Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 21

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Managing to limit effects of salinity : climate control
  Kempkes, F.L.K. ; Stanghellini, C. - \ 2003
  Fruit & Veg tech 3 (2003)1. - ISSN 1569-2930 - p. 10 - 11.
  tomaten - solanum lycopersicum - irrigatiewater - zout water - smaak - kwaliteit - teeltsystemen - elektrische geleiding - hydrocultuur - opbrengsten - klimaat - glastuinbouw - tomatoes - irrigation water - saline water - climate - taste - quality - cropping systems - electrical conductance - hydroponics - yields - greenhouse horticulture
  Zoutgehalte van het irrigatiewater is medebepalend voor smaak, EC en vruchtkwaliteit. Een vochtig klimaat in de kas kan de schade verminderen
  Lelies telen op water is mogelijk, maar niet makkelijk
  Kok, B.J. ; Aanholt, J.T.M. van - \ 2002
  Vakblad voor de Bloemisterij 57 (2002)47. - ISSN 0042-2223 - p. 50 - 51.
  snijbloemen - lelies - hydrocultuur - teeltsystemen - plantenvoeding - elektrische geleiding - cultuurmethoden - glastuinbouw - cut flowers - lilies - hydroponics - cropping systems - plant nutrition - electrical conductance - cultural methods - greenhouse horticulture
  Verslag van onderzoek naar de mogelijkheid lelies op water te telen. PPO Lisse belicht de voedingskant (bemesting en EC), terwijl Proeftuin Zwaagdijk zich bezig hield met de teeltechnische kant van deze nieuwe teeltmethode
  Techniek en bemesting nader bekeken : waterbroei lelies
  Kok, B.J. ; Meester, H. - \ 2002
  Bloembollencultuur 113 (2002)22. - p. 14 - 15.
  snijbloemen - forceren van planten - hydrocultuur - plantenvoeding - elektrische geleiding - kunstmeststoffen - fosfor - kalium - cultuurmethoden - glastuinbouw - cut flowers - forcing - hydroponics - plant nutrition - electrical conductance - fertilizers - phosphorus - potassium - cultural methods - greenhouse horticulture
  Overzicht van teeltmethodes najaar 2001 met speciefieke beschrijving van teeltsystemen op water, teeltsystemen in potgrond, bemesting en voeding van lelies voor de broei
  Nauwkeurig mesten voorkomt bruingepunte 'Ellwoodii'
  Aendekerk, T.G.L. ; Ruesink, D. - \ 2001
  De Boomkwekerij 14 (2001)17. - ISSN 0923-2443 - p. 15 - 17.
  houtachtige planten als sierplanten - chamaecyparis - compost - groeimedia - containers - dozen - plantpotten - potcultuur - ph - plantenvoeding - elektrische geleiding - kunstmeststoffen - mestbehoeftebepaling - ornamental woody plants - chamaecyparis - composts - growing media - containers - boxes - pots - pot culture - ph - plant nutrition - electrical conductance - fertilizers - fertilizer requirement determination
  Bemestingsadvies voor de teelt van Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii' met als doel het voorkomen van bruine punten. De pH heeft een grote invloed op het voorkòmen van bruine puntjes bij 'Ellwoodii'. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Drempelwaarden voor EC-waarde, Na-, Cl- en SO4 gehalte voor Chamaecyparis lawsonia 'Ellwoodii'; 2) Samenstelling van voedingsoplossing voor het bijmesten van Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii' in pot in mmol/l voedingsoplossing; 3) Waardering analysecijfers van de potgrond (mmol / lL) in 1:1,5 volume extract. Bij de waarderingen laag en vrij laag: met een hogere mestconcentratie bijmesten. Vrij hoog en hoog: de mestconcentratie verlagen; 4) Meststoffen dosering in EC-waarde (mS) voor Chamaecyparis lawsoniana''Ellwoodii' exclusief ballastzouten.
  Vroegste rooimoment vruchtbomen bijna ontdekt
  Louw, P. van der; Kunneman, B. - \ 2001
  De Boomkwekerij 11 (2001). - ISSN 0923-2443 - p. 16 - 17.
  vruchtbomen - houtachtige planten als sierplanten - boomgaarden - plantenvermeerdering - oogsttijdstip - verplanten - cultuurmethoden - elektrische geleiding - fruit trees - ornamental woody plants - orchards - propagation - harvesting date - transplanting - cultural methods - electrical conductance
  Vruchtbomen moeten voor het rooien voldoende zijn afgehard. Onderzocht is hoe het afhardstadium kan worden gemeten en beïnvloed. Gegevens in bijgaande tabel: relatie tijdstip rondsteken en afname geleidbaarheid (EC)
  Drastische Dränabschwächung; Im Substratverfahren bald möglich?
  Heuvelink, E. ; Stanghellini, C. - \ 2001
  TASPO Gartenbaumagazin 9 (2001). - p. 30 - 32.
  capsicum annuum - groeimedia - steenwol - drainage - plantenvoeding - elektrische geleiding - opbrengsten - watervoorziening - dosering - druppelbevloeiing - paprika - glastuinbouw - growing media - rockwool - plant nutrition - electrical conductance - yields - water supply - dosage - trickle irrigation - sweet peppers - greenhouse horticulture
  Teelt van paprika zonder drainagesysteem: verslag van het onderzoek naar het verloop van het watergehalte, EC en productie in steenwol bij conventionele teeltomstandigheden (80 procent water met drainagesysteem) en zonder drainagesysteem (50 procent water in het substraat). In het laaltste geval vindt de watervoorziening plaats middels druppelirrigatie
  Telen zonder drain is mogelijk
  Heuvelink, E. ; Abdel-Mawgoud, A. - \ 2001
  Groenten en Fruit. Vakdeel glasgroenten 11 (2001)7. - ISSN 1380-3573 - p. 22 - 23.
  cultuur zonder grond - hydrocultuur - dosering - doseringseffecten - elektrische geleiding - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - watervoorziening - druppelbevloeiing - energiebehoud - paprika - glastuinbouw - soilless culture - hydroponics - water supply - trickle irrigation - dosage - dosage effects - electrical conductance - yield increases - yield losses - yields - energy conservation - sweet peppers - greenhouse horticulture
  Onderzoek naar de invloed van matwatergehalte op watergift, hoeveelheid drain en productie van paprika
  EM38 workshop : proceedings
  Vlotman, W.F. - \ 2000
  Wageningen : ILRI (Special report / ILRI ) - 94
  bodemzoutgehalte - bodemchemie - verzilting - elektrische geleiding - monitoring - drainage - egypte - india - pakistan - soil salinity - soil chemistry - salinization - electrical conductance - monitoring - drainage - egypt - india - pakistan
  Souperen van meststoffen bij de witlofrek
  Kruistum, G. van; Sarrazyn, R. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)1. - ISSN 1385-5298 - p. 23 - 27.
  cichorium intybus - cichorei - forceren van planten - hydrocultuur - cultuur zonder grond - kunstmeststoffen - mineralen - plantenvoeding - elektrische geleiding - vloeibare kunstmeststoffen - mestbehoeftebepaling - duurzaamheid (sustainability) - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - kwaliteit - cichorium intybus - chicory - forcing - hydroponics - soilless culture - fertilizers - minerals - plant nutrition - electrical conductance - liquid fertilizers - fertilizer requirement determination - sustainability - yield increases - yield losses - yields - quality
  Onderzoek naar de juiste bemestingsstrategie tijdens de trek moet ophoping van nutrienten en zouten voorkomen zonder verlies van opbrengst, kwaliteit en houdbaarheid. Daartoe zijn voedingsschema's getoetst. Als uitgangspunt is het PAV-schema genomen met als variant een hogere K/CA-verhouding. Op dag 12 is de EC-waarde verlaagd en op dag 19 gestopt met het doseren van nutrienten. Door deze cultuurmaatregelen kan de hoeveelheid voedingselementen in het proceswater tot een aanvaardbaar niveau worden verminderd
  Invloed van lage EC overdag en hoge EC in de nacht op productie en kwaliteit van tomaat
  Veen, L. van - \ 1999
  Klazienaveen : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, vestiging Klazienaveen (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 159) - 28
  tomaten - elektrische geleiding - daglicht - kwaliteit - opbrengsten - nacht - tomatoes - electrical conductance - daylight - quality - yields - night
  Effect van natriumchloride en EC op productie en kwaliteit van iris
  Kreij, C. de; Burg, A.M.M. van der - \ 1998
  Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 158) - 24
  iris - natriumchloride - elektrische geleiding - kwaliteit - opbrengsten - iris - sodium chloride - electrical conductance - quality - yields
  Modelling water and nutrient uptake of crops grown in protected cultivation
  Willigen, P. de; Heinen, M. - \ 1998
  Acta Horticulturae 456 (1998). - ISSN 0567-7572 - p. 227 - 236.
  bodem - elektrische eigenschappen - elektrische geleiding - magnetische eigenschappen - vloeistoffen (liquids) - absorptie - modellen - onderzoek - computersimulatie - simulatie - simulatiemodellen - glastuinbouw - soil - electrical properties - electrical conductance - magnetic properties - liquids - absorption - models - research - computer simulation - simulation - simulation models - greenhouse horticulture
  This paper presents results of model calculations on uptake of water and nutrients by a lettuce crop grown in a sand bed. Emphasis is on the effect of salt concentration (osmotic head) on water uptake. This effect was studied using a two-dimensional model of water and nutrient transport in and uptake from a rooting medium. The main conclusion is that under normal conditions as found in Dutch horticulture, osmotic effect on water uptake is not important, but that it depends on the distribution of salts with respect to that of the roots.
  Dielectric characterisation of soil
  Hilhorst, M.A. - \ 1998
  Agricultural University. Promotor(en): R.A. Feddes; C. Dirksen. - S.l. : Hilhorst - ISBN 9789054858102 - 139
  infiltratie - hydraulisch geleidingsvermogen - kwel - bodem - elektrische eigenschappen - elektrische geleiding - magnetische eigenschappen - dampdruk - tensiometers - infiltration - hydraulic conductivity - seepage - soil - electrical properties - electrical conductance - magnetic properties - vapour pressure - tensiometers
  The potential of dielectric measuring techniques for soil characterisation has not been fully explored. This is attributed to the complex and incomplete theory on dielectrics, as well as to the lack of sensors suited for practical applications.

  The theory on dielectric properties of soils is described, evaluated, and expanded. Colloidal polarisation of soil particles appears to be negligible. The polarisability of air bubbles in the soil matrix is made plausible. The Maxwell-Wagner effect is expressed in the form of a Debye function. A soil texture parameter is introduced that can be derived from dielectric measurements at three frequencies. Newly derived are a relationship between the soil water matric pressure and the dielectric relaxation frequency, a dielectric mixture equation with depolarisation factors that account for electromagnetic field refractions at the boundary between two soil materials, and a model to predict permittivity versus frequency from soil porosity, water content, and matric pressure.

  A model of sensors for Frequency Domain (FD) measurements as well as for Time Domain Reflectometry (TDR) is described. An integrated circuit (ASIC) has been developed that is based on synchronous detection and is intended for practical low-cost dielectric sensors. Algorithms correct for phase errors, parasitic impedances of the ASIC and electrical length of electrodes and wiring. These elements are incorporated in a new FD sensor, operated at 20 MHz.

  The new theory is tested in different ways using the new FD sensor and TDR. Calibration curves of water content versus electrical permittivity of different soil types compare reasonably well with predicted curves. The Maxwell-Wagner effect increases with increasing water content and specific surface area. The electrical conductivity of the extracted soil solution can be determined by simultaneous measurements of the electrical permittivity and bulk conductivity. This method proved accurate for glass beads and for most tested soils. Soil layers polluted with chlorinated solvents or oil are detected by measuring the same parameters as function of depth. The frequency dependence of the bulk electrical conductivity, attributed to the Maxwell-Wagner effect, is analysed by measurements at three frequencies.

  Hydrating concrete is shown to simulates the dielectric behaviour of soils of different textures. Its dielectric spectrum from 10 MHz to I GHz illustrates the effect of water binding (> 100 MHz) and the Maxwell-Wagner effect (< 100 MHz). Around 100 MHz concrete exhibits only small changes of the dielectric properties; this is known to occur also for soils of different textures. The compressive strength of concrete appears to be predictable from the electrical permittivity at 20 MHz, due to the Maxwell-Wagner effect.

  Due to the simplification to apply a single sine wave rather than a pulse or step function, existing theory is inadequate to correct TDR measurements of water content for the effect of electrical conductivity. TDR electrical conductivity measurements are found to be low-frequency (< 3 MHz) measurements.

  Effecten van EC beter in beeld
  Sanden, P.A.C.M. van de - \ 1995
  Groenten en Fruit. Vakdeel glasgroenten 5 (1995)3. - ISSN 1380-3573 - p. 8 - 9.
  electrical conductance - electrical properties - growth - solanum lycopersicum - magnetic properties - soil - tomatoes - greenhouse horticulture - elektrische geleiding - elektrische eigenschappen - groei - solanum lycopersicum - magnetische eigenschappen - bodem - tomaten - glastuinbouw
  Dat met de EC de groei van de plant en de kwaliteit van de vruchten kan worden gemanipuleerd, is algemeen bekend. Voor een preciezere sturing met bijvoorbeeld de klimaat- en de substraatcomputer is echter meer inzicht nodig in de effecten van de EC
  Elektromagnetische metingen voor het bepalen van de diepte tot hydrologisch slecht doorlatende lagen : een statistische en ruimtelijke analyse van hydrologisch slecht doorlatende bodemlagen, gebruikmakend van niet - destructieve elektromagnetische meetmethoden
  Gaast, J.W.J. van der; Bolhuis, M. van - \ 1994
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 321)
  watervoerende lagen - elektrische geleiding - elektrische eigenschappen - hydraulisch geleidingsvermogen - infiltratie - magnetische eigenschappen - permeabiliteit - gesteenten - kwel - bodem - bodemprofielen - nederland - niet-destructief testen - drenthe - gelderland - pompproeven - aquifers - electrical conductance - electrical properties - hydraulic conductivity - infiltration - magnetic properties - permeability - rocks - seepage - soil - soil profiles - netherlands - nondestructive testing - drenthe - gelderland - pumping tests
  Time domain reflectometry for measuring bulk soil electrical conductivity and comparison with the EM38 instrument
  Slik, P.C. - \ 1993
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen (Rapport / Landbouwuniversiteit, Vakgroep Waterhuishouding 35) - 60
  elektrische geleiding - elektrische eigenschappen - hydraulisch geleidingsvermogen - infiltratie - magnetische eigenschappen - meting - kwel - bodem - electrical conductance - electrical properties - hydraulic conductivity - infiltration - magnetic properties - measurement - seepage - soil
  Zoutgehalte in potgrond varieert.
  Baas, R. ; Otten, W. ; Straver, N. - \ 1992
  Vakblad voor de Bloemisterij 47 (1992)30. - ISSN 0042-2223 - p. 34 - 35.
  strooksgewijze bevloeiing - elektrische geleiding - elektrische eigenschappen - bevloeiing door onderwaterzetting - irrigatiewater - magnetische eigenschappen - potplanten - zout water - bodemzouten - bodem - bodemclassificatie - bodemzoutgehalte - bodemtaxonomie - bodemtypen - waterkwaliteit - binnen kweken (van planten) - border irrigation - electrical conductance - electrical properties - flood irrigation - irrigation water - magnetic properties - pot plants - saline water - salts in soil - soil - soil classification - soil salinity - soil taxonomy - soil types - water quality - indoor culture
  Nutrientenverdeling, EC en gietfrequentie bij Codiaeum variegatum geteeld op een eb - vloed watergeefsysteem
  Kreij, C. de; Straver, N. - \ 1988
  Haren (Gr.) : IB (Nota / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid 182) - 37
  chemische analyse - chemische samenstelling - elektrische geleiding - elektrische eigenschappen - euphorbiaceae - anorganische verbindingen - irrigatie - irrigatiewater-toedieningsschema - magnetische eigenschappen - methodologie - mineralen - plant-water relaties - planten - potplanten - bodem - bodemchemie - codiaeum - binnen kweken (van planten) - chemical analysis - chemical composition - electrical conductance - electrical properties - euphorbiaceae - inorganic compounds - irrigation - irrigation scheduling - magnetic properties - methodology - minerals - plant water relations - plants - pot plants - soil - soil chemistry - codiaeum - indoor culture
  Het nitraatgehalte van sla op voedingsfilm
  Boon, J. van der; Steenhuizen, J.W. - \ 1984
  Haren (Gr.) : I.B. (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 13-84,1-85,16-85,6-86,5-,8-,11-87)
  chemische samenstelling - planten - chemische analyse - lactuca sativa - slasoorten - hydrocultuur - voedingsfilmsysteem - bodem - elektrische eigenschappen - elektrische geleiding - magnetische eigenschappen - calcium - vloeibare kunstmeststoffen - nitraten - stikstofmeststoffen - magnesium - chloor - glastuinbouw - chemical composition - plants - chemical analysis - lactuca sativa - lettuces - hydroponics - nutrient film techniques - soil - electrical properties - electrical conductance - magnetic properties - calcium - liquid fertilizers - nitrates - nitrogen fertilizers - magnesium - chlorine - greenhouse horticulture
  Electrolytic analogue study of the effect of openings and surrounds of various permeabilities on the performance of field drainage pipes
  Dierickx, W. - \ 1980
  Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): W.H. van der Molen. - Wageningen : Dierickx - ISBN 9789070142131 - 238
  buisdrainage - drainage door leidingen - permeabiliteit - hydrodynamica - stroming - laminaire stroming - turbulente stroming - chemie - colloïden - adsorptie - oppervlakten - elektrolyten - elektrische geleiding - landbouw - intreeweerstand - oppervlaktechemie - tile drainage - pipe drainage - permeability - hydrodynamics - flow - laminar flow - turbulent flow - chemistry - colloids - adsorption - surfaces - electrolytes - electrical conductance - agriculture - entrance resistance - surface chemistry
  The effect of various openings and surrounds of various permeabilities on the performance of field drainage pipes was studied by means of an electrolytic analogue. The results obtained were compared with these of analytical solutions. Rather simple and sufficiently accurate solutions exist to determine the entrance resistance of pipes with smooth outer surface. These theoretical solutions cannot be applied to pipes with corrugated cuter surface provided with perforations in the valley of the corrugations for which the corrugations are filled with soil. The shape of the corrugations and the boundary of soil and corrugation present additional difficulties in obtaining an exact theoretical solution for such drains.

  From the investigations performed it follows that the smallest entrance resistance is obtained at the greatest subdivision of a given perforation area or perimeter per unit drain length. The most favorable perforations which confer the lowest entrance resistance are these with the smallest area or perimeter such as circular perforations and, for rectangular slits, those with the smallest length. Except for circular perforations, an increase of the actual perforation area of 20 - 25 cm 2/m to about 50 cm 2/m will considerably reduce the entrance resistance.

  Using permeable envelopes. the entrance resistance decreases considerably up to an envelope thickness of about 5 mm after which a constant value is obtained. The effective radius, however, continues to increase with increasing envelope thickness due to the decrease in radial resistance. Increasing the permeability of the envelope reduces the entrance resistance and increases the effective radius up to a permeability ratio of 20. Any further increase of the permeability ratio is of less significance. For a constant value of pipe radius plus envelope thickness much the same effective radius is obtained if the thickness of the envelope is at least 5 mm.

  A less permeable drain surround increases the entrance resistance enormously and inadmissible values are quickly reached. A constant entrance resistance is obtained for thicknesses of about 10 mm and upwards. The effective radius decreases due to the increase of radial resistance and exceptionally small values are obtained. The increase of entrance resistance and decrease of effective radius are particularly marked for permeability ratios less than 0,2.

  The entrance resistance only changes slightly when a drain is surrounded by an envelope which has a reduced permeability over a certain percentage of its original thickness. Due to the effect upon radial resistance. the effective radii will decrease with decreasing permeability and increasing thickness of the blocked zone. The effective radius never assumes such extremely small values as are obtained with a drain directly surrounded by a wholly less permeable layer.

  The entrance resistance of a drain pipe is constant and depends only on the geometrical characteristics of the pipe itself. It is, however, important to give an exact description of the flow pattern, since its omission can result in faulty conclusions being drawn about the entrance resistance.

  Due to the entrance resistance, the hydraulic gradient in the vicinity of the perforations can reach high values and massive invasion of soil particles may occur. These gradients are markedly reduced when the drain is surrounded by a permeable envelope.

  Although the approach flow conditions are mere favorable if water is standing above the drain, the entrance resistance which causes a certain water level above the drain will raise the water table midway between drains more then an ideal drain operating with the game head.

  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.