Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 2 / 2

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==drilling
Check title to add to marked list
Proefveld Aardappeldemodag gepoot : interview met M. Tramper (PPO Westmaas)
Delleman, J. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2014
Aardappelwereld 68 (2014)4. - ISSN 0169-653X - p. 36 - 37.
akkerbouw - proefboerderijen - proefvelden - veldproeven - gecombineerde zaaimachines - zaaimachines - kunstmeststrooiers - rijenzaai - loonbedrijven - arable farming - experimental farms - experimental plots - field tests - combine drills - seed drills - fertilizer distributors - drilling - wage labour enterprises
Bedrijfsleider Marcel Tramper van PPO Westmaas legt uit wat er komt kijken bij het uitpoten van de proefvelden door de loonwerker met een moderne alles-in-eenspoorcombinatie.
Naar een optimaal teeltsysteem voor biologische zaaiuien
Broek, R.C.F.M. van den - \ 2008
Wageningen : Wageningen UR (Biokennis bericht : Akkerbouw & vollegrondsgroente ) - 4
biologische landbouw - teeltsystemen - uien - rijenzaai - zaaibedden - zaaidichtheid - onkruidbestrijding - akkerbouw - bemesting - organic farming - cropping systems - onions - drilling - seedbeds - sowing rates - weed control - arable farming - fertilizer application
Uien worden traditioneel gezaaid in 5 rijen, op een bed van 1,5 m. In de gangbare teelt wordt momenteel geëxperimenteerd met verschillende bedbreedtes, breedwerpige zaai en clusterzaai. Voor de biologische landbouw zijn naast een goede opbrengst en sortering ook de mogelijkheden voor mechanische onkruidbestrijding van belang. De vraag is: welk teeltsysteem werkt het beste in de biologische uienteelt?
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.