Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 7 / 7

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Eendenkroos: van afval tot veevoer = Duckweed from waste to animal feed
  Holshof, G. ; Hoving, I.E. ; Peeters, E.T.H.M. - \ 2010
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 306) - 31
  eenden - eendenvoeding - veevoeder - veevoederindustrie - wolffia - waterplanten - nuttig gebruik - ducks - duck feeding - fodder - feed industry - wolffia - aquatic plants - utilization
  Kroosdekken op sloten en vaarten zijn ongewenst voor de waterkwaliteit. Door kroos frequent te verwijderen wordt de waterkwaliteit sterk verbeterd, maar dit brengt voor waterschappen hoge kosten met zich mee. Kroos is geschikt als eiwitrijk veevoer en door stijgende voerprijzen is een alternatieve eiwitbron voor grondstoffen als sojaschroot. In 2007 is een pilot uitgevoerd om ervaring op te doen met de mogelijkheden van verzamelen en verwerken van kroos, maar ook om de gezondheidsrisico’s en de voederwaarde in beeld te brengen. Op twee locaties is in september 2007 kroos geoogst: bij Stolwijk in het buitengebied en bij Spakenburg aan de rand van de stedelijke bebouwing. Deze twee locaties zijn gekozen om te bepalen of er verschil in kwaliteit bestaat tussen gebieden met een landbouwkundige omgeving en een stedelijke omgeving. Daarnaast is op de beide locaties met een verschillende oogstmethode gewerkt. Direct na het oogsten is het natte product afgevoerd naar een drogerij, waar het kroos in droogkamers is gedroogd.
  Snijmaïs werkt, maar loont niet
  Krimpen, M.M. van; Binnendijk, G.P. - \ 2006
  De Pluimveehouderij 36 (2006)34. - ISSN 0166-8250 - p. 8 - 11.
  ruwvoer (roughage) - eendenvoeding - pluimveevoeding - voersamenstelling - voeropname - prestatieniveau - slachtgewicht - landbouwkundig onderzoek - roughage - duck feeding - poultry feeding - feed formulation - feed intake - performance - slaughter weight - agricultural research
  Winterkoppels vleeseenden hebben een hoger aflevergewicht dan zomerkoppels. Te zware koppels zijn onder de huidige marktomstandigheden moeilijk af te zetten. Animal Sciences Group van Wageningen UR heeft daarom met vier soorten ruwvoer onderzocht of het aflevergewicht van vleeseenden valt te verlagen
  Voeding voor slanke wintereenden
  Krimpen, M.M. van; Binnendijk, G.P. - \ 2004
  De Pluimveehouderij 34 (2004)50. - ISSN 0166-8250 - p. 18 - 19.
  eendenvoeding - pluimveevoeding - slachtgewicht - eenden - voersamenstelling - voeropname - duck feeding - poultry feeding - slaughter weight - ducks - feed formulation - feed intake
  PV onderzocht of het mogelijk is om de aflevergewichten te remmen via het voer. Het doel was een voerstrategie te ontwikkelen die de groei van vleeseenden bij een lage omgevingstemperatuur zodanig afremt, dat het gemiddelde aflevergewicht na een mestduur van 6 1/2 weer ca. 3.000-3.100 gram per eend is
  Zomereenden met wintergroei
  Krimpen, M.M. van; Buisonjé, F.E. de; Hoekman, J.J. - \ 2004
  De Pluimveehouderij 34 (2004)8. - ISSN 0166-8250 - p. 10 - 11.
  eendenvoeding - eenden - voersamenstelling - voederconversie - aminozuren - groei - omgevingstemperatuur - energieopname - slachtdieren - karkaskwaliteit - duck feeding - ducks - feed formulation - feed conversion - amino acids - growth - environmental temperature - energy intake - meat animals - carcass quality
  In de zomerperiode, bij hoge omgevingstemperaturen, blijft de energieopname en de groei van vleeseenden achter. Is dat met meer energie en meer aminozuren in het voer te verbeteren, zonder dat de slachtkwaliteit verslechtert? Het Praktijkonderzoek van de Animal Sciences Group van Wageningen UR in Lelystad heeft dit onderzocht
  Badwaterverstrekking via ronddrinkers bij eenden onderzocht
  Buisonjé, F.E. de; Kiezebrink, M.C. - \ 1999
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 10 (1999)3. - ISSN 0924-9087 - p. 27 - 32.
  eenden - eendenvoeding - water - drinkwater - drinkbakken - diergedrag - dierlijke meststoffen - drijfmest - ducks - duck feeding - water - drinking water - drinkers - animal behaviour - animal manures - slurries
  In twee ronden met elk 1200 Peking-eenden heeft het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij Het Spelderholt het effect op het gedrag van de eenden onderzocht van de combinatie van drinknippels en ronddrinkers. De eenden kregen drinkwater onbeperkt via nippels verstrekt. Daarnaast werden per etmaal twee of vier porties badwater verstrekt via diepe kalkoendrinkers.
  Drie-fasenvoedering bij eenden getest
  Buisonjé, F.E. de; Enting, H. ; Wemmers, A. - \ 1999
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 10 (1999)1. - ISSN 0924-9087 - p. 34 - 37.
  eenden - eendenvoeding - diervoedering - voer - samenstelling - eiwitten - lysine - verteerbaarheid - karkassamenstelling - productiviteit - rentabiliteit - ducks - duck feeding - animal feeding - feeds - composition - proteins - lysine - digestibility - carcass composition - productivity - profitability
  In dit onderzoek naar de eiwit- en lysinebehoefte van vleeseenden in verschillende fasen van de mestperiode gaf drie-fasenvoedering dezelfde technische resultaten en een iets betere slachtkwaliteit dan het gebruikelijke twee-fasen programma, maar de stikstofaanvoer via het voer nam bij toepassing van drie-fasenvoedering enigszins toe.
  Studiemiddagen eendenhouderij, vermeerdering en broederij en konijnenhouderij
  Anonymous, - \ 1993
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 5) - 34
  dierhouderij - eenden - kwaliteit - eendenvoeding - huisvesting, dieren - ventilatie - hygiëne - konijnen - konijnenvoeding - broedeieren - animal husbandry - ducks - quality - duck feeding - animal housing - ventilation - hygiene - rabbits - rabbit feeding - hatching eggs
  Teksten van lezingen die gehouden zijn tijdens de Studiemiddagen eendenhouderij, vermeerdering en broederij, konijnenhouderij, 2 t/m 4 juni 1993. Tijdens de lezingen kwamen de volgende onderwerpen aan de orde; kwaliteit van eenden, eendenvoeding, resultaten praktijkonderzoek eendenhouderij, broedeihygiëne, broedeimanagement, ventilatie in vermeerderingsstallen, voeding van konijnen en resultaten onderzoek konijnenhouderij
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.