Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 575

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Pilot ten behoeve van substraatvoorkeur voor stofbadgedrag van leghennen
  Rommers, Jorine ; Jong, Ingrid de; Weeghel, Ellen van - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Rapport / Wageningen Livestock Research 1264) - 36
  dierenwelzijn - dierlijke productie - hennen - pluimvee - diergedrag - huisvesting, dieren - animal welfare - animal production - hens - poultry - animal behaviour - animal housing
  In a simple and short-lasting pilot study it was determined whether laying hens prefer to dustbath in either small coconut fibres, grinded wheat straw, sawdust (fine) or peat moss. Peat moss has been included because it is a preferred dustbathing substrate for laying hens. The study was performed in two units on a commercial laying hen farm. In each unit, all four substrates were tested. Video recordings were made during the afternoon and analysed during four days. This pilot study indicated that an equal number of hens showed dustbathing in peat moss and coconut fibres, whereas grinded wheat straw and sawdust were hardly used for dustbathing.
  Integrale veerkracht: Van bodemgezondheid naar gezondheid van plant, dier en mens : Rapport Symposium 7 december 2018 in Utrecht
  Jetten, T.H. ; Weijden, W.J. van der; Lammerts van Bueren, E.T. - \ 2019
  Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding - 61
  dierlijke productie - dierenwelzijn - diergezondheid - animal production - animal welfare - animal health
  In dit symposium hebben we uitgangspunten en integrale aspecten van toekomstige landbouw en voedselbeleid verkend, met nadruk op de volgende vragen: - Welke factoren spelen een rol bij het versterken van deze veerkracht en wel door de hele voedselketen heen? - Wat zijn relaties tussen de gezondheid van bodem, gewas, en vee met die van de humane gezondheid? - Wat kunnen we doen om deze relaties optimaal te benutten?
  Staat van het dier : Beschouwingen en opinies over de verschuivende relatie tussen mens en dier in Nederland
  Schukken, Y.H. ; Trijp, J.C.M. van; Alphen, J.J.M. van; Hopster, H. - \ 2019
  Den Haag : Raad voor Dierenaangelegenheden - 199
  dierenwelzijn - dierlijke productie - gezelschapsdieren - wilde dieren - laboratoriumdieren - diergezondheid - huisvesting, dieren - diervoeding - diergedrag - dierethiek - animal welfare - animal production - pets - wild animals - laboratory animals - animal health - animal housing - animal nutrition - animal behaviour - animal ethics
  De positie van het dier in onze maatschappij verandert. De opstelling van de mens als heerser over dieren maakt geleidelijk plaats voor een houding die gekenmerkt wordt door betrokkenheid bij dieren en acceptatie van hun eigenheid. Inbreuken op dierenwelzijn worden steeds minder geaccepteerd. We bewegen naar een nieuw verbond tussen mensen en dieren. Dat stelt de Raad in zijn rapport 'De Staat van het Dier'.
  Losse bijlage bij rapport 'Onderzoek naar kritische succesfactoren voor een laag antibioticumgebruik bij vleeskuikens'
  Wiegel, J. ; Holstege, M.M.C. ; Bouwstra, R.J. ; Lauwere, C.C. de; Kluivers-Poodt, M. ; Bokma-Bakker, M.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 1065B) - 115
  dierenwelzijn - dierlijke productie - vleeskuikens - pluimvee - diergezondheid - animal welfare - animal production - broilers - poultry - animal health
  Onderzoek naar kritische succesfactoren voor een laag antibioticumgebruik bij vleeskuikens: rapport van het project Kritische Succesfactoren Pluimvee (KSF Pluimvee)
  Bokma-Bakker, M.H. ; Wiegel, J. ; Holstege, M.M.C. ; Lauwere, C.C. de; Kluivers-Poodt, M. ; Bouwstra, R.J. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 1065A) - 78
  dierenwelzijn - dierlijke productie - diergezondheid - pluimvee - vleeskuikens - animal welfare - animal production - animal health - poultry - broilers
  Commissioned by AVINED and the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, research is carried out to identify critical success factors for low antibiotic use in broilers. By analysis of sectoral databases, associations between farm and flock characteristics and antibiotics use are determined. With the results of an additional survey, differences in technical and social factors between structural low and high users of antibiotics are examined.
  Losse bijlage bij rapport 'Onderzoek naar kritische succesfactoren voor een laag antibioticumgebruik bij vleeskalveren'
  Riel, J.W. van; Lauwere, C.C. de; Kluivers-Poodt, M. ; Antonis, A.F.G. ; Bokma-Bakker, M.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 1068B) - 47
  diergezondheid - dierenwelzijn - dierlijke productie - vleeskalveren - animal health - animal welfare - animal production - veal calves
  Onderzoek naar kritische succesfactoren voor een laag antibioticumgebruik bij vleeskalveren : Rapport van het project Kritische Succesfactoren Vleeskalveren (KSF Vleeskalveren)
  Bokma-Bakker, M.H. ; Riel, J.W. van; Lauwere, C.C. de; Antonis, A.F.G. ; Kluivers-Poodt, M. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 1068A) - 92
  dierenwelzijn - diergezondheid - dierlijke productie - vleeskalveren - animal welfare - animal health - animal production - veal calves
  Commissioned by SBK and the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, research is carried out to identify critical success factors for low antibiotic use in veal calves. By analysis of sectoral data-bases, associations between farm and stock characteristics and antibiotics use are determined. With the results of an additional survey, differences in technical and social factors between structural low and high users of antibiotics are examined.
  Aanpak van fijnstof in stallen
  Winkel, A. - \ 2017
  Wageningen : Kennisonline
  dierenwelzijn - diergezondheid - pluimvee - dierlijke productie - animal welfare - animal health - poultry - animal production
  Sinds 2008 werken alle sectoren in Nederland aan het verlagen van hun uitstoot van fijnstof. In de veehouderij wordt gebruik gemaakt van speciale technieken zoals een strooiselschuif. Wageningen University & Research heeft deze technieken ontwikkeld.
  Validation of Meyn Footpad Inspection System
  Harn, J. van; Jong, I.C. de - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research report 1044B) - 42
  animal welfare - animal production - poultry - animal health - dierenwelzijn - dierlijke productie - pluimvee - diergezondheid
  The current report describes the results of a validation of the Meyn Footpad Inspection System, a video imaging system to score footpad lesions in broiler chickens at the slaughter plant. It was suggested that the system might assign a different score to footpad lesions compared to a trained manual scorer. Therefore, on the request of the Ministry of Economic Affairs, Wageningen Livestock Research performed a limited validation of the system during two days at a commercial plant in The Netherlands. During the validation, the footpad lesion score was determined in a sample of each flock slaughtered on that particular day, manually by a trained observer as well as by the camera system, and the results were compared. This reports describes the results of this validation.
  Stalboekje Pluimvee 2017 : Handboek voor natuurlijke pluimveegezondheidzorg met kruiden en andere natuurproducten
  Groot, Maria ; Puls-van der Kamp, Ineke ; Asseldonk, Tedje van - \ 2017
  Wageningen : RIKILT Wageningen University & Research (RIKILT uitgave 2017.701) - 107
  pluimveehouderij - pluimvee - diergezondheid - dierenwelzijn - medicinale planten - geneeskrachtige kruiden - dierziektepreventie - dierlijke productie - biologische landbouw - handboeken - vleeskuikens - hennen - poultry farming - poultry - animal health - animal welfare - medicinal plants - herbal drugs - animal disease prevention - animal production - organic farming - handbooks - broilers - hens
  De stalboekjes zijn oorspronkelijk gemaakt voor de biologische veehouderij (versies 2009 en 2011) in het kader van onderzoek voor Biokennis. Deze uitgave is in 2014 en 2015 aangevuld met nieuwe middelen en inzichten en aangepast voor toepassing in de gangbare pluimveehouderij. Dit betekent o.a. dat een hoofdstuk over vleeskuikens is toegevoegd en het leghennen stuk is uitgebreid. Het streven om het gebruik van antibiotica terug te dringen vraagt om een ander management. Goede voeding, huisvesting en hygiëne zijn hierbij belangrijk. In dit boekje worden aanwijzingen gegeven om met natuurlijke middelen de gezondheid van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen. Tevens kunnen middelen worden ingezet om de ernst van de ziekte te reduceren. Doel is tevens om de dierenartsen te informeren over de mogelijkheden van natuurproducten en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan inzichtelijk te maken.
  Alternatieve vloeren voor vleeskalveren
  Heeres-van der Tol, Jetta ; Wolthuis, Maaike ; Bokma, Sjoerd ; Smits, Dolf ; Stockhofe, Norbert ; Vermeij, Izak ; Reenen, Kees van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1056) - 103
  dierenwelzijn - dierlijke productie - vleeskalveren - huisvesting - diergedrag - diergezondheid - animal welfare - animal production - veal calves - housing - animal behaviour - animal health
  Stand van zaken achterwege laten van ingrepen bij pluimvee : Evaluatie september 2017
  Niekerk, T.G.C.M. van; Jong, I.C. de - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1051) - 57
  dierenwelzijn - pluimvee - dierlijke productie - diergezondheid - animal welfare - poultry - animal production - animal health
  Monitoring verduurzaming veehouderij 1.0 : een eerste proeve van een Monitorings-systematiek voor de 15 ambities van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij, met initiële resultaten voor drie diersectoren en een aantal keteninitiatieven
  Bos, A.P. ; Puente-Rodríguez, Daniel ; Reijs, Joan W. ; Peet, G.F.V. van der; Groot Koerkamp, Peter W.G. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1045) - 113
  dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - varkens - pluimvee - huisvesting, dieren - diergezondheid - diergedrag - animal welfare - animal production - dairy cattle - pigs - poultry - animal housing - animal health - animal behaviour
  In 2013, the governance network UDV formulated fifteen ambitions towards a sustainable livestock production. In this way, the UDV’s stakeholders defined the long-term goals of an integrated and sustainable livestock production. To what extent have these 15 ambitions been achieved? And, how substantial is the contribution of supra-legal initiatives to this process? In this report, we present the first elaboration of a monitoring system that enables the visualization of the progress made. Moreover, it also enables comparing the different livestock production systems and creates the basis for a comparison between conventional animal production and supra-legal initiatives. In this concept-report the system is applied initially to the three larger livestock production sectors in the Netherlands (i.e., dairy, pigs, and poultry) and –as far as enough data is available– to four supra-legal initiatives. The system is currently under construction. Particularly because it involves interpretation and a number of value-laden choices that –notwithstanding their current support by arguments and references to the literature– should become shared and supported by (at least) the UDV stakeholders in the near future.
  Het effect van een verhoogde rustplaats op het gebruik en het gedrag bij opfok vleeskuikenouderdieren
  Emous, R.A. van; Gunnink, H. ; Binnendijk, G.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1047) - 19
  dierlijke productie - pluimvee - vleeskuikens - vleeskuikenouderdieren - huisvesting, dieren - diergedrag - animal production - poultry - broilers - broiler breeders - animal housing - animal behaviour
  Evaluatie Actieplan Stalbranden 2012-2016
  Bokma-Bakker, Martien ; Bokma, Sjoerd ; Ellen, Hilko ; Hagen, René ; Ruijven, Charlotte van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1035) - 80
  dierenwelzijn - dierlijke productie - diergezondheid - pluimvee - varkens - melkvee - schapen - geiten - paarden - stallen - brand - voorkomen van branden - veiligheid - animal welfare - animal production - animal health - poultry - pigs - dairy cattle - sheep - goats - horses - stalls - fire - fire prevention - safety
  Elearning Cursus mens-dier interactie in de varkenshouderij
  Ruis, M.A.W. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research - 2
  dierenwelzijn - dierlijke productie - varkens - diergedrag - diergezondheid - huisvesting, dieren - varkenshouderij - gedrag - behandeling - animal welfare - animal production - pigs - animal behaviour - animal health - animal housing - pig farming - behaviour - treatment
  Hoe ervaart een varken de omgeving? En waarom is het van belang om hierbij stil te staan? Deze cursus richt zich op het belang van een goede mens-dier relatie, waarbij onder andere gekeken wordt naar de manier waarop een varken de wereld ervaart. Dit geeft inzicht in de manier van omgang, met als gevolg minder stress voor dier én mens. Het doel is een win-win situatie; het bevorderen van dierge - zondheid en dierenwelzijn dat onder andere zorgt voor meer werkplezier en meer benutting van het productie potentieel van het varken.
  Simulating pigs : Understanding their motivations, behaviour, welfare and productivity
  Boumans, Iris - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): I.J.M. de Boer, co-promotor(en): E.A.M. Bokkers; G.J. Hofstede. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463432122 - 200
  pigs - pig farming - sustainability - motivation - animal behaviour - behaviour disorders - animal welfare - simulation models - animal production - varkens - varkenshouderij - duurzaamheid (sustainability) - motivatie - diergedrag - gedragsstoornissen - dierenwelzijn - simulatiemodellen - dierlijke productie

  The transition towards sustainable pig production systems is receiving increasing attention nowadays. Pig behaviour plays a central role in sustainability, as it is an important indicator for pig welfare and can also affect other sustainability issues. Understanding behaviour and related welfare consequences requires to understand motivations underlying behaviour. The two aims of this thesis were: 1) to assess the use of agent-based modelling for understanding pig behaviour and underlying motivation, and 2) to apply agent-based modelling for increasing our understanding of pig behaviour, and related animal welfare and productivity performance.

  We first explored the use of agent-based modelling with tail biting behaviour in pigs as a case study. An agent-based model was developed to understand the causation of tail biting behaviour. Subsequently, we developed a mechanistic and dynamic simulation model to gain more understanding of feeding behaviour and internal (physiological) factors. The model integrates knowledge from physiology and ethology, and combines growth with a behavioural decision model based on motivation. This model included motivations underlying feeding behaviour and various feeding patterns of an individually housed growing pig. To deepen our understanding of mechanisms underlying feeding patterns of pigs within 24 hours, hormonal circadian rhythms were included in the model in a follow-up study. The circadian rhythms of cortisol and melatonin explained the alternans pattern, a small peak of feed intake at the beginning of the day and a larger peak at the end of the day, of feeding in pigs. Next, an agent-based model of feeding and social interaction in commercially group-housed pigs was developed to deepen our understanding of the complex interaction between internal physiological factors and external social factors. Social factors (e.g. competition level and social facilitation) and behavioural strategies (e.g. avoidance and approach) affected social interactions among pigs and feeding behaviour. The causation of variation among pigs was further explored in this model. Pig characteristics were important in various feeding, social interaction and growth patterns in pigs.

  In general, agent-based modelling proved to be a useful method to understand animal behaviour and underlying motivations. It contributed to further understanding of tail biting, feeding and social behaviour in pigs. Furthermore, agent-based modelling showed to be a novel method to find and assess behaviours as welfare indicators, and to contribute to understanding trade-offs and synergies between sustainability issues, such as animal welfare and productivity.

  Stalboekje Varkens 2016: handboek voor natuurlijke diergezondheidzorg met kruiden en andere natuurproducten : Natuurlijk gezond met kruiden en andere natuurproducten
  Groot, Maria ; Asseldonk, Tedje van - \ 2017
  IJmuiden : RIKILT Wageningen UR (RIKILT-uitgave 2016.701) - 168
  varkens - veehouderij - biologische landbouw - geneeskrachtige kruiden - diervoeding - diergezondheid - dierenwelzijn - dierlijke productie - pigs - livestock farming - organic farming - herbal drugs - animal nutrition - animal health - animal welfare - animal production
  Stalboekje Vleeskalveren 2016 : handboek voor natuurlijke diergezondheidzorg met kruiden en andere natuurproducten
  Groot, Maria ; Asseldonk, Tedje van - \ 2017
  IJmuiden : RIKILT Wageningen UR (RIKILT-uitgave 2016.702) - 128
  rundvee - dierenwelzijn - diergezondheid - diervoeding - geneeskrachtige kruiden - dierlijke productie - biologische landbouw - cattle - animal welfare - animal health - animal nutrition - herbal drugs - animal production - organic farming
  Deze uitgave van ‘Stalboekje vleeskalveren’ is bedoeld om kalverhouders te helpen bij het vinden van de juiste toepassing van kruiden en andere natuurproducten. Kruiden en andere natuurproducten kunnen ter ondersteuning van gezonde dieren bij stress en ter ondersteuning van therapeutische maatregelen worden ingezet. Grootste meerwaarde is dat problemen voorkomen worden en dieren weerbaar gemaakt worden. Deze gids geeft een leidraad welke kruiden en natuurproducten op basis van beschikbare kennis een effect kunnen hebben bij verschillende gezondheidsproblemen. De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel en daarom zal dit boekje regelmatig herzien en aangevuld moeten worden.
  Maatregelen om weidegang te bevorderen : inventarisatie en analyse
  Blokland, P.W. ; Pol-van Dasselaar, A. van den; Rougoor, C. ; Schans, F. van der; Sebek, L. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2017-071) - ISBN 9789463436533 - 59
  dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - huisvesting - weiden - animal welfare - animal production - dairy cattle - housing - pastures
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.