Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 21

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==economic crises
  Check title to add to marked list
  Juridica : vliegbasis Soesterberg
  Kistenkas, F.H. - \ 2014
  Vakblad Natuur Bos Landschap 11 (2014)2. - ISSN 1572-7610 - p. 36 - 36.
  regionale planning - luchthavens - economische crises - natuurbeschermingsrecht - utrechtse heuvelrug - Nederland - regional planning - airports - economic crises - nature conservation law - utrechtse heuvelrug - Netherlands
  Vorig jaar werd de voormalige vliegbasis Soesterberg bij algemene maatregel van bestuur aangewezen als ‘ontwikkelingsgebied’ in de zin van de Crisis- en herstelwet. Het gevolg is dat dan de gemeente ten behoeve van economische ontwikkeling een gebiedsontwikkelingsplan (GOP) kan maken. Daarbij behoeft men zich tien jaar lang even niet te bekommeren om de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet.
  Aantal innoverende bedrijven in de land en tuinbouw verder gedaald
  Galen, M.A. van; Meer, R.W. van der - \ 2013
  Agri-monitor 2013 (2013)maart. - ISSN 1383-6455 - 2
  landbouwsector - tuinbouw - innovaties - economische crises - agrarische economie - agricultural sector - horticulture - innovations - economic crises - agricultural economics
  Sinds het uitbreken van de kredietcrisis en de economische recessie waarin Nederland zich sinds 2008 bevindt, is het aandeel vernieuwende bedrijven in de land- en tuinbouw fors teruggevallen. In 2011 heeft 12% van de bedrijven een significante verbetering doorgevoerd in de producten en/of productieprocessen. Het aandeel ‘echte innovatoren’ - bedrijven die [lees verder]
  Zeven redenen om in crisistijd toch te investeren in een groene stad
  Visschedijk, P.A.M. - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)okt. - p. 3 - 5.
  gemeenten - sociaal beleid - welzijn - openbaar groen - economische crises - stadsomgeving - levensomstandigheden - besluitvorming - municipalities - social policy - well-being - public green areas - economic crises - urban environment - living conditions - decision making
  Bezuinigingen staan bij alle gemeenteraden op de agenda. Onderhoud en aanleg van groen is één van de posten waar veel gemeenten op bezuinigen. Een aantal steden, zoals Utrecht, Nijmegen en Maastricht, blijft wel veel aandacht geven aan groen. Verstandig, zegt onderzoeker Peter Visschedijk van Alterra Wageningen UR, want groen levert uiteindelijk meer op dan het kost. Groene steden zijn schoner en gezonder en trekken een hoger opgeleide bevolking. Uiteindelijk is dat ook goed voor de kas van de gemeente. Zeven redenen om ondanks krappe budgetten, toch te investeren in groen.
  Internationale productie, markten en handel
  Kleijn, A.J. de; Berkhout, P. ; Berkum, S. van; Kelholt, H.J. ; Meijerink, G.W. ; Rutten, M.M. - \ 2010
  In: Landbouw-Economisch Bericht 2010 Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI Rapport / Onderzoeksveld International Beleid 2010-013) - p. 28 - 46.
  landbouwproductie - agrarische handel - landbouwprijzen - landbouwsituatie - economische crises - agricultural production - agricultural trade - agricultural prices - agricultural situation - economic crises
  De ontwikkelingen op het gebied van internationale productie, markten en handel worden in kernpunten besproken.
  Economische en politieke ontwikkelingen
  Roza, P. ; Achterbosch, T.J. ; Bakker, E. de - \ 2010
  In: Landbouw-Economisch Bericht 2010 / Berkhout, P., van Bruchem, C., Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI Rapport / Onderzoeksveld Internationaal beleid 2010-013) - p. 1 - 20.
  landbouwbeleid - macro-economische analyse - economische ontwikkeling - economische crises - economisch herstel - agrarische handel - duurzaamheid (sustainability) - liberalisering van de handel - agricultural policy - macroeconomic analysis - economic development - economic crises - economic recovery - agricultural trade - sustainability - trade liberalization
  Beschrijving van de belangrijkste macro-economische ontwikkelingen, zowel op internationaal als op nationaal niveau.
  Diffuus glas moet zich nog bewijzen in sierteeltgewassen (interview met o.a. Tom Dueck)
  Lier, A. van; Dueck, T.A. - \ 2010
  Vakblad voor de Bloemisterij 65 (2010)6. - ISSN 0042-2223 - p. 36 - 37.
  tuinbouw - teelt onder bescherming - kassen - diffuus glas - sierplanten - economische crises - investering - glastuinbouw - sierteelt - horticulture - protected cultivation - greenhouses - diffused glass - ornamental plants - economic crises - investment - greenhouse horticulture - ornamental horticulture
  Groenteplanten hebben baat bij diffuus licht. Adviseurs en leveranciers zijn overtuigd van de meerwaarde van strooilicht voor de sierteelt. Onderzoekers pleiten voor meer onderzoek. Telers lijken daarnaast ook door de crisis terughoudend
  Aardappeldemodagcongres 2009 : vooruitkijken in crisistijd
  Huirne, Ruud - \ 2009
  potatoes - economic crises - economic situation - innovations - entrepreneurship - banks - price formation - marketing - conferences
  Marketing in crisistijd, kijken in een glazen bol?
  Huirne, Ruud - \ 2009
  arable farming - potatoes - marketing - economic crises - conferences
  'Kredietcrisis slaat harder toe dan verwacht' (interview met Nico de Groot, hoofd afdeling Plant bij LEI Wageningen UR)
  Leth, P. van; Groot, N.S.P. de - \ 2009
  Vakblad voor de Bloemisterij 64 (2009)52/53. - ISSN 0042-2223 - p. 13 - 13.
  kassen - snijbloemen - economische crises - groenteteelt - groenten - prijsvorming - overheidsinvestering - overheidsbeleid - glastuinbouw - greenhouses - cut flowers - economic crises - vegetable growing - vegetables - price formation - public investment - government policy - greenhouse horticulture
  De diepte van de crisis in de glastuinbouw is verbazingwekkend, aldus Nico de Groot, hoofd afdeling Plant bij LEI Wageningen UR. Vooral de prijsdalingen in de groenteteelt zijn sterk en veel dieper dan in de sierteelt. Duidelijk is dat meer factoren een rol spelen dan alleen de krediet- of economische crisis. Het grote aanbod van concurrenten op de markt bijvoorbeeld. Blijkbaar zijn Nederlandse producten onvoldoende onderscheidend om tot een betere prijsvorming te leiden
  Financiële crisis en agrosector, situatie medio oktober 2009
  Bont, C.J.A.M. de; Bolhuis, J. ; Everdingen, W.H. van; Kelholt, H.J. ; Knijff, A. van der; Meulen, H.A.B. van der; Pronk, A. ; Taal, C. - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 09-105) - 14
  landbouwsector - economische crises - agrarische handel - bedrijfsresultaten in de landbouw - landbouwprijzen - liquiditeit - inkomsten uit het landbouwbedrijf - ondernemerschap - agricultural sector - economic crises - agricultural trade - farm results - agricultural prices - liquidity - farm income - entrepreneurship
  Deze notitie van LEI Wageningen UR geeft een beeld van de situatie in de agrosector in samenhang met de financiële crisis (kredietcrisis) medio oktober 2009. In beschouwing zijn onder meer genomen de ontwikkeling van opbrengstprijzen van belangrijke producten en kostenposten, en het effect hiervan op de inkomens en liquiditeitspositie in enkele sectoren van de land- en tuinbouw. De indeling van de notitie is: (2) algemeen, (3) de agrosector als geheel, (4) de land- en tuinbouw per deelsector en (5) visserij. Bij de agrosector is ingegaan op de export, verwerkende bedrijven, retail en dergelijke.
  Kredietkrisis
  Schaminée, J.H.J. - \ 2009
  Stratiotes 2009 (2009)38. - ISSN 0928-2297 - p. 3 - 4.
  duurzaamheid (sustainability) - economische situatie - economische crises - sustainability - economic situation - economic crises
  Het voorspellen van de toekomst is vaak nog moeilijker dan het begrijpen van het verleden, maar de vraag dringt zich natuurlijk op: wat zullen de gevolgen zijn van de kridietcrisis voor ons welbevinden, voor het welzijn op onze wereld. De overtuigende boodschap van "Grenzen aan de groei" van de Club van Rome (Meadows, 1972) heeft niets aan zeggingskracht en realiteit verloren, aldus de voorzitter van Plantensociologische Kring Nederland
  Van inkomen naar een gevulde portemonnee?
  Meulen, H.A.B. van der; Veen, H.B. van der - \ 2009
  Agri-monitor 2009 (2009)dec. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
  agrarische economie - landbouwsector - liquiditeit - bedrijfskapitaal - ondernemerschap - economische crises - agricultural economics - agricultural sector - liquidity - working capital - entrepreneurship - economic crises
  Als gevolg van de economische crisis zal in 2009 een groot aantal land en tuinbouwbedrijven geconfronteerd worden met forse inkomensdalingen. De inkomsten staan onder druk en de rekeningen moeten gewoon betaald worden. Wat betekent dat voor bedrijven op korte termijn? Is er brood op de plank? En wat zijn de consequenties op de langere termijn? Inzage in beschikbare liquiditeiten op het bedrijf is hierbij relevant
  Landbouw in tijden van recessie: een vergelijking met de jaren dertig
  Bruchem, C. van - \ 2009
  Agri-monitor 2009 (2009). - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 2.
  agrarische economie - economische crises - landbouw - vergelijkingen - economische analyse - agricultural economics - economic crises - agriculture - comparisons - economic analysis
  Nu de agrarische sector duidelijk de gevolgen van de economische malaise te verwerken krijgt, is het nuttig om een vergelijking te maken met de crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw
  Energiebesparing fruitbewaring binnen handbereik
  Geijn, F.G. van de - \ 2009
  De Fruitteelt 92 (2009)46. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  fruitteelt - fruitgewassen - fruitbewaarplaatsen - koelcellen - opslag met klimaatbeheersing - economische crises - energiebesparing - fruit growing - fruit crops - fruit stores - cold stores - controlled atmosphere stores - economic crises - energy saving
  Het wordt hoog tijd om gemotiveerd op energie te besparen
  Agrarische handel 2008: kredietcrisis nog slechts licht effect
  Kelholt, H.J. - \ 2009
  Agri-monitor 2009 (2009)mei. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 2.
  internationale handel - export - import - economische crises - landbouwprijzen - landbouwsector - international trade - exports - imports - economic crises - agricultural prices - agricultural sector
  Doordat de Nederlandse agrarische importwaarde (in euro) in 2008 ongeveer even sterk steeg als de exportwaarde verandert het exportsaldo voor het eerst in vele jaren niet. Belangrijkste reden voor de sterke toename van de invoerwaarde is de stijging van de graanprijzen. De EU-lidstaten en vooral de buurlanden blijven belangrijkste handelspartners van Nederland. Behalve voor enkele sectoren heeft de kredietcrisis nog slechts een beperkt effect op de agrarische handel in 2008
  Eerste kwartaal sierteelt: 2009 begint in mineur
  Knijff, A. van der; Jukema, G.D. - \ 2009
  Agri-monitor 2009 (2009)mei. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 2.
  tuinbouw - sierplanten - economische situatie - bedrijfsresultaten in de landbouw - agrarische handel - prijzen - economische crises - opbrengsten - sierteelt - glastuinbouw - horticulture - ornamental plants - economic situation - farm results - agricultural trade - prices - economic crises - yields - ornamental horticulture - greenhouse horticulture
  Het eerste kwartaal van 2009 is in mineur begonnen. Door tegenvallende markt- en exportvraag lagen de gemiddelde opbrengstprijzen voor sierteeltproducten onder het niveau van vorig jaar. Klein lichtpuntje is de lagere olieprijs, maar het moment van gasinkopen is bepalend of hiervan kan worden geprofiteerd
  Kredietcrisis en agrosector, situatie begin maart 2009
  LEI, - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR - 7
  landbouwsector - tuinbouw - economische crises - economische situatie - markten - internationale handel - prijzen - export - inkomsten uit het landbouwbedrijf - sierteelt - glastuinbouw - agricultural sector - horticulture - economic crises - economic situation - markets - international trade - prices - exports - farm income - ornamental horticulture - greenhouse horticulture
  Deze notitie van LEI Wageningen UR geeft een beeld van de situatie in de agrosector in samenhang met de kredietcrisis. Met name is in beschouwing genomen de ontwikkeling op markten en van prijzen van producten. Op basis hiervan wordt per sector een beeld gegeven van de mogelijke gevolgen voor de inkomens. De indeling van de notitie is: (2) algemeen, (3) de agrosector, waarin melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij, akkerbouw, tuinbouw (excl. sierteelt) en sierteelt en tenslotte (4) visserij. Bij de sectoren is ook, waar relevant, ingegaan op de toelevering, export, verwerkende bedrijven, retail e.d.
  Raakt de kredietcrisis de agrosector?
  Bont, C.J.A.M. de; Bolhuis, J. ; Boone, J.A. ; Groot, N.S.P. de; Luijt, J. ; Meulen, H.A.B. van der; Oostenbrugge, J.A.E. van; Pronk, A. - \ 2008
  Den Haag : LEI (LEI rapporten : Werkveld Sectoren en bedrijven ) - ISBN 9789086152766 - 46
  agrarische economie - economische crises - crises - landbouwsector - financiën - economische situatie - economische indicatoren - nederland - agricultural economics - economic crises - crises - agricultural sector - finance - economic situation - economic indicators - netherlands
  Deze notitie geeft overzicht van de gevolgen en mogelijke consequenties van de in september 2008 in volle hevigheid tot uitdrukking gekomen kredietcrisis voor de Nederlandse agrosector. De notitie bespreekt de mogelijke gevolgen aan de hand van analyses van LEI-medewerkers en op basis van gesprekken met deskundigen en berichten uit verschillende bronnen.
  Economische recessie en huishouding
  Ophem, J.A.C. van - \ 1984
  In: NITHOO : nieuwe inventarisatie toegepaste huishoudwetenschappen, onderzoek en onderwijs / van Leeuwen, H., Ruiter, C., Guenther, H., Den Haag : NITHOO-VUGA - p. A47 - 10.
  budgetten - uitgaven voor consumptie - economische crises - economische depressie - huishoudelijke consumptie - huishouduitgaven - inkomen - budgets - consumer expenditure - economic crises - economic depression - household consumption - household expenditure - income
  Werklozen en hun voeding in de jaren 1930-1939
  Hartog, A.P. den - \ 1983
  Voeding 44 (1983). - ISSN 0042-7926 - p. 92 - 98.
  eten koken - borden - economische crises - economische depressie - voedsel - voedselbereiding - voedingsmiddelen - maaltijden - werkloosheid - personen - cooking - dishes - economic crises - economic depression - food - food preparation - foods - meals - unemployment - persons
  Nagegaan wordt welke invloed de economische crisis van de jaren dertig heeft gehad op het huishoudbudget en het voedselpakket van Nederlandse werklozen en hun gezinnen. Ook activiteiten van overheid en particulieren om de nood te lenigen worden besproken.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.