Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 33

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Invloed van gewassen op bodemkwaliteit: Variatie tussen genotypen : een verkennende literatuurstudie voor ruwvoedergewassen
  Wiel, Clemens C.M. van de; Linden, Gerard van der; Sukkel, Wijnand - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Plant Research (Rapport / Wageningen Plant Research 668) - 17
  voederplanten - ruwvoer (forage) - bodemkwaliteit - genotypen - fodder plants - forage - soil quality - genotypes
  Gewassen beïnvloeden de bodem waarop ze geteeld worden. In deze verkennende literatuurstudie is onderzocht wat er bekend is over variatie tussen verschillende genotypen/plantenrassen met betrekking tot hun effect op bodemkwaliteit voor een aantal ruwvoedergewassen, in het bijzonder Maïs (Zea mays), Engels raaigras (Lolium perenne) en Witte klaver (Trifolium repens). Dergelijke variatie zou mogelijkheden kunnen bieden om via veredeling en het inzetten van specifieke rassen de bodemkwaliteit te verbeteren. Er is betrekkelijk weinig onderzoek vanuit deze invalshoek gedaan. De focus van de studie was gericht op variatie in wortelarchitectuur, en wortelexudatie en wortelafsterving/nieuwvorming in relatie tot het organische stof gehalte en beschikbaarheid van nutriënten, en de bodem biota, met name mycorrhiza.
  Chakula bila kulima? : trade-offs concerning soil and water concervation in heterogeneous smallholder
  Guto, S.N. - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): Ken Giller, co-promotor(en): B. Vanlauwe; P. Pypers. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085859291 - 136
  waterbescherming - bodembescherming - bedrijfssystemen - kleine landbouwbedrijven - boeren - minimale grondbewerking - voederplanten - rijgewassen - kenya - water conservation - soil conservation - farming systems - small farms - farmers - minimum tillage - fodder plants - rowcrops - kenya

  Soil and water conservation practices need to be tailored to suit the diverse local conditions in smallholder farms.Using a combination of survey methods, field experimentation over several seasons and farm scale analysis, this research explored the targeting of recommended options to field and farm types. Smallholder farmers’ in Mbeere and Meru South Districts of Central Kenya acknowledged the occurrence of soil erosionin their farms and understood the water erosion process. Trash lines were common in the low potential Mbeere area for the control of erosion, except for farmers with high resource endowment who instead preferred fanya juu and vegetation barriers. In Meru South, contour farming was popular for different farmers although the preference was for vegetative barriers with multiple benefits. Three field types on a relative scale of soil fertility were identified by the farmers: good, medium and poor. Physical and vegetative measures were more common and well maintained in good fields but rare and neglected in poor fields. Farming on sloping arable fields with no vegetative barriers lead to soil degradation and establishment of vegetative barriers curbed soil erosion. Napier grass barriers were efficient in conserving soil and water but competed with crops for available water. This competition was especially strong with minimum tillage even when the Napier was intensely harvested. Leucaena barriers had a complementary water use pattern with crops across tillage practices but were less efficient for soil and water conservation. Considering economic returns and the soil conserved, leucaena barriers had attractive and less risky economic returns across tillage practices but conserved less soil. Napier barriers with regular tillage presented a win-win scenario for farmers and environmental impacts because of simultaneous attractive economic returns and efficient soil conservation. Cumulative maize grain yields in the good fields were above 15 Mg ha-1 across cropping seasons and were not influenced by tillage and crop residue retention. The cumulative grain yields in the medium fields were above 10 Mg ha-1 across cropping seasons and were greater with crop residue retention. In the poor fields, cumulative grain yield was less than 10 Mg ha-1 across seasons and minimum tillage resulted in yield decrease while crop residue retention did not affect yields. For the poor fields, emphasis should be placed on the rehabilitation of soil physical and chemical attributes. At farm level, retention of crop residues was not viable due to use of crop residues for livestock feed. Minimum tillage was of interest to well-endowed farmers who had labour constraints. Poor farmers were interested but would not afford herbicides and had no access to sprayer pumps. Long term studies and farm scale modelling are necessary to unravel further the complexity in heterogeneous smallholder farming system for better fitting of recommended soil and water conservation options.

  Observing temporal and spatial variability of forage quality
  Knox, N. - \ 2010
  University of Twente. Promotor(en): Andrew Skidmore; Herbert Prins. - Enschede : ITC - ISBN 9789061642947 - 187
  ruwvoer (forage) - voederplanten - natuurlijke graslanden - savannen - variatie in de tijd - ruimtelijke variatie - zuid-afrika - voederkwaliteit - forage - fodder plants - natural grasslands - savannas - temporal variation - spatial variation - south africa - forage quality
  Eendenkroos als veevoer : kijken met een ander oog naar kroos
  Hoving, Idse - \ 2007
  livestock farming - fodder - lemna - feed industry - fodder plants - applied research - dairy cattle nutrition
  Teelthandleiding korrelmais en Corn Cob Mix (CCM)
  Brink, L. van den; Groten, J.A.M. - \ 2005
  Kennisakker.nl 2005 (2005)15 maart.
  voederplanten - zea - maïs - teelt - rassen (planten) - zaaien - oogsten - opslag - bemesting - akkerbouw - teelthandleidingen - fodder plants - zea - maize - cultivation - varieties - sowing - harvesting - storage - fertilizer application - arable farming - cultivation manuals
  Deze teelthandleiding voor korrelmaïs en Corn Cob Mix bevat 6 hoofdstukken: Rassenkeuze, Zaaien, Bemesting, Oogst, Conservering en bewaring en Voedingsaspecten.
  Alternatieve voedergewassen : ervaringen met erwten/graan, amarinth en snijsorghum
  Schooten, H.A. van - \ 2003
  Ekoland 23 (2003)4. - ISSN 0926-9142 - p. 22 - 23.
  melkveehouderij - melkvee - biologische landbouw - rundveevoeding - voedergewassen - voederplanten - voederwaardering - voedingswaarde - gemengde teelt - gewasmengsels - gerst - erwten - trifolium pratense - triticale - chenopodium quinoa - amaranthus - sorghum - gewasopbrengst - opbrengsten - eiwit - eiwitten - eiwitgehalte - zaadmengsels - dairy farming - dairy cattle - organic farming - cattle feeding - fodder crops - fodder plants - feed evaluation - nutritive value - mixed cropping - crop mixtures - barley - peas - trifolium pratense - triticale - chenopodium quinoa - amaranthus - sorghum - crop yield - yields - protein - proteins - protein content - seed mixtures
  In 2002 zijn door Praktijkonderzoek Veehouderij, in samenwerking met Stimuland Overijssel, drie demo's aangelegd met alternatieve voedergewassen voor de biologische melkveehouderij. De opbrengsten en voederwaarde-gegevens voor mengteelten gerst/erwten, gerst/rode klaver en triticale/erwten, en voor quinoa, amarinth en snijsorghum. Door in de combinatieteelten het aandeel vlinderbloemige te verhogen is een hoger eiwitgehalte te realiseren, maar dit gaat ten koste van de opbrengst
  High-techbedrijf op zoek naar structuur
  Stienezen, M.W.J. - \ 2003
  Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)1. - ISSN 1570-8586 - p. 18 - 19.
  melkveehouderij - rundveevoeding - voedergewassen - voederplanten - teelt - festuca arundinacea - kuilvoer van het hele gewas - dairy farming - cattle feeding - fodder crops - fodder plants - cultivation - festuca arundinacea - whole crop silage
  Het high-techbedrijf experimenteert dit jaar met GPS en rietzwenkgras om het structuurgehalte van het ruwvoerrantsoen te verhogen.
  Forages from intensively managed and semi-natural grasslands in the diet of dairy cows
  Bruinenberg, M.H. - \ 2003
  Wageningen University. Promotor(en): Paul Struik, co-promotor(en): H. Valk; Ad van Vuuren. - [S.I.] : S.n. - ISBN 9789058087805 - 173
  diervoedering - graslanden - natuurlijke graslanden - gemengde weiden - voederplanten - weideplanten - melkkoeien - voedingsfysiologie - pensmetabolisme - pensvertering - voederwaardering - nederland - animal feeding - grasslands - natural grasslands - mixed pastures - fodder plants - pasture plants - dairy cows - nutrition physiology - rumen metabolism - rumen digestion - feed evaluation - netherlands

  Keywords : Intensively managed grass, semi-natural grasslands, forage species, dairy cows, in vivo digestibility, feed degradation, energy metabolism, milk production, ruminant nutrition, rumen fermentation, rumen kinetics, voluntary intake, feed evaluation

  This thesis focuses on the nutritional value of grass from intensively managed as well as semi-natural grasslands in diets fed to dairy cows. Aims were to explain why performance of dairy cows, fed intensively managed grass, is lower than expected based on their calculated energy intake, and to obtain knowledge on the nutritional value of forages from semi-natural grasslands if fed to dairy cows.

  In order to understand the reason for the overestimation of the performance of dairy cows, several feeding and respiration trials were collected. From the feeding trials it was concluded that there was a discrepancy between energy input in grass and concentrates and energy output in milk and maintenance. This was due to the composition of grass and diet, but also due to higher maintenance requirements on grass-based diets than currently assumed. In the respiration trials it was observed that maintenance requirements for dairy cows on grass-based diets should be increased by 10%. This increase was attributed to nitrogen excretion and energy required for digestion.

  The digestibility of forages from semi-natural grasslands is often low, due to a delayed harvesting date, and thus an advanced stage of maturity. However, though the ( in situ and in vitro ) degradation rate of mature grasses was low, the degradation rate of some dicotyledonous species appeared to be high. Also the intake of silage from semi-natural grasslands, with high proportions of dicotyledonous species was observed to be relatively high, especially when compared to the intake of silages from semi-natural grasslands mainly consisting of grasses in an advanced stage of maturity. The milk production of diets containing large proportions of semi-natural silages was low compared to diets containing mostly intensively managed grass. In vivo digestibility of forages from semi-natural grasslands was approximately similar to the in vitro digestibility. Digestibility could not be estimated based on chemical composition. Rumen fermentation of semi-natural forages did not deviate from expectations based on the chemical composition of the diet. However, a study of the rumen kinetics showed that diets containing large proportions of dicotyledonous species had a higher intake rate and passage rate than expected, and diets containing large proportions of mature grasses had a faster particle size reduction than expected.

  Also on forages from semi-natural grasslands, maintenance requirements should be increased, due to required energy for nitrogen excretion and for chewing and rumination. For intensively managed grass as well as for forages from semi-natural grasslands, a correction of the energy value of grass, by correcting for the surplus of protein per kg grass, is suggested, together with an increase of maintenance requirements by 10% for digestion and rumination. Including forages from semi-natural grasslands in diets of dairy cows is possible, especially if the forages are fed in small amounts. Replacement of intensively managed grass by forages from semi-natural grasslands until a maximum of 30% seems to offer best possibilities.

  Alternatieve voedergewassen: perspectief in specifieke situaties
  Boer, H. de - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)6. - ISSN 1570-8586 - p. 24 - 25.
  voedergewassen - voederplanten - teelt - rundveevoeding - veevoeder - voederwaardering - voedingswaarde - gewasopbrengst - opbrengsten - kosten - kostenanalyse - evaluatie - economische evaluatie - fodder crops - fodder plants - cultivation - cattle feeding - fodder - feed evaluation - nutritive value - crop yield - yields - costs - cost analysis - evaluation - economic evaluation
  In opdracht van het Productschap Zuivel is een bureaustudie uitgevoerd naar het perspectief van alternatieve voedergewassen in Nederland.
  High-techbedrijf op zoek naar structuur
  Stienezen, M. ; Duinkerken, G. van - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)6. - ISSN 1570-8586 - p. 10 - 11.
  tarwe - festuca arundinacea - grassen - voedergewassen - voederplanten - kuilvoer - kuilvoer van het hele gewas - kuilvoerkwaliteit - voederwaardering - voedingswaarde - ruwvoer (forage) - veevoeder - veevoeding - rundveevoeding - voersamenstelling - wheat - festuca arundinacea - grasses - fodder crops - fodder plants - silage - whole crop silage - silage quality - feed evaluation - nutritive value - forage - fodder - livestock feeding - cattle feeding - feed formulation
  De eerste ervaringen op het High-techbedrijf met de teelt van GPS en rietzwenkgras zijn positief; opbrengst en voederwaarde zijn goed.
  Economie van mais in bedrijfsverband
  Boer, J.A. de; Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de; Schooten, H.A. van - \ 2002
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (PraktijkRapport. Rundvee, paarden, schapen, geiten / Praktijkonderzoek Veehouderij 9) - 31
  maïs - voederplanten - agrarische economie - agrarische bedrijfsvoering - arbeid (werk) - melkveebedrijven - maize - fodder plants - agricultural economics - farm management - labour - dairy farms
  In dit rapport staan de financiële gevolgen van managementmaatregelen op het gebied van snijmaos. Belangrijke aandachtspunten zijn bemesting, onkruidbestrijding, opbrengst en kwaliteit, mechanisatie en voeding.
  Engels raaigras: een stimulans voor de melkveehouderij in Litouwen
  Wouters, B. ; Schukking, S. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)3. - ISSN 1570-8586 - p. 14 - 15.
  melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - melkveebedrijven - demonstratiebedrijven, landbouw - melkproductie - melkopbrengst - diervoedering - veevoeding - rundveevoeding - voedergewassen - voederplanten - grassen - grasbestand - graslandbeheer - graslandverbetering - weiden - lolium perenne - litouwen - landen van de europese unie - lidmaatschap - dairy farming - farm management - dairy farms - demonstration farms - milk production - milk yield - animal feeding - livestock feeding - cattle feeding - fodder crops - fodder plants - grasses - herbage - grassland management - grassland improvement - pastures - lolium perenne - lithuania - european union countries - membership
  Met steun vanuit Nederland is op zeven praktijkbedrijven de bedrijfsvoering verbeterd. De introductie van Engels raaigras droeg daar sterk aan bij.
  Lagekostenbedrijf behaalt laag vervangingspercentage
  Wouters, B. ; Hemmer, H. - \ 2001
  Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)4. - ISSN 1569-805X - p. 14 - 16.
  chenopodium quinoa - voedergewassen - voederplanten - kuilvoer van het hele gewas - kuilvoer - melkkoeien - melkveehouderij - rundveevoeding - veevoeder - voedingsrantsoenen - voedingswaarde - voederwaardering - melkproductie - melksamenstelling - chenopodium quinoa - fodder crops - fodder plants - whole crop silage - silage - dairy cows - dairy farming - cattle feeding - fodder - feed rations - nutritive value - feed evaluation - milk production - milk composition
  In de praktijk blijkt de veevervanging op het Lagekostenbedrijf de nodige knelpunten op te leveren.
  Nieuwe jongveestal op het Lagekostenbedrijf
  Ouweltjes, W. - \ 2001
  Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)4. - ISSN 1569-805X - p. 11 - 13.
  chenopodium quinoa - voedergewassen - voederplanten - kuilvoer van het hele gewas - kuilvoer - veevoeder - rundveevoeding - biologische landbouw - teelt - gewasopbrengst - chemische samenstelling - eiwit - stikstof - chenopodium quinoa - fodder crops - fodder plants - whole crop silage - silage - fodder - cattle feeding - organic farming - cultivation - crop yield - chemical composition - protein - nitrogen
  De keuze van de nieuwe stal wordt in dit artikel behandeld.
  Rassenbulletin snijmais 2000
  Groten, J. - \ 2001
  Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)1. - ISSN 1569-805X - p. 22 - 23.
  maïs - zea mays - cultivars - rassen (planten) - rassenproeven - voedergewassen - voederplanten - gebruikswaarde - karakteristieken - gewasopbrengst - voedingswaarde - energetische waarde - rassenlijsten - maize - zea mays - cultivars - varieties - variety trials - fodder crops - fodder plants - use value - characteristics - crop yield - nutritive value - energy value - descriptive list of varieties
  Dit rassenbulletin geeft de gemiddelde resultaten weer van het Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek van snijmaos. In de waarderings- en opbrengstcijfers zijn de resultaten van het jaar 2000 meegenomen.
  Factoren die eiwitkwaliteit en gehalten aan antinutritionele factoren (ANF's) beinvloeden in peulvruchten, kruisbloemigen en enkele andere landbouwgewassen : een literatuurverkenning
  Braber, J.M. - \ 1991
  Wageningen : CABO-DLO (Verslag / DLO Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek 154) - 85
  voer - voedergewassen - voederpeulvruchten - voederplanten - toxische stoffen - voedermiddelbewerking - feeds - fodder crops - fodder legumes - fodder plants - toxic substances - feed processing
  Antinutritional effects of legume seeds in piglets, rats and chickens
  Huisman, J. - \ 1990
  Agricultural University. Promotor(en): M.W.A. Verstegen; J.M.V.M. Mouwen. - S.l. : Huisman - 149
  Fabaceae - voederplanten - voederpeulvruchten - diergeneeskunde - voer - eiwitten - samenstelling - spijsverteringsziekten - Fabaceae - fodder plants - fodder legumes - veterinary science - feeds - proteins - composition - digestive system diseases

  There is a growing interest in Europe to be self-supporting with regard to the protein supply for animal diets. Peas and beans growing well under European climatic conditions could provide alternatives to soya. However, these legume seeds contain the same classes of antinutritional factors (ANFs) as those found in raw soybeans. The use of such seeds in the raw state, therefore, is seriously hampered due to the presence of these ANFs. The role of ANFs in animal nutrition may become more important in the future. This is related to the expectation among zootechnicians that in the future farm animals will grow faster and deposit more body protein because of advances in animal breeding, health care and housing. It has been shown that the feed intake capacity has not increased in these fast growing animals, so they will therefore require relatively more highly digestible protein in the future. As a result, feedstuffs with a high protein content will become more important. However, most plant protein-rich seeds contain ANFs. The ANFs in peas, beans and soybeans have negative effects on digestibility and performance. In this respect it is necessary to find economically feasible inactivation processes which eliminate ANF activity. To achieve this, it is essential to know more about the way ANFs affect the digestion and absorption processes in animals. In this thesis, firstly a literature review (Chapter 1) was prepared on the occurrence and role of ANFs in peas ( Pisumsativum ), common beans ( Phaseolusvulgaris ) and soybeans ( Glycinemax). The main aspects to be considered were the state of the art concerning the action of ANFs in monogastric animals, the effect of ANFs on nutritional value, and the analytical methods for determining these ANFs. Also, recommendations for future research are given. The literature review (Chapter 1) shows that there are many unclear points related to the mode of action of ANFs in the animal. Major points being:
  - Most research into nutritional effects of ANFs in animals is carried out using small laboratory animals such rats, mice and chickens. An important question is whether results obtained in these animals are applicable to pigs.
  - Peas and beans always contain more than one ANF. In most studies whole ANF-containing seeds were fed to the animal. Information obtained in these studies gave no insight into the specific effects of separate ANFs. Only a limited amount of research has been done using isolated ANFs, and even then it was only carried out on small laboratory animals. To understand the relevance and the way ANFs act in the target animal, it is necessary to use isolated and purified ANFs in the investigations.
  - When a low apparent protein digestibility is measured it is not clear whether this is related exclusively to ANFs or whether the native protein itself may also be resistent to the hydrolysis by digestive enzymes.
  - Many analytical methods are not adequate. This has hampered the real identification of ANFs.
  - In the literature, lectin research is mainly focussed on the lectins present in Phaseolus vulgaris. Information about the mode of action of lectins in other seeds is limited.
  - There is insufficient information about the possibilities of eliminating ANF-activity.
  - There is insufficient information about the threshold levels, being the dietary levels of ANFs which can be tolerated without causing negative effects.
  In this thesis, aspects of the first three points were studied. The other points are being studied in related programmes.

  Animal species differences between piglets, rats and chickens were studied in three experiments. The results are described in Chapter 2. With common beans in the diet, performance was much more depressed in piglets than in rats or chickens. The piglets even lost weight. Weight loss in the piglets was also evident when extra protein was included in the diet. This indicates that a toxic factor must be associated with the reduced performance and not an insufficient amino acid supply. Protein digestibility was also markedly more depressed in piglets than in rats. The pancreas weight increased in the rats and chickens but not in the piglets. Increase in pancreas weight in rats and chickens may be related to the trypsin inhibitors present in the beans. Weights of the spleen and thymus were reduced in piglets but not in rats or chickens. With peas a reduction in weight gain was observed in piglets, but not in rats or chickens. Pancreas weight increased in the rats and chickens but not in the piglets. In all the animal species the weights of spleen and thymus were hardly affected by peas. Kidney and liver weights were not affected by either peas or beans. The results show that piglets are much more sensitive than rats or chickens to factors present in peas and beans. Some effects in piglets were the complete opposite of those found in rats and chickens. It is concluded, therefore, that ANF-research should be carried out using the target animals.

  In order to study which factor in peas caused the negative effects on protein digestibility, different fractions from peas were prepared: a pea protein isolate from which ANFs and carbohydrates were removed, a protein fraction with very high concentrations of ANFs and a fraction consisting of a mix of soluble and insoluble carbohydrates and free of protein and ANFs. Two pea varieties were involved, a summer variety with low trypsin inhibitor levels and a winter variety with relatively high levels of trypsin inhibitors. The fractions prepared from both varieties were applied in apparent ileal and faecal digestibility experiments with piglets. The results of these studies are described in Chapter 3. The apparent ileal protein digestibility of raw peas was with both varieties 14 units lower than in the pea protein isolate. Strikingly, the apparent ileal digestibility of some essential amino acids (S-containing amino acids, tryptophan and threonine) was very low at ileal level. The addition of pea carbohydrates to diets did not alter the apparent ileal protein digestibility. Small intestinal chyme flow increased due to pea carbohydrates. This effect could be related to a release of osmotic active components from the pea carbohydrates into the ileal chyme during the digestion process. The addition of pea-ANFs to a diet with pea protein isolate (low in ANFs) as the sole protein source, reduced the apparent ileal protein digestibility by about seven units. Weight gain of the piglets fed the diet enriched with ANFs was about 17% less compared with the control piglets. This demonstrates that ANFs are an important factor in explaining the reduced weight gain when more than 15-20% peas are included in the diets of piglets. The difference in apparent ileal protein digestibility between raw peas and pea protein isolate was 14 units. The other seven units which could not be attributed to ANFs could possibly be related to other factors such as antigenicity of the pea protein. True ileal and faecal protein digestibility of peas and common beans were measured using the 15N dilution technique. The results of this study are presented in Chapter 4. The apparent ileal protein digestibility of the raw summer and winter pea varieties were 79% and 74% respectively, the true protein digestibilities were between 93% and 95%. The apparent faecal protein digestibility was 85% for both varieties, the true faecal protein digestibility of both pea varieties was between 96% and 98%, respectively. These results indicate that native raw pea protein is highly digestible, and that digestion is nearly completed in the small intestine. The low apparent protein digestibility must be almost completely related to the secretion of endogenous protein. Common beans were studied in toasted form because the piglets refused the diets when raw Phaseolus beans were included. These beans were tested only for ileal and not for faecal digestibilities Apparent ileal protein digestibility of the toasted beans was about zero. The true protein digestibility was about 66%. The very low apparent ileal protein digestibility must therefore, be related to a very high secretion of endogenous protein. It was concluded that measurements of true protein digestibility are important for (bio)technologists. In order to improve protein digestibility it is necessary to know whether the treatments need to be focussed on the inactivation of ANFs and elimination of e.g antigenicity or to changes in protein structure. Our results show that with peas it is relevant to pay attention to factors causing an increased secretion of endogenous protein and not to the protein structure. With common beans, treatments should be directed to both: to factors causing an increased secretion of endogenous protein and to the protein itself. It was demonstrated (see GENERAL DISCUSSION), that when raw pea and soya protein are fed to piglets, guinea pigs and veal calves, trypsin activity in the small intestinal chyme and pancreatic activity was reduced and also protein digestibility was decreased. The lower pancreatic activity indicates that the low levels of trypsin inhibitors did not activate the negative feedback mechanism which in turn caused a hypersecretion of pancreatic enzymes. This negative feedback mechanism seems to be not present in pigs, veal calves or guinea pigs. This is in contrast to what is stated for rats. To elucidate which factor primarily is responsible for this observation, ANFs or possibly protein quality further research is required.

  Bewaarproeven met Luzerne, Italiaans en Westerwolds raaigras bij - 30oC, 1971 - 1972
  Huisman, M.H. - \ 1972
  Wageningen : [s.n.] (Mededelingen / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten no. 409) - 14
  teelt - cultuurmethoden - voederpeulvruchten - voederplanten - lolium - medicago - cultivation - cultural methods - fodder legumes - fodder plants - lolium - medicago
  Caroteenverliezen in gemalen, diepgevroren vers luzernehaksel, dat vervolgens werd gedroogd met behulp van hoog frequente golven "Microwave", 1970
  Huisman, M.H. - \ 1971
  Wageningen : [s.n.] (Mededelingen / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten no. 381) - 7
  plantkunde - carotenen - carotenoïden - teelt - cultuurmethoden - voederpeulvruchten - voederplanten - medicago - retinol - botany - carotenes - carotenoids - cultivation - cultural methods - fodder legumes - fodder plants - medicago - retinol
  In de praktijk bereikte resultaten met het thermisch behandelen van luzerne, dat vervolgens kunstmatig werd gedroogd
  Huisman, M.H. - \ 1971
  Wageningen : [s.n.] (Mededelingen / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten no. 388) - 43
  teelt - cultuurmethoden - voederpeulvruchten - voederplanten - medicago - cultivation - cultural methods - fodder legumes - fodder plants - medicago
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.