Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 13 / 13

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Vleesvarkens willen werken voor water : dier en welzijn
  Vermeer, H.M. ; Dirx-Kuijken, N.C.P.M.M. ; Spoolder, H.A.M. - \ 2008
  V-focus 5 (2008)Bijlage april (2). - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 23.
  varkenshouderij - varkens - vleesproductie - varkensvoeding - brijvoedering - droogvoer - drinken - wateropname (mens en dier) - vergelijkend onderzoek - pig farming - pigs - meat production - pig feeding - wet feeding - dry feeds - drinking - water intake - comparative research
  Vleesvarkens op brijvoer zijn niet méér gemotiveerd om water uit een extra drinkbak op te nemen dan vleesvarkens op droogvoer. Beide groepen varkens blijven ook bij een hele lage doorstroomsnelheid water opnemen
  Extrusion processing : effects on dry canine diets
  Tran, Q.D. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Martin Verstegen; Wouter Hendriks, co-promotor(en): Thomas van der Poel. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085049036 - 108
  honden - hondenvoeding - droogvoer - diëten - uitpersing - drogen - eiwit - lysine - zetmeelkorrels - smakelijkheid - voedermiddelbewerking - dogs - dog feeding - dry feeds - diets - extrusion - drying - protein - lysine - starch granules - palatability - feed processing
  Keywords: Extrusion, Canine diet, Protein, Lysine, Starch gelatinization, Palatability, Drying.

  Extrusion cooking is a useful and economical tool for processing animal feed. This high temperature, short time processing technology causes chemical and physical changes that alter the nutritional and physical quality of the product. Effects of extrusion on the feed quality for other animals than pets have been well recognized. Our studies investigated to what extent extrusion and/or drying of a complete canine diet affects lysine reactivity, amino acids, fatty acids, starch gelatinization and physical parameters.
  In order to create a general view of dog food quality in practice, the physical and nutritional quality of commercial canine diets available in the Netherlands were examined. This study showed unveiled variation in lysine reactivity and starch gelatinization of commercial dry canine diets. A study was then carried out on the effects of extrusion on the physical and nutritional values of canine diets in a FIDO model. The extrusion conditions (temperatures in the range of 110 to 150ºC, 300 g/kg moisture) increased lysine reactivity, starch gelatinization and in-vitro starch digestibility. Protein digestibility and dispersibility were not affected by the extrusion conditions used. The increase in the extrusion temperature used (110 to 150ºC) decreased kibble durability but did not affect hardness. This study also concluded that optimisation of extrusion conditions during production of commercial canine diets should include the measurement of the reactive to total lysine ratio. Single ingredients of a complete canine diet did not respond in a similar way during extrusion: extrusion had no effects on animal ingredients (higher lysine contents) while extrusion could decrease (in barley) or increase (in rice) the reactive lysine content in vegetable ingredients (lower lysine content). Both reactive lysine content and ratios of reactive to total lysine of the mixture of all vegetable ingredients were hugely increased during extrusion. Finally, an additional study was carried out on the effects of drying on extruded canine diets. The results of this study showed that drying temperature (in the range of 120-160ºC) and drying time did not affect the quality of extruded canine diets in terms of amino acids and fatty acids levels while these drying temperatures reduced drying time from hours to minutes. Drying temperature only affected the reactive lysine content and, therefore, the ratio of reactive to total lysine of kibbles dried at a temperature of 200ºC. Drying temperature also affected a minority of fatty acids with fatty acid C18:3 n-3 being the most affected at a drying temperature of 200ºC.
  In conclusion, extrusion at temperatures in the range of 130-150ºC and at a moisture of 300 g/kg is a mild heat treatment with respect to protein quality for pet food production. Measurement of the ratio of reactive to total lysine should be included in optimisation of extrusion conditions during pet food production. Drying temperature in the range of 120-160ºC and drying time do not affect the amino acids and fatty acids level of extruded canine diets.

  Effect van bijproducten op de slacht- en vleeskwaliteit van vleesvarkens = Effect of food waste products on slaughter and meat quality of growing finishing pigs
  Krimpen, M.M. van; Rommers, J.M. ; Binnendijk, G.P. ; Gerrish, P.J. - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Veehouderij : Varkens ) - 31
  karkaskwaliteit - vleeskwaliteit - varkens - slachtdieren - dierlijk vet - bijproducten - brijvoedering - droogvoer - varkensvoeding - carcass quality - meat quality - pigs - meat animals - animal fat - byproducts - wet feeding - dry feeds - pig feeding
  Uit literatuuronderzoek en uit deze praktijkmonitoring blijkt dat het verstrekken van gangbare bijproducten de slacht-, vlees- en vetkwaliteit niet negatief beïnvloeden. De vleeskwaliteit van de varkens die brijvoer kregen is in veel opzichten juist beter dan die van de varkens die droogvoer kregen. Zeer opvallend is het lager dripverlies (1,1 %) en een tendens tot een lager kookverlies (0,6%) bij de brijvoergroep, mogelijk als gevolg van de hogere zoutgehalten in het brijvoer
  Benutting najaarssnede grasklaver in biologische melkveerantsoenen = Utilization of autumn cut grassclover in organic dairy cow rations
  Klop, A. ; Veer, D.F. ter; Henniphof, C.J. ; Koopman, W.J. ; Plomp, M. ; Duinkerken, G. van - \ 2004
  Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Praktijkonderzoek, Animal Sciences Group : Rundvee ) - 30
  melkkoeien - melkveehouderij - biologische landbouw - grassen - klavers - trifolium - herfst - droogvoer - drogen - korrelvoer - rundveevoeding - voedergrassen - dairy cows - dairy farming - organic farming - grasses - clovers - trifolium - autumn - dry feeds - drying - pelleted feeds - cattle feeding - fodder grasses
  The possibilities to optimally utilise protein-rich autumn grass with clover in organic dairy farming were investigated extensively. Drying grass clover artificially improves the nutritional value and has more prospects as feed than if ensiled. An experiment with grass pellets yielded comparable results with concentrates. Thanks to the current subsidy for drying it is economically interesting to have grass clover dried to spare the purchase of concentrates. In organic farming, various farms dry part of their roughage surplus to grass (clover) pellets annually.
  Mineralenbalansen bij vleesvarkens op droog- en brijvoer
  Timmerman, M. ; Smolders, M.M.A.H.H. - \ 2004
  onbekend : Praktijkonderzoek Veehouderij (PV) (Praktijkrapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Varkens ) - 30
  varkensvoeding - varkensmest - mineralen - mineraalovermaat - vloeibare diëten - droogvoer - boekhouding van landbouwbedrijf - mineralenboekhouding - pig feeding - pig manure - minerals - mineral excess - liquid diets - dry feeds - farm accounting - nutrient accounting system
  Het gebruik van vochtrijke diervoeders uit de levensmiddelenindustrie in rantsoenen voor varkens is de laatste 10 jaar sterk toegenomen. Een kenmerk van vochtrijke diervoeders is echter dat ze een grote diversiteit van herkomst hebben en een variabelere samenstelling dan mengvoer. Dit kan tot gevolg hebben dat varkensbedrijven met vochtrijke diervoeders in het rantsoen meer problemen hebben om hun mineralenbalans sluitend te krijgen in vergelijking tot varkensbedrijven die alleen droogvoer verstrekken. Om na te gaan of het voeren van vochtrijke diervoeders leidt tot een (groter) mineralenverlies op de mineralenbalans in vergelijking tot droogvoer is onderzoek uitgevoerd naar de effecten van vochtrijke diervoeders en droogvoer op de mineralenbalans van vleesvarkens
  Wel of niet bedrijfsmatig bijvoeren van zogende biggen met vast voer
  Hoofs, A. - \ 1993
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Proefstation voor de Varkenshouderij P1.97) - 28
  diervoedering - droogvoer - biggen - jonge dieren - vaste voeding - animal feeding - dry feeds - piglets - young animals - solid feeding
  Het voeren van natte en droge bijproducten
  Subnel, B. - \ 1992
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 5 (1992)5. - ISSN 0921-8874 - p. 6 - 12.
  bijproducten - melkvee - melkveehouderij - droogvoer - voer - industrieel afval - voedingswaarde - gerantsoeneerde voeding - vloeibare voedering - byproducts - dairy cattle - dairy farming - dry feeds - feeds - industrial wastes - nutritive value - restricted feeding - liquid feeding
  In dit artikel wordt aandacht besteed aan de veevoedkundige waarde van enkele van deze produkten in rantsoenen voor melkvee.
  Vergelijking van droogvoerbak en brijbak voor gespeende biggen
  Plagge, G. - \ 1990
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 4 (1990)3. - ISSN 1382-0346 - p. 18 - 20.
  droogvoer - voer - biggen - voerautomaten - vloeibare voedering - dry feeds - feeds - piglets - self feeders - liquid feeding
  Droogvoerbakken met een aparte bijtnippel voldoen goed als voer- en drinkwatersysteem voor gespeende biggen. Ook brijbakken met een klepdosering functioneren goed en geven weinig technische problemen
  Vergelijking van brijvoedering met droogvoedering bij gespeende biggen en vleesvarkens
  Pas, P. van de; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hoofs, A. - \ 1989
  Rosmalen : Proefstation voor de Varkenshouderij (Proefverslag / Proefstation voor de Varkenshouderij P1.45) - 27
  bijproducten - descriptoren - droogvoer - voer - identificatie - industrieel afval - biggen - vloeibare voedering - byproducts - descriptors - dry feeds - feeds - identification - industrial wastes - piglets - liquid feeding
  Beperkt voeren van borgen aan een droogvoerbak of brijbak
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Plagge, J.C. - \ 1989
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 3 (1989)6. - ISSN 1382-0346 - p. 4 - 5.
  droogvoer - voer - varkens - gerantsoeneerde voeding - vloeibare voedering - dry feeds - feeds - pigs - restricted feeding - liquid feeding
  Op het Varkensproefbedrijf te Raalte wordt momenteel ervaring opgedaan met het beperkt voeren van borgen aan een droogvoerbak en brijbak. De resultaten zijn tot nu toe positief. De borgen nemen circa 5% meer voer op dan de zeugen en worden tegelijk met de zeugen afgeleverd.
  Brijvoedering of droogvoedering aan gespeende biggen?
  Pas, P. van de; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hoofs, A. - \ 1989
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 3 (1989)5. - ISSN 1382-0346 - p. 18 - 20.
  droogvoer - voer - biggen - vloeibare voedering - dry feeds - feeds - piglets - liquid feeding
  Gespeende biggen die brij verstrekt krijgen met behulp van een volautomatische brijvoerinstallatie hebben een duidelijk slechtere voederconversie dan biggen die onbeperkt droogvoer krijgen. Voervermorsing is hiervan vermoedelijk de oorzaak.
  Speenkorrel gevolgd door babybiggenkorrel beste systeem voor de opfok van biggen
  Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 1988
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 2 (1988)1. - ISSN 1382-0346 - p. 20 - 21.
  diervoedering - droogvoer - biggen - jonge dieren - animal feeding - dry feeds - piglets - young animals
  Het rond het spenen voeren van speenkorrel en daarna overschakelen op babybiggenkorrel blijkt een goed voersysteem te zijn.
  Vergelijking van brijvoedering met behulp van een volautomatische brijvoerinstallatie met droogvoedering via de droogvoerbak
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Verhagen, L. - \ 1987
  Rosmalen : Proefstation voor de Varkenshouderij (Proefverslag / Proefstation voor de Varkenshouderij P1.12) - 22
  droogvoer - voer - nederland - varkens - vloeibare voedering - dry feeds - feeds - netherlands - pigs - liquid feeding
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.