Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 11 / 11

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==dompelen
  Check title to add to marked list
  Alternatieven water geven phalaenopsis in de wacht
  Kromwijk, J.A.M. - \ 2012
  Vakblad voor de Bloemisterij 67 (2012)36. - ISSN 0042-2223 - p. 34 - 35.
  phalaenopsis - sierplanten - irrigatie - dompelen - drogen - alternatieve methoden - landbouwkundig onderzoek - besluitvorming - teeltsystemen - phalaenopsis - ornamental plants - irrigation - dipping - drying - alternative methods - agricultural research - decision making - cropping systems
  Wageningen UR en Fytofocus onderzochten twee alternatieve manieren om phalaenopsis water te geven. Droogblazen na water geven en dompelen. Dompelen biedt perspectief, maar vervolgonderzoek komt er niet.
  Droogblazen na watergeven biedt minder perspectief: Dompelen goed alternatief voor droogstoken phalaenopsis (interview met Arca Kromwijk)
  Arkesteijn, M. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)11. - p. 43 - 43.
  phalaenopsis - cultuurmethoden - watervoorziening - dompelen - energiebesparing - drogen - proeven - glastuinbouw - groenten - potplanten - phalaenopsis - cultural methods - water supply - dipping - energy saving - drying - trials - greenhouse horticulture - vegetables - pot plants
  Phalaeonopsisplanten krijgen in de teelt bovendoor water. Daarna worden de planten en de kas drooggestookt om ziekten te voorkomen. Hier valt energie te besparen. Onderzoeker Arca Kromwijk bekeek twee alternatieven: het dompelen van de planten zodat het gewas droog blijft en het droogblazen van het gewas na het bovendoor water geven.
  Boldompeling tegen tulpengalmijt
  Lans, A.M. van der; Lommen, S.T.E. - \ 2010
  tulpen - insecticiden - aceria tulipae - dompelen - tulips - insecticides - aceria tulipae - dipping
  Poster met onderzoeksinformatie. Aangezien er maar één bestrijdingsmiddel (Actellic) tegen tulpengalmijt beschikbaar is, wordt in dit onderzoek gezocht naar alternatieven.
  Meer bloemen in Zantedeschia : dompel knollen niet te laat
  Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2010
  Vakblad voor de Bloemisterij 65 (2010)1. - ISSN 0042-2223 - p. 44 - 45.
  bloembollen - zantedeschia - gibberellinezuur - dompelen - plagenbestrijding - koudeopslag - ornamental bulbs - gibberellic acid - dipping - pest control - cold storage
  Behandeling met gibberellinezuur heeft verschillende effecten op bloemvorming van Zantedeschia. PPO Bloembollen onderzocht wanneer sprake is van bloemvorming en welk moment de bloeibevorderende behandeling het best gedaan kan worden. Dompelen in januari/februari is voor zowel vroege als late plantingen het meest effectief
  Actellic, aaltjes en roet onder de loep : condenswaterfilter klaar voor praktijktest
  Kool, S.A.M. de; Dwarswaard, A. - \ 2009
  BloembollenVisie 2009 (2009)178. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  bloembollen - condensorwater - reiniging - hyacinthus - dompelbaden - dompelen - ontsmettingsmiddelen - desinfectie - ornamental bulbs - condenser water - clearing - hyacinthus - dips - dipping - disinfectants - disinfection
  Trips bij hyacint beter te voorkomen dan te bestrijden
  Vreeburg, P.J.M. ; Conijn, C.G.M. ; Korsuize, C.A. - \ 2008
  BloembollenVisie (2008)144. - ISSN 1571-5558 - p. 26 - 27.
  bloembollen - hyacinten - forceren van planten - thysanoptera - detectie - insectenbestrijding - pesticiden - dompelen - gewasbescherming - ornamental bulbs - hyacinths - forcing - thysanoptera - detection - insect control - pesticides - dipping - plant protection
  Tripsen komen niet zoveel in de holkamers, maar kunnen bij vroege aantasting voor een misoogst zorgen. De ervaring leert dat trips meestal met de geholde of gesneden bollen de holkamer binnenkomt. Een aantasting tijdens de bewaring kan niet met de nu toegepaste middelen worden bestreden. De beste bestrijding werd bereikt na dompeling na hollen in Admire
  Emissieloos ontsmetten op de plantmachine : resultaten van proeven met zeer korte dompeltijden en alternatieve vormen van het aanbrengen van fungiciden op de bol, als aanvulling op het reinigen van de bollen in de schuur. (2006)
  Lans, A.M. van der; Koster, A.T.J. - \ 2007
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 23
  desinfecteren - landbouwwerktuigen - bloembollen - dompelen - emissiereductie - bollen - disinfestation - farm machinery - ornamental bulbs - dipping - emission reduction - bulbs
  In de praktijk worden veel bollen, voorafgaand aan het planten, gedurende 15 minuten ontsmet met fungiciden en insecticiden in een dompelketel of douchelijn op het erf. Tijdens en na het ontsmetten bestaat het risico van emissie van fungiciden en insecticiden (o.a. imidacloprid) naar het milieu en met name naar het oppervlaktewater. Grote emissieroutes ontstaan door calamiteiten op het erf, lekkage bij transport van ontsmette bollen, afregenen van middelen van ontsmet fust en het wegwaaien van ontsmette huiden van de bol. Het verplaatsen van de plek van ontsmetten, van op het erf naar het veld, zou deze emissieroutes van fungiciden en insecticiden sterk kunnen verminderen. Verder zou het een grote winst zijn dat bij het ontsmetten op de plantmachine, er geen dompelbadrestanten van gewasbeschermingsmiddelen overblijven. Nu is het gangbaar dat de restanten over het veld wordt uitgereden. Bij het ontsmetten op de plantmachine wordt zoveel gewasbeschermingsmiddel gebruikt als nodig is. In dit project zijn verschillende ontsmettingsmethoden op de plantmachine onderzocht. Belangrijke uitgangspunten in dit onderzoek waren dat er nauwelijks emissie optreedt en dat er geen tijdverlies is bij het planten.
  Dompelen of gassen werken goed tegen tulpengalmijt
  Conijn, C.G.M. ; Lans, A.M. van der - \ 2007
  BloembollenVisie 2007 (2007)118. - ISSN 1571-5558 - p. 23 - 23.
  tulpen - bloembollen - koudeopslag - forceren van planten - aceria tulipae - aceria - bestrijdingsmethoden - dompelen - etherische oliën - plagenbestrijding - biologische bestrijding - gewasbescherming - tulips - ornamental bulbs - cold storage - forcing - control methods - dipping - essential oils - pest control - biological control - plant protection
  Geen uitval meer door tulpengalmijt bij de bewaring en broeierij van tulpen lijkt ook in de toekomst mogelijke door nieuwe alternatieven. Een boldompeling kort na het rooien in en contactmiddel of verdampen van een etherische olie voorkwam tulpengalmijt aantasting in proeven bij PPO Bloembollen. Deze middelen en methoden kunnen in de toekomst mogelijk een volwaardig alternatief zijn voor het nu enige voor dit doel toegelaten middel Actellic
  Predippen in de praktijk : onderzoek naar effecten op melkkwaliteit = Pre dipping in practice : a study into the effects on quality of milk
  Poelarends, J.J. - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 18) - 9
  dompelen - melkkwaliteit - melkveehouderij - residuen - voorbehandeling - uiers - diergezondheid - dipping - milk quality - dairy farming - residues - pretreatment - udders - animal health
  This report describes an experiment in which was investigated whether predipping leads to residues in milk
  Bewaring lelie. Diverse aspecten tijdens de bewaring van leliebollen
  Kok, B.J. ; Aanholt, J.T.M. van - \ 2005
  Lisse : PPO Bloembollen - 155
  opslag - lilium - bloembollen - dompelen - schuimen - behandeling na de oogst - invriezen - gewaskwaliteit - houdbaarheid (kwaliteit) - forceren van planten - teelt - ventilatie - heetwaterbehandeling - schubben - storage - lilium - ornamental bulbs - dipping - foaming - postharvest treatment - freezing - crop quality - keeping quality - forcing - cultivation - ventilation - hot water treatment - scales
  Verslag van uitgebreid onderzoek naar diverse aspecten tijdens de bewaring van leliebollen waar op gelet moet worden.
  Deskstudie naar de effecten van predippen op uiergezondheid en melkwaliteit = Deskstudy about the effects of predipping on udder health and milk quality
  Poelarends, J.J. - \ 2005
  Lelystad : Animal Sciences Group / Praktijkonderzoek (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 27
  melkkoeien - diergezondheid - uiers - voorbehandeling - ontsmettingsmiddelen - melkkwaliteit - residuen - dompelen - tepels - mastitis - dierziektepreventie - dairy cows - animal health - udders - pretreatment - disinfectants - milk quality - residues - dipping - teats - mastitis - animal disease prevention
  This report describes a desk study into the effects of predipping on udder health and milk quality. An additional desk study is described about the risks for human health and milk quality if residues from active components, additive components and emollients get into the milk
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.