Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 15 / 15

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Samenwerking in beeld met het Partnership Canvas
  Doorneweert, R.B. ; Stokkers, R. ; Jong, D. de - \ 2016
  DLO - 16
  zeildoek - vennootschappen - multifunctionele landbouw - recreatie - boerderijtoerisme - toerisme - canvas - partnerships - multifunctional agriculture - recreation - farm tourism - tourism
  In deze publicatie laten we zien hoe partnerschappen worden ingezet in boerderijverblijfconcepten in de multifunctionele landbouw. In de multifunctionele landbouw zijn partnerschappen van groot belang. Ze kunnen agrarische ondernemers helpen om de beperkingen van beschikbare arbeid, vaardigheden en middelen van het eigen bedrijf te ontstijgen. Wat de ondernemer zelf niet direct ter beschikking heeft, kan worden opgevangen door een partner die wel de complementaire eigenschappen heeft. We zullen twee boerderijverblijfcases met elkaar vergelijken om te leren hoe ze in elkaar zitten en te evalueren op hun effectiviteit. De tools Business Model Canvas en het Partnership Canvas kunnen zinvol zijn om uw samenwerking tegen het licht te houden en te verbeteren.
  Boerenbont en groene thee - Hoe ontvang ik (meer) buitenlandse gasten op mijn bedrijf?
  Alebeek, F.A.N. van; Schoutsen, M.A. ; Vijn, M.P. - \ 2015
  Wageningen : DLO-PPO - 20
  toerisme - internationaal toerisme - plattelandstoerisme - accommodatie - pension - hotels - neveninkomsten - boerderijtoerisme - tourism - international tourism - rural tourism - accommodation - bed and breakfast accommodation - hotels - supplementary income - farm tourism
  Bedrijven met plattelandstoerisme hebben een uitdaging. De concurrentie is groot. Voor plattelandsondernemers liggen er kansen bij het aantrekken van (meer) buitenlandse gasten. In deze brochure treft u tips over hoe u die kansen kunt benutten. Ook wordt de stand van zaken van het Nederlands inkomend toerisme belicht, evenals de verwachtingen voor de komende jaren. Daarnaast komen enkele inspirerende ondernemers aan het woord over hoe zij de promotie - gericht op het aantrekken van meer buitenlandse gasten - hebben aangepakt. Met de checklist en invuloefening op de laatste pagina's kunt u als ondernemer direct aan de slag om te zorgen voor (meer) buitenlandse bezoekers op uw bedrijf.
  Gasten vinden, gasten binden. Hoe pak ik dat aan bij plattelandstoerisme?
  Haaster-de Winter, M.A. van; Schoutsen, M.A. ; Jong, D. de; Vijn, M.P. - \ 2015
  PPO AGV
  platteland - boerderijtoerisme - multifunctionele landbouw - internet - consumenteninformatie - consumentengedrag - marketing - rural areas - farm tourism - multifunctional agriculture - internet - consumer information - consumer behaviour - marketing
  Bedrijven met plattelandstoerisme hebben met een sterk concurrerende markt te maken. Het wordt steeds belangrijker om gasten te vinden maar ook te binden. Daar zijn veel manieren voor en deze brochure zet daarvan een aantal op een rijtje. Daarnaast delen enkele inspirerende ondernemers hun kennis en ervaring met het vinden en binden van gasten. Ook is er een actielijst opgenomen om als ondernemer mee aan de slag te gaan.
  Kijk op multifunctionele landbouw : verkenning van de impact 2013 en 2011
  Veen, E.J. ; Vijn, M.P. ; Poort, Michelle ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Schoutsen, M.A. ; Haaster-de Winter, M.A. van - \ 2014
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO rapport 618) - 86
  multifunctionele landbouw - utrecht - gemeenten - economische ontwikkeling - sociale ontwikkeling - arbeid (werk) - regionale ontwikkeling - boerderijwinkels - kinderverzorging - boerderijtoerisme - recreatie - zorgboerderijen - belevingswaarde - multifunctional agriculture - utrecht - municipalities - economic development - social development - labour - regional development - on-farm sales - child care - farm tourism - recreation - social care farms - experiential value
  Doel van dit onderzoek is de impact van de multifunctionele landbouw te onderzoeken. De specifieke vraag in dit onderzoek is: Wat is de impact van de multifunctionele landbouw op de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de twee gemeenten Woerden en Lopik? Het gaat in deze vraag nadrukkelijk om de impact die de bedrijven hebben op het gebied zelf – extern – en niet om de impact op de bedrijven. Dat betekent dat er vooral wordt gekeken naar wat de multifunctionele landbouw betekent voor anderen in het gebied, en dus niet naar wat het betekent voor de bedrijven zelf. Ten tweede, wordt er vooral gekeken naar wat het totaal aan multifunctionele bedrijven bijdraagt, en niet zozeer naar de bijdrage van een individueel bedrijf.
  Visie op de Multifunctionele Landbouw 2025 - Platform Multifunctionele Landbouw
  Jong, D. de - \ 2014
  Platform Multifunctionele Landboouw
  multifunctionele landbouw - ondernemerschap - relaties tussen stad en platteland - sociaal bewustzijn - toekomst - samenwerking - boerderijeducatie - zorgboerderijen - boerderijtoerisme - multifunctional agriculture - entrepreneurship - rural urban relations - social consciousness - future - cooperation - farm education - social care farms - farm tourism
  In deze video een visie op de multifunctionele landbouw in 2025. Hoe ziet de sector er dan uit? Hoe groot is de sector? Wat voor type ondernemers zijn er actief in de sector? En hoe is hij verbonden met de maatschappij?
  Inzicht in rendement van de multifunctionele landbouw: kengetallen in beeld
  Meulen, H.A.B. van der; Ham, A. van den; Venema, G.S. ; Alebeek, F.A.N. van; Vijn, M.P. ; Wolf, P.L. de - \ 2014
  Lelystad : PPO - AGV samen met LEI Wageningen UR (Rapporten PPO - AGV 595) - 64
  multifunctionele landbouw - boerderijtoerisme - zorgboerderijen - dagopvang voor kinderen - rendement - economische evaluatie - rentabiliteit - agrarische economie - agrarische bedrijfsvoering - multifunctional agriculture - farm tourism - social care farms - child day care - returns - economic evaluation - profitability - agricultural economics - farm management
  Inzicht in het rendement van (deel)sectoren in de multifunctionele landbouw vraagt dat ondernemers in voldoende mate hun cijfers beschikbaar stellen. Zij zijn daartoe alleen te motiveren als ze er zelf iets aan hebben om hun bedrijfsvoering en hun bedrijfsresultaten te kunnen verbeteren. Het beschikbaar hebben van de juiste informatiesets kengetallen, toegesneden op iedere (deel)sector, is één van de aanknopingspunten. Daarnaast is de mogelijkheid om de resultaten van het eigen bedrijf anoniem te vergelijken met die van het gemiddelde van een groep van 10-15, qua structuur, vergelijkbare bedrijven een belangrijk aanknopingspunt. Essentieel voor een goed inzicht is dat de cijfers van de tak multifunctionele landbouw in de bedrijfsadministratie afzonderlijk worden verzameld van de cijfers van de agrarische hoofdtak.
  Plattelandstoerisme in Nederland: een markt met potentie!
  Haaster-de Winter, M.A. van; Vijn, M.P. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (PPO publikatie 582) - 21
  plattelandstoerisme - boerderijtoerisme - actieve recreatie - vakanties op de boerderij - consumentenonderzoeken - ondernemerschap - multifunctionele landbouw - rural tourism - farm tourism - active recreation - farm holidays - consumer surveys - entrepreneurship - multifunctional agriculture
  In dit onderzoek is de marktpotentie van plattelandstoerisme (recreatief verblijven op de boerderij)onderzocht door middel van een consumentenonderzoek. Doel van dit consumentenonderzoek was om ondernemers in het plattelandstoerisme een beter inzicht te geven in de markt voor deze vorm van toerisme. Met de resultaten kunnen ondernemers keuzes maken voor hun bedrijfsontwikkeling door in te spelen op de wensen van de consument.
  Multifunctionele landbouw in Nederland : meer dan boeren alleen
  Kierkels, T. ; Ypma, T. ; Kars, J. ; Veen, E.J. ; Vijn, M.P. ; Elings, M. ; Oostindië, H.A. ; Methorst, R.G. ; Winter, M.A. de; Engelsma, K.A. ; Kempenaar, J. ; Visser, A.J. ; Alebeek, F.A.N. van - \ 2012
  Zutphen : Roodbont - ISBN 9789087401184 - 140
  multifunctionele landbouw - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - ondernemerschap - diversificatie - boerderijwinkels - zorgboerderijen - boerderijeducatie - dagopvang - agrarisch natuurbeheer - boerderijtoerisme - multifunctional agriculture - non-farm income - entrepreneurship - diversification - on-farm sales - social care farms - farm education - day care - agri-environment schemes - farm tourism
  Multifunctionele landbouw combineert verschillende functies op het boerenbedrijf: een agrarische tak met bijvoorbeeld huisverkoop of zorglandbouw. Inmiddels vormt de sector met bijna een half miljard euro omzet, die vergelijkbaar is met de bollensector, een sterke economische drager van het platteland. In het boek komen thema’s aan bod als economie, ondernemerschap, verbinding, vers voedsel en beleving. Verder worden de belangrijkste deelsectoren belicht: kinderopvang, boerderijverkoop, zorglandbouw, agrarisch natuurbeheer, recreatie/toerisme en boerderij-educatie. In tien ‘dubbelportretten’ komen mensen aan het woord die via de multifunctionele landbouw met elkaar in verbinding staan, zoals gastvrouw en gast, leverancier en verwerker, educatieboerin en docent.
  Dynamiek en robuustheid van multifunctionele landbouw : rapport onderzoeksfase 2: empirisch onderzoek onder 120 multifunctionele landbouwbedrijven
  Oostindië, H.A. ; Seuneke, P.L.M. ; Broekhuizen, R.E. van; Hegger, E. ; Wiskerke, J.S.C. - \ 2011
  Wageningen : Leerstoelgroep Rurale Sociologie, Wageningen University - 43
  nevenactiviteiten - landbouwbedrijven - multifunctionele landbouw - paarden - zorgboerderijen - boerderijwinkels - boerderijtoerisme - kinderverzorging - ancillary enterprises - farms - multifunctional agriculture - horses - social care farms - on-farm sales - farm tourism - child care
  In deze rapportage de uitkomsten van de kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het verzamelde praktijkmateriaal op de volgende niveaus; De multifunctionele activiteit (zorg, educatie, toerisme etc.), het multifunctionele landbouwbedrijf en de multifunctionele regio.
  Posters Waardewerken 2010; landelijke en bedrijfsspecifieke posters
  Dekking, A.J.G. - \ 2010
  Lelystad : PPO AGV - 21
  multifunctionele landbouw - nevenactiviteiten - ondernemerschap - zorgboerderijen - boerderijwinkels - boerderijtoerisme - netwerken (activiteit) - innovaties - multifunctional agriculture - ancillary enterprises - entrepreneurship - social care farms - on-farm sales - farm tourism - networking - innovations
  Waardewerken is een innovatienetwerk van 20 pioniers op het gebied van multifunctionele landbouw.
  Multifunctionele landbouw is lucratief
  Sikkema, A. - \ 2010
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 5 (2010)5. - ISSN 1874-3625 - p. 8 - 8.
  economische ontwikkeling - nevenactiviteiten - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - boerderijtoerisme - multifunctionele landbouw - zorgboerderijen - agrarisch natuurbeheer - boerderijwinkels - economic development - ancillary enterprises - non-farm income - farm tourism - multifunctional agriculture - social care farms - agri-environment schemes - on-farm sales
  Boeren verdienen steeds meer geld met zorg, kinderopvang, recreatie en winkelverkoop op de boerderij. De omzet daarvan steeg tussen 2007 en 2009 met bijna dertig procent. 'De tijd dat multifunctionele landbouw een escape was, is echt voorbij.'
  Food & Fun op de boerderij : Consumenten komen graag op de boerderij
  Stil, L. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2009
  Voeding Nu (2009)6. - ISSN 1389-7608 - p. 28 - 30.
  boerderijtoerisme - recreatieonderzoek - vrijetijdsvoorzieningen - buitenspelen - dieren - consumenten - boerderijwinkels - farm tourism - leisure research - leisure services - outdoor games - animals - consumers - on-farm sales
  Een Food- & Fun-boerderij geeft consumenten een goed gevoel en daarom komen ze er graag. Ze komen om te genieten van het buiten zijn en omdat ze er wat kunnen leren. De ervaring van het boerenleven zorgt voor een stapje uit de dagelijkse werkelijkheid met rust, ruimte, ritme en natuur van de boerderij. En kinderen hebben er de ruimte om te spelen en om met dieren op het erf in contact te komen. Deze conclusies komen naar voren in het onderzoek Food & Fun op de boerderij van Wageningen UR
  Handboek agrarische arrangementen
  Top, W. van den; Werkhoven, C. van; LEI, - \ 2006
  Den Haag [etc.] : LEI [etc.] - 48
  plattelandstoerisme - boerderijtoerisme - diversificatie - kwaliteitsnormen - recreatie op het platteland - bedrijfsvoering - ondernemerschap - belevingswaarde - rural tourism - farm tourism - diversification - quality standards - rural recreation - management - entrepreneurship - experiential value
  Verbreding onder de loep : potenties van verbreding
  Schoorlemmer, H.B. ; Munneke, F.J. ; Braker, M.J.E. - \ 2006
  Lelystad : PPO AGV (Rapport / PPO-AGV 357) - 33
  landbouw - bedrijfssystemen - diversificatie - boerderijtoerisme - alternatieve landbouw - innovaties - onderzoek - multifunctionele landbouw - agriculture - farming systems - diversification - farm tourism - alternative farming - innovations - research - multifunctional agriculture
  Dit rapport is het resultaat van een verkennende studie in opdracht van het Ministerie van LNV. Hierin is aandacht besteed aan de potenties van multifunctionele landbouw met nadruk op zorglandbouw, recreatie en educatie, en productverwerking en huisverkoop
  Perspectieven van veranderend landgebruik : extensivering kan lonend zijn
  Korevaar, H. - \ 2006
  Wageningen : Plant Research International (PRI brochure maart 2006) - 15
  landgebruik - extensieve landbouw - extensieve productie - boerderijtoerisme - achterhoek - gelderland - land use - extensive farming - extensive production - farm tourism - achterhoek - gelderland
  In het project meervoudig duurzaam landgebruik zijn we op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag wat deze nieuwe functies voor ons (mensen) en onze leefomgeving (platteland) betekenen.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.