Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 647

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==diergedrag
  Check title to add to marked list
  Staat van het dier : Beschouwingen en opinies over de verschuivende relatie tussen mens en dier in Nederland
  Schukken, Y.H. ; Trijp, J.C.M. van; Alphen, J.J.M. van; Hopster, H. - \ 2019
  Den Haag : Raad voor Dierenaangelegenheden - 199
  dierenwelzijn - dierlijke productie - gezelschapsdieren - wilde dieren - laboratoriumdieren - diergezondheid - huisvesting, dieren - diervoeding - diergedrag - dierethiek - animal welfare - animal production - pets - wild animals - laboratory animals - animal health - animal housing - animal nutrition - animal behaviour - animal ethics
  De positie van het dier in onze maatschappij verandert. De opstelling van de mens als heerser over dieren maakt geleidelijk plaats voor een houding die gekenmerkt wordt door betrokkenheid bij dieren en acceptatie van hun eigenheid. Inbreuken op dierenwelzijn worden steeds minder geaccepteerd. We bewegen naar een nieuw verbond tussen mensen en dieren. Dat stelt de Raad in zijn rapport 'De Staat van het Dier'.
  Cursus dierenwelzijn
  Ruis, M.A.W. ; Luyten, I. ; Hilverda, H. ; Smeets, M. ; Jessen, E. van; Jong-Timmerman, M. de; Bolderman, K. ; Heemink, G. - \ 2019
  Wageningen : Dierenwelzijnsweb
  dierhouderij - dierenwelzijn - diergezondheid - diergedrag - diervoeding - huisvesting, dieren - dierethiek - dierverzorging - lesmaterialen - animal husbandry - animal welfare - animal health - animal behaviour - animal nutrition - animal housing - animal ethics - care of animals - teaching materials
  Deze cursus helpt je te begrijpen wat dierenwelzijn precies inhoudt. De cursus behandelt de onderwerpen gedrag en gezondheid, informatiebronnen voor dierenwelzijn, huisvesting en voeding, omgevingsfactoren die een belangrijke invloed hebben op dierenwelzijn. Daarnaast helpt de cursus je te begrijpen wat dierethiek is en leer je zelf een afweging te maken over hoe jij vindt dat wij met dieren om moeten gaan. Aan de hand van praktische voorbeelden, dilemma's en casussen leer je na te denken over dierenwelzijn. De voorbeelden betreffen o.a. gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren, proefdieren en in het wild levende dieren. Aan het eind van elk blok vind je een toets, waarmee je je kennis over dat onderwerp kunt testen.
  Metabolic status, lactation persistency, and udder health of dairy cows after different dry period lengths
  Hoeij, Renny van - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): B. Kemp; T.J.G.M. Lam, co-promotor(en): A.T.M. Knegsel; J. Dijkstra. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463438070 - 285
  dairy cattle - animal health - animal behaviour - dry period - metabolism - energy balance - lactation - milk production - udders - cattle feeding - melkvee - diergezondheid - diergedrag - gustperiode - metabolisme - energiebalans - lactatie - melkproductie - uiers - rundveevoeding

  Cows traditionally have a 6 to 8 week non-lactating –‘dry period’- before calving and the start of the next lactation in order to maximize milk production in the subsequent lactation. An omitted, compared with a shortened, dry period reduces milk yield and improves energy availability in cows postpartum, but effects on udder health and persistency were unclear. Cows without a dry period fattened and spontaneously dried off due to the improved energy availability. Reducing the energy availability in the feed for cows without a dry period did not affect fattening or lactation persistency in late lactation. Cows with a short or without a dry period did not receive dry cow antibiotics in this study and this did not affect udder health across the dry period or in early lactation, but seemed to impair udder health in late lactation for cows without a dry period.

  Alternatieve vloeren voor vleeskalveren
  Heeres-van der Tol, Jetta ; Wolthuis, Maaike ; Bokma, Sjoerd ; Smits, Dolf ; Stockhofe, Norbert ; Vermeij, Izak ; Reenen, Kees van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1056) - 103
  dierenwelzijn - dierlijke productie - vleeskalveren - huisvesting - diergedrag - diergezondheid - animal welfare - animal production - veal calves - housing - animal behaviour - animal health
  Monitoring verduurzaming veehouderij 1.0 : een eerste proeve van een Monitorings-systematiek voor de 15 ambities van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij, met initiële resultaten voor drie diersectoren en een aantal keteninitiatieven
  Bos, A.P. ; Puente-Rodríguez, Daniel ; Reijs, Joan W. ; Peet, G.F.V. van der; Groot Koerkamp, Peter W.G. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1045) - 113
  dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - varkens - pluimvee - huisvesting, dieren - diergezondheid - diergedrag - animal welfare - animal production - dairy cattle - pigs - poultry - animal housing - animal health - animal behaviour
  In 2013, the governance network UDV formulated fifteen ambitions towards a sustainable livestock production. In this way, the UDV’s stakeholders defined the long-term goals of an integrated and sustainable livestock production. To what extent have these 15 ambitions been achieved? And, how substantial is the contribution of supra-legal initiatives to this process? In this report, we present the first elaboration of a monitoring system that enables the visualization of the progress made. Moreover, it also enables comparing the different livestock production systems and creates the basis for a comparison between conventional animal production and supra-legal initiatives. In this concept-report the system is applied initially to the three larger livestock production sectors in the Netherlands (i.e., dairy, pigs, and poultry) and –as far as enough data is available– to four supra-legal initiatives. The system is currently under construction. Particularly because it involves interpretation and a number of value-laden choices that –notwithstanding their current support by arguments and references to the literature– should become shared and supported by (at least) the UDV stakeholders in the near future.
  Het effect van een verhoogde rustplaats op het gebruik en het gedrag bij opfok vleeskuikenouderdieren
  Emous, R.A. van; Gunnink, H. ; Binnendijk, G.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1047) - 19
  dierlijke productie - pluimvee - vleeskuikens - vleeskuikenouderdieren - huisvesting, dieren - diergedrag - animal production - poultry - broilers - broiler breeders - animal housing - animal behaviour
  Elearning Cursus mens-dier interactie in de varkenshouderij
  Ruis, M.A.W. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research - 2
  dierenwelzijn - dierlijke productie - varkens - diergedrag - diergezondheid - huisvesting, dieren - varkenshouderij - gedrag - behandeling - animal welfare - animal production - pigs - animal behaviour - animal health - animal housing - pig farming - behaviour - treatment
  Hoe ervaart een varken de omgeving? En waarom is het van belang om hierbij stil te staan? Deze cursus richt zich op het belang van een goede mens-dier relatie, waarbij onder andere gekeken wordt naar de manier waarop een varken de wereld ervaart. Dit geeft inzicht in de manier van omgang, met als gevolg minder stress voor dier én mens. Het doel is een win-win situatie; het bevorderen van dierge - zondheid en dierenwelzijn dat onder andere zorgt voor meer werkplezier en meer benutting van het productie potentieel van het varken.
  Systeemomschrijving “Plateau 2.0”
  Hoofs, Anita - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research - 5
  dierenwelzijn - varkens - huisvesting, dieren - diergezondheid - diergedrag - animal welfare - pigs - animal housing - animal health - animal behaviour
  En varkenshok met plateau is een hok waarin varkens vrij beschikken over twee verblijfsniveaus, één op de begane grond en één op het plateau. Varkens kunnen gemakkelijk het plateau op - en aflopen via een trap. Bij toepassing van een plateau, dat voldoet aan de systeemomschrijving, mag het beschikbare vloeroppervlak van het plateau als beschikbaar vloeroppervlak meegerekend worden.
  Simulating pigs : Understanding their motivations, behaviour, welfare and productivity
  Boumans, Iris - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): I.J.M. de Boer, co-promotor(en): E.A.M. Bokkers; G.J. Hofstede. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463432122 - 200
  pigs - pig farming - sustainability - motivation - animal behaviour - behaviour disorders - animal welfare - simulation models - animal production - varkens - varkenshouderij - duurzaamheid (sustainability) - motivatie - diergedrag - gedragsstoornissen - dierenwelzijn - simulatiemodellen - dierlijke productie

  The transition towards sustainable pig production systems is receiving increasing attention nowadays. Pig behaviour plays a central role in sustainability, as it is an important indicator for pig welfare and can also affect other sustainability issues. Understanding behaviour and related welfare consequences requires to understand motivations underlying behaviour. The two aims of this thesis were: 1) to assess the use of agent-based modelling for understanding pig behaviour and underlying motivation, and 2) to apply agent-based modelling for increasing our understanding of pig behaviour, and related animal welfare and productivity performance.

  We first explored the use of agent-based modelling with tail biting behaviour in pigs as a case study. An agent-based model was developed to understand the causation of tail biting behaviour. Subsequently, we developed a mechanistic and dynamic simulation model to gain more understanding of feeding behaviour and internal (physiological) factors. The model integrates knowledge from physiology and ethology, and combines growth with a behavioural decision model based on motivation. This model included motivations underlying feeding behaviour and various feeding patterns of an individually housed growing pig. To deepen our understanding of mechanisms underlying feeding patterns of pigs within 24 hours, hormonal circadian rhythms were included in the model in a follow-up study. The circadian rhythms of cortisol and melatonin explained the alternans pattern, a small peak of feed intake at the beginning of the day and a larger peak at the end of the day, of feeding in pigs. Next, an agent-based model of feeding and social interaction in commercially group-housed pigs was developed to deepen our understanding of the complex interaction between internal physiological factors and external social factors. Social factors (e.g. competition level and social facilitation) and behavioural strategies (e.g. avoidance and approach) affected social interactions among pigs and feeding behaviour. The causation of variation among pigs was further explored in this model. Pig characteristics were important in various feeding, social interaction and growth patterns in pigs.

  In general, agent-based modelling proved to be a useful method to understand animal behaviour and underlying motivations. It contributed to further understanding of tail biting, feeding and social behaviour in pigs. Furthermore, agent-based modelling showed to be a novel method to find and assess behaviours as welfare indicators, and to contribute to understanding trade-offs and synergies between sustainability issues, such as animal welfare and productivity.

  Signaalindicatoren bij handhaving van "Open Normen" voor dierenwelzijn : pilot klimaat in varkensstallen
  Vermeer, Herman ; Hopster, Hans - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1017) - 44
  dierenwelzijn - dierlijke productie - varkens - huisvesting, dieren - diergedrag - diergezondheid - wetgeving - toezicht - animal welfare - animal production - pigs - animal housing - animal behaviour - animal health - legislation - surveillance
  Effect van een kruidenextract op berengeur, agressief en seksueel gedrag bij biologische varkens
  Vermeer, Herman ; Mens, Annemarie ; Seesink, Iris ; Blanken, Klaas ; Adameji, Oluwapelumi ; Bos, Pieter ; Bisschop, Herman - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1011) - 20
  varkenshouderij - diergedrag - biologische landbouw - beren (varkens) - berengeur - geneeskrachtige kruiden - dierenwelzijn - pig farming - animal behaviour - organic farming - boars - boar taint - herbal drugs - animal welfare
  An experiment with 273 entire males was conducted on an organic pig farm. Half of these males received a herbal extract in the drinking water to reduce mounting behaviour and boar taint. The herbal extract did not affect sexual behaviour and boar taint. Only two carcasses (0,7%) had a typical boar taint. However a complete change towards non castration for organic pigs is not yet applicable partly because of international trade difficulties. A follow up study will be prepared
  Effecten van strooisellaagdikte op het gedrag van leghennen
  Emous, R.A. van; Gunnink, H. ; Ogink, N.W.M. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1036) - 20
  dierenwelzijn - huisvesting, dieren - diergedrag - pluimvee - animal welfare - animal housing - animal behaviour - poultry
  In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een experiment naar de effecten van strooisellaagdikte op het gedrag van leghennen. Dit experiment is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken door Wageningen Livestock Research. Uit dit onderzoek blijkt dat de strooisellaagdikte slechts marginale effecten heeft op het gedrag van leghennen. In zijn totaliteit suggereren de resultaten van dit experiment dat een 2 cm dikke strooisellaag op gemiddelde basis niet tot minder stofbadgedrag leidt, maar dat er wel sprake is van een ander tijdspatroon waarbij sprake lijkt van uitgesteld stofbadgedrag.
  De voordelen van integreren : Jelmer Zandbergen onderzocht voor zijn MSc studie het houden van kippen in een boomgaard
  Zandbergen, Jelmer - \ 2017
  Ekoland (2017)3. - ISSN 0926-9142 - p. 22 - 23.
  fruitteelt - kippen - boomgaarden - biologische landbouw - pluimveehouderij - uitloop - diergedrag - fruit growing - fowls - orchards - organic farming - poultry farming - outdoor run - animal behaviour
  Als onderdeel van een MSc studie Organic Agriculture aan de WUR heeft Jelmer Zandbergen een onderzoeksproject uitgevoerd op de Fruittuin van West. De Fruittuin van West is een bedrijf van 6 hectare in Amsterdam Nieuw-West, in 2014 opgezet door Wil Sturkenboom. Er worden meer dan 20 soorten fruit geteeld en er lopen kippen in de boomgaard.
  Bat flight analysis around wind turbines : a feasibility study
  Lagerveld, Sander ; Kooistra, Gert ; Otten, Gerwoud ; Meesters, Lydia ; Manshanden, Jasper ; Haan, Dick de; Gerla, Daan ; Verhoef, Hans ; Scholl, Michaela - \ 2017
  Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research report C026/17) - 42
  chiroptera - flight - animal behaviour - wind farms - offshore - north sea - netherlands - chiroptera - vliegen - diergedrag - windmolenpark - offshore - noordzee - nederland
  This study, as part of the Wozep-project Behaviour and Collision Risk of Bats (Bats_2), investigates how bat behaviour can be studied near offshore wind turbines. To find out whether it is wise to continue and further develop behavioural research at wind turbines in the context of the Wozep programme, we first conducted a feasibility study on land.
  Open normen licht bij het bedrijfsmatig houden van gezelschapsdieren : praktische handvatten voor de controle op het voldoen aan ethologische en fysiologische behoeften van honden en konijnen
  Ruis, Marko A.W. ; Borg, Joanne A.M. van der - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 981) - 42
  honden - konijnen - licht - kunstlicht - dierenwelzijn - dierhouderij - gezelschapsdieren - diergedrag - huisvesting, dieren - diergezondheid - dogs - rabbits - light - artificial light - animal welfare - animal husbandry - pets - animal behaviour - animal housing - animal health
  This report describes the development of practical tools for inspectors to monitor compliance with the target welfare regulations with regard to provison of light for dogs and rabbits that are kept and sold commercially. On the basis of a literature study on the influence of light on the welfare and functioning of dogs and rabbits, and in the context of the situation in practice, tools were developed to supervise and advice in a systematic way. By this the inspector can make an informed assessment about whether or not enforcing rules on the provision of light.
  Development of pigs raised in a group housing system for lactating sows and their litters
  Nieuwamerongen, S.E. van - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): B. Kemp, co-promotor(en): J.E. Bolhuis; N.M. Soede. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463431392 - 270
  pigs - piglets - sows - biological development - group housing - lactation - weaning - environmental enrichment - animal behaviour - performance - varkens - biggen - zeugen - biologische ontwikkeling - groepshuisvesting - lactatie - spenen - omgevingsverrijking - diergedrag - prestatieniveau

  The aim of this thesis was to investigate the development of pigs that were raised in a newly developed group housing system for lactating sows and their litters, with a focus on the transition around weaning and performance later in life. The starting point of our multi-suckling (MS) system was the natural behaviour of pigs, and the system consisted of 5 farrowing pens connected to a communal area, which included a communal feeding area. Litters were grouped at 1 week of age. Compared with a conventional farrowing system (in which a sow and her piglets are housed in a pen in which the sow is confined individually in a crate), the MS system provided a more spacious and complex environment, with more social and physical enrichment. Before weaning, we found that MS piglets showed more feed-directed behaviour and less damaging behaviours, such as tail biting, than conventionally housed piglets. After weaning at 4 weeks of age, when housed in a more physically and socially enriched pen, MS-raised piglets showed a higher feed intake, a higher weight gain, more play behaviour, and less maladaptive behaviour than the conventionally raised piglets that were housed in a standard nursery pen. In a follow-up study, in which all pigs were housed under equal and enriched conditions after weaning, we found that piglets raised in the MS system had a higher feed utilisation and a lower carbohydrate absorption in an oral sugar absorption test in the early post-weaning phase. In a subsequent study, the same animals were used to investigate their social and cognitive development, using behaviour tests during which pigs competed for access to feed. We found few differences, but there were indications that the pigs raised pre-weaning in the MS system made more use of social information than the conventionally raised pigs. Lastly, we studied effects of different weaning procedures in the MS system (gradual weaning during 9 weeks of lactation vs. abrupt weaning at 4 weeks of age). Weaning seemed to have less impact for the pigs subjected to the gradual weaning treatment (reflected in weight gain and maladaptive behaviour). Also on the long term during the finishing phase (during which both groups were housed equally from 9 weeks of age), the pigs subjected to the gradual weaning treatment showed less maladaptive behaviour and had fewer body lesions than abruptly weaned pigs. To conclude, the multi-suckling system seems promising for improving pig performance, behaviour, and welfare, especially in combination with a more gradual weaning procedure during an extended lactation.

  Microorganism-mediated behaviour of malaria mosquitoes
  Busula, Annette O. - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): W. Takken, co-promotor(en): J. de Boer. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463431156 - 199
  culicidae - anopheles gambiae - anopheles arabiensis - mosquito-borne diseases - disease vectors - animal behaviour - host-seeking behaviour - plasmodium falciparum - hosts - man - cows - hens - odours - culicidae - anopheles gambiae - anopheles arabiensis - ziekten overgebracht door muskieten - vectoren, ziekten - diergedrag - gedrag bij zoeken van een gastheer - plasmodium falciparum - gastheren (dieren, mensen, planten) - mens - koeien - hennen - geurstoffen

  Host-seeking is an important component of mosquito vectorial capacity on which the success of the other behavioural determinants depends. Blood-seeking mosquitoes are mainly guided by chemical cues released by their blood hosts. This thesis describes results of a study that determined the effect of microorganisms – host skin bacteria as well as malaria parasites – on host-seeking behaviour of female Anopheles gambiae sensu stricto and An. arabiensis in Homabay county, western Kenya. Semi-field and field experiments were conducted to determine the response of mosquitoes with different host preference to synthetic and natural odour blends from three vertebrate hosts, a human, a cow and a chicken. Screen house experiments were conducted to test whether specific skin bacteria or a mix of skin bacterial volatiles from the three vertebrate hosts mediate mosquito response. A review chapter in this thesis discusses how malaria parasites can manipulate human hosts to enhance their own transmission, by making the hosts more attractive to mosquitoes. Another experiment, using a dual-choice olfactometer, determined whether infection with malaria parasites increases human attractiveness to malaria mosquitoes, and whether the attractiveness of infected humans is Plasmodium falciparum-stage specific. Here, the same children participated in the study during infection with malaria parasites and after treatment with antimalarial drugs, artemisinin lumefantrine. Cage assays were further used to test mechanisms of attractiveness of P. falciparum-infected individuals using body odours or skin bacterial volatiles collected from the children at the two time points. Overall results show that skin bacterial volatiles play an important role in guiding mosquitoes with different host preferences to their specific host. For An. gambiae s.s., high (microscopic) densities of P. falciparum gametocytes (and not parasite-free, submicroscopic gametocytes or asexual stages of Plasmodium parasites) results into higher attractiveness of hosts, and body odours play a role in attractiveness of P. falciparum-infected humans. The results may help to develop more effective health policies and enable targeted interventions towards the most attractive hosts, which could contribute to reductions in malaria transmission. Identification of general or common attractive volatiles produced by the natural hosts as well as those from the gametocyte carriers may contribute to the development of an improved synthetic odour blend that may be used for sampling of mosquitoes with different host preferences. The use of powerful attractive odorants may result in reductions of vector-borne diseases transmitted by mosquitoes.

  Veerkracht van varkens
  Dixhoorn, I.D.E. van - \ 2017
  Wageningen University & Research
  dierenwelzijn - dierlijke productie - varkens - varkensstallen - diergedrag - animal welfare - animal production - pigs - pig housing - animal behaviour
  Video over huisvesting van varkens; de verschillen tussen een gewoon hok en een verrijkt hok. Hoe kun je een hok verrijken? Wat is het effect op de gezondheid en het welzijn van varkens?
  Positiefljst
  Wageningen Livestock Research, ; Groen Kennisnet, - \ 2017
  Wageningen UR Livestock Research
  dierenwelzijn - gezelschapsdieren - huisdieren - huisvesting, dieren - diergedrag - diervoeding - diergezondheid - zoönosen - wetgeving - animal welfare - pets - domestic animals - animal housing - animal behaviour - animal nutrition - animal health - zoonoses - legislation
  Per 1 juli 2017 is de Positieflijst van kracht. Op de Positieflijst zijn alle diersoorten opgenomen die zijn beoordeeld in het kader van artikel 2.2 eerste en tweede lid van de Wet dieren. Deze website geeft informatie over de Positieflijst.
  Effect van voersamenstelling op bijtgedrag bij varkens
  Peet-Schwering, Carola van der; Dirx, Nienke ; Kluivers-Poodt, Marion ; Binnendijk, Gisabeth ; Bolhuis, Liesbeth ; Peet, Geert van der - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1008) - 62
  dierenwelzijn - dierlijke producten - varkens - diergedrag - diervoeding - staartbijten - animal welfare - animal products - pigs - animal behaviour - animal nutrition - tail biting
  Op Varkens Innovatie Centrum Sterksel is onderzocht of bijtgedrag (staart-, oor- en flankbijten) en staart- en oorschade bij dieren met intacte (niet gecoupeerde) staarten verminderd kunnen worden door de dieren vanaf enkele dagen na geboorte tot afleveren naar het slachthuis voer met extra vezels (verzadigend voer) en/of voer met extra aminozuren (tryptofaan, threonine en methionine) te geven. De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in dit rapport.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.