Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 38

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Control of Pig Reproduction IX
  Rodriguez-Martinez, H. ; Soede, N.M. ; Flowers, W.L. - \ 2013
  Leicestershire, United Kingdom : Context Products Ltd (Society of Reproduction and Fertility volume 68) - ISBN 9781899043484 - 345
  varkens - geslachtelijke voortplanting - gameten - embryo's - kunstmatige inseminatie - embryotransplantatie - zwangerschap - partus - pasgeborenen - biggen - overleving - biotechnologie - metabolomica - eiwitexpressieanalyse - kunstmatige selectie - pigs - sexual reproduction - gametes - embryos - artificial insemination - embryo transfer - pregnancy - parturition - neonates - piglets - survival - biotechnology - metabolomics - proteomics - artificial selection
  Reproduction techniques and inbreeding
  Arendonk, J.A.M. van - \ 2009
  In: Proceedings of the 25th Scientific Meeting of the European Embryo transfer Association AETE, Poznan, Poland, 11th and 12th September 2009. - Poznan, Polen : - p. 105 - 118.
  vee - embryotransplantatie - dierveredeling - fokkerijmethoden - voortplanting - dierlijke productie - livestock - embryo transfer - animal breeding - animal breeding methods - reproduction - animal production
  Z-lijn groeit snel na transplantatie van embryo's : chirurg niet nodig voor vervangen basispopulatie zeugen
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Bussel-van Lierop, A.H.A.A.M. van; Ducro, D. - \ 2005
  Varkens 69 (2005)4. - ISSN 0166-5952 - p. 34 - 35.
  varkenshouderij - dierveredeling - embryotransplantatie - vectorbestrijding - proefbedrijven - proefstations - zeugen - zeugvoortplanting - varkensfokkerij - pig farming - sows - sow reproduction - animal breeding - embryo transfer - vector control - pilot farms - experimental stations - pig breeding
  Praktijkcentrum Sterksel heeft de basispopulatie N-lijn(NL)-zeugen op het bedrijf vervangen door Z-lijn(GYz)-zeugen met behulp van niet-chirurgische embryo transplantatie. Een verslag van het proces en van de reproductieresultaten
  Niet-chirurgische embryotransplantatie
  Lierop, A.M. van; Smits, H. ; Praktijkonderzoek Veehouderij (PV), - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)4. - ISSN 1570-8578 - p. 12 - 13.
  embryotransplantatie - eiceltransplantatie - vectorbestrijding - zeugen - zwangerschap - verbetering van de veestapel - proefbedrijven - embryo transfer - ova transfer - vector control - sows - pregnancy - herd improvement - pilot farms
  Praktijkcentrum Sterksel verbetert de genetische kwaliteit van de zeugenstapel door middel van niet-chirurgische embryotransplantatie. In juni zijn de eerste embryo's ingebracht. Naast de verbetering van kwaliteit van de zeugenstapel wordt onderzocht of niet-chirurgische embryotransplantatie een interessante techniek is voor bredere toepassing in de praktijk. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met TOPIGS.
  Non-surgical embryo transfer in pigs
  Hazeleger, W. - \ 1999
  Agricultural University. Promotor(en): J.P.T.M. Noordhuizen; B. Kemp. - S.l. : Hazeleger - ISBN 9789058080721 - 128
  varkens - zeugen - uterus - resectie - embryo's - embryotransplantatie - embryosterfte - embryonale ontwikkeling - zwangerschapspercentage - biggenwerppercentage - worpgrootte - voortplantingsvermogen - superovulatie - voortplanting - pigs - sows - uterus - resection - embryos - embryo transfer - embryo mortality - embryonic development - pregnancy rate - farrowing rate - litter size - reproductive performance - superovulation - reproduction

  Embryo transfer in pigs has been performed surgically for a long time. However, a less invasive, non-surgical, procedure of embryo transfer could be a valuable tool for research (to study embryo survival and embryo-uterus interactions) and practical applications (export, prevention of disease transmission and prevention of long distance transport of animals). Therefore the aim of this study was to develop non-surgical procedures for the collection and transfer of porcine embryos which can be used for both practical and research purposes.

  The development of these procedures was expected to give insight in factors which are important for embryonic survival. Non-surgical (trans-cervical) embryo collection appeared to be possible from sows with surgically resectioned uterine horns. On average 8 embryos were collected from these sows. After superovulation induction the average but variable yield was increased to 18 embryos. Non-surgical (trans-cervical) transfer of embryos to non-sedated recipients appeared to be possible. A pregnancy rate of 60% and a litter size of 11 foetuses on Day 35 of pregnancy was realised.

  These results appeared to be dependent on the asynchrony between donor and recipient sows and on the development of the transferred embryos. Donor sows with a high preceding litter size, produced the highest number of transferable embryos. On a certain moment after ovulation the best developed embryos resulted in the highest pregnancy rates. No relations between characteristics of recipients, like age or previous litter size, with pregnancy rates were found. Also no relations between scores of the procedure of embryo transfer (like resistance in the cervix, duration of the procedure, etc.) and pregnancy results were found. Therefore factors affecting embryonic development and their survival after non-surgical transfer need further attention.

  Embryotransplantatie op de manier van KI. Niet-chirurgische methode is klaar voor testen in de praktijk.
  Hazeleger, W. ; Bouwman, E. ; Kemp, B. - \ 1998
  Boerderij/Varkenshouderij 83 (1998)7. - ISSN 0169-0167 - p. 30 - 31.
  diergeneeskunde - zeugen - zwangerschap - embryotransplantatie - eiceltransplantatie - kunstmatige inseminatie - vectorbestrijding - infectieziekten - veterinary science - sows - pregnancy - embryo transfer - ova transfer - artificial insemination - vector control - infectious diseases
  Uitleg van de methode van niet-chirurgische embryotransplantatie, die het mogelijk maakt om ziekte-insleep verder te minimaliseren
  Vleesrasembryos transplanteren in zwartbonte melkkoeien
  Hanekamp, W. - \ 1996
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Publicatie / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) 117) - 20
  vleesveerassen - vleesvee - melkveerassen - melkvee - melkveehouderij - embryotransplantatie - eiceltransplantatie - zwangerschap - beef breeds - beef cattle - dairy breeds - dairy cattle - dairy farming - embryo transfer - ova transfer - pregnancy
  Uit een economische berekening blijkt dat zelfs bij een optimistische benadering de maximale aankoopprijs van een vleesrasembryo beneden de kostprijs ligt. Het blijft daarom aantrekkelijk om het ondereind van de melkveestapel te insemineren met een opweinig geboortemoeilijkheden gebaseerde vleesrasstier.
  Groepshuisvesting kan, maar niet voor iedereen
  Backus, G. ; Vermeer, H. ; Roelofs, P. ; Vesseur, P. ; Adams, J. ; Binnendijk, G. ; Smeets, J. ; Peet-Schwering, C. van der; Wilt, F. van der - \ 1996
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 10 (1996)4. - ISSN 1382-0346 - p. 14 - 17.
  diervoedering - dierhouderij - embryotransplantatie - massa - oestrus - eiceltransplantatie - zwangerschap - productiviteit - rentabiliteit - zeugen - gewicht - voedersystemen - groepshuisvesting - animal feeding - animal husbandry - embryo transfer - mass - oestrus - ova transfer - pregnancy - productivity - profitability - sows - weight - feeding systems - group housing
  Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij heeft vier bedrijfssystemen voor guste en drachtige zeugen vergeleken: het voerligboxsysteem, het voerligboxsysteem met uitloop, het groepshuisvestingssysteem met voerstations en het biofixsysteem. Het onderzoek betrof de periode januari 1994 tot en met maart 1996.
  Moederzorg verdient aandacht in geïntegreerde groepshuisvesting
  Houwers, H.W.J. ; Buré, R.G. ; Lokhorst, C. - \ 1996
  Varkens 1996 (1996)9. - ISSN 0166-5952 - p. 40 - 43.
  huisvesting, dieren - dierenwelzijn - embryotransplantatie - kraamstallen - eiceltransplantatie - biggen - varkens - zwangerschap - bezettingsdichtheid - zogen - groepshuisvesting - animal housing - animal welfare - embryo transfer - farrowing houses - ova transfer - piglets - pigs - pregnancy - stocking density - suckling - group housing
  Waterverbruik van dragende zeugen in verschillende bedrijfssystemen
  Vermeer, H. ; Peet-Schwering, C. van der; Spruit, E. - \ 1995
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 9 (1995)6. - ISSN 1382-0346 - p. 14 - 15.
  drinkbakken, schaalvormig - drinkbakken - drinken - drinkwater - embryotransplantatie - schadepreventie - eiceltransplantatie - zwangerschap - pompen - zeugen - watergebruik - groepshuisvesting - bowl drinkers - drinkers - drinking - drinking water - embryo transfer - loss prevention - ova transfer - pregnancy - pumps - sows - water use - group housing
  In Rosmalen vindt onderzoek plaats om het waterverbruik van dragende zeugen in verschillende bedrijfssystemen te bepalen en vast te stellen of een gezamenlijke drinkbak in groepshuisvestingssystemen noodzakelijk is.
  'Low-input' schapen
  Boer, J. de; Schans, F.C. van der - \ 1995
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 8 (1995)5. - ISSN 0921-8874 - p. 1 - 3.
  dierhouderij - geboorte - veredelingsmethoden - tussenkalftijd - ontwikkeling - embryotransplantatie - ooien - groei - eiceltransplantatie - zwangerschap - productiviteit - rentabiliteit - animal husbandry - birth - breeding methods - calving interval - development - embryo transfer - ewes - growth - ova transfer - pregnancy - productivity - profitability
  Op het Low Input Schapenbedrijf van de Waiboerhoeve ligt het dek- en aflamseizoen enkele maanden later dan op de traditionele schapenbedrijven.
  Kans op dracht bij ET en KI gelijk
  Hanekamp, W.J.A. - \ 1995
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 8 (1995)3. - ISSN 0921-8874 - p. 14 - 15.
  kunstmatige inseminatie - melkvee - melkveehouderij - embryotransplantatie - vruchtbaarheid - eiceltransplantatie - zwangerschap - artificial insemination - dairy cattle - dairy farming - embryo transfer - fertility - ova transfer - pregnancy
  Uit een proef op de Waiboerhoeve met implantatie van ruim 200 diepvries vleesrasembryo's blijkt dat het drachtigheidspercentage hiervan vergelijkbaar is met het drachtigheidspercentage na eerste inseminatie.
  Jonge Swifter ooien voor dekken scheren geeft hogere drachtigheid
  Boer, J. de - \ 1994
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 7 (1994)4. - ISSN 0921-8874 - p. 25 - 27.
  dierhouderij - veredelingsmethoden - tussenkalftijd - kettingen - embryotransplantatie - ooien - eiceltransplantatie - zwangerschap - productiviteit - rentabiliteit - vastleggen - animal husbandry - breeding methods - calving interval - chains - embryo transfer - ewes - ova transfer - pregnancy - productivity - profitability - tethering
  De conclusie was dat de drachtigheid bij de jonge Swifter ooien toenam met 14% bij scheren voor het dekken. Bij Texelaars zijn dergelijke resultaten niet gevonden.
  Arbeidsbehoefte bij groepshuisvesting met zelfsluitende voerligboxen
  Roelofs, P. ; Sande-Schellekens, A. van de - \ 1993
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 7 (1993)2. - ISSN 1382-0346 - p. 6 - 9.
  embryotransplantatie - eiceltransplantatie - zwangerschap - zeugen - werkplanning - groepshuisvesting - embryo transfer - labour - ova transfer - pregnancy - sows - group housing
  Op een praktijkbedrijf, waar de drachtige zeugen zijn gehuisvest in het groepshuisvestingssysteem met zelfsluitende voerligboxen en elektronische dierherkenning, is de arbeidsbehoefte voor de drachtige en guste zeugen gemeten
  Mooi, maar nog te duur. Nut embryotransplantatie weegt niet op tegen kosten.
  Huirne, R.B.M. ; Dijkhuizen, A.A. ; Leijnse, P. - \ 1993
  Boerderij/Varkenshouderij 78 (1993)7. - ISSN 0169-0167 - p. 22 - 23.
  kosten-batenanalyse - embryotransplantatie - bedrijfsresultaten in de landbouw - eiceltransplantatie - zwangerschap - rentabiliteit - zeugen - cost benefit analysis - embryo transfer - farm results - ova transfer - pregnancy - profitability - sows
  Een kosten-batenanalyse
  Grotere genetische winst met open MOET-fokprogramma.
  Schrooten, C. ; Arendonk, J.A.M. van - \ 1991
  Veeteelt 8 (1991). - ISSN 0168-7565 - p. 1312 - 1314.
  veredelingsmethoden - melkvee - melkveehouderij - embryotransplantatie - genetica - isolatie - mutaties - nederland - eiceltransplantatie - populatiedynamica - zwangerschap - selectie - breeding methods - dairy cattle - dairy farming - embryo transfer - genetics - isolation - mutations - netherlands - ova transfer - population dynamics - pregnancy - selection
  Een aantal fokprogramma's met gebruikmaking van superovulatie en embryotransplantatie (MOET) is vergeleken wat betreft de te verwachten genetische vooruitgang t.o.v. een programma zonder MOET bij nucleusmoeders
  Kernfokprogramma voor vleesvee kan vleesproduktie verbeteren zonder melkveestapel schade te doen.
  Bekman, H. ; Meuwissen, T.H.E. ; Oldenbroek, J.K. - \ 1991
  Veeteelt 8 (1991). - ISSN 0168-7565 - p. 310 - 312.
  vleesvee - melkvee - melkveehouderij - embryotransplantatie - eiceltransplantatie - zwangerschap - selectie - beef cattle - dairy cattle - dairy farming - embryo transfer - ova transfer - pregnancy - selection
  Pleidooi voor toepassing van een kernfokkerijprogramma voor de produktie van vleesvee-embryo's om ingeplant te worden in melkkoeien
  Vergelijking drie bedrijfssystemen op proefstation: voerligbox levert het beste resultaat
  Backus, G. - \ 1990
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 4 (1990)5. - ISSN 1382-0346 - p. 15 - 17.
  huisvesting, dieren - dierenwelzijn - embryotransplantatie - bedrijfsvergelijking in de landbouw - eiceltransplantatie - zwangerschap - zeugen - animal housing - animal welfare - embryo transfer - farm comparisons - ova transfer - pregnancy - sows
  Op het Proefstation voor de varkenshouderij zijn in de periode 1987-1990 drie bedrijfssystemen vergeleken. De systemen onderscheiden zich vooral door de huisvesting en verzorging in de stal voor dragende zeugen: voerligboxsysteem, aanbindboxsysteem engroepshuisvestingssysteem
  Time and nature of the signal for maternal recognition of pregnancy in the pig
  Meulen, J. van der - \ 1989
  Agricultural University. Promotor(en): P.W.M. van Adrichem, co-promotor(en): F.A. Helmond. - S.l. : Van der Meulen - 124
  zwangerschap - embryotransplantatie - eiceltransplantatie - varkens - diergeneeskunde - geslachtshormonen - obstetrie - pregnancy - embryo transfer - ova transfer - pigs - veterinary science - sex hormones - obstetrics

  A vital link in a complex of physiological processes occurring during early pregnancy is the so-called maternal recognition of pregnancy: the prolongation of ovarian luteal function for continuation of progesterone secretion by an anti-luteolytic action of the developing embryos. Progesterone is crucial for the secretion of histotrophe, which in turn is essential for conceptus development and inhibition of uterine contraction activity. In the pig the corpora lutea (CL) remain the major source of progesterone throughout pregnancy.

  To establish the time of maternal recognition of pregnancy in the pig (a) progesterone profiles of pregnant and cyclic gilts were compared (chapter III) and (b) blastocysts were flushed out of the uterine horns of gilts on Days 10-13 of pregnancy (chapter IV).

  From Day 14, the progesterone concentration in pregnant gilts was higher than in cyclic gilts. This indicates that rescue of the CL during pregnancy occurs before Day 14.

  Flushing of blastocysts out of both uterine horns on Day 10 of pregnancy resulted in a cycle with a normal progesterone profile and a normal length. Flushing of blastocysts on Days 11, 12 or 13 resulted in the maintenance of the CL for 3-13 days in those gilts in which at least some of the blastocysts were ≥8 mm or filamentous. Since CL function is only extended for on average 7 days, a second signal seems necessary to maintain the CL throughout pregnancy.

  At the time that a first signal for maternal recognition of pregnancy is generated, the blastocysts start to secrete appreciable amounts of proteins, prostaglandins and oestrogens. So far, no anti- luteolytic role of proteins has been demonstrated in the pig, and data concerning an anti-luteolytic action of prostaglandin E2 are contradictory. Oestrogens exert an anti-luteolytic effect as indicated by CL maintenance in cyclic gilts after i.m. injection of large doses of oestrogens.

  The ability of blastocysts to synthesize oestrogens has been demonstrated by conversion of labelled precursors into both oestrone and oestradiol-17βduring in vitro culture. The conversion of androgens to oestrogens by aromatase activity has first been detected in litters with spherical Day-11 blastocysts.

  To gain a clear understanding of the participation of each blastocyst in the initiation of oestrogen production, aromatase activity was determined in individual Day-11 blastocysts (chapter V). The oestrogen-synthesis capacity of blastocysts during the period that a first signal for maternal recognition of pregnancy is generated, was determined by measurement of oestrogen release by spherical and filamentous blastocysts during in vitro culture without supplementation of precursors (chapter VI).

  Blastocysts flushed out of both uterine horns of 10 gilts on Day 11 of pregnancy varied in diameter and aromatase activity. The variation in aromatase activity reflected a difference between and within gilts. Of the total variation between all blastocysts, 33% was due to differences within gilts. A positive exponential relationship between blastocyst diameter and aromatase activity was determined, but this relationship differed between gilts.

  Day-11 spherical blastocysts and clewed Day-13 filamentous blastocysts released both free and conjugated oestrone and oestradiol-17βduring 2 successive periods of 24 h in vitro culture. Individually collected and cultured Day-13 filamentous blastocysts developed trophospheres, and differences existed in the release of oestrone and oestradiol-17βbetween and within gilts. Individual Day-13 filamentous blastocysts released on average 2.6 ng oestrone and 9.8 ng oestradiol-17βper 24 h. In all cultures of spherical and filamentous blastocysts, the oestradiol-17βrelease was significantly larger than the oestrone release. The data indicate that Day-11 and Day-13 blastocysts are able to synthesize oestrogens from endogenous precursors.

  Assuming that CL function in cyclic gilts can be maintained by i.m. injection of large doses Of oestrogens, several mechanisms have been proposed to explain the anti-luteolytic action of oestrogens in the pig. Oestrogens released by blastocysts, however, are supposed to exert their anti-luteolytic effect at the level of the uterine endometrial epithelium. Large doses of intramuscularly injected oestrogens, however, may act anti- luteolytica1ly via a direct or indirect (pituitary) effect on the CL.

  To investigate the influence of oestrogens at the level of the uterine endometrial epithelium, the concentration of endometrial oestradiol receptors at the expected time of maternal recognition of pregnancy in cyclic and pregnant gilts was determined (chapter VII).

  Cytosolic oestradiol receptor concentrations did not change between Days 10-13 in cyclic gilts, but it decreased in pregnant gilts. The cytosolic oestradiol receptor concentration on Day 12 of pregnancy was higher in gilts with spherical blastocysts than in gilts with filamentous blastocysts.

  To investigate the effect of a locally administered physiological dose of oestrogens, oestradiol-17βwas administered intrauterine in non-pregnant gilts and gilts pregnant up to Day 10 (chapter VIII).

  Injection of 380 ng oestradiol-17βevery 6 h from Day 11 to Day 15 into both uterine horns resulted in normal cycles in non-pregnant gilts and gilts Pregnant up to Day 10. Implantation of three oestradiol-17βreleasing micropellets into each uterine horn of non-pregnant gilts on Day 10 of the cycle resulted also in normal oestrous cycles. The results indicate that administration of oestradiol-17βin physiological doses into the uterus lumen, the presumed site of action in the maternal recognition of pregnancy, does not result in CL maintenance in non-pregnant gilts.

  From this study it may be concluded that a first signal for CL maintenance is generated in gilts in which at least some of the blastocysts were ≥8 mm or filamentous, but a second signal is necessary to maintain CL function throughout pregnancy. Already before the time of generating a first signal for CL maintenance, the blastocysts start to synthesize both oestradiol-17βand oestrone. The oestrogens exert an effect on the uterine endometrium, which is indicated by a change in endometrial oestradiol receptor concentration. However, since intrauterine oestradiol-17βadministration does not mimic the effect of the blastocysts, the first signal for maternal recognition of pregnancy is not a simple, merely oestrogenmediated mechanism.

  Voeding van zeugen tijdens de dracht
  Hoofs, A. - \ 1988
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 2 (1988)6. - ISSN 1382-0346 - p. 14 - 15.
  embryotransplantatie - eiceltransplantatie - zwangerschap - zeugen - voedersystemen - embryo transfer - ova transfer - pregnancy - sows - feeding systems
  Het twee keer verhogen van het voerniveau tijdens de dracht in plaats van éénmaal leidt, bij een gelijke hoeveelheid voer tijdens de dracht, tot iets minder uitval en een iets hogere groei van de biggen tijdens de zoogperiode.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.