Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Integrale aanpak enige optie beheersing Leucocoprinus : plooipaddestoel remt potplanten in groei
  Velden, P. van; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)1. - p. 28 - 29.
  glastuinbouw - potplanten - plantenziekteverwekkende schimmels - agaricaceae - ziektepreventie - groeivertraging - bedrijfshygiëne - in groei belemmeren - proeven - methodologie - greenhouse horticulture - pot plants - plant pathogenic fungi - agaricaceae - disease prevention - growth retardation - industrial hygiene - dwarfing - trials - methodology
  Leucocoprinus is een hardnekkige schimmel die niet alleen het eindproduct ontsiert, maar indirect ook groeiremming geeft. Eigenlijk hebben potplantentelers maar één schimmelbestrijdingsmiddel dat nog werkt. Meer toekomst bieden plantversterkende middelen op basis van schimmels en bacteriën, gecombineerd met een streng hygiëneprotocol.
  Op zoek naar groeiremmende factoren amaryllis (interview met Arca Kromwijk)
  Velden, P. van; Kromwijk, J.A.M. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)9. - p. 53 - 53.
  glastuinbouw - bloembollen - amaryllis - irrigatie - in groei belemmeren - recirculatiesystemen - drainagewater - proeven op proefstations - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - ornamental bulbs - amaryllis - irrigation - dwarfing - recirculating systems - drainage water - station tests - agricultural research
  Langdurig recirculeren is in de teelt van amaryllis niet gebruikelijk, omdat dit op den duur groeiremming kan geven. Het lijkt er op dat de bollen gedurende de teelt een stof aanmaken die zich ophoopt in het systeem. Daarom is dit voorjaar een proef gestart om dit fenomeen te onderzoeken.
  Wat planten met elkaar doen
  Hoffman, M.H.A. - \ 2012
  Tuin en Landschap 34 (2012)2. - ISSN 0165-3350 - p. 10 - 13.
  openbaar groen - beplantingen - soortenkeuze - ornamentele waarde - in groei belemmeren - reductie - plantenontwikkeling - public green areas - plantations - choice of species - ornamental value - dwarfing - reduction - plant development
  Ontwerpers en hoveniers combineren planten voornamelijk omdat ze samen goed ogen. Planten doen echter meer met elkaar dan een mooi beeld vormen. Ze beïnvloeden elkaars groei, door concurrentie, maar ook op andere manieren. Die invloed kan zowel positief als negatief zijn.
  Fosfaatvoeding als groeiremmer in visueel aantrekkelijke vaste planten
  Aendekerk, T.G.L. ; Dalfsen, P. van - \ 2008
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 58
  overblijvende planten - in groei belemmeren - fosfaat - delphinium - salvia nemorosa - lupinus polyphyllus - penstemon - digitalis - teelt - perennials - dwarfing - phosphate - delphinium - salvia nemorosa - lupinus polyphyllus - penstemon - digitalis - cultivation
  De teelt van visueel aantrekkelijke vaste planten is de laatste jaren sterk toegenomen. Vaste planten groeien echter vaak te snel en zijn daardoor slap en/of lang. De consument wenst echter compacte, stevige planten. Daarnaast zorgen lange planten voor een inefficiënte belading, waardoor transportkosten hoger zijn. In dit project is onderzocht of verlaging van de fosfaatgift een middel kan zijn als groeiremming in de teelt van visueel aantrekkelijke vaste planten.
  Is het invriezen van narcissen cv. Tête-a-tête op potjes tijdens of na de koeling risicovol? : voortgezet diagnostisch onderzoek in 2006
  Vink, P. ; Vreeburg, P.J.M. - \ 2007
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 17
  siergewassen - bloembollen - potplanten - narcissus - koelen - in groei belemmeren - beschadigingen door vorst - gewasbescherming - bewaarziekten - ornamental crops - ornamental bulbs - pot plants - narcissus - cooling - dwarfing - frost injury - plant protection - storage disorders
  Het is gebleken dat door de narcissen aan het einde van de koeling in te vriezen er gemakkelijk vorstschade kan ontstaan waardoor de narcissen geen goede planten en bloemen ontwikkelen. Daarmee is duidelijk geworden dat het invriezen van op potjes geplante narcissen zeer risicovol is. Ook ontstaat daardoor het risico dat consumenten potjes met narcissen kopen die niet goed tot bloei komen, wat als een vorm van antireclame kan worden beschouwd. Door het onderzoek is duidelijk geworden dat potnarcissen cultivar Tête-à-Tête, wanneer ze moeten worden geremd in hun groei ten behoeve van bloei- en aanvoerspreiding, beter bewaard kunnen worden bij een temperatuur die niet onder de 0°C daalt.
  Alternatieve groeiremming kuipplanten : alternatieven voor chemische groeiremming bij Solanum en Heliotropium
  Krijger, D. ; Schüttler, H. - \ 2002
  Aalsmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Glastuinbouw - 21
  solanum - heliotropium arborescens - in groei belemmeren - containerplanten - sierplanten - solanum - heliotropium arborescens - dwarfing - container grown plants - ornamental plants
  Solanum rantonnettii en Heliotropium peruvianum opgepot in week 41 2001 zijn in 4 kasafdelingen geplaatst waarbij, naast de als standaard ingestelde temperatuur van 15oC, DIF+kouval, natte kouval door middel van dagelijkse besproeiing met gekoeld water en belichting met SL-lampen is toegepast. Deze behandelingen zijn gecombineerd met het gebruik van standaard potgrond geschikt voor een eb/vloed watergeefsysteem en met potgrond waaraan 20% klei is toegevoegd. Bij alle behandelingscombinaties zijn 3 bespuitingsregimes toegepast waarbij 0, 10, 20 of 30 gram Alar per 100 planten is gebruikt tijdens 4 tot 11 bespuitingen. Bij een eindbeoordeling door 18 kuipplantenkwekers bleek, dat vooral de bespuitingen waarbij 20 of 30 gram Alar per 100 planten was toegepast, een positief effect hadden op de kwaliteit van het eindproduct. De toevoeging van klei aan de potgrond kan een positieve bijdrage leveren bij het gewas Heliotropium. De alternatieve maatregelen om groei te remmen door tijdelijke temperatuursverlaging gedurende het etmaal door luchten of beregenen met gekoeld water en het belichten met lampen met een kortgolvig spectrum leverden onvoldoende bijdragen voor het gewenste resultaat.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.