Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 3 / 3

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  An economics assessment of GHG mitigation policy options for EU agriculture
  Doorslaer, B. van; Witzke, P. ; Huck, I. ; Weiss, F. ; Fellmann, T. ; Salputra, G. ; Jansson, T. ; Drabik, D. ; Leip, A. - \ 2015
  Luxembourg : Publications Office of the European Union (JRC technical reports JC 3434) - ISBN 9789279454165
  europees parlement - europees fonds voor regionale ontwikkeling - landbouwbeleid - mitigatie - landbouwkundig onderzoek - emissiereductie - agrarische economie - european parliament - european regional development fund - agricultural policy - mitigation - agricultural research - emission reduction - agricultural economics
  The report presents an overview of the historical and projected development of agricultural GHG emissions in the EU. The major objective of the report is to present the improvements made in the CAPRI modelling system with respect to GHG emission accounting and especially regarding the implementation of endogenous technological mitigation options. Furthermore, the CAPRI model was applied to provide a quantitative assessment of illustrative GHG mitigation policy options in the agricultural sector, and their production and economic implications.
  Reconstructie leidt niet tot echte veranderingen
  Dubbeldam, R. ; Noorduyn, L. - \ 2008
  Syscope Magazine 2008 (2008)16. - p. 16 - 17.
  ruimtelijke ordening - europees fonds voor regionale ontwikkeling - landbouwontwikkeling - ontwikkelingsprojecten - opinies - reconstructie - physical planning - european regional development fund - agricultural development - development projects - opinions - reconstruction
  De reconstructie moet een kwaliteitsimpuls geven aan gebieden met een hoge concentratie aan intensieve veehouderij. De opgave is de kwaliteit van natuur, landschap, milieu en water te verbeteren, de veterinaire risico’s te verminderen en de sociaal-economische structuur van het platteland te versterken. Maar leidt de reconstructie wel tot echte veranderingen?
  Ruimtelijke neerslag van GLB-betalingen in Nederland
  Hermans, T. ; Naeff, H.S.D. ; Terluin, I.J. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1346) - 63
  landbouwbeleid - europese unie - europees fonds voor regionale ontwikkeling - subsidies - distributie - ruimtelijke verdeling - nederland - financieel landbouwbeleid - agricultural policy - european union - european regional development fund - subsidies - distribution - spatial distribution - netherlands - agricultural financial policy
  De Nederlandse landbouw krijgt jaarlijks een aantal directe toeslagen van de EU uit het budget van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Deze studie brengt hiervan de ruimtelijke en sectorale consequenties in beeld. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de LNV-database met adresgegevens van de ontvangers inclusief de door hen ontvangen bedragen per regeling. De onderscheiden betaalwijzen zijn de situatie 2004, de veronderstelde situatie 2006 model historisch recht en model flat rate. Voor beide modellen worden een aantal varianten doorgerekend met meer of minder aandacht voor 'non-trade concern'- aspecten. 'Non-trade concern'-aspecten in deze studie zijn moeilijke productieomstandigheden, landschappelijke kwaliteit en duurzame productiewijze. Uit de analyse blijkt dat, vergeleken met de situatie 2006 model historisch recht, de ruimtelijke en sectorale gevolgen van alternatieve betaalwijzen ingrijpend kunnen zijn
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.