Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 86

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Farrowing housing and management : Thematic factsheet (version 1.0)
  Ruis, M.A.W. ; Pedersen, L.J. - \ 2020
  EURCAW-Pigs - 4 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - farrowing houses - farrowing - sows - piglets
  To avoid unintended welfare problems in production, breeding, housing and management during and after farrowing, caretakers need to take the specific biology and behaviouralneeds of pigs into account.
  Review on farrowing housing and management
  Pedersen, L.J. ; Patt, A. ; Ruis, M.A.W. ; Hoofs, A.I.J. ; Vermeer, H.M. ; Kongsted, A. - \ 2020
  EURCAW-Pigs - 19 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - farrowing houses - farrowing - sows - piglets - animal production - animal health - animal behaviour - animal housing
  Teat lesions: indicator of lack of space and large litter sizes in pigs
  Ruis, M.A.W. - \ 2020
  EURCAW-Pigs - 2 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - farrowing houses - farrowing - sows - piglets - indicators - space
  Facial and carpal joint lesions: indicators of lack of space and large litter sizes in pigs
  Ruis, M.A.W. - \ 2020
  EURCAW-Pigs - 2 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - farrowing houses - farrowing - sows - piglets - indicators - space
  Work Programme for EURCAW-Pigs : European Reference Centre for Animal Welfare – Pigs: 2019-2020
  Spoolder, H.A.M. - \ 2018
  WUR Livestock Research - 21 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - transport of animals - slaughter - docking - tail biting - group housing - mixing - farrowing houses - farrowing - killing of animals - climate - space - fitness - handling - stunning - sows - boars - piglets - meat animals - finishing
  Via diergezondheidsmanagement naar minimaliseren van antibioticumgebruik werkt! : ervaringen van biologische varkenshouders
  Bokma-Bakker, M.H. ; Eijck, I. - \ 2014
  Wageningen UR, Livestock Research
  varkenshouderij - antibiotica - reductie - biologische landbouw - diergezondheid - dierziektepreventie - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - kraamstallen - pig farming - antibiotics - reduction - organic farming - animal health - animal disease prevention - animal welfare - animal housing - farrowing houses
  Diverse biologische varkenshouders hebben geëxperimenteerd met een ‘nieuwe’ aanpak van het diergezondheidsmanagement en verdere vermindering van antibioticagebruik op het bedrijf. De resultaten zijn veelbelovend. In deze brochure willen we een aantal opvallende ervaringen van varkenshouders met u delen.
  Literatuuronderzoek naar groepshuisvesting van kraamzeugen en hun biggen
  Nieuwamerongen, S.E. van; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hoofs, A.I.J. ; Soede, N. ; Bolhuis, J.E. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 757) - 38
  varkenshouderij - zeugen - groepshuisvesting - zogen - dierenwelzijn - biggen - varkens - dierlijke productie - diergedrag - kraamstallen - literatuuroverzichten - pig farming - sows - group housing - suckling - animal welfare - piglets - pigs - animal production - animal behaviour - farrowing houses - literature reviews
  This report provides insight in the success and risk factors of group housing of lactating sows and their piglets in comparison to individual housing of lactating sows based on a literature review. These factors are discussed in relation to the development of a group farrowing system at Swine Innovation Centre Sterksel.
  Innoveren in huisvesting mét en vanuit de praktijk
  Hoofs, A.I.J. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 2014
  V-focus 2014 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 16 - 18.
  varkenshouderij - varkens - duurzame ontwikkeling - dierenwelzijn - varkensstallen - zeugen - kraamstallen - biggen werpen - biggen - innovaties - dierlijke productie - pig farming - pigs - sustainable development - animal welfare - pig housing - sows - farrowing houses - farrowing - piglets - innovations - animal production
  Innoveren in huisvesting betekent stallen ontwerpen mét en vanuit de praktijk. Varkenshouders willen vooruit. Enerzijds vanwege de ontwikkeling van nieuwe marktconcepten, zoals vlees met ‘welzijnssterren’ van de Dierenbescherming, en anderzijds willen varkenshouders weer echt trots kunnen zijn op hun sector. Dat zijn zij als anderen dat ook zijn.
  Vloerkoeling bij lacterende zeugen
  Hoofs, A.I.J. ; Binnendijk, G.P. ; Horrevorts, J.H. - \ 2009
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 198) - 20
  varkenshouderij - zeugen - biggen - kraamstallen - koelen - vloeren - pig farming - sows - piglets - farrowing houses - cooling - floors
  Praktijkcentrum Sterksel heeft in de periode van 2006-2008 onderzoek verricht naar vloerkoeling bij lacterende zeugen, het zogenaamde cool-sow systeem. Het onderzoek is uitgevoerd in 2 kraamafdelingen gedurende 10 ronden met in totaal 229 zeugen en 672 gespeende biggen. Alle kraamhokken waren voorzien van het cool-sow systeem
  Kraamhotel zorgt voor droge koe : Maria Verduin: "Uitbesteden droogstand wordt ook in Nederland realiteit"
  Zessen, T. van - \ 2008
  Veeteelt 25 (2008)4. - ISSN 0168-7565 - p. 30 - 32.
  melkkoeien - gustperiode - agrarische bedrijfsvoering - zwangerschaps- en kraamzorgvoorzieningen - kraamstallen - dierverzorging - dairy cows - dry period - farm management - maternity services - farrowing houses - care of animals
  In Amerika is het al de praktijk. Grote bedrijven besteden de droogstand uit. Maria Verduin ging op bezoek bij een Amerikaans kraamhotel, waar de koe optimaal kan worden verzorgd tijdens droogstand en rond afkalven, en kopieert het idee naar Nederland. Binnen 2 jaar moet het idee werkelijkheid zijn
  Parels voor de zwijnen
  Alders, S.H. ; Animal Sciences Group (ASG), - \ 2006
  Wageningen : Animal Sciences Group - 5
  varkenshouderij - biggen - kraamstallen - ontwerp - dierenwelzijn - groepshuisvesting - pig farming - piglets - farrowing houses - design - animal welfare - group housing
  Ervaringen met de biggenopfokstal: na een roerige opfokperiode is men begonnen met de derde ronde biggen in de ComfortClass stal in verschillende groepsgroottes
  Optimaal klimaat en energiebesparing in de kraamstal: vloerkoeling voor zeugen
  Wagenberg, A.V. van; Claessen, P.J.P.W. ; Binnendijk, G.P. - \ 2005
  Lelystad : Animal Sciences Group / Praktijkonderzoek (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Varkens ) - 20
  huisvesting, dieren - varkens - zeugen - kraamstallen - koeling - vloeren - dierenwelzijn - voeropname - voortplantingsvermogen - warmtepompen - innovaties - energiebesparing - animal housing - pigs - sows - farrowing houses - chilling - floors - animal welfare - feed intake - reproductive performance - heat pumps - innovations - energy saving
  Kraamzeugen hebben moeite hun lichaamswarmte aan de omgeving af te geven. Koelen van de vloer onder de zeug (¿cool-sow¿ vloersysteem) verhoogt het thermische comfort. In dit praktijkonderzoek is vastgesteld dat kraamzeugen op het cool-sow systeem gemiddeld 12% hogere voeropname hebben en 8% zwaardere biggen bij het spenen. Het liggedrag van de zeug veranderde niet. De warmte uit de vloer kan via een warmtepomp gebruikt worden voor stalverwarming. De economische betekenis van de verbeterde technische resultaten dient hoger te zijn dan ¿ 5,- per productieve zeug per jaar.
  Overleven van biggen in biologisch kraamhok
  Vermeer, H.M. ; Altena, H. ; Lenskens, P. - \ 2005
  V-focus 2 (2005)4. - ISSN 1574-1575 - p. 40 - 41.
  biologische landbouw - varkenshouderij - kraamhokken - biggen - varkensstallen - kraamstallen - dierenwelzijn - mortaliteit - dierverzorging - organic farming - pig farming - farrowing pens - piglets - pig housing - farrowing houses - animal welfare - mortality - care of animals
  Biologische varkenshouders besteden veel extra tijd aan de pasgeboren biggen om de uitval zo klein mogelijk te houden. Overleggen, onder de lamp leggen en apart zetten tijdens het voeren zijn nog belangrijker dan in de gangbare houderij. Onderzoek naar hokinrichting geeft wel oplossingsrichtingen, maar geen spectaculaire verbeteringen
  Effect van mengen en verplaatsen op de gezondheid van biologische biggen
  Vermeer, H.M. ; Altena, H. ; Spoolder, H.A.M. ; Binnendijk, G.P. - \ 2004
  onbekend : Praktijkonderzoek Veehouderij (PV) (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Varkens ) - 16
  biologische landbouw - varkenshouderij - biggenproductie - varkensstallen - kraamstallen - kraamhokken - organic farming - pig farming - piglet production - pig housing - farrowing houses - farrowing pens
  Time of mixing and relocation was examined in 60 litters to improve health, daily gain and welfare of just weaned organic piglets. Mixing two weeks before weaning did not improve the results compared to mixing at weaning. Leaving the pigs in the farrowing pen after weaning did not improve the results compared to relocating them to a specific rearing pen. All piglets were kept in groups of 30. Labour reduction and efficient use of the housing facilities may be the main reason to choose for the “not moving” option. The expected results may be met in smaller groups of 10 in stead of the group size of 30 in this experiment.
  Energiegebruik in de kraamstal
  Leeuw, M.T.J. de; Lierop, A.M. van - \ 2004
  Praktijkkompas. Varkens 18 (2004)1. - ISSN 1570-8578 - p. 10 - 11.
  kraamstallen - varkensstallen - energiegebruik - farrowing houses - pig housing - energy consumption
  In het PraktijkKompas van september 2003 bent u al geonformeerd over het energiemonitoringsysteem op Praktijkcentrum Sterksel. In 2004 zult u regelmatig artikelen in het PraktijkKompas lezen over het thema energie, waarin onder meer resultaten van de monitoring aan bod komen. Dit keer nemen we het energiegebruik in de kraamstal onder de loep.
  Zonneboiler voor vloerverwarming voorlopig nog te duur
  Wagenberg, V. van - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)6. - ISSN 1570-8578 - p. 18 - 19.
  varkenshouderij - varkensstallen - kraamstallen - kraamhokken - verwarming - verwarmingssystemen - zonnecollectoren - zonne-energieverwarming - vloeren - verwarmingsapparatuur - ketels - kosten-batenanalyse - rentabiliteit - economische haalbaarheid - thermisch rendement - rendement - agrarische bedrijfsvoering - pig farming - pig housing - farrowing houses - farrowing pens - heating - heating systems - solar collectors - solar heating - floors - heaters - boilers - cost benefit analysis - profitability - economic viability - thermal efficiency - returns - farm management
  Op Praktijkcentrum Sterksel deden we afgelopen jaar onderzoek aan een zonneboiler. Deze leverde warm water dat gebruikt werd voor de vloerverwarming in kraamafdelingen en biggenopfokafdelingen. Het blijkt dat de zonneboiler een bijdrage had van 12% van de warmtevraag; een besparing van circa 340,- per jaar op aardgas. De terugverdientijd is berekend op 22 jaar; te lang voor een rendabele toepassing van zonneboilers in de varkenshouderij.
  Terugkeer kraamopfok in de biologische varkenshouderij?
  Vermeer, H.M. - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)5. - ISSN 1570-8578 - p. 5 - 5.
  varkenshouderij - biologische landbouw - biggen - kraamstallen - varkensstallen - pig farming - organic farming - piglets - farrowing houses - pig housing
  Biologische biggen hebben het moeilijk in de eerste weken na spenen. Naast maatregelen op het gebied van voeding kunnen ook huisvesting en management verbetering bieden. Het mengen van de biggen vóór het spenen en het laten liggen van de biggen na het spenen zijn opties die we onderzoeken. Het onderzoek zal begin 2004 uitwijzen of het vroegtijdig mengen en het gebruik van het kraamopfokhok in de biologische veehouderij zowel het welzijn als de technische resultaten verbetert.
  Kraamhok 'Sterksel': resultaat van jarenlange innovatie
  Smolders, M.M.A.H.H. - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)4. - ISSN 1570-8578 - p. 16 - 16.
  varkenshouderij - huisvesting, dieren - varkens - kraamstallen - innovaties - roostervloeren - emissie - reductie - ventilatie - luchtstroming - proefboerderijen - pig farming - animal housing - pigs - farrowing houses - innovations - grid floors - emission - reduction - ventilation - air flow - experimental farms
  Praktijkcentrum Sterksel heeft in de loop der jaren veel onderzoek gedaan naar en ontwikkeling gegeven aan de uitvoering van kraamhokken en roostervloeren. Dit heeft een aantal belangrijke innovaties opgeleverd zoals de mestpan, de ondergrondse luchtinlaat, de combinatie van natuurlijke en mechanische ventilatie en het balansrooster. Bij de herstructurering van het bedrijf zijn deze innovaties gecombineerd in het kraamhok 'Sterksel'.
  Ammoniakemissie bij scharrelkraamzeugen lastig te verminderen
  Verdoes, N. ; Altena, H. - \ 2001
  Praktijkkompas. Varkens 15 (2001)5. - ISSN 1570-8578 - p. 8 - 9.
  emissie - stankemissie - ammoniak - varkensstallen - kraamstallen - biggen - jonge dieren - emission - odour emission - ammonia - pig housing - farrowing houses - piglets - young animals
  Bij gespeende biggen (met 18 dieren per hok) werd de emissie met 60 % teruggebracht tot 0,24 kg ammoniak per dierplaats per jaar.
  Ontwikkelingen kraamhokken in Raalte gaan door
  Vermeer, H. ; Altena, H. - \ 2001
  Praktijkkompas. Varkens 15 (2001)5. - ISSN 1570-8578 - p. 4 - 4.
  kraamhokken - kraamstallen - varkensstallen - biggen werpen - ligstro - biologische landbouw - kenmerken - toegepast onderzoek - dierlijke meststoffen - farrowing pens - farrowing houses - pig housing - farrowing - litter - organic farming - traits - applied research - animal manures
  In Raalte wordt onderzocht in hoeverre in de gangbare varkenshouderij stro verstrekt kan worden. Tot nu toe lijkt stro verstrekken in de huidige kraamhokken van ruim 4 m2 , waarvan het merendeel van de vloer roostervloer is, niet zinvol.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.