Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 74

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==entomologie
Check title to add to marked list
Effectiviteit predatoren en sluipwespen tegen plagen kan beter : getrainde natuurlijke vijanden zoeken effectiever naar slachtoffers
Arkesteijn, M. ; Kruidhof, H.M. - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)4. - p. 32 - 33.
glastuinbouw - plantenplagen - organismen ingezet bij biologische bestrijding - sluipwespen - entomologie - thrips - plaagbestrijding met predatoren - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - plant pests - biological control agents - parasitoid wasps - entomology - predator augmentation - agricultural research
Natuurlijke vijanden om plagen in kassen te bestrijden zijn niet meer weg te denken. Maar de effectiviteit waarmee ze hun werk doen, kan volgens entomoloog Marjolein Kruidhof van Wageningen UR Glastuinbouw een stuk beter. Ze deed onderzoek naar het leergedrag van sluipwespen. De vertaalslag van fundamentele kennis naar een praktische toepassing is volgens haar echter nog niet gemaakt. Ze ziet wel potentie. Bijvoorbeeld getrainde sluipwespen die wolluishaarden opsporen. Of een ‘standing army’ van getrainde tripspredatoren in chrysant.
Toelatingsprocedure voor insecten als mini-vee. Voor het plaatsen van nieuwe insectensoorten op de lijst voor productie te houden dieren.
Hakman, A. ; Peters, M. ; Huis, A. van - \ 2013
Wageningen : Laboratorium voor Entomologie WUR - 37
entomologie - dierlijke productie - insecten - wetgeving - selectiecriteria - dierenwelzijn - entomology - animal production - insects - legislation - selection criteria - animal welfare
Article 34 of the Dutch Animal health and welfare act (Gezondheids- en welzijnswet voor dieren), which will be replaced by article 2.3 of the new Animal act (Wet dieren), states that it is forbidden to keep animals for the production of products derived from these animals, with the exception of the animals that are mentioned in the decree to designate animals that are allowed to be kept for production purposes (Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren) (1997). According to the Green Deal “Insects for feed, food and pharma”, there is the need for a procedure to add new insect species to the list with animals that are allowed to be kept for production purposes.
Temporal dynamics of induced responses in Brassica juncea
Mathur, V. - \ 2012
Wageningen University. Promotor(en): Louise Vet; N.M. van Dam, co-promotor(en): A.S. Reddy. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461733085 - 219
brassica juncea - insectenplagen - insect-plant relaties - gastheer parasiet relaties - herbivoren - brassicaceae - entomologie - ecologie - herbivoor-geinduceerde plantengeuren - brassica juncea - insect pests - insect plant relations - host parasite relationships - herbivores - brassicaceae - entomology - ecology - herbivore induced plant volatiles

Plants induce a suite of direct and indirect responses after herbivore attack. For utilizing these plant attributes in agriculture, it is important to compare the relative importance of these two defence types in the same plant species. Precise timing of these responses is vital for their effect on the herbivores feeding on the plant.
In my thesis, I present an analysis of the temporal dynamics of various direct and indirect responses in Indian/ Brown mustard, Brassica juncea due to herbivory by a generalist Spodoptera spp, a specialist Plutella xylostella or both of these herbivores together. Morphological (leaf size and trichome densities) and chemical (volatiles, glucosinolates, amino acids, sugars) responses were analysed over temporal range of 24 hours to 20 days. The effect of direct systemic responses was assessed using a specialist (Plutella xylostella) and a generalist (Spodoptera litura) herbivore. In addition, to investigate indirect responses, orientation experiments were conducted on the generalist (Cotesia marginiventris) and specialist (C. plutellae) parasitoids. Results were validated with analysis of genes involved in signalling and biosynthetic pathways that govern the expression of these responses.
For the first time, the presence of extrafloral nectar (EFN) in Brassicaceae is being reported. Their sugar and amino acid contents were measured in five different varieties of B. juncea. The indirect function of these EFN droplets was assessed by testing their inducibility and attraction and survival of parasitoids on them.
These studies thus show that although morphological responses are slower than chemical responses, they also contribute to induced plant resistance in a relatively short time span. Moreover, before considering induced responses as resistance factors, their effect should be assessed at different points in time with both generalist and specialist herbivores.

Gewaskeuze beïnvloedt insectendiversiteit
Poelman, E.H. - \ 2009
Gewasbescherming 40 (2009)1. - ISSN 0166-6495 - p. 9 - 11.
gewasbescherming - verdedigingsmechanismen - biodiversiteit - brassica oleracea - roofinsecten - pieris rapae - plutella xylostella - mamestra brassicae - entomologie - dissertaties - insect-plant relaties - sluipwespen - plant protection - defence mechanisms - biodiversity - predatory insects - entomology - theses - insect plant relations - parasitoid wasps
Op 1 oktober 2008 promoveerde Erik Poelman aan Wageningen Universiteit op het proefschrift getiteld ‘Linking variation in plant defence to biodiversity at higher trophic levels: a multidisciplinary approach’. Het doel van dit onderzoeksproject was om te bepalen wat het effect is van variatie in de directe, en indirecte verdediging binnen een plantensoort op de insectengemeenschap. Daarbij werd gebruik gemaakt van gecultiveerde witte kool (Brassica oleracea) en de insecten die daarop voorkomen. Beschreven worden de effecten van directe plantenverdediging op diversiteit van herbivoren, de effecten van indirecte verdediging op de levensgemeenschap van sluipwespen en de effecten van herbivorie op de diversiteit aan herbivoren
De snuitkever Sitona cinerascens nieuw voor de fauna van Nederland
Heijerman, Th. ; Vorst, O. - \ 2008
Entomologische Berichten 68 (2008)2. - ISSN 0013-8827 - p. 59 - 61.
curculionidae - sitona - entomologie - nederland - nieuwe soorten - curculionidae - sitona - entomology - netherlands - new species
In deze bijdrage wordt Sitona cinerascens voor het eerst uit Nederland gemeld. Deze soort, die nergens in Europa algemeen voorkomt, is nu van drie locaties in het zuidwesten van ons land bekend. Er wordt kort ingegaan op de biologie van de soort en het voorkomen in Europa
Docenten laten zich bijscholen in Randwijk : onderwijs
PPO Fruit, - \ 2008
De Fruitteelt 98 (2008)43. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
fruitteelt - natuurlijke vijanden - entomologie - fruit growing - natural enemies - entomology
De staafmier Ponera coarctata in Nederland (Hymenoptera: Formicidae)
Noordijk, J. ; Boer, P. ; Wijnhoven, H. ; Raemakers, I.P. - \ 2008
Entomologische Berichten 68 (2008)3. - ISSN 0013-8827 - p. 78 - 82.
formicidae - verspreiding - entomologie - nederland - ecologische entomologie - formicidae - dispersal - entomology - netherlands - ecological entomology
De staafmier staat bekend als zeldzaam, maar dat hangt samen met haar verborgen levenswijze. In deze bijdrage word eerst enkele opmerkelijke vindplaatsen van de staafmier uit het stedelijk gebied beschreven. De beschreven vondsten duiden erop dat de staafmier goed kan voorkomen in niet-natuurlijke situaties en mogelijk algemener is in het zuiden van Nederland dan nu wordt aangenomen. Daarnaast wordt informatie gegeven over haar voorkomen en ecologie op basis van collectiemateriaal en de literatuur. Ook wordt beschikbare informatie over de bruidsvluchten van deze soort mier gebundeld. Het uitvliegen van het nest blijkt plaats te vinden in de namiddag in de periode juli tot eind september
Two new species of Cleruchus (Hymenoptera Mymaridae) from the Netherlands and California, USA, apparently associated with Ciidae (Coleoptera) in bracket fungi
Triapytsin, S.V. ; Moraal, L.G. - \ 2008
Entomologische Berichten 68 (2008)2. - ISSN 0013-8827 - p. 62 - 68.
polyporus - mymaridae - parasitisme - hymenoptera - gastheer parasiet relaties - entomologie - nieuwe soorten - polyporus - mymaridae - parasitism - hymenoptera - host parasite relationships - entomology - new species
A new species of the fairyfly wasp genus Cleruchus (Hymenoptera: Mymaridae), C. polypori is described and illustrated. The specimens were reared from fruiting bodies of the bracket (polypore) fungus Fomes fomentarius on ca. 150-200 year old Fagus sylvatica trees in The Netherlands. The fungi were infested with the beetles Cis castaneus, C. nitidus and Ennearthron cornutum. (Coleoptera: Ciidae), which are apparent hosts of this newly described taxon. It was also reared from fruiting bodies of the same bracket fungus on Betula sp. in the Netherlands. Females of C. polypori sp. are mostly fully winged, rarely brachypterous or apterous, while males are apterous. Another species from the same group, C. puchus is described from California, USA. The type series of this new species, whose females are fully winged and males are either fully winged or often brachypterous, associated with Polyporus sp., and also from the bracket fungi (Polyporeales: Fomitopsidaceae). New information on the association of Camptoptera aula with the bracket fungi in The Netherlands is also provided
Maatschappij zonder managers
Dicke, M. - \ 2007
Natura 104 (2007)6. - ISSN 0028-0631 - p. 164 - 165.
entomologie - formicidae - apidae - sociale insecten - diergedrag - entomology - social insects - animal behaviour
Mieren zijn een zeer succesvolle insectengroep. Niet zo zeer in aantal soorten: er zijn ongeveer 9.500 mierensoorten ofwel 0.5% van alle soorten op aarde zijn mieren. Maar veeleer in aantal individuen. Hun aantallen zijn enorm, evenals hun biomassa. Volgens schattingen is het gewicht aan mieren op aarde ongeveer zo groot als het gewicht aan mensen!
Nobel gedrag
Dicke, M. - \ 2007
Natura 104 (2007)2. - ISSN 0028-0631 - p. 36 - 37.
entomologie - diergedrag - cotesia glomerata - cotesia rubecula - braconidae - evolutie - natuurlijke selectie - leervermogen - entomology - animal behaviour - evolution - natural selection - learning ability
Nederland heeft een goede naam als het gaat om gedragsonderzoek. Niko Tinbergen deed onderzoek aan de bijenwolf, een sluipwesp die bijen vangt. Hij maakte de gedragsbiologie tot een wetenschap die verder ging dan het beschrijven van gedrag. Waarom gedragen dieren zich zoals ze zich gedragen? Dat waarom kende vier dimensies: het werkingsmechanisme, de ecologische functie, de ontwikkeling van gedrag en de evolutie van gedrag. Marcel Dicke doet veel onderzoek aan twee andere sluipwespen, Cotesia glomerate en C. rubecula
Oog voor vliegen
Dicke, M. - \ 2007
Natura 104 (2007)1. - ISSN 0028-0631 - p. 4 - 5.
entomologie - diptera - insecten - entomology - insects
Vliegen hebben hele goede ogen. Ze beschikken over zogenoemde facetogen, waarmee ze heel veel kleine stukjes van hun omgeving kunnen waarnemen. Die informatie kunnen ze razendsnel verwerken en zo een compleet beeld van hun omgeving krijgen. Daarom is het ook zo moeilijk een vlieg dood te slaan
Coleoptera-Kevers. Entomofauna van Noord-Drenthe. Verslag van de 160e zomerbijeenkomst te Schipborg
Cuppen, J.G.M. ; Vorst, O. ; Heijerman, Th. ; Drost, M.P.B. ; Nunen, B.M.P.J. van; Jansen, R.P. ; Ee, G. ; Maanen, B. van; Muilwijk, M. ; Huijbregts, J. ; Langeveld, S.C. ; Threels, A. - \ 2006
Entomologische Berichten 60 (2006)3. - ISSN 0013-8827 - p. 80 - 88.
entomologie - populatie-ecologie - fauna - biogeografie - entomology - population ecology - biogeography
Tijdens de 160e zomerbijeenkomst van de Nederlandse Entomologische Vereniging zijn 1425 soorten van tien insectenordes waargenomen. 81 soorten werden voor het eerste gemeld voor de provincie Drenthe en drie soorten zijn zelfs helemaal nieuw voor de Nederlandse fauna. Een verslag van de bijeenkomst
Voelsprieten voor de helft van de Nederlandse biodiversiteit
Tol, J. van; Tiemersma, S. ; Heijerman, Th. - \ 2006
De Levende Natuur 107 (2006)6. - ISSN 0024-1520 - p. 256 - 259.
insecten - entomologie - acari - acarologie - inventarisaties - veldwerk - insects - entomology - acarology - inventories - field work
De leden van de Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV) bestuderen al 161 jaar onder meer spinnen, vlinders, kevers, vliegen, muggen, bijen en wespen. Een impressie van de inventarisatie van de Nederlandse fauna
Eieren zoeken
Dicke, M. - \ 2006
Natura 103 (2006)2. - ISSN 0028-0631 - p. 36 - 37.
insecten - entomologie - eieren - braconidae - insects - entomology - eggs
Het ei wordt doorgaans geassocieerd met een kip of met iets dat gemakkelijk is, maar deze levensvorm is nogal complex. Enkele wetenswaardigheden over eieren van insecten
Cool
Dicke, M. - \ 2006
Natura 1 (2006). - ISSN 0028-0631 - p. 4 - 5.
geomorfologie - entomologie - insecten - gletsjergeologie - geomorphology - entomology - insects - glacial geology
Alhoewel de gletsjervlo ook in de zomer kan leven, is hij in de winter op zijn best
Het zal je kind maar wezen
Dicke, M. - \ 2006
Natura 103 (2006)3. - ISSN 0028-0631 - p. 68 - 69.
entomologie - metamorfose - poppen - larven - ontwikkeling - entomology - metamorphosis - pupae - larvae - development
Insecten ondergaan complete metamorfoses tijdens hun leven. Soms transformeren ze na hun "puberteit" naar een ander organisme
Myrmica schenckioides nov. sp., a new socially parasitic ant species (Hymenoptera, Formicidae)
Boer, P. ; Noordijk, J. - \ 2005
Entomologische Berichten 65 (2005)4. - ISSN 0013-8827 - p. 120 - 123.
taxonomie - entomologie - nieuwe soorten - nederland - taxonomy - entomology - new species - netherlands
Een nieuwe Myrmica soort wordt beschreven: Myrmica schenckioides nov. sp. (kokergaststeekmier)
Lindebladwespen bestrijd met geel
Linden, A. van der - \ 2005
De Boomkwekerij 18 (2005)44. - ISSN 0923-2443 - p. 8 - 9.
caliroa annulipes - insectenplagen - insectenbestrijding - boomteelt - entomologie - plagenbestrijding - gewasbescherming - sexferomonen - insect pests - insect control - arboriculture - entomology - pest control - plant protection - sex pheromones
De lindebladwesp (Caliros annulipes) komt in verschillende boomsoorten voor en is een lastig te bestrijden plaaginsect. PPO Bomen ontdekte dat de bladwesp goed te bestrijden is met behulp van gele signaalplaten
Entomofauna van Noordoost-Twente verslag van de 158e zomerbijeenkomst te Ootmarsum
Cuppen, J.G.M. ; Vorst, O.F.J. - \ 2004
Entomologische Berichten 64 (2004)6. - ISSN 0013-8827 - p. 188 - 208.
entomologie - inventarisaties - insecten - geleedpotigen - anthoseius - phytoseiidae - typhlodromus - coleoptera - roofmijten - twente - overijssel - entomology - inventories - insects - arthropods - predatory mites
De 158e zomerbijeenkomst van de NEV vond plaats van 13 tot 15 juni 2003 in de provincie Overijssel in de omgeving van Ootmarsum. Deze bijdrage vormt de neerslag van de inventarisatieactiviteiten die door de deelnemers aan dit weekend werden ontplooid. Er werden 1484 taxa geregistreerd behorend tot negentien verschillende ordes van geleedpotigen. Met 744 taxa namen de kevers ongeveer de helft van de soorten voor hun rekening. Het aantal nieuwe soorten voor de provincie Overijssel was beperkt. Hoewel Overijssel van oudsher een relatief goed onderzochte provincie is, leverde de uitgebreide terreininventarisaties een schat aan (deels nieuwe) entomologische gegevens op. De roofmijten Anthoseius piceae en Typhlodromus bichaetae werden voor het eerst in Nederland waargenomen
Entomofauna van Meinweg en Roerdal - verslag van de 157e zomerbijeenkomst te Herkenbosch
Vorst, O.F.J. ; Cuppen, J.G.M. - \ 2003
Entomologische Berichten 63 (2003)3. - ISSN 0013-8827 - p. 59 - 74.
insecten - hemiptera - taxa - entomologie - zoölogie - plagenbestrijding - midden-limburg - insects - entomology - zoology - pest control
Deze bijdrage vormt een bundeling van de entomologische waarnemingen gedaan door de deelnemers aan de 157e zomerbijeenkomst van de NEV, welke plaatsvond van 31 mei tot 2 juni 2002 te Herkenbosch, Midden-Limburg. Er werden 1174 taxa geregistreerd van zes ordes. Met 793 taxa namen de kevers ongeveer tweederde van de soorten voor hun rekening. Opvallend hoog was de wantsenrijkdom: er werden 170 soorten gevangen. Het aantal nieuwe soorten voor de provincie Limburg was zeer beperkt. Limburg is dan ook van oudsher en voor alle insectengroepen de best onderzochte provincie. De waterkever Chaetarthria similis, de trips Odontothrips ignobilis en de mijt Anthoseius richteri worden hier voor het eerst van ons land gemeld
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.