Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 85

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Nauwkeurige gasanalyse-systemen voor kwaliteitsbewaking tijdens fruitopslag : Effecten van ethyleen en ethanol tijdens bewaring van appelen en peren189953 / RAPPORT
  Schaik, A.C.R. van; Reuler, H. van - \ 2015
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 39
  fruitteelt - chemische bewaring - bewaarfysiologie - kwaliteitscontroles - kwaliteit na de oogst - houdbaarheid (kwaliteit) - ethyleen - ethanol - appels - peren - proeven op proefstations - sensors - fruit growing - chemical preservation - postharvest physiology - quality controls - postharvest quality - keeping quality - ethylene - ethanol - apples - pears - station tests - sensors
  Met een consortium van bedrijven en kennisinstellingen is onderzoek uitgevoerd naar grenswaarden voor de gasvormige componenten ethyleen en ethanol welke geproduceerd worden voor en tijdens de opslag van hardfruit. De ethyleen productie na de oogst kan mogelijk gebruikt worden als een rijpingsindicator voor partijen of cellen fruit. Deze componenten kunnen zich ook ophopen in de CA (controlled atmosphere) bewaring van appelen en peren en hebben ook tijdens de bewaring ook een duidelijke relatie met de kwaliteit van het product. Tevens is voor ethyleen een prototype ethyleen meter ontwikkeld.
  Met ethyleen heb je de afrijping van tomaten beter in de hand : goed alternatief voor de bespuiting met ethrel
  Stijger, H. ; Janse, J. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)6/7. - p. 24 - 25.
  glastuinbouw - groenten - tomaten - cultuurmethoden - rijp worden - ethyleen - gewaskwaliteit - teeltsystemen - arbeid (werk) - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - cultural methods - ripening - ethylene - crop quality - cropping systems - labour
  Het goed afrijpen van de laatste tomaten aan het eind van de teelt is veelal een probleem. Met een gecontroleerde toediening van ethyleengas is het rijpingsproces te bevorderen. Tomatenkwekerij Van Heijningen in Maasdijk heeft hier goede ervaringen mee opgedaan.
  Ethyleenproductie- en gevoeligheid van diverse soorten vruchtbomen tijdens gesimuleerde bewaar- en transportomstandigheden
  Schaik, A.C.R. van; Elk, P.J.H. van; Anbergen, R.H.N. - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 18
  vruchtbomen - rassen (planten) - cultivars - gevoeligheid van variëteiten - koudeopslag - opslag met klimaatbeheersing - ethyleen - schade - landbouwkundig onderzoek - fruit trees - varieties - cultivars - varietal susceptibility - cold storage - controlled atmosphere stores - ethylene - damage - agricultural research
  Vruchtbomen zijn tijdens bewaring en transport gevoelig voor ethyleengas dat bv geproduceerd wordt door verbrandingsmotoren en rijpend fruit. In het recente onderzoek uitgevoerd door PPO Fruit is ook vastgesteld dat ook de vruchtbomen zelf enigermate ethyleen produceren. Daarom is er extra noodzaak om de koelcellen goed te ventileren met buitenlucht en de bewaartemperatuur van de bomen zo laag mogelijk te houden. Vastgesteld is dat de schadegrens van vruchtbomen op ongeveer 0.5 ppm ligt, waarbij de perenbomen het gevoeligste zijn. Ook is vastgesteld dat ethyleenschade kan optreden tijdens het transport van vruchtbomen bij hogere temperaturen. Binnen enkele dagen kan dat al tot schade leiden.
  Carbon dioxide and ethylene gas in the potato storage atmosphere and their combined effect on processing colour
  Daniels-Lake, B.J. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Paul Struik; R.K. Prange. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461736376 - 169
  solanum tuberosum - aardappelen - opslag - gasbewaring - ethyleen - kooldioxide - bewaarfysiologie - behandeling na de oogst - solanum tuberosum - potatoes - storage - controlled atmosphere storage - ethylene - carbon dioxide - postharvest physiology - postharvest treatment

  Keywords: Solanum tuberosum L., carbon dioxide, ethylene, storage, processing, fry colour, chip colour, 1-methylcyclopropene

  The finished colour of processed potato (Solanum tuberosum L.) products is a very important quality characteristic which is attributable to the concentration of reducing sugars in the raw tubers. Many internal and external factors can affect the concentration of these sugars during long-term storage. Ethylene gas, produced by the tubers or from external sources such as pathogens or engine exhaust, is known to increase reducing sugars and darken processing colour. For many years, elevated CO2 from tuber respiration or external sources was also believed to affect sugars and cause darkening, although the research was somewhat contradictory. Restricted ventilation in potato storage buildings can cause appreciable accumulation of both gases in the storage atmosphere.

  The effects of elevated CO2 and depleted O2, with and without trace ethylene (0.5 µL L-1), in the atmosphere surrounding potatoes were investigated. Short-term studies (three or nine weeks) using cultivar Russet Burbank stored at 9 ºC were conducted during several consecutive storage terms, with evaluation of the processing colour at intervals of three weeks. No responses to elevated CO2 or depleted O2 were observed, whereas ethylene darkened colour slightly. However, the colour was darker when tubers were exposed to CO2 and ethylene together than with ethylene alone. At 0, 0.5, 1.0 and 2.0% CO2 with 0, 0.25 and 0.5 µL L-1 ethylene in a 4 × 3 factorial design, the colour darkened as the concentration of either gas increased, except in CO2 without ethylene where darkening was not observed. Pre-treatment with the ethylene blocking compound, 1-methylcyclopropene prevented darkening attributable to 0.5 µL L-1 ethylene and to 2% CO2 plus 0.5 µL L-1 ethylene.

  Long-term studies (December to June) using cultivars Shepody, Innovator and Dakota Pearl in addition to Russet Burbank were subsequently undertaken, using 2% CO2 with 0.5 or 10 µL L-1 ethylene (trace and sprout-inhibiting concentrations, respectively) and evaluations every four weeks. There was little or no change in processing colour in Dakota Pearl, a potato chip cultivar, in response to any of the treatments throughout the storage season. In the three French fry cultivars Russet Burbank, Innovator and Shepody, processing colour was darker in response to either concentration of ethylene at four weeks after the exposure began, although recovery to a lighter colour occurred with increased duration of storage in Russet Burbank and Shepody tubers. Interestingly, darkening in response to 2% CO2 applied alone was observed after exposure for eight weeks or more in all three French fry cultivars. Darkening attributable to CO2 and ethylene applied together was observed from the first evaluation after the start of exposure in the three French fry cultivars. This darkening occurred whether or not the cultivar responded to ethylene or CO2 alone, and was worse than with ethylene alone in all three cultivars, except that Shepody tubers exposed to CO2 plus 10 µL L-1 ethylene was the same as with 10 µL L-1 ethylene alone. The magnitude of darkening varied slightly among cultivars, and was usually more severe as storage duration increased.

  This research has provided useful information to help storage managers maintain the physiological condition of stored potato tubers to ensure light processing colour.

  Verslag proeven Chinese kool bewaring 2012 - 2013 : verslag van N-bemestingsproef, CA-bewaring in hoezen en ethyleenmetingen
  Wijk, C.A.P. van; Wilms, J.A.M. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (PPO publicatie 558) - 42
  opslag - houdbaarheid (kwaliteit) - chinese koolsoorten - stikstof - bemesting - ethyleen - opslagkwaliteit - meting - bladgroenten - vollegrondsgroenten - storage - keeping quality - chinese cabbages - nitrogen - fertilizer application - ethylene - storage quality - measurement - leafy vegetables - field vegetables
  Chinese kooltelers willen graag productverlies bij Chinese kool uit bewaring beperken en de bewaarperiode verlengen tot eind maart. Het merendeel van de partijen wordt nu in januari/februari geruimd. Het grootste verlies wordt veroorzaakt door het wegschonen van de 1-2 extra buitenbladen die voor bewaarkool mee geoogst worden, door vochtverlies tijdens de bewaring en door rot. Na een literatuur- en praktijkkennisinventarisatie is door de telers in 2012 gekozen voor de volgende onderzoeksonderwerpen ter verbeteringen van de bewaring van Chinese kool: a) N-bemestingswijzen, planttijdstippen en plantsapanalyses, b) Controlled Atmosphere (CA)-bewaring in hoezen en c) praktijktoetsing van ethyleengehalten in bewaarcellen.
  Productkwaliteit : State-of-the-art bewaren van tulpenbollen (2)
  Wildschut, J. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)271. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 22.
  bloembollen - tulpen - opslag met klimaatbeheersing - ventilatie - ethyleen - controle - projecten - ornamental bulbs - tulips - controlled atmosphere stores - ventilation - ethylene - control - projects
  Het in 2007 gestarte project State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen heeft laten zien dat met deze technologie veel energie bespaard kan worden. De kwaliteit van de bollen wordt hierbij verbeterd. Daarnaast is er tot en met 2011 veel aanvullend onderzoek verricht, onder meer naar de verbetering van de luchtverdeling over de kistenstapeling. Hierdoor kan nog veel meer energie bespaard worden. In een reeks van vier artikelen worden de bevindingen van dit project samengevat. Dit tweede artikel behandelt de productkwaliteit.
  Vermijd ethyleen in bomencellen : ethyleenschade bij bewaring fruitbomen: feiten en maatregelen : onderzoek
  Schaik, A.C.R. van - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)47. - ISSN 0016-2302 - p. 18 - 19.
  vruchtbomen - koudeopslag - ethyleen - schade - maatregelen - agrarische bedrijfsvoering - fruit trees - cold storage - ethylene - damage - measures - farm management
  Af en toe komt het voor dat er ethyleenschade optreedt bij de bewaring van fruitbomen. Tegenwoordig worden er steeds meer fruitbomen bewaard om tijdig te kunnen leveren en eventueel vorstschade te voorkomen. Alex van Schaik, onderzoeker WUR, behandelt in dit artikel onder welke omstandigheden ethyleenschade zich kan manifesteren, welke boomsoorten en rassen gevoelig zijn, de mogelijke ethyleenbronnen en hoe fruitboomkwekers en fruittelers schade kunnen voorkomen.
  Kernrot in tulp : de effecten van cultivar, ethyleeen, bollenmijten en stromijten
  Lommen, S.T.E. ; Duyvestein, R. ; Breeuwsma, S.J. ; Boer, F.A. de; Haaster, A.J.M. van; Leijden, J.P.H. van; Gude, H. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 45
  tulpen - bollen - mijten - rhizoglyphus - tyrophagus - rassen (planten) - cultivars - ethyleen - landbouwkundig onderzoek - tulips - bulbs - mites - rhizoglyphus - tyrophagus - varieties - cultivars - ethylene - agricultural research
  Kernrot is het (gedeeltelijk) wegrotten van de spruit binnenin de tulpenbol. Deze schade is aan de buitenkant van de bol niet zichtbaar, waardoor ogenschijnlijk gezonde bollen na planten geen of een misvormde bloem geven. Het is nooit opgehelderd welke mijten precies kernrot veroorzaken: bollenmijten (waarmee in dit geval mijten van het geslacht Rhizoglyphus worden bedoeld), stromijten (mijten van het geslacht Tyrophagus) of beide. In dit project werd de rol van bollen- en stromijten in het ontstaan van kernrot onderzocht. Hiervoor werden verschillende cultivars gebruikt (4 parkiettulpen en 3 andere typen) die aan verschillende omstandigheden blootgesteld werden.
  DCS en ethyleen verminderen schilvlekjes
  Schoorl, F.W. ; Schaik, A.C.R. van - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)38. - ISSN 0016-2302 - p. 6 - 7.
  appels - opslag met klimaatbeheersing - ethyleen - rijp worden - landbouwkundig onderzoek - opslagkwaliteit - houdbaarheid (kwaliteit) - apples - controlled atmosphere stores - ethylene - ripening - agricultural research - storage quality - keeping quality
  Bewaring onder DCS-condities van Elstar vermindert het optreden van schilvlekjes in Elstar. Een experiment bij PPO Fruit te Randwijk toonde in 2011/`12 het positieve effect aan van DCS™ op het terugdringen van schilvlekjes. Dit was niet nieuw, maar werd niet eerder zo sterk vastgesteld als in dit experiment. Ook zagen we een goed resultaat van toegediend ethyleen bij bewaring onder ULO-condities. Onder ULO trad wél enig hardheid- en kleurverlies op bij continue toediening van ethyleen.
  Flower Life: ontwikkeling duurzame bloembehandelingstechnologieën
  Woltering, E.J. ; Harkema, H. - \ 2012
  Wageningen UR Food & Biobased Research : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1340) - ISBN 9789461733382 - 57
  sierplanten - snijbloemen - snijbloemconserveringsmiddelen - vaasleven - ethyleen - landbouwkundig onderzoek - ornamental plants - cut flowers - cut flower preservatives - vase life - ethylene - agricultural research
  Adequate behandeling van snijbloemen ter voorkoming van ethyleeneffecten, vatverstopping en blad(vergelings)problemen is een noodzaak bij langdurige bewaring en transport. De middelen die hiervoor beschikbaar zijn worden toegepast als voorbehandeling, transportbehandeling of nabehandeling. Een aantal van deze middelen bevat stoffen die vanuit duurzaamheidsoogpunt minder wenselijk zijn, zoals (zware) metalen. Binnen dit project is gezocht naar natuurlijke of natuuridentieke verbindingen met geen of minder milieubezwaren om een aantal van de bovengenoemde fysisch/fysiologische defecten te behandelen. Hierbij zijn we uitgegaan van bestaande verbindingen met al een gedocumenteerd effect op bv. bacteriegroei of ethyleensynthese, dit effect hoeft niet niet per se in snijbloemen te zijn aangetoond. Hiernaast is als belangrijk duurzaamheidscriterium vooral gekeken of de betreffende stof vermeld wordt op lijsten van bv. “toegestane middelen in biologische productie methode”, “verbindingen met GRAS status” of “toegestane additieven in voedingsmiddelen (E-nummers)”. Er zijn na literatuuronderzoek zo’n 150 verbindingen geselecteerd waarvan er na overleg met o.a. de onderzoeksbegeleidingscommissie (OBC) zo’n 60 op de shortlist zijn gekomen. Hiervan zijn er ongeveer 40 getest op snijbloemen (anjer, roos, lelie). Naast laboratorium experimenten zijn er met een beperkt aantal middelen en/of combinaties testen onder praktijkomstandigheden gedaan. De anti ethyleen verbindingen die zowel wat betreft werkzaamheid als vanuit milieuoogpunt goed scoorden zijn amino ethoxy vinylglycine (AVG, Retain) en, in mindere mate 1-MCP. Een aantal andere middelen met positief effect op bloemkwaliteit (boorzuur, 2,4 pyridine dicarboxylaat [PDCA]) vertoonden onacceptabele bladschade. De anti bacteriële middelen die goed scoorden zijn EDTA en, in mindere mate poly aspartic acid (PAA) en lysozyme. Het onderzoek biedt diverse aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling en formulering van deze middelen.
  Ethyleen: een plantenhormoon om voor op te passen : gangmaker van een groot aantal processen
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)6/7. - p. 30 - 31.
  glastuinbouw - kasgewassen - ethyleen - plantengroeiregulatoren - groeiremmers - plantenontwikkeling - plantkunde - agrarische bedrijfsvoering - snijbloemen - groenten - potplanten - greenhouse horticulture - greenhouse crops - ethylene - plant growth regulators - growth inhibitors - plant development - botany - farm management - cut flowers - vegetables - pot plants
  Ethyleen staat bekend als het rijpings- en verouderingshormoon. Maar het speelt ook een rol bij het doorbreken van knoprust, stengelgroei, bloei en zelfs bij ziekteresistentie. Het gebruik van ethyleenremmers is in opmars, onder andere bij bloemen. Van de andere kant wordt soms nuttig gebruik gemaakt van de werking, bijvoorbeeld bij ‘ethrellen’ van de laatste tomatentrossen aan de plant.
  Ethyleenschade door bewaring is te voorkomen
  Schaik, A.C.R. van; Ravesloot, M.B.M. - \ 2012
  De Boomkwekerij 25 (2012)7. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
  vruchtbomen - koudeopslag - opslag met klimaatbeheersing - ethyleen - schade - maatregelen - agrarische bedrijfsvoering - fruit trees - cold storage - controlled atmosphere stores - ethylene - damage - measures - farm management
  Iedere vruchtboom kweker is bij gekoelde bewaring bedacht op het ontstaan van ethyleenschade aan de bomen. Tot enkele jaren geleden was onduidelijk wanneer en onder welke omstandigheden ethyleenschade kan optreden. Uit praktijkonderzoek van PPO Fruit blijkt dat schade kan worden voorkomen.
  Ontwikkeling van een nieuw Droog- en Bewaarsysteem : de ontwerpfase
  Wildschut, J. ; Sapounas, A. ; Braam, G. - \ 2011
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 24
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - kratten - ethyleen - opslagruimte - optimalisatie - operationeel onderzoek - energiebesparing - ontwerp - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - crates - ethylene - storage space - optimization - operations research - energy saving - design
  Het voordeel van het huidige bewaarsysteem van bloembollen in kuubskisten voor droogwanden in bewaarcellen ligt vooral op het gebied van logistiek. Nadelen zijn het hoge energieverbruik en het ongelijkmatige bewaarklimaat. Op korte termijn kan de bloembollensector nog veel energie besparen door op onderdelen dit systeem te verbeteren. Op langere termijn kan het systeem echter niet verder geoptimaliseerd worden. Daarom is na gegaan of het mogelijk is om een concept van een nieuw systeem te ontwikkelen. Hiertoe zijn in de 4 bloembollenregio’s brainstormsessies georganiseerd. De deelnemende telers, systeembouwers, voorlichters en onderzoekers hebben hierin nieuwe ideeën over bewaarsystemen naar voren gebracht. Deze ideeën zijn vervolgens geordend en samengevat. Hieruit zijn de twee meest perspectiefvolle concepten gekozen en met CFD-berekeningen zijn verschillende varianten onderling en met het huidige kuubskistensysteem vergeleken op basis van energieverbruik per m3 bollen en van gelijkmatigheid van de bewaarcondities. Als belangrijkste criterium bij dit laatste is de variatie in ethyleenconcentratie tussen de bollen. Op basis hiervan zijn varianten van het nieuwe concept nader doorgerekend met als uitgangspunt het zg. “worst case scenario”: 5 % zure bollen.
  Ethyleenschade bij gekoelde bewaring van vruchtbomen : een praktijkinventarisatie en onderzoek naar grenswaarden
  Schaik, A.C.R. van; Ravesloot, M.B.M. ; Elk, P.J.H. van; Anbergen, R.H.N. - \ 2011
  Randwijk : Praktijkonderzoek, Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 21
  vruchtbomen - koudeopslag - opslag met klimaatbeheersing - koelen - ethyleen - schade - inventarisaties - fruit trees - cold storage - controlled atmosphere stores - cooling - ethylene - damage - inventories
  In de winter en het voorjaar 2010 is door PPO Fruit onderzoek uitgevoerd naar de gekoelde bewaring van vruchtbomen. Een deel van het onderzoek betrof een inventarisatie van de bewaaromstandigheden, in het bijzoner de heersende ethyleenconcentraties in de cellen.
  FusariumScreen Tulp kwantificeert interactie Fusarium - tulp, Thema: Innovaties duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.02-006
  Duyvesteijn, R.G.E. ; Boer, M. de; Breeuwsma, S.J. ; Lee, T.A.J. van der; Jalink, H. ; Dijksterhuis, J. - \ 2011
  fusarium - tulpen - fusarium oxysporum - preventie - schimmel - ethyleen - kwaliteitszorg - bloembollen - fusarium - tulips - fusarium oxysporum - prevention - moulds - ethylene - quality management - ornamental bulbs
  Informatieposter getiteld "FusariumScreen Tulp kwantificeert interactie Fusarium - tulp" (thema: innovaties duurzame gewasbescherming). Een van de belangrijkste bewaarziektes in tulp is zuur, veroorzaakt door Fusarium oxysporum f. sp. tulipae. Deze schimmel veroorzaakt droogrot van bollen en produceert ethyleen dat negatieve effecten heeft op de bolkwaliteit. Ondanks veel inspanning blijft zuur een groot probleem
  Zuur in tulp : optimaal pelmoment afhankelijk van ethyleen
  Dam, M.F.N. van; Kreuk, Frank - \ 2011
  bloembollen - ethyleen - gevoeligheid - zuurbehandeling - informatieontsluiting - ornamental bulbs - ethylene - sensitivity - acid treatment - information retrieval
  Informatieposter over zuur in tulp; optimaal pelmoment afhankelijk van ethyleen
  De gecombineerde rol van ethyleen en het pelmoment in het ontstaan van zuur in tulp
  Dam, M.F.N. van; Kreuk, F. - \ 2010
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 17
  tulipa - tulpen - ethyleen - fusarium oxysporum - plantenziektebestrijding - bloembollen - opslag - landbouwkundig onderzoek - nederland - tulipa - tulips - ethylene - fusarium oxysporum - plant disease control - ornamental bulbs - storage - agricultural research - netherlands
  Proeftuin Zwaagdijk (de Zuurgroep West Friesland) en PPO-Bloembollen te Lisse deden de laatste jaren beide onderzoek naar zuur in tulp. Bij PPO werd gevonden dat ethyleen al binnen enkele uren tot dagen een belangrijke rol speelt bij toename van zuurgevoeligheid van de bollen. Uit onderzoek van Proeftuin Zwaagdijk bleek dat pellen binnen korte tijd na het oogsten het gunstigst was tegen infectie door zuur. In 2010 is een onderzoek gestart op basis van de gezamenlijke resultaten van Proeftuin Zwaagdijk en PPO. Hierin werd onderzocht of het optimale pelmoment afhankelijk is van de aanwezigheid van ethyleen na het rooien. Als er sprake is van een ethyleeneffect, kan wellicht het ideale pelmoment worden uitgesteld en verlengd door het ethyleenprobleem te vermijden of te voorkomen Twee tulpencultivars (White Dream en Tineke van der Meer) van een West-Fries bedrijf werden na het rooien gezeefd en behandeld voor de proef. Een deel werd blootgesteld aan ethyleen, met of zonder voorafgaande FreshStartbehandeling. Na ongeveer 42 uur na het zeven werd een deel van de bollen gepeld. De rest van de bollen werd een week en twee weken later gepeld. Na bewaring tot hal oktober werd het percentage zuur van de monsters vastgesteld. De vroeg gepelde bollen bleken het laagste zuurpercentage te hebben opgelopen: ca. 2%. Bij de later gepelde bollen werd 4 tot 5,8% zuur aangetroffen. Als ethyleen was toegediend na het rooien, ontstond een verhoging (verdubbeling) van het zuurpercentage. Nog steeds hadden de bollen die het vroegst waren gepeld het laagste zuurpercentage (4 en 5% afhankelijk van de cultivar). Bij de latere peldata ontstond ca. 9% zuur. Bij de bollen die eerst aan FreshStart en daarna aan ethyleen werden blootgesteld werd die verhoging niet waargenomen, maar bleef de bovengrens steken op iets meer dan 5%. Opmerkelijk daarbij was dat de percentages zuur van de verschillende peldata niet meer onderling verschilden. Toediening van FreshStart, zonder een ethyleenbehandeling leidde onverwacht tot hogere zuurpercentages. Dit resultaat blijft vooralsnog onverklaarbaar. Ethyleen lijkt van invloed te zijn op de toename van zuurgevoeligheid bij een later moment van pellen. Als de bollen zijn beschermd tegen ethyleen, door toediening van FreshStart kort na rooien, dan is het moment van pellen een minder belangrijke factor. Uitstel van pellen heeft dan geen sterke toename van het zuur tot gevolg. FreshStart biedt bescherming tegen ethyleen. Als men er voor kiest om geen FreshStart te gebruiken, is het in ieder geval raadzaam om blootstelling van de bollen aan ethyleen te vermijden. © Praktijkonderzoek
  De invloed van ethyleen op zuur in tulp : Effect van ethyleen direct na de oogst op zuur : Toediening van FreshStart na het rooien op het veld : ontsmetting met ozon tegen latent zuur
  Dam, M.F.N. van; Boer, M. de; Gude, H. - \ 2010
  Lisse : PPO Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (PPO - rapport ) - 17
  tulipa - tulpen - fusarium oxysporum - ethyleen - schimmelziekten - plantenziektebestrijding - opslag - landbouwkundig onderzoek - nederland - tulipa - tulips - fusarium oxysporum - ethylene - fungal diseases - plant disease control - storage - agricultural research - netherlands
  Uit onderzoek bij PPO in voorgaande jaren in bleek ethyleen de belangrijkste factor te zijn bij het ontstaan van hoge zuurpercentages. Dit heeft geleid tot onderzoek naar de invloed van ethyleen kort na het rooitijd-stip. De aanwezigheid van zure bollen in een partij tulpen en de stressreactie van de bol op het rooien kun-nen in de praktijk leiden tot ethyleenconcentraties van soms wel 1000 ppb gedurende de eerste 1 à 1½ week na het rooien. Als tulpen daaraan worden blootgesteld en ze vervolgens onder omstandigheden wor-den gebracht waarbij kieming van Fusariumsporen kan optreden, gaan veel bollen verloren door deze ziek-te. De lage zuurpercentages in de proeven waren oorzaak van het feit dat verschillen in de resultaten soms wegvielen tegen de spreiding daarvan. Desondanks kon voldoende bevestiging worden gevonden in een aantal eerder gevonden resultaten. Dit leidt tot de conclusies: - Ethyleen na het rooien is verantwoordelijk voor een verhoogde kans op hoge zuurpercentages. - De gevoeligheid van de bollen voor zuur wordt al bevorderd bij 300 ppb ethyleen.
  Ethyleenvisie GreenRail : ethyleen bij treintransport van potplanten
  Woltering, E.J. ; Westra, E.H. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1158) - ISBN 9789085857518 - 19
  potplanten - railtransport - containertransport - ethyleen - schade - houdbaarheid (kwaliteit) - ventilatie - logistiek - kwaliteitszorg - pot plants - rail transport - container transport - ethylene - damage - keeping quality - ventilation - logistics - quality management
  Sierteeltgewassen zijn bederfelijke producten, gevoelig voor temperatuur, vocht en lange(re) donkerperiodes. Niet adequate conditionering zal mogelijk tot meer uitval leiden en zou de introductie van deze nieuwe, duurzame transportoptie in de weg kunnen staan. Wageningen UR Food & Biobased Research heeft in dit kader onderzoek gedaan naar de 20 belangrijkste bloeiende en groene planten. Daarnaast zijn meerdere transportzendingen begeleidt en testen in de praktijk uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een transportprotocol met aanbevelingen t.a.v. kwaliteitsborging in treintransport. Daarnaast is een literatuurstudie gedaan naar mogelijke problemen door ethyleen in deze specifieke keten van sierteeltgewassen
  Kernrot in Tulp:de rol van stro* en bollenmijten
  Duyvesteijn, R.G.E. ; Salm, R. van der; Lommen, S.T.E. ; Breeuwsma, S.J. ; Boer, M. de; Bent, J. van der; Gude, H. - \ 2010
  tulpen - mijten - ethyleen - spruiten - geurstoffen - rottingsschimmels - rhizoglyphus - tulips - mites - ethylene - sprouts - odours - decay fungi - rhizoglyphus
  Poster over kernrot bij tulpen. Deze ziekte wordt veroorzaakt doordat mijten meeldraden aantasten (meeldraadnecrose). Vervolgens groeien vaak schimmels op die aangetaste meeldraden waardoor bloemnecrose ontstaat. Hierbij gaat de gehele bloem verloren. Het is bekend dat de stromijt kernrot veroorzaakt. Het is echter niet zeker of de stromijt hier ook een rol in speelt, wat onder andere onderzocht wordt. In dit project wordt daarnaast geprobeerd om meer inzicht te krijgen in de rol van ethyleen en cultivarspecificiteit in relatie tot kernrot.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.