were: 1) to assess the use of agent-based modelling for understanding pig behaviour and underlying motivation, and 2) to apply agent-based modelling for increasing our understanding of pig behaviour, and related animal welfare and productivity performance.

We first explored the use of agent-based modelling with tail biting behaviour in pigs as a case study. An agent-based model was developed to understand the causation of tail biting behaviour. Subsequently, we developed a mechanistic and dynamic simulation model to gain more understanding of feeding behaviour and internal (physiological) factors. The model integrates knowledge from physiology and ethology, and combines growth with a behavioural decision model based on motivation. This model included motivations underlying feeding behaviour and various feeding patterns of an individually housed growing pig. To deepen our understanding of mechanisms underlying feeding patterns of pigs within 24 hours, hormonal circadian rhythms were included in the model in a follow-up study. The circadian rhythms of cortisol and melatonin explained the alternans pattern, a small peak of feed intake at the beginning of the day and a larger peak at the end of the day, of feeding in pigs. Next, an agent-based model of feeding and social interaction in commercially group-housed pigs was developed to deepen our understanding of the complex interaction between internal physiological factors and external social factors. Social factors (e.g. competition level and social facilitation) and behavioural strategies (e.g. avoidance and approach) affected social interactions among pigs and feeding behaviour. The causation of variation among pigs was further explored in this model. Pig characteristics were important in various feeding, social interaction and growth patterns in pigs.

In general, agent-based modelling proved to be a useful method to understand animal behaviour and underlying motivations. It contributed to further understanding of tail biting, feeding and social behaviour in pigs. Furthermore, agent-based modelling showed to be a novel method to find and assess behaviours as welfare indicators, and to contribute to understanding trade-offs and synergies between sustainability issues, such as animal welfare and productivity.

Stalboekje Varkens 2016: handboek voor natuurlijke diergezondheidzorg met kruiden en andere natuurproducten : Natuurlijk gezond met kruiden en andere natuurproducten
Groot, Maria ; Asseldonk, Tedje van - \ 2017
IJmuiden : RIKILT Wageningen UR (RIKILT-uitgave 2016.701) - 168
varkens - veehouderij - biologische landbouw - geneeskrachtige kruiden - diervoeding - diergezondheid - dierenwelzijn - dierlijke productie - pigs - livestock farming - organic farming - herbal drugs - animal nutrition - animal health - animal welfare - animal production
Stalboekje Vleeskalveren 2016 : handboek voor natuurlijke diergezondheidzorg met kruiden en andere natuurproducten
Groot, Maria ; Asseldonk, Tedje van - \ 2017
IJmuiden : RIKILT Wageningen UR (RIKILT-uitgave 2016.702) - 128
rundvee - dierenwelzijn - diergezondheid - diervoeding - geneeskrachtige kruiden - dierlijke productie - biologische landbouw - cattle - animal welfare - animal health - animal nutrition - herbal drugs - animal production - organic farming
Deze uitgave van ‘Stalboekje vleeskalveren’ is bedoeld om kalverhouders te helpen bij het vinden van de juiste toepassing van kruiden en andere natuurproducten. Kruiden en andere natuurproducten kunnen ter ondersteuning van gezonde dieren bij stress en ter ondersteuning van therapeutische maatregelen worden ingezet. Grootste meerwaarde is dat problemen voorkomen worden en dieren weerbaar gemaakt worden. Deze gids geeft een leidraad welke kruiden en natuurproducten op basis van beschikbare kennis een effect kunnen hebben bij verschillende gezondheidsproblemen. De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel en daarom zal dit boekje regelmatig herzien en aangevuld moeten worden.
Maatregelen om weidegang te bevorderen : inventarisatie en analyse
Blokland, P.W. ; Pol-van Dasselaar, A. van den; Rougoor, C. ; Schans, F. van der; Sebek, L. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2017-071) - ISBN 9789463436533 - 59
dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - huisvesting - weiden - animal welfare - animal production - dairy cattle - housing - pastures
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.