Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 35

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Een einde aan dit einde
  Bijleveld, H. ; Woelders, H. - \ 2011
  De Pluimveehouderij 2011 (2011). - ISSN 0166-8250 - p. 20 - 22.
  pluimveehouderij - jonge dieren - dierenwelzijn - dood - hanen - vleeskuikens - kuikenproductie - pluimvee - hennen - dierlijke productie - poultry farming - young animals - animal welfare - death - cocks - broilers - chick production - poultry - hens - animal production
  Het doden van eendagshaantjes heeft de afgelopen jaren meer en meer maatschappelijke en politieke weerstand opgeroepen. Wageningen UR onderzoekt enkele alternatieven.
  Bijen en bestuiving BO-12.03-007
  Kogel, W.J. de - \ 2011
  bijenhouderij - varroa - mijten - bijenziekten - dood - wilde bijenvolken - bijenvolken om te fokken - bijensterfte - beekeeping - varroa - mites - bee diseases - death - wild honey bee colonies - nucleus honey bee colonies - bee mortality
  De bijenhouderij in Nederland draagt via bestuiving in belangrijke mate bij aan de brutoproductie van land- en tuinbouw. De geschatte bijdrage door bestuiving bedraagt >€ 1 miljard/jaar. Daarnaast is er een grote niet-gekwantificeerde waarde voor de natuur: naast de door imkers gehouden honingbijen wordt door diverse soorten wilde bijen en andere insecten voor bestuiving gezorgd. Sinds de tachtiger jaren is de bijenhouderij bijna wereldwijd geconfronteerd met de invasieve parasiet varroa. Behalve door de varroamijt wordt de imkerij nog door andere zaken bedreigd. Dit leidde de laatste jaren tot meldingen van de sterfte van bijenvolken. Dit veroorzaakt onrust bij publiek, aandacht in de media en vragen in de Tweede Kamer. Er is behoefte aan duidelijkheid over de omvang en oorzaken van de bijensterfte. Dit moet leiden tot wetenschappelijk onderbouwde uitspraken en maatregelen om honingbijen en wilde bestuivers voor deze sterfte te behoeden. In het onderzoeksproject BIJ-1 wordt onderzocht in welke mate er sprake is van bijensterfte in Nederland en wat de mogelijke oorzaken en oplossingsrichtingen zijn
  Een haan-of-ei kwestie. Een vergelijkend ethisch onderzoek tussen het doden van haantjes (in legpluimveehouderij) direct na uitkomen of embryonale fase
  Jochemsen, H. ; Rademaker, C. - \ 2010
  Wageningen : Bijzondere leerstoelgroep Christelijke Filosofie - 23
  dierenwelzijn - pluimveehouderij - hanen - hennen - dood - ethiek - dierlijke productie - pluimvee - diergezondheid - animal welfare - poultry farming - cocks - hens - death - ethics - animal production - poultry - animal health
  In de legpluimveehouderij worden voortdurend hennen opgefokt ten behoeve van handhaving van de veestapel in de fase van leg. In het productieproces worden evenveel haantjes als hennen geboren. De haantjes zijn (economisch) overtollig. Direct na de geboorte worden de kuikens gesekst en de haantjes worden gedood en afgevoerd. Het gaat in Nederland om omstreeks 45 miljoen haantjes per jaar. Aan dit proces zit naast een economische kant - hoe eerder de haantjes verwijderd kunnen worden, hoe minder op dit punt kosten worden gemaakt - ook een ethische kant. Dit betreft de vraag of het doden en als diervoeder afvoeren van haantjes onmiddellijk na het uitkomen ethisch is te verantwoorden.
  Praktijkervaringen lelies koken met voor- en nawarmte
  Kok, B.J. ; Aanholt, J.T.M. van - \ 2010
  BloembollenVisie 2010 (2010)184. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  bloembollen - lelies - cultivars - hybriden - heetwaterbehandeling - warmtebehandeling - steriliseren - mijten - dood - ornamental bulbs - lilies - cultivars - hybrids - hot water treatment - heat treatment - sterilizing - mites - death
  In 2009 hebben 10 lelietelers de nieuwe kookbehandeling bij 41°C in combinatie met voor- en nawarmte in 27 leliecultivars uit de groep van de Oriëntals en de LA-hybriden. De resultaten waren positief
  Kweker wil graag zijn paling visvriendelijk doden
  Noorduyn, L. - \ 2009
  Syscope Magazine 2009 (2009)23. - p. 8 - 9.
  palingteelt - palingen - dood - dierenwelzijn - mechanische methoden - innovaties - elektrisch verdoven - systeeminnovatie - eel culture - eels - death - animal welfare - mechanical methods - innovations - electronarcosis - system innovation
  Paling doden is geen leuk karwei. Palingkweker Johan Meulendijks zegt er nooit aan te wennen. Hij werkte dan ook vol overgave mee aan een manier om de vissen diervriendelijk te doden. Nu is het wachten op het definitieve apparaat
  Hagelbui veroorzaakt grootschalige dennensterfte
  Moraal, L.G. - \ 2003
  Vakblad Natuurbeheer 42 (2003)6. - ISSN 1388-4875 - p. 109 - 111.
  pinus sylvestris - bosbomen - bossen - bosschade - mortaliteit - hagel - hagelschade - verdroging - dood - doodsoorzaken - veluwe - gelderland - pinus sylvestris - forest trees - forests - forest damage - mortality - hail - hail damage - desiccation - death - causes of death - veluwe - gelderland
  Alterra onderzocht de grootschalige verbruining en sterfte van vliegdennen in het Houtdorper en Speulderwold in de gemeente Ermelo in de zomer van 2003. Op grond van de waargenomen symptomen (bastschade en afsterven van cambium) is de conclusie dat een zware hagelbui de oorzaak is geweest. Douglas en eik in de omgeving vertoonden veel minder schade. Tevens meteorologische uitleg over het ontstaan van zware zomerhagel
  Fatale sterfte onder de rivierkreeften in de Rozendalse Beek; inventarisatie en herkolonisatie van de Europese rivierkreeft (Astacus astacus) in 2001
  Niewold, F.J.J. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 449) - 48
  astacus astacus - kolonisatie - inventarisaties - dood - mortaliteit - bescherming - bedreigde soorten - nederland - ziekten overgebracht door water - gelderland - aquatische ecologie - fauna - kreeftenpest - rivierkreeft - schaaldieren - astacus astacus - colonization - inventories - waterborne diseases - death - mortality - protection - endangered species - netherlands - gelderland - fauna
  Herintroductie van de rivierkreeft in de vijvers van landgoed Warnsborn. Besmettingskansen van kreeften met pest moet daarbij bewaakt worden
  Suicidal tomato cells: programmed cell death in suspension-cultured tomato cells and ripening fruit
  Hoeberichts, F.A. - \ 2002
  Wageningen University. Promotor(en): L.H.W. van der Plas; E.J. Woltering. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058087157 - 168
  solanum lycopersicum - tomaten - apoptose - cellen - dood - celsuspensies - rijp worden - veroudering - genexpressie - kwaliteit - plantenfysiologie - solanum lycopersicum - tomatoes - apoptosis - cells - death - cell suspensions - ripening - senescence - gene expression - quality - plant physiology

  Tomato fruit ripening involves a series of highly organised biochemical, physiological and structural changes that are under strict genetic control. The plant hormone ethylene (C 2 H 4 ), in synergy with certain developmental cues, regulates fruit ripening by initiating and co-ordinating the expression of genes responsible for different aspects of the ripening process, such as the respiratory rise, chlorophyll degradation, carotenoid biosynthesis, conversion of starch to sugars, and cell wall degradation. The economical importance of tomato as a crop has resulted in substantial research efforts aimed at the improvement of fruit quality traits, such as shelf life. Inhibition of ethylene action or perception, either by the use of inhibitors or by transgenic approaches, has been proved to be a powerful means to control ripening.

  In this thesis, research aimed at providing new tools to further improve tomato fruit quality is described. It was hypothesised that fruit quality could be improved if (further) ripening was inhibited only after the fruit had reached a certain degree of maturity, including the associated stages of coloration and taste development. Genes that encode for proteins involved in ethylene biosynthesis or perception are potential targets for a transgenic approach within this strategy. It was believed that ethylene acts as a rheostat rather than a trigger during tomato fruit ripening, which means that ethylene signalling is required throughout the complete course of ripening. Indeed, treatment of tomato fruit with 1-MCP, a potent inhibitor of ethylene action, delayed colour development, softening, and ethylene production not only in tomato fruit harvested at the mature green stage, but also in the breaker, and orange stages. 1-MCP treatment decreased the mRNA abundance of PSY1 , EXP1 , and ACO1 , three ripening-related tomato genes, in mature green as well as in breaker, orange, and red ripe fruit. These results demonstrate that the ripening process can be inhibited both on a physiological and molecular level, even at very advanced stages of ripening.

  In plant transgenic approaches, the most widely used promoter is the CaMV 35S promoter. It expresses the corresponding transgene constitutively and at high levels in all plant cells. A number of endogenous, fruit-specific tomato promoters, such as the 2A11 , ACO1 , E8 , E4 , and polygalacturonase (PG) promoter, have also been successfully used to obtain transgenic fruit. These promoters are generally active throughout ripening. To obtain DNA sequences that potentially could direct expression of a transgene towards the later stages of ripening, two new promoters were cloned. CEL2 (encoding an endo-ß-1,4-glucanase) and EXP1 (an expansin) are specifically and highly expressed during the advanced stages of ripening. The 1341 bp long EXP1 promoter fragment contains a 19 bp stretch also present in the promoter of fruit-specific polygalacturonase (PG) gene, and two putative ethylene-responsive elements (EREs). The 660 bp long CEL2 promoter fragment does not contain any putative EREs. Several promoter deletion constructs were transiently expressed in fruit tissue by particle bombardment, using firefly luciferase as a reporter gene. Some positively and negatively regulating regions could be identified, but it was concluded that this method is not very suitable to determine promoter activity in tomato fruit tissue.

  In addition to disrupting ethylene biosynthesis or perception, new possibilities to inhibit tomato fruit ripening were searched for. It was postulated that programmed cell death (PCD) might play a role during the advanced stages of ripening and postharvest senescence. PCD is a process aimed at eliminating unnecessary or harmful cells during growth and development of multicellular organisms. It is indispensable for normal development and survival of plants. To study a possible role for PCD in tomato fruit ripening and postharvest senescence, first, a model system of suspension-cultured tomato cells was established. These cells can be induced to undergo PCD by treatment with chemicals that are known to induce a specific form of PCD in animal cells, named apoptosis. This chemical-induced cell death in tomato is accompanied by characteristic features of animal apoptosis, such as typical changes in nuclear morphology, the fragmentation of the nucleus and genomic DNA degradation. Moreover, inhibitor studies suggest that, like in animal systems, caspase-like proteases are involved in this apoptotic-like cell death pathway.

  To identify genes potentially involved in plant PCD, changes in gene expression during chemical-induced PCD were studied. Tomato homologues of DAD1 and HSR203 , two genes that had been implicated in PCD previously, were isolated. LeDAD1 mRNA levels are reduced by approximately 50%, whereas LeHSR203 mRNA levels increase 5-fold during chemical-induced PCD tomato. A differential display approach, used to identify novel genes, resulted in isolation of two up-regulated (CTU1 and CTU1 shows high homology to various gluthatione S-transferases, whereas CTU2 shows homology to human PIRIN . CTD1 is highly similar to early-auxin-responsive Aux/IAA genes. CTD2 corresponds to the tomato RSI-1 gene, CTD4 is an unknown clone, and CTD5 shows limited homology with a proline-rich protein from maize. A tomato metacaspase gene, designated LeMCA1 , that encodes a protein homologous to mammalian caspases was also cloned. Caspases are cysteinyl aspartate-specific proteases that constitute the core component of animal apoptosis. Southern analysis indicates that there is at least one more metacaspase present in the tomato genome. Unexpectedly, LeMCA1 gene expression is constitutive in suspension-cultured tomato cells. However, LeMCA1 is rapidly induced upon infection of tomato leaves with the fungal pathogen Botrytis cinerea , suggesting a possible role in disease-related cell death.

  Taken together, the data derived from the model system of tomato suspension cells suggest that plants make use of cell death pathways that share homology with animal apoptotic pathways. These conserved mechanisms, however, can be activated and regulated by plant-specific factors such as plant hormones

  The occurrence of PCD during fruit ripening and postharvest senescence was investigated using DNA laddering and the expression of several genes as markers. No DNA laddering could be detected in tomato fruit tissue. The tomato homologue of a putative negative regulator of apoptosis, LeDAD1 , is constitutively expressed during ripening of wildtype, rin , and Nr tomato fruit. LePIRIN(a tomato homologue of a human gene encoding a putative nuclear factor that is believed to be involved in NF-κB/IκB signalling) mRNA could not be detected in fruit tissue.LeHSR203 (correlated with HR-like cell death) transcripts were clearly detectable in tomato fruit and significantly increased during postharvest senescence of MG, BR, OR, and RR fruit. CTD1 (IAA/Aux factor) mRNA was detected at very low levels in ripening tomato fruit, but, unlike during chemical-induced PCD, transcript levels did not decrease during the course of ripening.

  In conclusion, these data do not support the hypothesis that PCD occurs during postharvest senescence of tomato fruit. Although LeHSR203 gene expression patterns during postharvest senescence of tomato fruit were similar to those observed during various forms of plant PCD, those of the other genes under investigation were not. In addition, the degradation of genomic DNA (DNA laddering) could not be detected. The results up to now did not lead to novel opportunities for the improvement of tomato fruit quality by targeting plant PCD signalling pathways. However, improvement of tomato fruit quality through inhibition of ethylene biosynthesis or perception at the later stages of ripening seems feasible.

  Mogelijkheden voor het bedwelmen van paling. Wettelijke criteria voor bedwelmen en doden van vissen onduidelijk
  Lambooij, E. ; Vis, J.W. van de; Kloosterboer, R.J. ; Pieterse, C. - \ 2001
  Vleesindustrie 7 (2001). - ISSN 1385-7312 - p. 24 - 25.
  bedwelmen - verwerking - dood - mechanische methoden - elektrisch verdoven - palingen - zeevissen - palingteelt - dierenwelzijn - wetgeving - stunning - processing - death - mechanical methods - electronarcosis - eels - marine fishes - eel culture - animal welfare - legislation
  In een Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) zijn regels gesteld over de wijze waarop dieren bedwelmd mogen worden, hetzij mechanisch, electrisch of met gas. De criteria voor deze methoden zijn onduidelijk
  Eikensterfte in Nederland; onderzoek naar omvang en achtergronden
  Oosterbaan, A. ; Berg, C.A. van den; Maas, G.J. ; Moraal, L.G. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 236) - 53
  quercus robur - quercus petraea - bosschade - mortaliteit - dode bomen - dood - waterbeheer - bosbedrijfsvoering - nederland - quercus robur - quercus petraea - forest damage - mortality - dead trees - death - water management - forest management - netherlands
  Uit een inventarisatie is gebleken dat in bijna een kwart van de zomereikenopstanden de laatste vijftien jaar veel sterfte is opgetreden. Deze sterfte vertoont duidelijke samenhang met ongunstige factoren in de waterhuishouding (storende bodemlagen, grote grondwaterfluctuaties e.d.). De laatste paar jaar heeft de eikenprachtkever veel eiken aangetast en wellicht versneld doen afsterven. Vanwege de slechte vitaliteit van veel eiken is de komende jaren nog meer sterfte te verwachten. Er worden richtlijnen gegeven voor het beheer.
  Vooronderzoek meidoornsterfte duingebied Oost-Ameland
  Slim, P.A. - \ 1997
  Wageningen : DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-rapport 307) - 25
  duinen - duinplanten - vegetatie - plantengemeenschappen - dood - gebruiksduur - planten - bedreigde soorten - uitsterven - rosaceae - crataegus monogyna - nederland - friesland - nederlandse waddeneilanden - dunes - duneland plants - vegetation - plant communities - death - longevity - plants - endangered species - extinction - rosaceae - crataegus monogyna - netherlands - friesland - dutch wadden islands
  Vooronderzoek duindoornsterfte duingebied Oost-Ameland
  Slim, P.A. - \ 1997
  Wageningen : DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-rapport 295) - 61
  duinen - duinplanten - vegetatie - plantengemeenschappen - dood - gebruiksduur - planten - bedreigde soorten - uitsterven - elaeagnaceae - hippophae rhamnoides - nederland - friesland - nederlandse waddeneilanden - dunes - duneland plants - vegetation - plant communities - death - longevity - plants - endangered species - extinction - elaeagnaceae - hippophae rhamnoides - netherlands - friesland - dutch wadden islands
  Amfibieen en verkeerswegen; een modelstudie naar het effect van verminderen of compenseren van barrierewerking.
  Bugter, R.J.F. ; Vos, C.C. - \ 1997
  Delft : Rijkswaterstaat, DWW - 62
  hylidae - bufonidae - overheidsdiensten - transport - ongevallen - wegen - levensduur - verouderen - veroudering - dood - dieren - fauna - schade - modellen - onderzoek - nederland - salamanders - menselijke invloed - hylidae - bufonidae - public services - transport - accidents - roads - lifespan - aging - senescence - death - animals - fauna - damage - models - research - netherlands - salamanders - human impact
  De effecten van plaatsing van zendmasten in de Polder Broek (gemeente IJsselstein); een verkennend-evaluerende, biologisch-ecologische studie
  Jonkers, D.A. - \ 1996
  Wageningen : IBN-DLO - 37
  telecommunicatie - technologie - structuren - torensilo's - hoogte - gebouwen - vogels - dieren - adaptatie - milieu - levensduur - verouderen - veroudering - dood - nederland - utrecht - telecommunications - technology - structures - tower silos - height - buildings - birds - animals - adaptation - environment - lifespan - aging - senescence - death - netherlands - utrecht
  Zendmasten en vogels: mogelijke gevolgen van verplaatsing van zendmasten in IJsselstein
  Jonkers, D.A. - \ 1996
  Wageningen : IBN-DLO - 58
  telecommunicatie - technologie - structuren - torensilo's - hoogte - gebouwen - vogels - dieren - adaptatie - milieu - levensduur - verouderen - veroudering - dood - nederland - utrecht - telecommunications - technology - structures - tower silos - height - buildings - birds - animals - adaptation - environment - lifespan - aging - senescence - death - netherlands - utrecht
  Invloed van sterfte door verkeer op de voortplanting bij dassen
  Broekhuizen, S. ; Mueskens, G.J.D.M. ; Sandifort, K. - \ 1994
  Wageningen : IBN (IBN - rapport 055) - 39
  mustelidae - wegtransport - verkeersongevallen - eerste hulp - levensduur - verouderen - veroudering - dood - dieren - populatiedichtheid - populatie-ecologie - mortaliteit - populatiegroei - voortplanting - nederland - meles meles - mustelidae - road transport - traffic accidents - first aid - lifespan - aging - senescence - death - animals - population density - population ecology - mortality - population growth - reproduction - netherlands - meles meles
  Voorspelbaarheid van de steelknik bij Gerbera jamesonii
  Vries, T. de - \ 1994
  Wageningen : CPRO-DLO - 11
  dood - gebruiksduur - sierplanten - asteraceae - death - longevity - ornamental plants - asteraceae
  De mogelijke hinder van een 25 MW windpark voor vogels op twee potentiele lokaties in Noord - Groningen
  Bergh, L.M.J. van den; Spaans, A.L. ; Winkelman, J.E. - \ 1993
  Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 016) - 81
  vogels - relaties - dieren - mens - dood - mortaliteit - krachtcentrales - energiebronnen - windmolens - molens - ecologisch evenwicht - schade - nederland - natuur - verstoring - groningen - birds - relationships - animals - man - death - mortality - power stations - energy sources - windmills - mills - ecological balance - damage - netherlands - nature - disturbance - groningen
  Invloed windmolens op vogels
  De mogelijke hinder van een 8 MW windpark langs de Zuidermeerdijk (NOP) voor vogels
  Bergh, L.M.J. van den; Spaans, A.L. - \ 1993
  Wageningen : IBN (IBN - rapport 028)
  vogels - dood - mortaliteit - krachtcentrales - energiebronnen - windmolens - molens - nederland - noordoostpolder - birds - death - mortality - power stations - energy sources - windmills - mills - netherlands - noordoostpolder
  De mogelijke hinder van een 10 MW windpark langs de Noordermeerdijk (NOP) voor vogels
  Bergh, L.M.J. van den; Spaans, A.L. - \ 1993
  Wageningen : IBN (IBN - rapport 027)
  vogels - dood - mortaliteit - krachtcentrales - energiebronnen - windmolens - molens - nederland - flevoland - birds - death - mortality - power stations - energy sources - windmills - mills - netherlands - flevoland
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.