Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 4 / 4

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Wrijfdoptechniek
  Weerd, B. van de - \ 1988
  Wageningen : IMAG (Rapport / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 103) - 35
  uitrusting - peulvruchten - ontvliezen - dorsen - equipment - grain legumes - husking - threshing
  Verslag van het voortgezet onderzoek in de jaren 1974 en 1975 over de techniek van het machinaal dorsen van doperwten en tuinbonen
  Lammers, R.P. ; Dekker, P.H.M. ; Weerd, B. v.d. - \ 1976
  Lelystad : PA (Rapport / Proefstation voor de Akkerbouw nr. 30) - 76
  tuinbonen - erwten - pisum sativum - dorsen - vicia faba - faba beans - peas - pisum sativum - threshing - vicia faba
  Doodspuiten en maaidorsen bij enige zaadgewassen : proeven over de jaren 1961 en 1962
  Gaakeer, J. - \ 1963
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Proefstation voor de akker- en weidebouw, Wageningen no. 80) - 19
  oogsten - loofvernietiging - zaadcontrole - zaden - dorsen - aftoppen - harvesting - haulm destruction - seed testing - seeds - threshing - topping
  Chemisch schillen van Althaea wortel, 1958
  Mettivier Meijer, J.C. ; Groot, G.J. de - \ 1959
  Wageningen : [s.n.] (Rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten no. 958) - 3
  chemie - medicinale planten - plantaardige producten - dorsen - behandeling - althaea - chemistry - medicinal plants - plant products - threshing - treatment - althaea
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.