Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 48

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Kansrijke eiwitgewassen : eindrapportage veldproeven 2016
  Prins, U. ; Timmer, R.D. - \ 2017
  Driebergen : Louis Bolk Instituut - 10
  eiwitproducten - eiwitrijke voedingsmiddelen - veldproeven - lupinen - peulvruchten - glycine (fabaceae) - tuinbonen - rassen (planten) - eiwitgehalte - plantaardig eiwit - protein products - protein foods - field tests - lupins - grain legumes - glycine (fabaceae) - faba beans - varieties - protein content - plant protein
  Kansrijke eiwitgewassen is een project dat in 2016 tot stand is gekomen vanuit de Brancheorganisatie Akkerbouw rond de teelt van peulvruchten voor menselijke consumptie. In dit project wordt aansluiting gezocht bij het reeds lopende project vanuit de Europese Unie, Protein-2-Food dat zich naast de teelt ook richt op de verwerking en vermarkting van nieuwe consumentenproducten op basis van plantaardige eiwitten. In deze eindrapportage wordt verslag gedaan van de uitkomsten van de teeltproeven in 2016. In deze veldproeven is gekeken naar blauwe en witte lupine, veldbonen en soja. De proeven lagen op twee locaties: Klazienaveen (Veenkoloniën) op dalgrond en WPR-Lelystad (Flevopolder) op jonge zeeklei. Vanwege het hoge kalkgehalte van het proefveld in Lelystad zijn hier geen blauwe lupines uitgezaaid. Uitvoering van de proeven werd in Lelystad verzorgd door WPR en in Klazienaveen door het LBI.
  Naktuinbouw experimenteert met nieuwe eiwitgewassen
  Roza, C. ; Reith, J.H. - \ 2014
  Buitenstebinnen : halfjaarlijkse uitgave van Naktuinbouw 2014 (2014)3. - p. 14 - 17.
  nieuwe voedingsmiddelen - eiwitgehalte - nieuwe cultuurgewassen - wolffia - zeewieren - zeewierenteelt - algen - eetbare paddestoelen - voeding en gezondheid - voedingsstoffen - supplementen - biobased economy - novel foods - protein content - new crops - wolffia - seaweeds - seaweed culture - algae - edible fungi - nutrition and health - nutrients - supplements - biobased economy
  In 2050 zijn er volgens de Verenigde Naties wereldwijd 9 miljard monden te voeden. De vraag naar vlees stijgt. Ondertussen verdwijnt er bruikbare landbouwgrond, vooral door klimaatverandering. De hamvraag: hoe voorzien we iedereen van voldoende eiwit in 2050? Antwoord: door niet alleen te mikken op dierlijk eiwit, bijvoorbeeld insecten kunnen ook een efficiënte vervanging zijn van vlees. Kroos, algen, wieren en paddenstoelen worden al geteeld om er eiwit uit te winnen. De veredeling staat nog in de kinderschoenen, maar Naktuinbouw is voor sommige gewassen al bezig met de voorbereidingen voor rassenonderzoek.
  Smediger kaas door juiste voer
  Hettinga, K.A. ; Dijkstra, J. - \ 2014
  De zelfkazer 66 (2014)6. - ISSN 0166-4549 - p. 10 - 11.
  kazen - smaak - eiwitgehalte - vetgehalte - voersamenstelling - onverzadigde vetten - vetzuren - melk - melkvet - cheeses - taste - protein content - fat content - feed formulation - unsaturated fats - fatty acids - milk - milk fat
  Veel kaasmakers willen smedige (zachte, smeuïge) kaas maken, want de gemiddelde consument vindt die kaas het lekkerst. Kasper Hettinga en Jan Dijkstra van Wageningen Universiteit vertellen hoe de smedigheid van kaas kan worden beïnvloed door de samenstelling van het veevoer.
  Gebruiksnorm brouwgerst hoger
  Timmer, R.D. - \ 2014
  Boerderij 99 (2014)39. - ISSN 0006-5617 - p. 32 - 32.
  akkerbouw - gerst - veldproeven - brouwgranen - bemesting - stikstofmeststoffen - rassen (planten) - eiwitgehalte - normen - opbrengst - proeven op proefstations - arable farming - barley - field tests - brewers' grains - fertilizer application - nitrogen fertilizers - varieties - protein content - standards - outturn - station tests
  80 Kilo stikstof per hectare is eigenlijk te weinig om kwalitatief goede brouwgerst te telen. Ruud Timmer van het PPO te Lelystad en brouwers pleiten voor een hogere gebruiksnorm. Onderzoek naar rassen voor de mouterijen is gewenst.
  Stikstofverliezen beter inschatten
  Spek, J.W. ; Bannink, A. ; Dijkstra, J. - \ 2013
  Veeteelt 30 (2013)17. - ISSN 0168-7565 - p. 20 - 22.
  melkveehouderij - stikstofverliezen - excretie - melksamenstelling - ureum - melkveevoeding - voersamenstelling - eiwitgehalte - dairy farming - nitrogen losses - excretion - milk composition - urea - dairy cattle nutrition - feed formulation - protein content
  Hoe kan het melkureumgehalte beter worden benut als maat voor stikstofverliezen in de urine? Onderzoekers van WUR concluderen dat stikstofverliezen in de urine beter zijn in te schatten met een combinatie van factoren, zoals het melkureumgehalte en het zout- en eiwitgehalte in het rantsoen.
  Minder eiwit, goed gedrag
  Emous, R.A. van; Krimpen, M.M. van; Kwakkel, R.P. - \ 2013
  De Pluimveehouderij 43 (2013)5. - ISSN 0166-8250 - p. 28 - 29.
  pluimveehouderij - pluimveevoeding - eiwitgehalte - diergedrag - vleeskuikenouderdieren - vleeskuikens - dierenwelzijn - voeropname - poultry farming - poultry feeding - protein content - animal behaviour - broiler breeders - broilers - animal welfare - feed intake
  Een lager eiwitgehalte in het voer van vleeskuikenouderdieren bevordert natuurlijk gedrag, zo blijkt uit onderzoek van Wageningen UR.
  Bijen en maisstuifmeel
  Blacquière, T. ; Dooremalen, C. van - \ 2013
  Bijenhouden 7 (2013)5. - ISSN 1877-9786 - p. 14 - 15.
  drachtplanten - maïs - door bijen verzameld stuifmeel - eiwitgehalte - voedingswaarde - pollen plants - maize - bee-collected pollen - protein content - nutritive value
  In Nederland wordt heel wat (voeder)mais geteeld, evenals in grote delen van de rest van Europa, vooral in landen die ook veel bijenvolken hebben. Hoewel deze plant een windbestuiver is, wordt het stuifmeel wel door honingbijen verzameld. Hoe goed of slecht is dat eigenlijk? Wat is hierover uit onderzoek bekend?
  Cultivation, processing and nutritional aspects for pigs and poultry of European protein sources as alternatives for imported soybean products
  Krimpen, M.M. van; Bikker, P. ; Meer, I.M. van der; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Vereijken, J.M. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 662) - 48
  varkenshouderij - pluimveehouderij - biologische landbouw - varkensvoeding - pluimveevoeding - eiwitleverende planten - teelt - voedermiddelbewerking - eiwitgehalte - voedergewassen - regionale voedselketens - pig farming - poultry farming - organic farming - pig feeding - poultry feeding - protein plants - cultivation - feed processing - protein content - fodder crops - regional food chains
  In this study, the conditions are described for successfully cultivation, processing and applying alternative protein sources in (organic) pig and poultry diets under European climatic conditions, thereby taking sustainability characteristics, and legislative aspects into account.
  Effect van voereiwitgehalte op de ammoniakemissie bij vleeskuikens : oriënterende metingen bij vier behandelingsniveaus = Effect of dietary crude protein content on ammonia emission in broilers
  Smits, M.C.J. ; Belt, K. van de; Aar, P. van der; Blanken, K. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 585) - 22
  pluimveehouderij - vleeskuikens - pluimveevoeding - voersamenstelling - eiwitgehalte - ammoniakemissie - stalklimaat - prestatie-onderzoek - poultry farming - broilers - poultry feeding - feed formulation - protein content - ammonia emission - stall climate - performance testing
  The effects of dietary protein content on litter composition and ammonia emissions from the litter in a broiler house were measured. Differences were small, probably because feed intake was lower at higher dietary protein content.
  Minder eiwit, minder laesies
  Harn, J. van; Jong, I.C. de - \ 2012
  De Pluimveehouderij 42 (2012)3. - ISSN 0166-8250 - p. 22 - 23.
  pluimveehouderij - voetziekten - voetzolen - laesies - diergezondheid - dierenwelzijn - eiwitgehalte - pluimveevoeding - strooisel - poultry farming - foot diseases - footpads - lesions - animal health - animal welfare - protein content - poultry feeding - litter (plant)
  Een lager eiwitgehalte in het voer kan de strooiselkwaliteit verbeteren en zo de kans op voetzoollaesies verkleinen. Zo blijkt uit enkele proeven.
  Effect of cutting management and nitrogen supply on yield and quality of Napier grass (Pennisetum purpureum)
  Snijders, P.J.M. ; Wouters, A.P. ; Kariuki, J.N. - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 544)
  graslandbeheer - pennisetum purpureum - stikstofmeststoffen - maaien - voedergrassen - dierlijke meststoffen - desmodium intortum - opbrengsten - eiwitgehalte - grassland management - pennisetum purpureum - nitrogen fertilizers - mowing - fodder grasses - animal manures - desmodium intortum - yields - protein content
  In a series of cutting experiments, average apparent nitrogen recovery of applied fertilizer N by Napier grass was approximately 50%. Incorporation of cattle manure improved nitrogen utilization. Mixtures with Desmodium intortum substantially improved yield and protein content. There was a fair to good relation between morphology and crude protein content and in vitro organic matter digestibility of Napier grass.
  Grasklaver blijft lastig : maaien gras + rode klaver beste optie
  Beekman, J. ; Animal Sciences Group (ASG), - \ 2011
  Boerderij 96 (2011)45. - ISSN 0006-5617 - p. 20 - 22.
  grasklaver - trifolium pratense - melkveehouderij - eiwitgehalte - rendement - mest - grass-clover swards - trifolium pratense - dairy farming - protein content - returns - manures
  Strengere mestnormen stimuleren het gebruik van grasklaver. Witte klaver is lastig te beheren. Op gangbare bedrijven is rode klaver goed in te passen.
  Nutrition driven small-intestinal development and performance of weaned pigs and young broilers
  Wijtten, P.J.A. - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): Martin Verstegen; Wouter Hendriks, co-promotor(en): H.B. Perdok. - S.l. : s.n. - ISBN 9789085859406 - 135
  biggen - vleeskuikens - jonge dieren - dunne darm - ontogenie - diervoeding - voedingsstoffen - eiwitgehalte - prestatieniveau - dierlijke productie - piglets - broilers - young animals - small intestine - ontogeny - animal nutrition - nutrients - protein content - performance - animal production

  The relative importance of animal husbandry and nutrition during the first weeks after weaning in pigs and after hatch in broilers has increased considerably over the past 50 years as a result of the tremendous improvement in daily body weight (BW) gain. Substantial changes in weight, architecture, and physiology of the small intestine occur early in the life of these animals. The optimal function of the small intestines is fundamental for nutrient absorption from the diet and for health. Nutrient requirement studies conducted on these animals have largely overlooked the very young animal. It is therefore logical that there are still gaps in our knowledge of the nutrition of these animals during this particular stage of life. The objective of this thesis was to improve small-intestinal development and performance of pigs after weaning and young broilers by ways of an optimal nutrient composition of the diet. In experiments with broilers, it was shown that enhanced dietary ideal protein (IP) concentrations in the starter diet increased BW gain in the starter phase and in the subsequent grower phase. Moreover, the effects of enhanced IP concentrations in the starter diet on BW gain are more marked than the effects in the grower and finisher diets. However, BW gain hardly improved in response to dietary IP increment during the first 3 d after hatch, whereas in the consecutive 3 d, BW gain improved substantially with enhanced dietary IP concentrations. This suggests that the first 3 d after hatch, from a nutritional point of view, are substantially different from the next consecutive days in the life of broiler chicks. Moreover, a 30% increase in dietary IP increased the duodenum weight between 6 and 9 d of age. Thus, in young broilers, a greater relative small-intestinal weight is associated with a greater BW gain. However, this thesis did not make a clear determination of the functional changes of the small intestine after hatch in broilers. A review of the literature showed that after weaning in pigs, the barrier function of the tight junctions of the small intestine is disturbed, and transcellular barrier function seems to improve after weaning. In the first study with pigs, the data here showed that paracellular barrier functions, as measured with orally administered lactulose, did not correlate with bacterial translocation or transcellular barrier function, as measured with horseradish peroxidase in Ussing chambers. Therefore, it was concluded that lactulose recovery in the urine of pigs after weaning is not associated with risk factors for infection. The last study with pigs showed that dietary protein with dextrose stimulates mucosal weight after weaning. However, the combination of protein with dextrose had no substantial effect on small-intestinal barrier function, whereas dietary starch with dextrose improved small-intestinal barrier function. In conclusion, optimising protein nutrition in broilers after hatch has a great potential to further improve overall broiler performance. In particular, knowledge regarding optimal nutrition during the first 3 d after hatch is still lacking. Furthermore, dietary protein is a potent stimulator for growth of the proximal small intestine in broilers and of the small-intestinal mucosa in pigs. However, mucosal mass and luminal protein are of minor importance for small-intestinal barrier function in pigs after weaning. In contrast, the luminal carbohydrate supply or energy level is important for maintaining small-intestinal barrier function.

  Minder eiwit in biologisch vleesvarkensvoer in de winter = Less protein in diets for organic finishing pigs in the winter
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Binnendijk, G.P. ; Jongbloed, A.W. - \ 2009
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 266) - 21
  varkenshouderij - varkensvlees - varkensvoeding - dierlijke meststoffen - dierlijke productie - karkaskwaliteit - biologische landbouw - voersamenstelling - stikstof - eiwitgehalte - varkensmest - pig farming - pigmeat - pig feeding - animal manures - animal production - carcass quality - organic farming - feed formulation - nitrogen - protein content - pig manure
  Performance and slaughter quality are similar whereas the nitrogen excretion and feeding costs per delivered growing-finishing pig are lower in growing-finishing pigs that are fed an organic diet containing less protein in the winter compared to pigs that are fed a standard organic diet
  Voedingswaarden champignons en andere paddenstoelen
  Baars, J.J.P. ; Sonnenberg, A.S.M. - \ 2008
  Wageningen : Plant Research International (PRI rapport 2008-6)
  eetbare paddestoelen - voedingswaarde - voeding en gezondheid - vezelgehalte - vitaminen - eiwitgehalte - nieuwe voedingsmiddelen - edible fungi - nutritive value - nutrition and health - fibre content - vitamins - protein content - novel foods
  Uit de analyse van de voedingswaarden van paddenstoelen en verschillenden onderzoeken blijkt dat een advies om de paddenstoelenconsumptie bij de bevolking te verhogen op zijn plaats is. Er zijn volop mogelijkheden om de ontwikkeling van functioneel foods op basis van paddenstoelen te stimuleren maar dan moeten de gezondheids-effecten voor claims wel nog verder worden onderbouwd.
  Soja en sesam zijn te vervangen door regionale eiwitrijke grondstoffen in 100% biologisch leghennenvoer
  Reuvekamp, B.F.J. ; Fiks-van Niekerk, T.G.C.M. - \ 2008
  [Lelystad] : Wageningen UR, Animal Sciences Group - 5
  biologische landbouw - pluimveehouderij - pluimveevoeding - eiwitgehalte - voedertabellen - biologische productie - regionale voedselketens - organic farming - poultry farming - poultry feeding - protein content - feed composition tables - biological production - regional food chains
  Om geen energie te verspillen aan onnodig transport zijn grondstoffen uit verre landen niet gewenst in een 100% biologisch voer. Veldbonen, erwten en lupinen kunnen sesam en deels soja zonder veel problemen vervangen.
  Eiwitwaarde vers gras = Protein evaluation fresh gras
  Klop, A. ; Jonge, L.H. de; Brandsma, G.G. - \ 2008
  Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 124) - 11
  begrazing - graskuilvoer - graslanden, conditie - gewaskwaliteit - eiwitgehalte - chemische samenstelling - voedingswaarde - eiwitverteerbaarheid - grazing - grass silage - grassland condition - crop quality - protein content - chemical composition - nutritive value - protein digestibility
  Het CVB van het Productschap Diervoeder heeft het eiwitwaarderingsysteem uit 1991 in 2007 herzien. Daarvoor zijn van diverse voedermiddelen aanvullende analyses gedaan om tot betrouwbare rekenregels te komen. Voor vers gras is aanvullend onderzoek gedaan naar de oplosbare en uitwasbare fractie van ruw eiwit. In het DVE/OEB- 2007 systeem worden die gegevens gebruikt om te komen tot een betrouwbare schatting van de hoeveelheid darmverteerbaar bestendig eiwit en microbieel eiwit. Het CVB heeft de onderzoeksgegevens toegepast in de nieuwe rekenregels van het DVE/OEB-2007 systeem. Voor zowel de uitwasbare als de oplosbare eiwitfractie wordt een vaste waarde gehanteerd van 5,7%. Met het verbeterde systeem wordt de DVE waarde van vers gras gemiddeld 7% lager gewaardeerd dan voorheen. De OEB waarde stijgt met gemiddeld 7%. De verandering is niet alleen het gevolg van de uit dit onderzoek verkregen resultaten maar vooral ook met gewijzigde rekenregels voor Fermenteerbare Organische Stof en daarmee voor de hoeveelheid darmverteerbaar microbieel eiwit (DVME)
  Graan voeren aan melkvee : effecten op voeropname, productie en diergezondheid
  Klop, A. ; Plomp, M. - \ 2006
  Wageningen : Wageningen UR, Animal Sciences Group - 7
  melkveehouderij - biologische landbouw - melkkoeien - voedering - graan - graaneiwit - eiwitgehalte - tarwe - dairy farming - organic farming - dairy cows - feeding - grain - cereal protein - protein content - wheat
  In de praktijk willen biologische melkveehouders wel graan verbouwen en voeren als er maar geen extra (duur) eiwit uit krachtvoer tegenover hoeft te staan. Uit onderzoek blijkt dat dit niet nodig is. In dit rapport verslaglegging van voederproeven uitgevoerd op praktijkcentrum Aver Heino waarin de mogelijkheden zijn onderzocht van graan voeren in combinatie met een beperkte eiwitvoorziening.
  'Niet bang zijn om later in te scharen'; Thema graslandmanagement
  Klein Swormink, B. - \ 2006
  Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 2 (2006)15. - ISSN 1871-0875 - p. 29 - 29.
  graslanden - graslandbeheer - opbrengsten - stikstofmeststoffen - eiwitgehalte - begrazing - begrazingsproeven - beweidingsintensiteit - dierhouderij - grasmatvernietiging - agrarische bedrijfsvoering - grasslands - grassland management - yields - nitrogen fertilizers - protein content - grazing - grazing trials - grazing intensity - animal husbandry - sward destruction - farm management
  Theun Vellinga promoveerde op verbetering van grasland- en stikstofgebruik. Volgens hem kunnen veehouders bij het managen van hun grasland meer sturen op het eiwitgehalte van het gras. De benutting van grasland kan beter. Een veel gemaakte fout is het inscharen van koeien in te jong gras. Dit is niet alleen slecht voor de stikstofbenutting, het kost ook opbrengst
  Invloed van stikstofniveau en -deling op eiwitgehalte en opbrengst van zetmeelaardappelen
  Wijnholds, K.H. - \ 2005
  Kennisakker.nl 2005 (2005)15 okt.
  akkerbouw - stikstofmeststoffen - eiwitgehalte - zetmeelwaarde - bemesting - fabrieksaardappelen - arable farming - nitrogen fertilizers - protein content - starch equivalent - fertilizer application - starch potatoes
  Telers van zetmeelaardappelen worden, door verrekening van het OWG in de prijs, uitbetaald op basis van de hoeveelheid geleverd zetmeel. Aan het eiwitgehalte en aan de eiwitopbrengst wordt door de verwerkende industrie AVEBE een toenemend belang gehecht. Voor de teler zal vooral de keuze van het ras, maar ook het niveau van de stikstofbemesting en wellicht ook deling van de stikstofgift van invloed zijn op het eiwitgehalte en op de eiwitopbrengst per hectare. Uit eerder onderzoek is gebleken dat ieder ras vraagt om een specifieke stikstofbemesting voor het bereiken van de maximale (c.q. optimale) zetmeelopbrengst. Onduidelijk is wat het effect van deling van de stikstofgift is op het eiwitgehalte en op de eiwitopbrengst. Agrobiokon heeft hier daarom onderzoek naar gedaan. Belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de teler vooralsnog het bemestingsregime niet hoeft aan te passen voor het bereiken van een maximale eiwitopbrengst. In de meeste gevallen wordt een hoog uitbetalingsgewicht namelijk gecombineerd met een hoge eiwitopbrengst. Nog steeds zal het bemestingsniveau en een bewuste deling van de gift per ras daarom afgestemd moeten worden op het bereiken van een maximale zetmeelopbrengst.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.