Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 3 / 3

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  'Ook buiten Europa duurzaam vissen'
  Spliethoff, P.C. - \ 2010
  Kennis Online 7 (2010)juni. - p. 12 - 12.
  visserij - visserijbeheer - visserijbeleid - duurzaamheid (sustainability) - oostelijke centrale atlantische oceaan - west-afrika - visvangsten - visgronden - fisheries - fishery management - fishery policy - sustainability - eastern central atlantic - west africa - fish catches - fishing grounds
  Waar nu buitenlandse megaschepen vissen voor de West-Afrikaanse kust, zouden de landen dat over vijftien jaar met hun eigen vloot moeten doen. Dan moet er nog wel wat te vangen zijn. Het wordt tijd dat Nederland zich daar eens voor gaat inzetten, vindt Petra Spliethoff.
  De Europese visserij in het West Afrikaanse opwellingsgebied : aanzet tot inventarisatie van partijen, krachten en instrumenten, uitgevoerd in opdracht van EC-LNV
  Heijden, P.G.M. van der - \ 2002
  Wageningen : Internationaal Agrarisch Centrum - 35
  visserij - overheidsbeleid - visserijbeheer - visbestand - oostelijke centrale atlantische oceaan - europa - visgronden - fisheries - government policy - fishery management - fishery resources - eastern central atlantic - europe - fishing grounds
  Investigation de la fonction du Banc d'Arguin (Mauritanie) comme nourricerie pour les peuplements nectoniques en septembre 1988
  Jager, Z. - \ 1990
  Leersum : RIN (RIN contributions to research on management of natural resources 1990-2) - 41
  oostelijke centrale atlantische oceaan - vissen - bedrijfsvoering - mauritanië - nationale parken - natuurreservaten - fenologie - zoölogie - visvangsten - visstand - visgronden - eastern central atlantic - fishes - management - mauritania - national parks - nature reserves - phenology - zoology - fish catches - fish stocks - fishing grounds
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.