Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 105

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Onderzoek Waterkringloopsluiting Tulpenbroeierij : overzicht huidige en toekomstige technieken om waterkringloopsluiting mogelijk te maken
  Os, E.A. van; Feenstra, L. ; Ruijven, J. van; Stijger, C.C.M.M. ; Koeman-Stein, N. ; Appelman, W. - \ 2016
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1394) - 38
  tulpen - forceren van planten - glastuinbouw - kasgewassen - afvalwaterbehandeling - afvalwater - recirculatiesystemen - drainagewater - pathogenen - pathogeen eliminatie - gewasbescherming - voedingsstoffen - fenolen - tulips - forcing - greenhouse horticulture - greenhouse crops - waste water treatment - waste water - recirculating systems - drainage water - pathogens - pathogen elimination - plant protection - nutrients - phenols
  Closing of the water cycle is required in the forcing of tulips. For growers it is important to know if and how they can eliminate pathogens at an adequate way and which equipment is most suitable to break down plant protection products from waste water. Now participating growers have various equipment for full or partly disinfection. It is recommended to start with good pre-filtration methods to eliminate pathogens which can be fully achieved with UV and ozone, while products such as hydrogen peroxide with additives or chlorite products can be used for an after-effect in the pipe work. Phenolic compounds, released by the roots, can be eliminated with oxidising methods. However efficacy has not been investigated. Purification of discharge water, before entering the waste ditch, will be obliged. New, certified, equipment will come on the market soon. Reuse of discharge water, after pre-fi ltration and disinfection, is also an option.
  Paprikateelt in emissieloze kas haalt gelijke productie met zelfde kwaliteit : ‘bewustwording bij telers moet omhoog’
  Beerling, Ellen ; Os, Erik van - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - greenhouse technology - vegetables - capsicum - sweet peppers - emission reduction - agricultural research - water reuse - drainage water - water filters - disinfection - ozone - substrates - crop production

  Als de proef met emissieloos telen één ding heeft duidelijk gemaakt, is het wel dat water meer vertrouwen verdient, menen Wageningen UR onderzoekers Ellen Beerling en Erik van Os. “Als we er bewust mee om gaan, neemt de noodzaak om te lozen aanzienlijk af.” De paprikateelt in het IDC Water in Bleiswijk verliep met volledige recirculatie van water en presteerde zeker niet minder dan de referentieteelt.

  Met goedgekeurde installatie kan teler voldoen aan wet op lozingen : markt voor zuiveringstechnieken is in beweging
  Ruijven, Jim van - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - water management - water treatment - measurement - purification plants - testing - drainage water - legislation - netherlands - agricultural research

  Vanaf 1 januari 2018 moet elk glastuinbouwbedrijf een apparaat gebruiken dat 95% van de gewasbeschermingsmiddelen uit het lozingswater zuivert. Hoe gaat de overheid dat controleren? Dat gebeurt via de leverancier van de installatie. Als die aantoont dat zijn techniek dat voor elkaar krijgt, komt deze op een positieve lijst. Maakt de ondernemer op de juiste manier gebruik van zo’n goedgekeurde installatie, dan voldoet hij aan de wet.

  Nieuwe ionenwisselaar verwijdert 98% van nitraat uit spuiwater : door terugwinnen stikstof voldoen aan lozingsnormen
  Ruijven, Jim van - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - water management - drainage water - ion exchange - ion exchange treatment - technology - agricultural research - nitrogen - sodium - minerals - ion exchange resins - standards - eu regulations

  Door nitraat te verwijderen uit spuiwater, kun je voldoen aan de lozingsregels voor 2027. Die zijn immers geënt op stikstofnormen. De teler zou echter nog meer hebben aan verwijdering van natrium, omdat hij dan langer kan recirculeren. Een nieuwe techniek, afkomstig uit Zuid-Afrika, biedt op beide vlakken veel perspectieven.

  Recirculatie bij Phalaenopsis technisch goed haalbaar : Investeringsdrempel voor hergebruik drainwater ligt hoog
  Arkesteijn, Marleen ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)1. - p. 9 - 11.
  tuinbouw - glastuinbouw - waterbeheer - potplanten - drainagewater - hergebruik van water - phalaenopsis - gewaskwaliteit - emissiereductie - normen - stikstof - mest - natrium - zink - ijzer - horticulture - greenhouse horticulture - water management - pot plants - drainage water - water reuse - phalaenopsis - crop quality - emission reduction - standards - nitrogen - manures - sodium - zinc - iron
  Hergebruik van drainwater bij phalaenopsis heeft geen nadelige effecten voor de plantengroei. Dat is de eindconclusie uit het onderzoek dat het afgelopen jaar is uitgevoerd en dat de gewascoöperatie Potorchidee deels financierde. De gewascoöperatie is tevreden en wil het komende jaar een vervolgonderzoek naar het effect van gecontroleerd vrijkomende meststoffen. Hiermee kunnen ook niet recirculerende telers een stap zetten.
  Recirculatie tijdens opkweek, koeling en afkweek van Phalaenopsis : Behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij recirculatie potorchidee
  Kromwijk, J.A.M. ; Haaster, Bram van; Kongkijthavorn, Songyos ; Blok, C. ; Os, E.A. van - \ 2015
  Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1379) - 38
  phalaenopsis - orchideeën als sierplanten - recirculatiesystemen - hergebruik van water - drainagewater - emissiereductie - kunstmeststoffen - glastuinbouw - phalaenopsis - ornamental orchids - recirculating systems - water reuse - drainage water - emission reduction - fertilizers - greenhouse horticulture
  In the Netherlands, the government and horticultural industry have agreed to lower the emission of nutrients to the environment. To reduce the emission of fertilizers in pot orchid cultivation research into the effects of reusing drainwater (recirculation) in Phalaenopsis was conducted at Wageningen UR Greenhouse Horticulture. The first treatment aimed to lower the emission to the standard of 2018. In the second treatment the emissions were lowered even more to meet the more stringent standards after 2018. Both treatments were compared with a third treatment without reuse of drain water. Sodium and zinc content increased in both recirculation treatments. The reuse of drainage water has shown no adverse effects on plant growth or disease incidence. In all treatments, virtually no plants were lost.
  Orchideeënteelt moet nog wennen aan hergebruik gietwater : zoektocht naar teeltkundige grenzen
  Staalduinen, J. van; Kromwijk, J.A.M. - \ 2015
  Onder Glas 2015 (2015)1. - p. 9 - 11.
  glastuinbouw - potplanten - orchidaceae - hergebruik van water - afvalhergebruik - drainagewater - emissie - normen - irrigatie - greenhouse horticulture - pot plants - orchidaceae - water reuse - waste utilization - drainage water - emission - standards - irrigation
  Tot voor kort was hergebruik van gietwater in de teelt van potorchideeën niet aan de orde. Bedrijfshygiëne en de vrees voor teruglopende waterkwaliteit hield verduurzaming van de teelt op dit punt lang tegen. Strengere emissienormen dwingen ook deze gewasgroep om te investeren in waterontsmetting en hergebruik. Dankzij kennisopbouw door een praktijknetwerk en concreet onderzoek koerst de sector naar verduurzaming. Het ‘laaghangende fruit’ is eenvoudig te plukken, maar er moet nog veel gebeuren om aan de normen voor 2015 en 2016 te kunnen voldoen.
  Reductie stikstofuitstoot door precisie bemesting : Aanvullende metingen voor STOWA in de Water Efficiënte Emissieloze kas
  Blok, C. ; Maas, A.A. van der; Winkel, A. van - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1384) - 26
  emissiereductie - bevruchting - drainagewater - glastuinbouw - precisielandbouw - komkommers - emission reduction - fertilization - drainage water - greenhouse horticulture - precision agriculture - cucumbers
  Emission of greenhouse drain water is bringing unacceptable quantities of nitrate, phosphate and crop protection agents into the surface water and ground water. Growers are expected to accept zero emission of drain water easier if they have tools to reduce fluctuations in individual nutrient quantities in the drain water. STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) financed additional measurements by Wageningen UR Greenhouse Horticulture in a running project. The measurements were aimed to control (unsafe) fluctuations of nutrient supply compared to uptake. In cucumber cultivation extra measurements were used to calculate the plant uptake per element in mmol/ m2/D and to relate this uptake per element to the radiation sum. The new information led to better decisions on adaptation of the nutrient supply schedule than when decisions were based on just concentration. De fluctuations between supply and uptake of nutrients expressed as mmol/m2/D (load) were smaller when using the new information. During the cultivation no nutrient solution was emitted.
  Natriumgevoeligheid en recirculatie bij Cymbidium. Tussenrapport na 1e teeltjaar : Behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij hergebruik drainwater
  Kromwijk, J.A.M. ; Voogt, W. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1371) - 24
  teelt onder bescherming - glastuinbouw - cymbidium - recirculatiesystemen - emissie - natrium - drainagewater - groei - kwaliteit - gewaskwaliteit - protected cultivation - greenhouse horticulture - cymbidium - recirculating systems - emission - sodium - drainage water - growth - quality - crop quality
  In the Netherlands, the government and horticultural industry have agreed to lower the emission of nutrients to the environment. Until recently no drain water was reused in the cultivation of Cymbidium orchids as growers were allowed to discharge the drain water when a sodium level of more than 0 mmol/l was reached. As reusing drain water is a new phenomenon for Cymbidium, growers are now faced with a lack of knowledge on the effects of drain water reuse. Therefore a trial was started to investigate the effect of sodium accumulation on crop growth and flowering in two varieties of Cymbidium. Different sodium concentrations are given while maintaining the EC at 0.8. These sodium treatments have a lower “nutritional EC” than the control treatment without sodium. As of February 2015 unusual symptoms in the leaves emerged at the two highest levels of sodium resulting in dead leaf tips / leaves. This is potassium deficiency, induced by the lower potassium concentration in the nutritional solution and by inhibition of the potassium uptake by a high sodium concentration. In the first year of cultivation, sodium accumulation had no effect on production as the flower stalks were already induced before the start of the treatments. Cymbidium is a perennial crop in which negative effects on production and quality take a long time to become visible, so the experiment will be continued into a second year of cultivation. This research is funded by the Cymbidium growers in the Netherlands, Product Board for Horticulture and Top Sector Horticulture and Propagation Materials.
  Recirculatie Cymbidium
  Kromwijk, J.A.M. ; Voogt, W. - \ 2014
  potplanten - cymbidium - emissie - drainagewater - recirculatiesystemen - reductie - glastuinbouw - landbouwkundig onderzoek - pot plants - cymbidium - emission - drainage water - recirculating systems - reduction - greenhouse horticulture - agricultural research
  Het doel van dit onderzoek is het verminderen van emissie bij teelt van Cymbidium.
  Recirculatie potorchidee
  Kromwijk, J.A.M. ; Schoenmakers, M. - \ 2014
  orchideeën als sierplanten - potplanten - stikstof - emissie - reductie - kennisoverdracht - drainagewater - normen - ornamental orchids - pot plants - nitrogen - emission - reduction - knowledge transfer - drainage water - standards
  De aanleiding van dit onderzoek is dat de emissie van stikstof bij de teelt van potorchidee relatief hoog is en loopt op bedrijven zonder recirculatie uiteen van 700 tot ruim 1000 kg N/ha/jaar. Om te kunnen voldoen aan de norm is recirculatie nodig. Het doel van dit onderzoek is het beantwoorden van kennisvragen en oplossen van knelpunten bij recirculatie bij potorchidee.
  Onderzoek naar de effectiviteit van ontsmettingsapparatuur en -middelen
  Stijger, I. ; Os, E.A. van; Marrewijk, D. van; Klein, M. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw/DLV Plant (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1316) - 34
  sierplanten - vollegrondsteelt - drainagewater - desinfectie - uv-lampen - behandeling - richtlijnen (guidelines) - landbouwkundig onderzoek - ornamental plants - outdoor cropping - drainage water - disinfection - uv lamps - treatment - guidelines - agricultural research
  In teelten die los van de ondergrond op verschillende substraten worden geteeld, wordt het drainwater gerecirculeerd. In het recirculatiewater kunnen diverse pathogenen (ziekteverwekkers) zoals schimmels, bacteriën en virussen voorkomen. Daarom wordt op veel bedrijven het drainwater ontsmet en dit kan op verschillende manieren worden gedaan met ontsmettingsapparatuur en ontsmettingsmiddelen. Bij de teelt in de vollegrond vindt nu nog geen of nauwelijks recirculatie van drainagewater plaats. De samenstelling van drainagewater verschilt aanzienlijk van drainwater. Daardoor is de ontsmettingsmethodiek niet per definitie gelijk. Zo kunnen organische stof en ijzerdeeltjes de transmissie sterk omlaag brengen. Dit kan tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld een UV-ontsmetting onvoldoende werkt. Drainagewater behoeft daarom soms een voorbehandeling voordat het met een standaard ontsmettingsmethode behandeld kan worden. Voor drainagewater worden op basis van analyses en interviews aanbevelingen gedaan voor verbetering om tot een goede ontsmetting van drainagewater te komen.
  Veranderingen van de zwavelbalans van de Nederlandse bodem : beantwoording van een helpdeskvraag
  Ehlert, P.A.I. ; Chardon, W.J. - \ 2014
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2516) - 47
  bodemchemie - zwavelmeststoffen - sulfaat - gips - voedingsstoffenbalans - drainagewater - landbouw - bodemvruchtbaarheid - nederland - soil chemistry - sulfur fertilizers - sulfate - gypsum - nutrient balance - drainage water - agriculture - soil fertility - netherlands
  Het ministerie van Economische Zaken heeft in het kader van een helpdeskvraag zeven vragen gesteld over een verandering in het gebruik van zwavelhoudende stoffen als meststof in de landbouw. Dit rapport beantwoordt deze vragen. Maatregelen ter voorkoming van de uitstoot van SOx in het kader van de beheersing van zure regen hebben de zwaveltoevoer naar de Nederlandse bodem fors doen afnemen. Die afname heeft plaatselijk geleid tot een voor de gewasvoorziening te lage aanvoer. De landbouwsector heeft daarop gereageerd door meer zwavelhoudende meststoffen toe te gaan passen. Toch toont de zwavelbalans van de Nederlandse bodem een dalende trend
  Evaluatie technieken voor verwijdering gewasbeschermingsmiddelen uit spui
  Ruijven, J.P.M. van; Os, E.A. van; Staaij, M. van der; Beerling, E.A.M. - \ 2014
  Wageningen UR Glastuinbouw
  glastuinbouw - drainagewater - waterzuivering - technieken - lozing - pesticiden - evaluatie - greenhouse horticulture - drainage water - water treatment - techniques - disposal - pesticides - evaluation
  Doel van dit onderzoek is het vaststellen van effectiviteit en toepasbaarheid van (op korte termijn) beschikbare technieken voor de verwijdering van GBM uit glastuinbouw lozingswater.
  Sterke vermindering van fosfaatuitspoeling uit landbouwgronden met de fosfaatbindende drain
  Groenenberg, J.E. ; Chardon, W.J. ; Koopmans, G.F. - \ 2013
  draineerbuizen - drainagewater - ijzer - adsorptie - waterkwaliteit - fosfaten - veldproeven - drain pipes - drainage water - iron - adsorption - water quality - phosphates - field tests
  Voor gedraineerde landbouwgronden (meer dan 50% in Nederland) heeft Alterra de fosfaatbindende drain ontwikkeld. Dit is een normale buisdrain die is ingebed in ijzerzand. De omhulling met ijzerzand bindt het fosfaat uit het fosfaatrijke water voor het de drainbuis instroomt. Het schone water wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater.
  Recirculatie amaryllis: behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming
  Kromwijk, J.A.M. ; Hein, P. ; Overkleeft, J. ; Woets, F. ; Verberkt, H. - \ 2013
  amaryllis - bloembollen - recirculatiesystemen - waterkwaliteit - drainagewater - gewaskwaliteit - groeiremmers - emissie - cultuurmethoden - hergebruik van water - amaryllis - ornamental bulbs - recirculating systems - water quality - drainage water - crop quality - growth inhibitors - emission - cultural methods - water reuse
  Powerpoint presentatie over een onderzoek naar het ontwikkelen van een recirculatiemethode voor amaryllis met behoud van plantgezondheid en het vookomen van groeiremming.
  Optimalisatie van waterstromen in de glastuinbouw
  Raaphorst, M.G.M. ; Bruins, M.A. - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR Glastuinbouw 1274) - 20
  glastuinbouw - waterkwaliteit - oxidatie - reductie - emissie - monitoring - drainagewater - voedingsstoffen - bereikt resultaat - greenhouse horticulture - water quality - oxidation - reduction - emission - monitoring - drainage water - nutrients - achievement
  Bij twaalf glastuinbouwbedrijven die in 2011 hebben geïnvesteerd in geavanceerde oxidatie, is in 2012 geïnventariseerd in hoeverre dit heeft geleid tot een verandering in de waterstromen en met name in de hoeveelheid emissie (spui, filterspoelwater en lekkage). Bij de acht respondenten is gebleken dat de hoeveelheid emissie 5% was van het totale watergebruik, terwijl dat in 2010 nog 10% was. Dat is een gemiddelde emissievermindering van 50%. Een teler heeft zijn emissie (exclusief lekkage) zelfs met 80% weten te verminderen. Dit bevestigt de conclusie uit vorig onderzoek dat geavanceerde oxidatie bij glastuinbouwbedrijven leidt tot een blijvend verminderde emissie hoeveelheid van water en nutrienten. Als wordt aangenomen dat iedere m3 drainwater een waarde heeft van € 3,- dan is geavanceerde oxidatie voor de meeste bedrijven rendabel. Daarboven zijn er mogelijke voordelen van een beter milieu-imago en veiliger voedingswater.
  Nitrate concentrations in drainage water in marine clay areas : exploratory research of the causes of increased nitrate concentrations
  Boekel, E.M.P.M. van; Roelsma, J. ; Massop, H.T.L. ; Hendriks, R.F.A. ; Goedhart, P.W. ; Jansen, P.C. - \ 2013
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2421) - 98
  zware kleigronden - drainagewater - stikstof - emissie - mestbeleid - grondwaterverontreiniging - clay soils - drainage water - nitrogen - emission - manure policy - groundwater pollution
  The nitrate concentrations measured in drainage water and groundwater at LMM farms (farms participating in the National Manure Policy Effects Measurement Network (LLM)) in marine clay areas have decreased with 50% since the mid-nineties. The nitrate concentrations in marine clay areas are on average below 50 mg/L EU target value. A geographical analysis of the monitoring results shows, however, that the nitrate concentrations in 22% of the measurements, mainly taken in the south-western and central marine clay areas, exceed the EU target. The Ministry of Economic Affairs (EZ) commissioned a study to investigate the possible causes of the differences in nitrate concentrations between clay regions. This study shows that the differences in nitrate concentrations are largely due to the specific form of land use combined with the volume of seepage water occurring at LMM farms. This accounts for 43% to 62% of the variation in nitrate concentrations in samples taken from drain pipes at LMM farms from 2006 to 2008. Statistical analysis shows that the average nitrogen surplus of the soil balance of the LMM farms in marine clay areas does not explain the differences in measured (average) nitrate concentrations between these farms. However, the number of farms on clay soils of the LMM-dataset is limited (83 farms in total).
  Op zoek naar groeiremmende factoren amaryllis (interview met Arca Kromwijk)
  Velden, P. van; Kromwijk, J.A.M. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)9. - p. 53 - 53.
  glastuinbouw - bloembollen - amaryllis - irrigatie - in groei belemmeren - recirculatiesystemen - drainagewater - proeven op proefstations - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - ornamental bulbs - amaryllis - irrigation - dwarfing - recirculating systems - drainage water - station tests - agricultural research
  Langdurig recirculeren is in de teelt van amaryllis niet gebruikelijk, omdat dit op den duur groeiremming kan geven. Het lijkt er op dat de bollen gedurende de teelt een stof aanmaken die zich ophoopt in het systeem. Daarom is dit voorjaar een proef gestart om dit fenomeen te onderzoeken.
  Aanpak van overmatige wortelgroei in vruchtgroentegewassen
  Ludeking, D.J.W. ; Hamelink, R. ; Wubben, J.P. ; Wubben, J. ; Schenk, M.F. - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1244) - 34
  kasgewassen - vruchtgroenten - rhizobium rhizogenes - worteloppervlak - plantenziekteverwekkers - substraten - drainagewater - tests - bestrijdingsmethoden - glastuinbouw - greenhouse crops - fruit vegetables - rhizobium rhizogenes - rhizoplane - plant pathogens - substrates - drainage water - tests - control methods - greenhouse horticulture
  Bij de teelt van komkommer, tomaat en aubergine in uiteen lopende glastuinbouwgebieden in Nederland worden planten waargenomen in de teelt waarbij het wortelgestel een overmatige productie aan wortels laat zien. Het fenomeen dat daarom ook ‘overmatige wortelgroei’ wordt genoemd, uit zich door het ontstaan van veel extra wortels aan het grond- of steenwoloppervlak. De oorzaak van deze overmatige wortelgroei is de bacterie Agrobacterium rhizogenes. Deze bacterie wordt ook wel Agrobacterium radiobacter genoemd . In dit experiment zijn verschillende methoden of middelen onderzocht die de aanwezigheid en infectie van wortels met de Ri-plasmide afkomstig uit Agrobacterium rhizogenes in een kas kunnen voorkomen of verspreiding ervan kunnen inperken. De uitgevoerde proeven hebben als doel: Het ontwikkelen en testen van effectieve maatregelen die de aanwezigheid en verspreiding van overmatige wortelgroei in vruchtgroentegewassen kunnen beperken.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.