Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 41

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Systeemstap naar minimaal energieverbruik Alstroemeria : metingen op praktijkbedrijven en een energiezuinige teeltconcept
  Garcia Victoria, N. ; Zwart, Feije de; Weel, Peter van; Steenhuizen, Johan ; Groot, Marco de - \ 2017
  Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1372) - 66
  kasgewassen - glastuinbouw - kastechniek - kassen - alstroemeria - energiebehoeften - energiebesparing - verwarming - aanvullend licht - kunstlicht - simulatiemodellen - isolatie (insulation) - evaporatie - greenhouse crops - greenhouse horticulture - greenhouse technology - greenhouses - alstroemeria - energy requirements - energy saving - heating - supplementary light - artificial light - simulation models - insulation - evaporation
  Alstroemeria cultivation in The Netherlands requires energy for heating, supplementary light and root cooling. For the program “Greenhouse as Source of Energy” we calculated to which extent the energy demand for growing this crop can be reduced with existing energy saving innovations. Some innovations were tested in practice, others were calculated by means of the greenhouse climate simulation model Kaspro. Results showed that it is possible to save up to 34% energy for heating compared to the reference situation. 40% energy can be saved on electricity for supplementary light and root cooling. However, this strategy leads to a reduced amount of PAR-light in the winter, and 4% less flowers in comparison with the reference. The greatest impact can be achieved by increasing the insulation of the greenhouse by using double screens, reducing the evaporation from the soil, improving the crop hygiene to avoid extra evaporation from crop debris and reduce pest pressure, and implementing controlled dehumidification of the greenhouse air.
  Duurzame energie en ecosystemen op Schouwen-Duiveland: een kwestie van balans
  Smit, Annemieke - \ 2014
  energy requirements - bioenergy - ecosystem services - economic evaluation - zeeuwse eilanden - regional development - biobased economy - sustainable energy
  Groei elektriciteitsconsumptie glastuinbouw : Hoe verder?
  Velden, N.J.A. van der; Smit, P.X. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld, Sectoren en ondernemerschap ) - ISBN 9789086156429 - 60
  glastuinbouw - teelt onder bescherming - energiegebruik - energiebehoeften - elektriciteit - opwekking van elektriciteit - warmtekrachtkoppeling - groei - onderzoek - kooldioxide - greenhouse horticulture - protected cultivation - energy consumption - energy requirements - electricity - electricity generation - cogeneration - growth - research - carbon dioxide
  De consumptie van elektriciteit door de glastuinbouw is de achterliggende jaren substantieel toegenomen Waarvoor de elektriciteit wordt gebruikt is onvoldoende bekend. Het LEI heeft in opdracht van PT en EZ het gebruik en de groei van de elektriciteitsconsumptie naar apparatuur in kaart gebracht. Bovendien is een kwalitatieve verkenning uitgevoerd naar het belang van de opties voor de verduurzaming van de elektriciteitsconsumptie. De basisinformatie is afkomstig van diverse databonnen maar vooral van ervaringsdeskundigen.
  Investeren in energiezuinigheid
  Zwart, Feije de - \ 2012
  greenhouse horticulture - greenhouses - energy requirements - energy expenditure
  Beyond Fossils. Envisioning desired futures for two sustainable energy islands in the Dutch delta region
  Stremke, S. ; Etteger Ma, R. van; Waal, R.M. de; Haan, H.J. de; Basta, C. ; Andela, M. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461731524 - 158
  energiebehoeften - duurzame energie - landschap - scenario planning - zuidhollandse eilanden - zeeuwse eilanden - energy requirements - sustainable energy - landscape - scenario planning - zuidhollandse eilanden - zeeuwse eilanden
  This book is the concrete product of an academic exercise: the Master’s course ‘Designing and Planning Sustainable Energy Islands Atelier.’ It is the condensed result of three months’ work by six teachers and sixty students from the disciplines of landscape architecture, spatial planning and cultural geography at Wageningen University. These people spent three months considering the matter of a sustainable energy future for Goeree-Overflakkee and Schouwen-Duiveland. They focused on the following four landscape types that are found on the islands: • The coastal landscape • The agricultural landscape • The recreati onal landscape • The urban landscape They envisioned a future in which enough renewable energy is generated to fulfi l at least the need of the island’s residents in a sustainable way.
  Tilia zorgt voor hommeles (interview met Cornelissen & Sondeijker)
  Raats, K. ; Cornelissen, B. ; Sondeijker, J. - \ 2010
  Boomzorg 2010 (2010)juli. - p. 34 - 35.
  bombus - apidae - energiebehoeften - tilia tomentosa - tilia - bomen - concurrentie tussen dieren - doodsoorzaken - biologische mededinging - bombus - apidae - energy requirements - tilia tomentosa - tilia - trees - animal competition - causes of death - biological competition
  In de zeventiende eeuw stond voor bijenhouders het advies al op schrift: ‘breng uw bijen niet naar lindes!’ Maar nog altijd zien boombeheerders ieder jaar het verschijnsel dat met name hommels massaal de dood vinden onder de lindeboom.
  'Het inblazen van lucht via een slurf in de kas levert niets op' (interview met Peter van Weel en Jan Voogt)
  Enthoven, H. ; Weel, P.A. van - \ 2010
  Groenten en Fruit Actueel 2010 (2010)47. - ISSN 0925-9694 - p. 5 - 5.
  klimaatregeling - luchtstroming - waterbalans - energiebalans - innovaties - energiebehoeften - energiegebruik - geconditioneerde teelt - glastuinbouw - air conditioning - air flow - water balance - energy balance - innovations - energy requirements - energy consumption - conditioned cultivation - greenhouse horticulture
  Peter van Weel (WUR glastuinbouw) en Jan Voogt (Hoogendeoorn Growthmanagement) hebben een analyse gemaakt van de vocht- en energiebalans van een tuinbouwkas. Al enkele jaren houen ze zich bezig met energiezuinige klimaat-maatregelen, onder andere door ontvochtiging door buitenluchttoevoer in combinatie met verticale ventilatoren en denken ddat de genoemde combinatie beter past bIj eenvoudig en goedkoop geconditioneerd telen. De nieuwe inzichten staan haaks op de gangbare praktijk, waarbij men een actief groeiklimaat wil bereiken door droogstoken en een minimumbuis.
  Voersamenstelling voor biologische leghennen
  Krimpen, Marinus van - \ 2010
  organic farming - poultry farming - feed formulation - energy requirements - feather pecking - foraging - searching behaviour - animal welfare
  Besparing op stookkosten : (alternatieve verwarmingssystemen)
  Ellen, Hilko - \ 2009
  energy - heating costs - energy requirements - heating - poultry farming - heat exchangers - heat pumps - stoves - wood - biobased economy
  Energie- en eiwitbehoefte van biologisch gehouden pluimvee = Energy and protein requirements of organic housed poultry
  Knegsel, A.T.M. van; Krimpen, M.M. van - \ 2008
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 122) - 21
  pluimveehouderij - biologische landbouw - pluimvee - pluimveevoeding - energiebehoeften - eiwitbehoefte - fysiologie - voederconversievermogen - dierhouderij - poultry farming - organic farming - poultry - poultry feeding - energy requirements - protein requirement - physiology - feed conversion efficiency - animal husbandry
  In this literature review, the physiological basis for possible differences in energy and protein requirements of organic versus conventional poultry is investigated. Energy need for maintenance of organic housed poultry seems to be increased, whereas protein requirements might not differ between the two systems. This might result in an increased energy to protein ration in organic diets.
  Energieverbruik in de Nederlandse chemische industrie
  Elbersen, H.W. ; Bos, H.L. - \ 2007
  energiebehoeften - energiegebruik - biomassa - huishouding - biobased economy - energy requirements - energy consumption - biomass - home management - biobased economy
  Deze info sheet geeft een overzicht van de energiehuishouding in Nederland in het jaar 2000.
  Voeropname onder druk: verhogen productie zonder verslechtering negatieve energiebalans is lastig
  Veldhuisen, J.P. ; Bijma, P. ; Dijkstra, J. - \ 2006
  Veeteelt 23 (2006)21. - ISSN 0168-7565 - p. 12 - 14.
  melkveehouderij - dierveredeling - selectie - melkproductie - energiebalans - energiebehoeften - voeropname - dairy farming - animal breeding - selection - milk production - energy balance - energy requirements - feed intake
  Door de jarenlange selectie op melkproductie is niet alleen de gemiddelde productie per koe gestegen, maar is ook de negatieve energiebalans verslechterd. Fokken op productie, zonder dat de negatieve energiebalans verder achterop raakt, is mogelijk, maar beperkt de vooruitgang, zo blijkt uit een studie van Wageningen UR
  Decentrale voorziening in energie, water en andere nutsfuncties
  Mels, A.R. ; Andel, N. van; Kristinsson, J. ; Wortman, E. ; Oei, P. ; Wilt, J. de; Lettinga, G. ; Zeeman, G. - \ 2006
  Spil 5 (2006)229-230. - ISSN 0165-6252 - p. 12 - 18.
  tuinbouw - energiebehoeften - energie - recycling - woonwijken - verwarming - innovaties - watervoerende lagen - huisvesting - glastuinbouw - energiebesparing - horticulture - energy requirements - energy - recycling - housing - residential areas - heating - innovations - aquifers - greenhouse horticulture - energy saving
  Presentatie van een nieuw ontwerp van een tuinbouwkas met een daaraan gekoppelde woonwijk. Het ontwerp, Zonneterp genaamd, is o.a. gebaseerd op een kas, die tijdens de zomer overtollige warmte opslaat in aquifers en deze warmte kan gebruiken voor het verwarmen van de kas en de woningen tijdens de nacht of gedurende de winter
  Celgetal en vet-eiwitverhouding hebben weing verband
  Smolders, E.A.A. - \ 2005
  V-focus 2 (2005)3. - ISSN 1574-1575 - p. 18 - 19.
  melkveehouderij - melkkoeien - energiebehoeften - celgetal - diergezondheid - vet - eiwitgehalte - vetgehalte - dairy farming - dairy cows - energy requirements - somatic cell count - fat - protein content - animal health - fat content
  Exacte cijfers, die aangeven hoe het staat met de energiehuishouding van melkkoeien, zijn er niet. Onderzoek op de Animal Sciences Group moest uitwijzen of het celgetal in relatie tot het vet-eiwitgehalte in de melk een handvat is. Maar de relatie tussen beide getallen blijkt zwak te zijn
  Slim stoken in lelie bespaart gas
  Kok, H. ; Aanholt, J.T.M. van - \ 2005
  Vakblad voor de Bloemisterij 60 (2005)3. - ISSN 0042-2223 - p. 36 - 37.
  bloembollen - lilium - temperatuur - energiegebruik - energiebehoeften - stookkosten - aardgas - glastuinbouw - ornamental bulbs - lilium - temperature - energy consumption - energy requirements - heating costs - natural gas - greenhouse horticulture
  Diverse leliecultivars zijn onderworpen aan wisselende temperaturen. Enkele graden onder of boven de 'normale' kastemperatuur telen blijkt de lelie in veel gevallen prima te kunnen verdragen. Mits de verschillen niet te groot zijn en te lang duren. Geringe vorming van tuitknoppen bij 'Stargazer' en grijsgevlekt blad bij 'Siberia'zijn de enige minpunten die optraden in de proeven. Door in te spelen op de temperatuurtolerantie kan in de teelt energie bespaard worden
  Grenswaarden voor temperatuurfluctuaties van verschillende duur bij siergewassen : verslag van een teeltproef met modelgestuurd temperatuursverloop : Deelverslag 1: temperatuurverloop, energieverbruik en overzicht teeltresultaten
  Buwalda, F. - \ 2004
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Glastuinbouw - 17
  glastuinbouw - klimaatregeling - energiebesparing - kastechniek - kasproeven - energiebehoeften - temperatuur - opbrengst - teeltsystemen - siergewassen - kalanchoe - potplanten - greenhouse horticulture - air conditioning - energy saving - greenhouse technology - greenhouse experiments - energy requirements - temperature - outturn - cropping systems - ornamental crops - kalanchoe - pot plants
  Temperatuurintegratie draagt bij aan energiezuinig stoken in de glastuinbouw. Door het tijdelijk toelaten van afwijkingen van de streeftemperatuur hoeft niet alle gratis zonnewarmte te worden afgelucht. Het warmteoverschot dat hierdoor ontstaat, kan worden gecompenseerd door op andere momenten minder te stoken. Verder kan de temperatuur tijdelijk worden verlaagd in perioden dat het extra veel energie kost om de gewenste temperatuur te handhaven, zoals bij harde wind, lage hemeltemperatuur en lage buitentemperaturen. Ook kunnen besparingsmogelijkheden van technische voorzieningen zoals een energiescherm en een warmtebuffer optimaal worden benut
  Grenswaarden voor temperatuurfluctuaties van verschillende duur bij siergewassen : samenvatting
  Noort, Filip van; Buwalda, F. ; Gelder, Arie de - \ 2004
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Glastuinbouw - 21
  sierteelt - potplanten - kasproeven - teeltsystemen - klimaatregeling - gewassen, groeifasen - groeimodellen - energiebehoeften - ornamental horticulture - pot plants - greenhouse experiments - cropping systems - air conditioning - crop growth stage - growth models - energy requirements
  De modelgestuurde klimaatregeling had effecten op het energieverbruik, de gemiddelde ruimtetemperatuur en de teeltduur. Hoe hoger de temperatuur, des te meer energie werd gebruikt. Daar stond tegenover dat de teeltduur bij hogere temperaturen korter was. Omgekeerd leidde een lager temperatuurniveau tot een geringer energieverbruik per dag, maar ook een langere teeltduur. Het bleek dat de doeldefinitie in het stuurmodel die streefde naar een lichte plantbalans leidde tot een vermindering van de energie)efficiëntie van de teelt met 5% per m2 en met 10% per plant. In het geval van de middelste en zware plantbalans werd juist een grotere energie)efficiënte bereikt, nl. in beide gevallen 11% op oppervlaktebasis en 9 resp. 8% per afzonderlijke plant.
  Slim stoken kan in leliebroei forse besparingen opleveren
  Kok, B.J. ; Aanholt, J.T.M. van - \ 2004
  BloembollenVisie 2004 (2004)52. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 25.
  bloembollen - lilium - stookkosten - verwarming - energiegebruik - energiebehoeften - aardgas - temperatuur - glastuinbouw - ornamental bulbs - heating costs - heating - energy consumption - energy requirements - natural gas - temperature - greenhouse horticulture
  Een leliegewas is in alle fasen van de kasteelt goed bestand tegen een tijdelijke verlaging van de kastemperatuur. In onderzoek van PPO Bloembollen Lisse bleek een verlaging van de temperatuur geen ongunstige effecten te hebben. Een 2 tot 4 graden Celsius hogere temperatuur leverde over het algemeen goede takken op. Ook door andere aangepaste stooktechnieken zijn forse besparingen mogelijk. Pieken in gasverbruik zijn zelfs tot 19% te verminderen. Deze methodes zijn niet geschikt voor alle cultivars
  Energie- en eiwitbehoefte van biologisch gehouden vleesvarkens
  Krimpen, M.M. van; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 2004
  onbekend : Praktijkonderzoek Veehouderij (PV) (PraktijkRapport / Animal Sciences Group : Varkens ) - 20
  biologische landbouw - varkenshouderij - energieopname - varkensstallen - energiebehoeften - voederconversievermogen - organic farming - pig farming - energy intake - pig housing - energy requirements - feed conversion efficiency
  In this literature review, the differences in energy and protein requirement between organic and conventional growing finishing pigs were studied. In general, the environmental temperature in organic pig facilities is lower than in conventional ones. By way of compensation, organic pigs have higher energy requirements. On average, organic pigs have a higher feed intake and a unfavourable feed conversion ratio.
  Telen met toekomst energie- en klimaatmeetlat : eindrapport
  Mombarg, H. ; Kool, A. - \ 2004
  Wageningen : Plant Research International (Telen met toekomst OV0407) - 88 p.
  luchtverontreiniging - kooldioxide - distikstofmonoxide - energiebehoeften - broeikaseffect - akkerbouw - groenteteelt - milieueffect - milieubeheer - nederland - air pollution - carbon dioxide - nitrous oxide - energy requirements - greenhouse effect - arable farming - vegetable growing - environmental impact - environmental management - netherlands
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.