Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 246

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Toekomst AlgaePARC veiliggesteld
  Barbosa, Maria - \ 2017
  algae - algae culture - bioprocess engineering - biotechnology - experimental stations - research projects - test rigs - financing

  AlgaePARC, de Wageningse proefaccommodatie voor algenonderzoek, kan voorlopig weer vooruit. Onderzoeker Maria Barbosa van Bioprocestechnologie haalde vier onderzoeksprojecten binnen, waaronder een groot EU-project.

  Winter light greenhouses at research centre ready for cucumber trial : will new greenhouse lead to 10% more light?
  Kempkes, Frank - \ 2016
  greenhouses - greenhouse technology - artificial lighting - experimental stations - light transmission - innovations
  Goede bodem voor nieuwe generatie : PPO 't Kompas en Kooyenburg
  Hoekzema, G.A. - \ 2015
  Akker magazine 11 (2015)5. - ISSN 1875-9688 - p. 34 - 37.
  proeven op proefstations - akkerbouw - bedrijfsvoering - proefstations - station tests - arable farming - management - experimental stations
  Praktijkonderzoekbedrijven zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse akkerbouw. Maar wat betekenen deze bedrijven voor de sector? Akker neemt de komende maanden een kijkje in de keuken van de proefboerderijen in Nederland. In dit nummer de proefbedrijven ’t Kompas en Kooijenburg in Noordoost-Nederland, regiobedrijven van PPO/PRI, onderdeel van Wageningen Universiteit. Twee kenniscentra op zoek naar optimale mogelijkheden voor bodem en gewas. Interview met bedrijfsleider Gerard Hoekzema.
  Brochure EnergieRijk
  Weide, R.Y. van der; Rooyen, F. - \ 2015
  bio-energie - co-vergisting - reststromen - bioethanol - ethanolproductie - algenteelt - zonne-energie - toegepast onderzoek - onderzoek - proefstations - biobased economy - bioenergy - co-fermentation - residual streams - bioethanol - ethanol production - algae culture - solar energy - applied research - research - experimental stations - biobased economy
  Description of the projects of EnergieRijk: Co-fermentation: optimal use of all residues, the first bio-ethanol on a farm-scale, algae: the energy source of the future and solar fields: test run of solar panels and exhibits.
  Brochure EnergieRijk
  Weide, R.Y. van der; Rooyen, F. - \ 2015
  bio-energie - co-vergisting - bioethanol - ethanolproductie - algenteelt - zonne-energie - toegepast onderzoek - onderzoek - proefstations - biobased economy - bioenergy - co-fermentation - bioethanol - ethanol production - algae culture - solar energy - applied research - research - experimental stations - biobased economy
  Beschrijving van de projecten van EnergieRijk: Co-vergisting: optimaal gebruik van reststromen, de eerste bio-ethanol op boerderijschaal, algen: de energiebron van de toekomst en Zonneweide: praktijktest van zonnepanelen en opstellingen.
  AlgaePARC - Wageningen UR
  Wijffels, R.H. ; Barbosa, M.J. - \ 2014
  YouTube : Mood Factory
  algenteelt - algen - testinstallaties - proefstations - biomassa productie - biobased economy - onderzoek - productiekosten - algae culture - algae - test rigs - experimental stations - biomass production - research - production costs
  Vier jaar na de eerste optimistische berekeningen blijkt de experimentele teelt van algen te voldoen aan de verwachtingen. De productiekosten zijn inmiddels meer dan gehalveerd, terwijl de opbrengst van enkele oogstcomponenten de kosten al overstijgt. Daarmee lijkt de duurzame productie van grondstoffen voor voedsel en veevoer, chemicaliën, materialen en biobrandstof economisch haalbaar binnen de gestelde termijn tot 2025, concludeert prof. René Wijffels, hoogleraar Bioprocestechnologie aan Wageningen University op basis van experimenten in de Wageningse onderzoeksfaciliteit AlgaePARC.
  "Kritisch begeleiden en volgen gewasbeschermingsmiddelen belangrijk" - Aardappel Demodag Westmaas
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2014
  Aardappelwereld 68 (2014)4. - ISSN 0169-653X - p. 10 - 11.
  demonstraties (vertoning) - akkerbouw - aardappelen - proefboerderijen - proefstations - demonstrations - arable farming - potatoes - experimental farms - experimental stations
  Inleiding op de serie “Kritisch begeleiden en volgen gewasbeschermingsmiddelen belangrijk” n.a.v. de Aardappeldemodag 2014 in Westmaas , bij het Proefbedrijf van het PPO-agv.
  ACRRES: Algen productie en onderzoeksfaciliteit Lelystad: Brochure over het algenonderzoek van ACRRES.
  Weide, R.Y. van der - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV
  algen - algenteelt - biomassa productie - toegepast onderzoek - onderzoek - proefstations - testinstallaties - teeltsystemen - biobased economy - algae - algae culture - biomass production - applied research - research - experimental stations - test rigs - cropping systems - biobased economy
  Inventaris van het archief van de Stichting Proefstation voor de Fruitteelt : met voorganger Vereeniging Zeeland’s Proeftuin te Wilhelminadorp 1901-2000
  Nummerdor, I. - \ 2012
  Wageningen : Stichting Proefstation voor de Fruitteelt - 107
  fruitteelt - onkruidbestrijding - proefstations - archieven - documentatie - geschiedenis - nederland - fruit growing - weed control - experimental stations - archives - documentation - history - netherlands
  In 1901 werd de grondslag gelegd voor de stichting van een proeftuin, die een stimulans moest betekenen voor de zich ontwikkelende tuinbouw in Zeeland. De heer H.A. Hanken, voormalig directeur van de Koninklijke Maatschap tussen eigenaren van gronden in de Wilhelminapolder en de polder Oost-Beveland (Maatschap de Wilhelminapolder), nam het initiatief tot de oprichting van de Vereeniging Zeeland’s Proeftuin. In de periode van 1963 tot 1989 vervulde de directeur van het Proefstation ook de functie van Consulent in Algemene Dienst voor de Fruitteelt. In de tweede helft van de jaren zeventig gingen alle tuinbouwproefstations over in een overheidsstichting. Met ingang van 1 januari 1979 werd de Stichting Proefstation voor de Fruitteelt onderdeel van het Ministerie van Landbouw en Visserij (L&V). In de jaren negentig wilde men het fruitteeltpraktijkonderzoek reorganiseren. Dit leidde tot de overgang in de Stichting Fruitteeltpraktijkonderzoek (FPO), samen met vier zelfstandige proeftuinstichtingen. Met ingang van 1 januari 2000 is het fruitteeltpraktijkonderzoek opgenomen in de Stichting Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), nu onderdeel van het samenwerkingsverband Wageningen UR (University & Research centre). Het volledige archief van het Proefstation is bewerkt, vanaf de oprichting als Vereeniging Zeeland’s Proeftuin in 1901, tot de overgang van het fruitteeltpraktijkonderzoek in de Stichting Praktijkonderzoek Plant & Omgeving in 2000.
  'We kunnen alle energiestromen simuleren' (interview n.a.v. het jubileumsymposium van AgroEnergy)
  Vries, J.W. de - \ 2011
  Delft : AgroEnergy
  proefstations - glastuinbouw - innovaties - energie - energiegebruik - energiebesparing - landbouwkundig onderzoek - experimental stations - greenhouse horticulture - innovations - energy - energy consumption - energy saving - agricultural research
  Het kassencomplex van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk is verre van doorsnee. In 93 afdelingen van verschillende groottes worden jaarrond talloze onderzoeken gedaan, elk met hun eigen energie-instellingen. Flexibiliteit stond daarom voorop tijdens de bouw. Jan Willem de Vries: "Om ons werk goed te kunnen doen, moeten we maximale vrijheden hebben."
  AlgaePARC : Algae Production and Research Center
  Wijffels, R.H. - \ 2011
  biobased economy - algenteelt - teeltsystemen - fotobioreactoren - proefstations - biobased economy - algae culture - cropping systems - photobioreactors - experimental stations
  Poster met informatie over de opzet van het AlgaePARC in 2011.
  Duurzame Energie
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV
  biobased economy - bio-energie - windenergie - duurzame energie - proefstations - testinstallaties - biobased economy - bioenergy - wind power - sustainable energy - experimental stations - test rigs
  De business unit Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO AGV) is dé partner als het gaat om praktijkgericht onderzoek en innovaties. Resultaten uit strategisch en fundamenteel onderzoek worden door ons praktijk- en toepassingsrijp gemaakt. Daarmee positioneren wij ons als brug tussen wetenschap en praktijk. Wij ontwikkelen en leveren nieuwe, direct toepasbare kennis en passen deze toe in samenwerking met onze partners. Dit zijn ondernemers of instituten die werkzaam zijn in de agrarische sector. Het werkveld is de akkerbouw, vollegrondsgroenten en multifunctionele landbouw.
  Duurzame Agroproductie
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV
  akkerbouw - vollegrondsteelt - duurzaamheid (sustainability) - landbouwkundig onderzoek - proefstations - gewasbescherming - bemesting - cultuurmethoden - arable farming - outdoor cropping - sustainability - agricultural research - experimental stations - plant protection - fertilizer application - cultural methods
  De business unit Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO AGV) is dé partner als het gaat om praktijkgericht onderzoek en innovaties. Resultaten uit strategisch en fundamenteel onderzoek worden door ons praktijk- en toepassingsrijp gemaakt. Daarmee positioneren wij ons als brug tussen wetenschap en praktijk. Wij ontwikkelen en leveren nieuwe, direct toepasbare kennis en passen deze toe in samenwerking met onze partners. Dit zijn ondernemers of instituten die werkzaam zijn in de agrarische sector. Het werkveld is de akkerbouw, vollegrondsgroenten en multifunctionele landbouw.
  Drijvende teelt van bladgewassen, Thema: Teelt de grond uit BO-12.03-009-009
  Blind, M. - \ 2011
  S.n.
  cultuur zonder grond - drijven - teeltsystemen - voedingsoplossingen - bladgroenten - proefstations - duurzaamheid (sustainability) - soilless culture - floating - cropping systems - nutrient solutions - leafy vegetables - experimental stations - sustainability
  Informatieposter getiteld "drijvende teelt van bladgewassen", thema "teelt de grond uit". De drijvende teelt, waarbij de plant in een drijver in een voedingsoplossing hangt, kan goede perspectieven bieden. Naast duurzaamheid richt het onderzoek zich op aspecten die voor praktische toepassing van belang zijn
  Theorie en praktijk versmelten in Vredepeel : Interview met Marc Kroonen en Gerard Meuffels
  Buning, Stefan ; Kroonen, M.J.E. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2011
  Akker magazine 2011 (2011)2. - ISSN 1875-9688 - p. 34 - 37.
  proefbedrijven - proefstations - akkerbouw - vollegrondsteelt - zandgronden - landbouwkundig onderzoek - proeven op proefstations - pilot farms - experimental stations - arable farming - outdoor cropping - sandy soils - agricultural research - station tests
  Een ambassade voor de open teelt op lichte zandgrond. Een plek waar boeren, bedrijven, overheden, scholieren en collega-onderzoekers met al hun vragen terecht kunnen. Die functie wil Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) in Vredepeel graag vervullen. "We hebben korte lijnen met zowel telers als wetenschappers", vertellen Marc Kroonen en Gerard Meuffels van het proefbedrijf.
  Praktijkonderzoekers PPO Lelystad nog lang niet uitgezocht : Interview met Pierre Bakker en Henk Oosterhuis
  Buning, Stefan ; Oosterhuis, H.S. ; Bakker, P.W.V. - \ 2011
  Akker magazine 2011 (2011)1. - ISSN 1875-9688 - p. 36 - 39.
  proefbedrijven - landbouwkundig onderzoek - akkerbouw - vollegrondsgroenten - proeven op proefstations - proefstations - pilot farms - agricultural research - arable farming - field vegetables - station tests - experimental stations
  Van eenvoudig literatuuronderzoek tot het faciliteren van grote internationale evenementen. Het werk van de landbouwkundigen bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving in Lelystad is divers en steeds aan verandering onderhevig. "De factor mens wordt in het onderzoek steeds belangrijker", stellen de PPO-bedrijfsleiders Henk Oosterhuis en Pièrre Bakker.
  Groente telen zonder grond te keren is niet eenvoudig
  Balen, D.J.M. van - \ 2011
  Groenten en Fruit Actueel 2011 (2011)3. - ISSN 0925-9694 - p. 12 - 12.
  penen - uien - cultuurmethoden zonder grondbewerking - proefvelden - proefstations - carrots - onions - no-tillage - experimental plots - experimental stations
  Op PPO-agv ligt sinds 2008 een proef met niet kerende grondbewerking. Met peen is twee jaar ervaring opgedaan, met zaaiuien één jaar. Er zijn nog geen harde conclusies, maar wel vermeldenswaardige ervaringen.
  Wageningen UR Glastuinbouw: Innovaties vóór en mét de glastuinbouw
  Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2010
  Wageningen UR Glastuinbouw
  glastuinbouw - onderzoeksinstituten - proefstations - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - research institutes - experimental stations - agricultural research
  Brochure over Wageningen UR Glastuinbouw.
  Spil voor onderzoek kleinfruit heet Kick
  Oostveen, A. ; PPO Fruit, - \ 2009
  Groenten en Fruit. Algemeen 2009 (2009)27. - ISSN 0925-9694 - p. 33 - 33.
  onderzoeksinstituten - proefstations - kleinfruit - innovaties - bekleding, bouw - gelderland - research institutes - experimental stations - small fruits - innovations - cladding - gelderland
  Op initiatief van DLV Plant en PPO onderging de afdeling kleinfruit van proeftuin Randwijk een metamorfose. De afdeling heet voortaan Kennis- en Innovatiecentrum Kleinfruit (Kick), met vooral het oog gericht op de praktijk
  Bollenonderzoek in allerlei soorten en maten
  Neefjes, H. ; PPO Bomen-bollen, - \ 2009
  Vakblad voor de Bloemisterij 64 (2009)8. - ISSN 0042-2223 - p. 44 - 45.
  proefstations - bloembollen - onderzoek - onderzoekers - kennisoverdracht - experimental stations - ornamental bulbs - research - research workers - knowledge transfer
  Tijdens de Kennisdag van PPO in Lisse op 13 februari 2009 kon er worden bijgepraat met vakgenoten en met onderzoekers over allerlei onderzoeken bij bolgewassen. Ook voor bloementelers was er volop informatie. Een overzicht
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.