Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 16 / 16

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Zoekkaart Bewoners van het Bijenhotel, onderdeel van onderzoek bijen en bloemen in de stad
  Alebeek, F.A.N. van - \ 2013
  Lelystad :
  apidae - vespidae - mijten - parasieten - drosophilidae - beschrijvingen - activiteit - foto's - apidae - vespidae - mites - parasites - drosophilidae - descriptions - activity - photographs
  Zoekkaart met informatie en afbeelingen van bewoners van het bijenhotel en een zoekkaart met overige bezoekers van het bijenhotel zoals parasieten en andere beestjes. Deze zoekkaart is onderdeel van het project ' Bijen & Bloemen in de Stad 'van Landschapsbeheer Flevoland en Wageningen UR – PPO - AGV Lelystad.
  Loofbomen in Nederland en Vlaanderen : soorten en hybriden
  Goudzwaard, L. - \ 2013
  Zeist : KNNV - ISBN 9789050114325 - 432
  loofhout - bosbomen - bomen - soorten - identificatie - foto's - habitus - vlaanderen - nederland - taxonomie - broadleaves - forest trees - trees - species - identification - photographs - habit - flanders - netherlands - taxonomy
  Loofbomen van Nederland en Vlaanderen beschrijft 268 verschillende boomsoorten en hybriden en 400 verschillende variëteiten waaronder tal van boomgeslachten, zoals Acer (esdoorn), Fagus (beuk), Magnolia, Malus (appel) en Quercus (eik), maar ook minder bekende boomsoorten, zoals venkelhout (Sassafras albidum) en lederboom (Ptelea trifoliata).H erkenning, gebruik en ziektegevoeligheid komen aan bod, maar ook de geschiedenis van het boomgeslacht en de plaatsen waar prachtige exemplaren van de soort te zien zijn. In dit boek leest u waar u complete collecties van boomgeslachten kunt bekijken, evenals monumentale bomen.
  Straatbomen
  Hiemstra, J.A. - \ 2011
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving
  straatbomen - bomen - wegbermplanten - houtachtige planten als sierplanten - foto's - street trees - trees - roadside plants - ornamental woody plants - photographs
  Alle bomen die op deze site getoond worden zijn gedetailleerd beschreven en gefotografeerd. Door het vergelijken van hun groei en ontwikkeling op verschillende standplaatsen wordt informatie verkregen over hun gebruiksmogelijkheden. Ook zaken als de invloed van de verzorging na aanplant, de verharding rond het plantgat, ziekten en plagen, strooizout, zeewind, strenge winters en hoge grondwaterstand komen aan de orde. Bovendien zijn er links naar publicaties over dit onderwerp in vakbladen voor kwekers en groenvoorziening opgenomen.
  NL in beeld wil veranderingen in het Nederlandse landschap laten zien
  Dirkx, G.H.P. - \ 2011
  Landwerk 3 (2011). - ISSN 1567-1844 - p. 23 - 25.
  landschap - registratie - registreren - foto's - landschapselementen - landscape - registration - recording - photographs - landscape elements
  We zijn gewend geraakt aan degelijke statistieken over veranderingen in aantallen soorten en habitats. Voor veranderingen in het landschap bestaat zo'n informatiestroom echter niet. Met het project NL in beeld zou dar verandering in moeten komen.
  Images, imagination, insight
  Emons, A.M.C. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789085858881
  afbeelden - verbeelding - cellen - celbiologie - foto's - imagery - imagination - cells - cellular biology - photographs
  Snel plantmonitoren met nieuwe cameratechniek (interview met Dr. V.G.A.A. Vleeshouwers)
  Hanse, L. ; Vleeshouwers, V.G.A.A. - \ 2011
  Aardappelwereld 65 (2011)3. - ISSN 0169-653X - p. 25 - 29.
  aardappelen - monitoring - phytophthora - fotosynthese - licht - onderzoek - foto's - resistentieveredeling - potatoes - photosynthesis - light - research - photographs - resistance breeding
  De onderzoekers Henk Jalink en Rob van der Schoor van Wageningen UR hebben een innovatieve MIPS-LED camera ontwikkeld, waarmee collega-onderzoekers van de universiteit snel fotosynthese in planten kunnen vastleggen. Vivianne Vleeshouwers, is werkzaam bij Wageningen UR Plantenveredeling, en is een van de onderzoekers die de camera beproeft. Zij hoopt het apparaat te kunnen inzetten voor onderzoek naar phytophthoraresistentie in (nieuwe) aardappelrassen en wilde soorten.
  Bloemdetectie aardbeiplanten voor plaatsspecifiek spuiten tegen Botrytis
  Nieuwenhuizen, A.T. - \ 2010
  Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 662) - 8
  aardbeien - detectie - foto's - computeranalyse - botrytis - vruchtrot - pleksgewijs spuiten - strawberries - detection - photographs - computer analysis - botrytis - fruit rots - spot spraying
  Voor bestrijding van Botrytus en vruchtrot wordt in de huidige situatie het gehele bed met gewas bespoten. De verwachting is dat alleen bespuiting van de bloemen en vruchten voldoende is. Voor een specifieke bespuiting van bloemen in aardbei is detectie van de bloemen noodzakelijk. Er is een inventariserende proef gedaan met een reeds beschikbare meetopstelling en camera's. De witte bloemen kunnen gedetecteerd worden door een kleurencamera. Bloemen welke bedekt zijn door bladeren worden niet gedetecteerd. Vervolgonderzoek is nodig om de werking en resultaten in een praktijkparceel met vollegrondsaardbeiteelt vast te stellen.
  Reading the American Landscape. An Index of Books and Images
  Jong, E. de; Schreiber, H. ; Sijmons, D.F. ; Hoogewoning, A. - \ 2009
  Rotterdam : NAi-publishers - ISBN 9789056627034 - 992
  landschap - landschapsarchitectuur - vs - illustraties - foto's - landschapselementen - nationale landschappen - natuurlandschap - landscape - landscape architecture - usa - illustrations - photographs - landscape elements - national landscapes - natural landscape
  From city high-rise to southern desert, from urban sprawl to virgin canyons, the American landscape is endless in its variety. On the initiative of the Netherlands Foundation for Visual Arts, Design and Architecture, a group of landscape architects, architects, urban designers, artists and critics travelled through this imposing landscape, drawing inspiration for their own work from its history and transformations. Their journey is recorded in Reading the American Landscape, which includes essays by the members of the group and a number of American landscape researchers. The backbone of the book is a bibliography compiled specially for the study trip, from which the authors each took one title as the starting point for their essays. The result is a remarkable series of reflections on American landscape architecture and public space, with visual essays by the artists and photographers who were part of the group. The bibliography is brought to life in over 6500 photographs, pointing beyond words to a landscape that can only be truly grasped in its infinite expanse.
  Herfotografie van landschappen : landschapsfoto's van de 'Collectie de Boer' als uitgangspunt voor het in beeld brengen van ontwikkelingen in het landschap in de periode 1976-2008
  Kruit, J. ; Veer, P.M. - \ 2009
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 129) - 93
  landschap - registratie - registreren - foto's - verandering - historische verslagen - nederland - historische geografie - landschapselementen - landscape - registration - recording - photographs - change - historical records - netherlands - historical geography - landscape elements
  De fotocollectie die Dirk Sijmons bij zijn vertrek van de Academie van Bouwkunst in beheer heeft gekregen blijkt in de periode 1975-76 door Hubert de Boer te zijn gemaakt in opdracht van de directie van de afdeling Landschapsarchitectuur van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. De directie vroeg Hubert de Boer destijds bij zijn afscheid als docent (1974/1975) wat hij miste. Het antwoord was een beeldbank van beelden van het Nederlandse landschap voor onderwijsdoeleinden. Dit vormde de aanleiding voor een betaalde opdracht aan een nu niet meer aan de Academie gebonden Hubert de Boer om een dergelijke collectie aan te leggen. Om de locaties van de beelden te bepalen, heeft Hubert de Boer zich in grote lijnen laten leiden door de geomorfologische landschapsindeling volgens Bijhouwer in 'Het Nederlandse Landschap' (Bijhouwer,1977). Het merendeel van de foto's is vanaf de openbare weg genomen. De verzameling beslaat zo’n 1000 (grootbeeld) diaframes van 5,8 bij 5,8 cm. Daar zitten naast landschapsfoto’s en luchtfoto’s ook foto’s van kaartbeelden bij. Herfotografie kan veranderingen in het landschap inzichtelijk maken voor een groot publiek en daarmee leiden tot een beter begrip van de impact van ontwikkelingen op de omgeving. Een gerichte samenwerking met de makers van de ‘Canon Nederlandse Landschappen’, het VROM herfotografieproject en andere (regionale) initiatieven bieden kansen voor een grote publieksmanifestatie, zoals in Gent in 2005 het geval is geweest of bijvoorbeeld mogelijk is bij een volgende Triënnale Tuin en Landschap in Apeldoorn.
  Plattelandswegen mooi en veilig-een beeldenboek
  Hauptmeijer, W.M. ; Berg, R. van den; Beunen, R. ; Blerck, H. van; Jaarsma, C.F. - \ 2008
  EDE : CROW nationaal kennisplatform voor infrastructuur (Publicatie / C.R.O.W. 259) - ISBN 9789066285149 - 144
  plattelandswegen - wegbermen - wegbeplantingen - verkeersveiligheid - planning - participatie - ontwerp - foto's - nederland - rural roads - roadsides - roadside plantations - traffic safety - planning - participation - design - photographs - netherlands
  De weg vormt een integraal onderdeel van het landschap. Karakteristieke elementen uit het landschap kunnen worden gebruikt om weggebruikers duidelijk te maken welk gedrag er van hen wordt verwacht. Door struiken dichter op de weg te planten oogt de weg smaller en gaat de snelheid van de weggebruiker omlaag. Ook bruggetjes en hogere grassen of planten in de berm zijn snelheidsremmers. Bomenrijen geven de loop van de weg aan, net als dijken en sloten. Het beeldenboek maakt met foto’s en tekeningen duidelijk wat de mogelijkheden zijn.
  Zeugenklauwen-check brengt problemen in beeld : varkenshouders kunnen de conditie van zeugenklauwen nu zelf beoordelen : zeugenklauwen-check
  Lamers, J. - \ 2006
  Varkens 70 (2006)4. - ISSN 0166-5952 - p. 34 - 36.
  varkenshouderij - zeugen - klauwen - voetziekten - controle - diergezondheid - agrarische bedrijfsvoering - foto's - dierziektepreventie - pig farming - sows - claws - foot diseases - control - animal health - farm management - photographs - animal disease prevention
  Aan de hand van verschillende foto's van gezonde en minder gezonde zeugenklauwen kan de conditie van de zeugenklauw afgelezen worden
  A European reference collection of rose varieties : final report
  Vosman, B. ; Barendrecht, C.J. ; Esselink, D. ; Jones, H. ; Scott, E. ; Spellerberg, B. ; Tams, S. - \ 2006
  Wageningen : Plant Research International - 59
  rozen - rosa - cultivars - rassen (planten) - databanken - moleculaire biologie - foto's - gegevens verzamelen - plantenmorfologie - gegevensbeheer - roses - rosa - cultivars - varieties - databases - molecular biology - photographs - data collection - plant morphology - data management
  An integrated pilot database was constructed containing administrative, morphological and molecular data as well as pictures of each variety. In spite of some encountered difficulties, it was demonstrated that two laboratories can produce substantially equivalent data and that the molecular data produced is useful as a tool for managing reference collections, prescreening and quality assurance
  Woody plants of Western African forests, A guide to the forest trees, shrubs and lianes from Senegal to Ghana
  Hawthorne, W.D. ; Jongkind, C.C.H. - \ 2006
  Richmond, Surrey UK : Royal Botanic Gardens, Kew - ISBN 9781842460894 - 1023
  houtachtige planten - bomen - struiken - bosbomen - klimplanten - identificatie - determinatietabellen - taxonomie - soorten - klassen - tropische bossen - foto's - illustraties - west-afrika - woody plants - trees - shrubs - forest trees - climbing plants - identification - keys - taxonomy - species - genera - tropical forests - photographs - illustrations - west africa
  A guide to the identification of all the woody plants (c. 2,250 species in 740 genera) of the forest region of West Africa called 'Upper Guinea', between Togo and Senegal. Upper Guinea is one of the world's most important centres of biodiversity, from the mountain forests of Liberia, Guinea and Sierra Leone, to the lowland evergreen, and semideciduous forests widespread also in Ghana and Ivory Coast.
  Veldgids amfibieën en reptielen
  Stumpel, T. ; Strijbosch, H. - \ 2006
  Utrecht : KNNV (Veldgids nr. 20) - ISBN 9789050111683 - 320
  amphibia - reptielen - herpetologie - determinatietabellen - identificatie - zoögeografie - foto's - europa - amphibia - reptiles - herpetology - keys - identification - zoogeography - photographs - europe
  De biologie van de djatitermiet (Kalotermes tectonae Damm.) in verband met zijn bestrijding
  Kalshoven, L.G.E. - \ 1930
  Wageningen University. Promotor(en): W.K.J. Roepke. - Wageningen : Veenman - 154
  bosbouw - bomen - bosschade - kalotermes - morfologie - habitats - tectona grandis - foto's - java - houtaantasting - nederlands indië - forestry - trees - forest damage - kalotermes - morphology - habitats - tectona grandis - photographs - java - wood attack - netherlands east indies
  Sections of the text are on the systematics and the fully illustrated morphology of the species (with description of N. dalbergiae n.sp.), postembryonic development of the individuals, formation of the soldier caste, details of swarming habits, sex attraction, and foundation of new colonies (in old snags at some height in standing trees), method of estimating the approximate age of the colonies, factors controlling the appearance of sexuals, peculiar 2nd instar larva with thoracic lobes in mature colonies (still unexplained), advanced habit of using excrement for such purposes as building. Graphs show the course of development of the colonies during the first 21 years (in artificial nests and in the forest), the rapid growth to about the 6th year (top size 2800 individuals), and the ensuing natural decline. Twenty plates with 50 illustrations cover the outward appearance of infested trunks, devices for caging nests on trees or severed from the trunk and placed in the open; cross sections of infested portions, breeding experiments in specially constructed artificial nests, the 7 larval and nymphal stages, soldiers of different size and their pseudonymphs, neoteinics, a complete incipient colony, method of trapping sexuals, experiments on the radius of flight, predators and inquilines.
  * The species has since been classified as Neotermes tectonae Damm.
  Microscopical, physical and chemical studies of limestones and limestonesoils from the East Indian Archipelago
  Baren, J. van - \ 1928
  Wageningen : Veenman (Mededelingen van de Landbouwhogeschool te Wageningen dl. 32, verh. 7)
  carbonaten - krijtkalk - kalksteen - mergel - gesteenten - sediment - verwering - mineralogie - chemische analyse - fysische eigenschappen - microscopie - foto's - java - sumatra - madura - tabellen - nederlands indië - carbonates - chalk - limestone - marl - rocks - sediment - weathering - mineralogy - chemical analysis - physical properties - microscopy - photographs - java - sumatra - madura - tables - netherlands east indies
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.