Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 3 / 3

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Oesterbank is wapen tegen zandhonger
  Ramaker, R. ; Walles, B. - \ 2015
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2015)19. - ISSN 1874-3625 - p. 9 - 9.
  oesters - aquatische ecologie - kustgebieden - ecomorfologie - ecosysteemdiensten - kustbeheer - oosterschelde - oysters - aquatic ecology - coastal areas - ecomorphology - ecosystem services - coastal management - eastern scheldt
  De aanleg van kunstmatige oesterbanken helpt wellicht de natuur te ontzien en geld te besparen bij kustbescherming. Oesterbanken voorkomen dat achterliggende zandplaten afkalven door de golven. Ze beschermen niet alleen de plek die ze zelf bedekken, maar ook nog eens een achterliggend gebied. Dat stelt Brenda Walles, promovendus bij de leerstoelgroep Duurzame schelpdiercultuur, in het proefschrift dat ze op 1 juni verdedigde.
  The role of ecosystem engineers in the ecomorphological development of intertidal habitats
  Walles, B. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Aad Smaal; P.M.J. Herman, co-promotor(en): Tom Ysebaert. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572966 - 145
  oesters - aquatische ecosystemen - kustgebieden - ecosysteemdiensten - ecomorfologie - aquatische ecologie - kustbeheer - oosterschelde - oysters - aquatic ecosystems - coastal areas - ecosystem services - ecomorphology - aquatic ecology - coastal management - eastern scheldt
  In het afgelopen decennium is er een verschuiving gaande naar een meer ecosysteem gebaseerde kustverdediging met integratie van natuurlijke verdedigingsstructuren zoals duinen, mangroves, schorren, zeegras bedden, schelpdier- en koraalriffen. Deze soorten staan bekend als biobouwers. Het toepassen van natuurlijke verdedigingsstructuren vereist kennis over: waar deze habitats erosie verminderen en bescherming bieden; evenals ecologische gegevens, zoals soortafhankelijke habitatseisen, levenscyclus, populatiedynamiek en lange-termijn persistentie. Dit laatste kan gebruikt worden om plaatsen te identificeren waar habitats succesvol geïmplementeerd kunnen worden. Intergetijdengebieden en oesterriffen zijn bestudeerd in de Oosterschelde, welke dient als modelsysteem. In dit systeem eroderen getijdengebieden in een rap tempo als gevolg van significante wijzigingen aan het Oosterschelde bekken door de Deltawerken
  Ecomorphology as a predictor of fish diet: a case study on the North Sea benthic fish community
  Diderich, W.P. - \ 2006
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES 06.004) - 66
  ecomorfologie - vis - aquatische ecosystemen - visstand - voedselwebben - ecomorphology - fish - aquatic ecosystems - fish stocks - food webs
  A methodological approach based on fish ecomorphology was chosen to predict potential fish diet. This study tests a method used in earlier research on a marine ecosystem containing phylogenetically diverse organisms: the North Sea. Fish feeding morphology imposes constraints on feeding options. A bottom-up perspective was used to describe the demands that food makes on fish feeding morphology. A set of quantitative morphological variables were measured on fish and compared to the demands made by different food-categories. Common North Sea Gadiformes and Pleuronectiformes were analysed. The results of the measurements were used as a basis for predictions of potential diet. Five ‘morphotypes’ were identified: Large-mouthed flatfish, small-mouthed flatfish, soles, ling/rockling/haddock and other Gadiformes. The predictions on diet were checked by stomach content data from literature. The main conclusions were that morphology differed significantly among fish species indicating detailed morphological adaptations to specific food types. Furthermore the utilization of fast, relatively large prey were predicted better than the utilization of slow or sessile prey that is well hidden, hard to crack or otherwise ‘tough to handle’. Also the method failed to clearly separate different food types within this group of fast/large prey. Moreover, no clear distinction in stomach contents were found between Large-mouthed flatfish (being predicted as eating mostly shrimp) and Gadiformes (being predicted as eating mostly fish) within the group of fast prey hunters. Overall predictions succeed in separating different feeding guilds, but in some cases do not succeed in distinguishing between species. Knowledge on feeding behaviour on slow and sedentary benthic prey is a limiting factor. Also limiting the usefulness of the study is the incomplete knowledge and/or implementation of this knowledge on the distribution of both benthic fish and benthic prey items.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.