Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 4 / 4

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Op heterdaad betrappen
  Ruth, S.M. van - \ 2011
  De Pluimveehouderij 41 (2011)6. - ISSN 0166-8250 - p. 24 - 25.
  eieren - biologische voedingsmiddelen - pluimveehouderij - biologische landbouw - voedselanalyse - carotenoïden - scharreleieren - eggs - organic foods - poultry farming - organic farming - food analysis - carotenoids - free range eggs
  De vingerafdruk van geelpigmenten is geschikt om vast te stellen of een bio-ei echt een biologische herkomst heeft. Voedselveiligheidsinstituut Rikilt heeft de methode ontwikkeld.
  Market barriers to welfare product innovations
  Binnekamp, M.H.A. ; Ingenbleek, P.T.M. - \ 2006
  NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 54 (2006)2. - ISSN 1573-5214 - p. 169 - 178.
  duurzaamheid (sustainability) - pluimveehouderij - scharrelhouderij - dierenwelzijn - consumentengedrag - houding van consumenten - producentenprijzen - prijzen - marketing voor de detailhandel - winkelprijzen - agrarische productiesystemen - scharreleieren - sustainability - poultry farming - free range husbandry - animal welfare - consumer behaviour - consumer attitudes - producer prices - prices - retail marketing - retail prices - agricultural production systems - free range eggs - husbandry systems - animal-welfare - determinants - involvement - advantage
  New products that are based on higher animal welfare standards encounter several barriers on the road to market acceptance. The authors focus on the Dutch poultry sector and distinguish between retailer and consumer barriers. Retailer barriers include the powerful position of retailers, the price competition, and the price-orientation of decision-makers. At the consumer level, potential barriers are: involving the consumer in animal welfare, making him understand the welfare benefits, convincing him to try the product and delivering satisfying quality. It is crucial to understand what product attributes influence the consumer decision process, as this will involve more than just ethical aspects. A consumer-oriented development process resulting in superior product performance on multiple attributes besides ethics should help producers and industries to overcome the barriers identified.
  NOP-kostprijsberekening consumptie-eieren
  Vermeij, I. ; Horne, P.L.M. van - \ 2004
  De Pluimveehouderij 34 (2004)28. - ISSN 0166-8250 - p. 18 - 19.
  pluimveehouderij - pluimveeproducten - eieren - scharrelhouderij - batterijhuisvesting - kostenanalyse - scharreleieren - poultry farming - poultry products - eggs - free range husbandry - battery husbandry - cost analysis - free range eggs
  Praktijkonderzoek Veehouderij en LEI hebben de NOP-kostprijsberekening voor consumptie-eieren onlangs geactualiseerd. Een consumptie-ei kan het goedkoopst gelegd worden door een witte hen in een kooi. Een bruine kooihen legt een iets duurder ei, maar het ei wordt pas echt duurder als het door een hen in volièrehuisvesting wordt gelegd
  4,7 cent (batterijei) en 5,8 cent (scharrelei) : NOP-kostprijsberekening consumptie-eieren 2003
  Vermeij, I. ; Horne, P.L.M. van - \ 2003
  De Pluimveehouderij 33 (2003)42. - ISSN 0166-8250 - p. 16 - 17.
  eieren - hennen - pluimveehouderij - huisvesting van kippen - productiekosten - batterijkooien - batterijhuisvesting - bio-industrie - scharrelhouderij - kostenanalyse - prijsvorming - scharreleieren - eggs - hens - poultry farming - chicken housing - production costs - battery cages - battery husbandry - factory farming - free range husbandry - cost analysis - price formation - free range eggs
  De algemene-, technische- en economische uitgangspunten zijn behandeld. Samenvattend wordt gesteld dat witte hennen in een kooi de goedkoopste eieren leggen, scharrelhennen leggen de duurste. Scharrelhennen zijn duurder in aanschaf, hebben hogere huisvestingskosten en vergen meer arbeid
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.