Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 7 / 7

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Genetic improvement in indigenous chicken of Ethiopia
  Woldegiorgiss, W.E. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Johan van Arendonk, co-promotor(en): Liesbeth van der Waaij; T. Dessie. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573161 - 130
  kippen - pluimvee - inheems vee - genetische verbetering - houding van boeren - perceptie - kippenrassen - prestatieniveau - dierveredeling - ethiopië - fowls - poultry - native livestock - genetic improvement - farmers' attitudes - perception - fowl breeds - performance - animal breeding - ethiopia

  Abstract

  Wondmeneh Esatu Woldegiorgiss (2015). Genetic improvement in indigenous chicken of Ethiopia. PhD thesis, Wageningen University, the Netherlands

  This thesis considered various approaches to study the potential for improvement of village poultry production system using improved indigenous chicken. The approaches were structured survey questionnaire, village poultry simulation model (VIPOSIM), Heckman two-step model (econometric model), and experiments involving laboratory and field. First factors that determine the probability and intensity of adoption of exotic chickens were assessed. The probability of adopting exotic chickens was found to be positively affected by access to an off-farm income and negatively by livestock income. The intensity of adoption was negatively affected by being male household head, having a larger farm size, and having livestock income. Then, perceptions of farmers towards village poultry and impacts of interventions on flock and economic performance were assessed. Farmers’ perceptions affected their decisions about implementation of interventions, and interventions increased productivity but only in a few cases the increased revenues outweighed the additional costs. Subsequently, the evaluation of the breeds was conducted by comparing the natural antibody and productivity of improved indigenous chicken with crossbred, commercial and unimproved indigenous chickens. The results revealed that not only the NAb levels but also the effect of NAbs on survival differ between indigenous and improved breeds. NAb levels are associated with survival in commercial layer breed, but reduced survival in indigenous chickens placed in confinement. Improved indigenous chickens showed higher performance than unimproved one for all traits measured on-station, but remains lighter and developed more into a laying type than meat through the short-term selective breeding program. Overall, the present studies indicate that interventions need to be tailored towards the local situation to ensure that they lead not only to improved productivity but also to improved income.

  Meer dan 100 zeldzame rassen van boerderijdieren (interview met Rita Hoving)
  Hoving-Bolink, A.H. ; Klein Swormink, B. - \ 2013
  Boerenvee 2013 (2013)4. - ISSN 1875-6905 - p. 38 - 40.
  zeldzame rassen - rundveerassen - paardenrassen - varkensrassen - stamboeken - paardenstamboeken - schapenstamboeken - kippenrassen - geitenrassen - konijnen - schapenrassen - hondenrassen - genetische bronnen van diersoorten - rare breeds - cattle breeds - horse breeds - pig breeds - herdbooks - studbooks - flockbooks - fowl breeds - goat breeds - rabbits - sheep breeds - dog breeds - animal genetic resources
  Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) van Wageningen UR telt regelmatig aantallen fokdieren van landbouwhuisdierrassen in Nederland. Bij ieder cijfer hoort een verhaal.
  Zestig jaar kippenfokker in hart en nieren
  Oldenbroek, J.K. ; Boks, A. - \ 2013
  Zeldzaam huisdier 38 (2013)2. - ISSN 0929-905X - p. 14 - 15.
  kippenrassen - zeldzame rassen - dierveredeling - fowl breeds - rare breeds - animal breeding
  Dit najaar treedt Ad Boks terug als vice-voorzitter van de SZH na zestien jaar bestuurslid te zijn geweest. In december 2012 werd hij erelid van de plaatselijke vereniging van pluimveefokkers omdat hij zestig jaar lid was. In dit interview proberen we deze in 1964 afgestudeerde agrarische socioloog wat van zijn grote kennis en ervaring in de pluimveefokkerij te ontfutselen.
  Auf der Suche nach der besten Freilandhenne : Erste Resultate des EU-Projektes «LowInputBreeds» bei Bio-/Freilandhennen
  Maurer, V. ; Zeltner, E. ; Amsler, Z. ; Niekerk, T.G.C.M. van; Leenstra, F.R. ; Reuvenkamp, B. ; Bestman, M.W.P. - \ 2011
  Schweizerische Geflügelzeitung 2011 (2011)2. - p. 17 - 19.
  hennen - dierveredeling - low input landbouw - eierproductie - pluimveehouderij - biologische landbouw - kippenrassen - hens - animal breeding - low input agriculture - egg production - poultry farming - organic farming - fowl breeds
  Welche Legehenne eignet sich für Freilandbetriebe? Welche Anforderungen stellen wir an eine solche Henne? Im EU-Projekt «LowInputBreeds» wird das untersucht und dieser Artikel stellt erste Resultate vor.
  Conservering van sperma van de Nederlandse zeldzame kippenrassen
  Zuidberg, C.A. ; Woelders, H. ; Sulkers, H. ; Boks, A. ; Hiemstra, S.J. - \ 2009
  Wageningen : CGN / Stichting DLO (CGN Rapport 263) - 25
  kippen - ex-situ conservering - genenbanken - kippenrassen - zeldzame rassen - cryopreservering - sperma - hanen - fowls - ex situ conservation - gene banks - fowl breeds - rare breeds - cryopreservation - semen - cocks
  Na de eerste drie „inhaalslagen‟ in 2003, 2005 en 2007 is weer een project opgezet om te komen tot het verzamelen van genetisch materiaal van een aantal hanen van zeldzame kippenrassen (inhaalslag 4). Het doel van het project is om (de genetische variatie van) deze (kleine) rassen veilig te stellen in de genenbank. Met de financiële middelen van 2009 kon voor de vierde maal worden gestart met een aantal hanen van rassen, die in 2003, 2005 en 2007 niet voldoende aan bod waren gekomen. In een evaluatie met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen en rekening houdend met de reeds aanwezige genenbank collecties zijn zestien rassen geselecteerd waarvan genetisch materiaal is gecryo-conserveerd, te weten het Hollandse Kriel (11), Eikenburger Kriel (5), Sabelpoot Krielen (10), Fries Hoen (2), Hollands Kuifhoen (6), Assendelfter Hoen (6), Drents Hoen (3), Groninger Meeuw (5), Noordhollands Hoen (6), Twents Hoen (3), Chaams Hoen (3), Welsumer (2), Lakenvelder (2), Nederlandse Uilenbaard (2), Barnevelder (4) en het Hollands Hoen (3). Van deze 16 rassen zijn totaal 73 hanen aangevoerd. Vier hanen zijn in de eerste dagen reeds gesneuveld. Van één Eikenburger Kriel haan kon geen sperma worden verkregen. Met de aanvulling van het sperma van de hanen van voornoemde rassen zou de doelstelling kunnen worden bereikt, om van elk ras ca. 800 doses sperma in opslag te hebben van minimaal 10 hanen. In totaal zijn in deze vierde inhaalslag 5534 doses sperma ingevroren en in de genenbank weggezet. De Eikenburger Kriel haalde deze aantallen niet vanwege de te geringe spermaproductie (ruim 200 doses!). Van het Drents Hoen, de Assendelfter Hoen en de Schijndelaar benaderen de aantallen doses sperma de 800.
  Review of the initial validation and characterization of a chicken 3K SNP array.
  Muir, W.M. ; Wong, G.K. ; Zhang, Y. ; Wang, J. ; Groenen, M.A.M. ; Crooijmans, R.P.M.A. ; Zhang, H.M. ; McKay, J. ; McLeod, C.W. ; Okimoto, R. - \ 2008
  Worlds Poultry Science Journal 64 (2008). - ISSN 0043-9339 - p. 219 - 226.
  dierveredeling - genetische bronnen van diersoorten - kippen - pluimvee - biodiversiteit - genetica - genetische kartering - dna - dna-sequencing - genotypen - genetische diversiteit - kippenrassen - single nucleotide polymorphism - animal breeding - animal genetic resources - fowls - poultry - biodiversity - genetics - genetic mapping - dna - dna sequencing - genotypes - genetic diversity - fowl breeds - single nucleotide polymorphism
  In 2004 the chicken genome sequence and more than 2.8 million single nucleotide polymorphisms (SNPs) were reported. This information greatly enhanced the ability of poultry scientists to understand chicken biology, especially with respect to identification of quantitative trait loci (QTL) and genes that control simple and complex traits. To validate and address the quality of the reported SNPs, assays for 3072 SNPS were developed and used to genotype 2576 DNAs isolated from commercial and experimental birds. Over 90% of the SNPs were valid based on the criterion used for segregating, and over 88% had a minor allele frequency of 2% or greater. As the East Lansing (EL) and Wageningen University (WAU) reference panels were genotyped, 1933 SNPs were added to the chicken genetic map, which was used in the second chicken genome sequence assembly. It was also discovered that linkage disequilibrium varied considerably between commercial layers and broilers; with the latter having haplotype blocks averaging 10 to 50 kb in size. Finally, it was estimated that commercial lines have lost 70% or more of their genetic diversity, with the majority of allele loss attributable to the limited number of chicken breeds used.
  Genetische verschillen tussen pluimveerassen : themadag fokkerij en behoud van vitale kippenrassen
  Crooijmans, Richard - \ 2008
  poultry farming - fowls - genetics - genomes - genetic polymorphism - genetic markers - chromosomes - rare breeds - fowl breeds
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.