Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Bladschade bij Monocotylen: Verslag van een workshop/thema bijeenkomst
  Garcia Victoria, N. - \ 2010
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR Glastuinbouw GTB-1023) - 36
  eenzaadlobbigen - plantenziekten - plantenziektekunde - misvormingen - sierplanten - monocotyledons - plant diseases - plant pathology - malformations - ornamental plants
  Veel siergewassen krijgen bladschade bij veranderende groeiomstandigheden (bv. overgang licht/donker bij CAM planten, geremde verdamping bij C3 planten). Bladschade vermindert de sierwaarde en is daarmee een belangrijke kostenpost in de sierteelt. In het verleden is veel onderzoek gedaan om methodes te vinden om de schade te verminderen. Voor veel gewassen is dit helaas nog niet met de gewenste reproduceerbaarheid gelukt. Onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven heeft aangetoond dat de gevoeligheid voor bladschade bij Aechmea tussen rassen varieert. Dit wordt in de praktijk ook bij andere gewassen gezien. Uit dit onderzoek blijkt dat de gevoeligheid voor een groot gedeelte bepaald wordt door de chemische samenstelling van de celwand. In planten bestaan wel grofweg twee type celwanden. In de dicotylen komen vooraal celwanden voor waarbij een cellulose net versterkt wordt door een pectine netwerk, die calcium ionen kunnen binden. Monocotylen planten blijken vaak celwanden te hebben waarbij pectine en calcium een heel beperkte rol spelen, en waar de functie van de pectine overgenomen wordt door andere stoffen, GAX’s genoemd. De mate waarin deze GAX’s vertakt zijn bepaalt de flexibiliteit van de celwand. Gevoelige rassen hebben minder flexibele celwanden, die breken als de inwendige spanning te hoog wordt, en dat geeft bladschade. Rassen met een flexibele celwand vangen veranderingen in de inwendige spanning beter op en hebben daarom veel minder bladschade.
  Description of Pratylenchus dunensis sp. n. (Nematoda: Pratylenchidae), a root-lesion nematode associated with the dune grass Ammophila arenaria (L.) Link
  Peña, E. de la; Moens, M. ; Aelst, A.C. van; Karssen, G. - \ 2006
  Nematology 8 (2006)1. - ISSN 1388-5545 - p. 79 - 88.
  dutch coastal foredunes - molecular characterization - knot nematode - competition - descriptions - morphology - morphometrics - new species - plant pests - ribosomal DNA - wild relatives - Ammophila arenaria - Elymus farctus - Pratylenchus - Ammophila - Poaceae - Cyperales - monocotyledons - angiosperms - Spermatophyta - plants - eukaryotes - Elymus - invertebrates - animals - Pratylenchidae - nucleotide sequences - plant parasitic nematodes - nematoda - restriction fragment length polymorphism - intergenic DNA - taxonomy - beschrijvingen - morfologie - morfometrie - nieuwe soorten - plantenplagen - ribosomaal DNA - wilde verwanten - Ammophila arenaria - Elymus farctus - Pratylenchus - Ammophila - Poaceae - Cyperales - eenzaadlobbigen - bedektzadigen - Spermatophyta - planten - eukaryoten - Elymus - ongewervelde dieren - dieren - Pratylenchidae - nucleotidenvolgordes - plantenparasitaire nematoden - Nematoda - restrictiefragmentlengtepolymorfisme - intergeen DNA - taxonomie
  A root-lesion nematode, Pratylenchus dunensis sp. n., is described and illustrated from Ammophila arenaria (L.) Link, a grass occurring abundantly in coastal dunes of Atlantic Europe. The new species is characterised by medium sized (454-579 ¿ m) slender, vermiform, females and males having two lip annuli (sometimes three to four; incomplete incisures only visible with scanning electron microscopy), medium to robust stylet (ca 16 ¿ m) with robust stylet knobs slightly set off, long pharyngeal glands (ca 42 ¿ m), lateral field with four parallel, non-equidistant, lines, the middle ridge being narrower than the outer ones, lateral field with partial areolation and lines converging posterior to the phasmid which is located between the two inner lines of the lateral field in the posterior half of the tail, round spermatheca filled with round sperm, vulva at 78% of total body length and with protruding vulval lips, posterior uterine sac relatively short (ca 19 ¿ m), cylindrical tail (ca 33 ¿ m) narrowing in the posterior third with smooth tail tip and with conspicuous hyaline part (ca 2 ¿ m). Males occur abundantly and present similar characteristics except for smaller dimensions for all morphological characters, but the head region is more truncated in outline than the female, spicule length is ca 15 ¿ m and testis length is ca 195 ¿ m. Nucleotide sequences of the rDNA expansion region D2D3 differed from the morphologically similar species P. penetrans and P. brzeskii that also occur in coastal dunes. These differences are supported by PCR-RFLP of the ITS-rDNA. Pratylenchus dunensis sp. n. was also found parasitising roots of Elymus farctus Viv.
  Ritnaalden (Agriotes spp.)
  PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, - \ 2005
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Het zit z├│ bij Bio! nr. 3)
  biologische landbouw - gewasbescherming - insectenbestrijding - elateridae - eenzaadlobbigen - grassen - suikerbieten - aardappelen - gladiolus - organic farming - plant protection - insect control - elateridae - monocotyledons - grasses - sugarbeet - potatoes - gladiolus
  In deze publicatie informatie over de geleide bestrijding van ritnaalden en kniptorren. Besproken wordt: de levenscyclus, de schade aan (monocotyle) gewassen en beheersstrategieën.
  Effects of two herbicides and one fungicide on field margins : continuation of a study with the EPOP-model
  Riemens, M.M. ; Uffing, A.J.M. ; Kempenaar, C. ; Dueck, T.A. - \ 2004
  Wageningen : Plant Research International (PRI) (Nota / Plant Research International 329) - 50
  herbiciden - fungiciden - vegetatie - randeffecten - velden - biomassa - eenzaadlobbigen - tweezaadlobbigen - nederland - herbicides - fungicides - vegetation - border effects - fields - biomass - monocotyledons - dicotyledons - netherlands
  Foliar absorption of crop protection agents: influence of cpa properties, formulation and plant species : a literature study for the Dutch research programme pesticides and the environment (DWK-359) theme B-2
  Ruiter, H. de; Kempenaar, C. ; Blom, M. - \ 2004
  Wageningen : Plant Research International (Report / Plant Research International 77) - 26
  4-cpa - opname via bladeren - formuleringen - veldgewassen - eenzaadlobbigen - tweezaadlobbigen - 4-cpa - foliar uptake - formulations - field crops - monocotyledons - dicotyledons
  Verslag van het symposium 'Research into monocotyledons of horticultural importance', gehouden van 3 t/m 5 april 1979 te London onder auspicien van The Linnean Society of London en The Royal Horticultural Society
  Tuyl, J.M. van; Varekamp, H.Q. - \ 1979
  Wageningen : I.V.T. (Rapport / Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen No. 150) - 8
  eenzaadlobbigen - sierplanten - monocotyledons - ornamental plants
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.