Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 65

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  The ideal hen for organic and free range systems
  Maurer, V. ; Amsler, Z. ; Zeltner, E. ; Leenstra, F.R. ; Niekerk, T.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. ; Bestman, M.W.P. ; Verwer, C.M. ; Sambeek, F. ; Galea, F. - \ 2014
  pluimveehouderij - biologische landbouw - huisvesting van kippen - hennen - scharrelhouderij - genotypen - diergezondheid - poultry farming - organic farming - chicken housing - hens - free range husbandry - genotypes - animal health
  The aim of LowInputBreeds is to develop a system to evaluate layer genotypes in free range and organic systems and to optimise the management of those systems.
  Laat de varkens los : nieuw perspectief voor boer en landschapsbeheer in Overijssel
  Holster, H.C. ; Mul, M.F. - \ 2013
  Lelystad : Livestock Research Wageningen UR - 20
  varkens - landschapsbeheer - scharrelhouderij - slachtdieren - overijssel - nederland - dierhouderij - rassen (dieren) - smaak - natuurlandschap - gezondheid - pigs - landscape management - free range husbandry - meat animals - overijssel - netherlands - animal husbandry - breeds - taste - natural landscape - health
  Wat zijn precies de functies die een varken in het landschap kunnen vervullen? Kan dat zomaar, varkens in het wild; waar moet je dan rekening mee houden? Is het wel rendabel om varkens te houden? Dit e-book geeft antwoorden, beelden en richting op deze vragen, specifiek voor de provincie Overijssel.
  Gasvormige emissies vanaf buitenuitlopen bij varkensstallen = Aerial emissions from outside yards of pig houses
  Kasper, G.J. ; Aarnink, A.J.A. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 453) - 15
  varkenshouderij - varkensstallen - scharrelhouderij - ammoniakemissie - methaan - distikstofmonoxide - emissie - fijn stof - luchtverontreiniging - literatuuroverzichten - pig farming - pig housing - free range husbandry - ammonia emission - methane - nitrous oxide - emission - particulate matter - air pollution - literature reviews
  This report describes gaseous emissions and emissions of particulate matter from outdoor yards of pig houses.
  Ethical Consideration in Livestock Breeding : proceedings of the first lowinputbreeds symposium, Wageningen 15-16 March 2011
  Leenstra, F.R. ; Jensen, K.K. ; Butler, G. ; Baker, B. ; Willer, H. ; Maurer, V. - \ 2011
  Frick, Switzerland : Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) - ISBN 9783037362303 - 114
  agrarische productiesystemen - biologische landbouw - scharrelhouderij - rassen (dieren) - melkveehouderij - schapenhouderij - varkenshouderij - pluimveehouderij - hennen - bio-ethiek - biodiversiteit - dierethiek - dierenwelzijn - dierveredeling - conferenties - low input landbouw - agricultural production systems - organic farming - free range husbandry - breeds - dairy farming - sheep farming - pig farming - poultry farming - hens - bioethics - biodiversity - animal ethics - animal welfare - animal breeding - conferences - low input agriculture
  The aim of the symposium was to discuss the plans and progress in LowInputBreeds in an early stage of the EU-project with stakeholders. For the symposium farmers and policy workers from governmental and non-governmental organisations were invited. Special attention was paid to possible ethical issues in organic and free range systems of livestock production as considered by the LowInputBreeds project.
  Het rondeel
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2009
  pluimveehouderij - hennen - eierproductie - dierhouderij - scharrelhouderij - ontwerp - innovaties - diergedrag - dierenwelzijn - duurzaamheid (sustainability) - poultry farming - hens - egg production - animal husbandry - free range husbandry - design - innovations - animal behaviour - animal welfare - sustainability
  Eén van de ontwerpen uit het project 'Houden van hennen' is Het Rondeel: een houderijsysteem voor leghennen, waarin het accent ligt op bescherming van de kip en overzicht voor de pluimveehouder. Techniek neemt de pluimveehouder daarbij veel werk uit handen
  Slapeloze nachten van de bloedluis : netwerk 'Scharrelnetwerk Veluwe'
  Napel, J. ten - \ 2007
  V-focus 4 (2007)5 (bijl.). - ISSN 1574-1575 - p. 16 - 17.
  pluimveehouderij - scharrelhouderij - netwerken (activiteit) - pluimveeziekten - eriosoma - biologische bestrijding - samenwerking - agrarische bedrijfsvoering - poultry farming - free range husbandry - networking - poultry diseases - eriosoma - biological control - cooperation - farm management
  Het netwerk voor scharrelkippenhouders 'Scharrelnetwerk Veluwe' boog zich over de bloedluis, maar moest veel hobbels nemen om deze onbekende plaag onder de aandacht te brengen bij de gehele sector en kennis te vinden over biologische bestrijding ervan
  Effect of flock Size on Dioxin Levels in eggs from Chickens kept Outside
  Kijlstra, A. ; Traag, W.A. ; Hoogenboom, L.A.P. - \ 2007
  Poultry Science 86 (2007)9. - ISSN 0032-5791 - p. 2042 - 2048.
  biologische landbouw - pluimveehouderij - scharrelhouderij - eieren - dioxinen - uitloop - organic farming - poultry farming - free range husbandry - eggs - dioxins - outdoor run - laying hens - range - contamination - soil - pcbs - wildlife - systems - area
  To decrease dioxin uptake by the general population the European Union (EU) has set limits to the dioxin content of many foodstuffs including eggs. Eggs from free foraging chickens are known to have a higher dioxin content compared with confined laying hens, and the question is whether these eggs can adhere to current EU regulations. The aim of the study was to investigate parameters that are involved in the contamination of eggs from chickens raised under organic conditions. Samples from 34 organic farms including soil and earthworm samples were collected between September and December of the year 2003. Dioxin levels were assayed by gas chromatography-mass spectrometry. Various parameters were collected by on farm interviews. Egg dioxin content varied between 0.4 and 8.1 pg of toxic equivalents (TEQ)/g of egg fat with a mean of 2.2 pg of TEQ/g of egg fat. Nine out of 34 farms exceeded the EU limit of 3 pg of TEQ/g of egg fat. In addition, dioxin-like polychlorinated biphenyls (DL-PCB) were measured, and 8 samples exceeded the limit for the sum of dioxins and DL-PCB. Overall, egg samples from 10 farms were noncompliant with the dioxin or total TEQ limits. No statistically significant relation could be observed between egg dioxin levels and the concentration observed in soil or earthworms. A statistically significant association was observed between flock size and egg dioxin and DL-PCB content. This effect is most likely attributable to the fact that flock size is related to the time chickens spend outside. Restricting outdoor run use on one of the farms resulted in a decrease of the egg dioxin content to a level that was within the EU limits. This demonstrates that the most likely contamination source is the soil or soil organisms but that the behavior of the hens determines the extent of the contamination. Following the completion of this study, a dioxin monitoring protocol has been set up in the Netherlands to prevent marketing of eggs with raised dioxin levels.
  Bloedluis in beeld : Netwerk: Scharrel netwerk Veluwe
  Napel, J. ten - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group - 3
  pluimveehouderij - scharrelhouderij - pluimveeziekten - ziektebestrijding - biologische bestrijding - kennis - netwerken - dierziektepreventie - poultry farming - free range husbandry - poultry diseases - disease control - biological control - knowledge - networks - animal disease prevention
  n het najaar van 2005 dienden drie pluimveehouders uit de Scharrelstudieclub Veluwe een aanvraag in voor ondersteuning vanuit het programma Netwerken in de Veehouderij. Ze zaten behoorlijk met de handen in het haar omdat bloedluis (vogelmijt) steeds meer een onbeheersbaar probleem aan het worden was. Het netwerk van de grond krijgen bleek een lastig probleem en is ook niet echt gelukt. Het bloedluisprobleem duidelijker op de kaart zetten is wel gelukt. Een kant en klare oplossing is er echter nog niet
  Predicting future costs of High-Pathogenicity Avian Influenza epidemics: large versus small uncertainties
  Meuwissen, M.P.M. ; Boven, R.M. van; Hagenaars, T.H.J. ; Boender, G.J. ; Nodelijk, G. ; Jong, M.C.M. de; Huirne, R.B.M. - \ 2006
  NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 54 (2006)2. - ISSN 1573-5214 - p. 195 - 205.
  pluimveehouderij - scharrelhouderij - batterijhuisvesting - infectieziekten - aviaire influenza A-virussen - aviaire influenzavirussen - kosten - financieel landbouwbeleid - risicoschatting - modellen - poultry farming - free range husbandry - battery husbandry - infectious diseases - avian influenza A viruses - avian influenza viruses - costs - agricultural financial policy - risk assessment - models
  Every five years, the Dutch government and the poultry sector agree on how the direct costs of epidemics in poultry, should they occur, will be shared. In the agreement for 2005¿2009 the maximum amount to be paid by the poultry sector was set considerably higher than in the 1999¿2004 agreement. This increase was caused mainly by the expected financial risks associated with High-Pathogenicity Avian Influenza (HPAI) epidemics. In this paper we focus on elucidating the uncertain and the less uncertain aspects of the HPAI financial risk problem. We distinguish between (1) the probability of an introduction of HPAI in the Netherlands, (2) the transmission potential of HPAI in the Netherlands, and (3) the costs and financing issues resulting from HPAI epidemics. We argue that whereas current understanding allows relatively precise answers to the question `If there is an there is an epidemic, how many farms will be affected and what will be the direct costs?¿, much larger uncertainties are associated with the questions `What is the chance of an HPAI epidemic in the Netherlands?¿, `How large will be the long-term government share in the direct costs?, and `How large will be the indirect costs?
  Ammonia emission and nutrient load in outdoor runs of laying hens
  Aarnink, A.J.A. ; Hol, J.M.G. ; Beurskens, A.G.C. - \ 2006
  NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 54 (2006)2. - ISSN 1573-5214 - p. 223 - 234.
  pluimveehouderij - scharrelhouderij - emissie - ammoniak - eu regelingen - pluimveemest - mineralenboekhouding - poultry farming - free range husbandry - emission - ammonia - eu regulations - poultry manure - nutrient accounting system - volatilization
  Ammonia emission and nutrient load in outdoor runs of laying hens were measured at a commercial farm with an outdoor run for 3000 hens, and at an experimental farm with two outdoor runs, each for approximately 250 hens. Ammonia emission was recorded at 5, 10,15 and 20 m from the hen house, using the ventilated chamber technique. Nutrient load was determined by analysing the fresh droppings. The results show ammonia emission to decrease with increasing distance from the hen house. The average emission per hen was 2.0 mg h(-1) for the run of the commercial farm, and 0.95 and 0.86 mg h(-1) for the two runs of the experimental farm. The nutrient load within 20 m from the hen house exceeded the threshold value for nutrient supply from manure (170 kg N and 44 kg P per ha) by a factor 15 on both the commercial farm and the experimental farm. The results show that the ammonia emission from the outdoor run of laying hens was relatively small compared with the emission from the hen house and that the nutrient load in the outdoor run near the house by far exceeded maximum acceptable levels.
  Een belangwekkende sprong naar een oplossing: inventarisatie snelslijtende koppels op legbedrijven van start
  Workamp, J.A. ; Fiks, T.G.C.M. - \ 2006
  De Pluimveehouderij 36 (2006)8. - ISSN 0166-8250 - p. 18 - 19.
  huisvesting, dieren - pluimvee - hennen - pluimveeziekten - virusziekten - scharrelhouderij - inventarisaties - monitoring - animal housing - poultry - hens - poultry diseases - viral diseases - free range husbandry - inventories - monitoring
  De eerste bevindingen zijn er al van het project dat zich buigt over de nieuwe productieproblemen (huidontsteking en chronische darmonsteking) bij alternatief gehuisveste leghennen. En nu gaat een inventarisatie van het economisch grootste probleem (chronische darmontsteking) zorgen voor een springplank richting een oplossing
  Overdekte uitloop goedkoper dan vrije uitloop : onderzoek door Animal Sciences Group
  Vermeij, I. - \ 2006
  De Pluimveehouderij 36 (2006)46. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 16.
  pluimveehouderij - huisvesting van kippen - scharrelhouderij - oppervlakte - legresultaten - kosten - economische analyse - rendement - poultry farming - chicken housing - free range husbandry - surface area - laying performance - costs - economic analysis - returns
  Sinds 1 juni 2006 heeft KAT een overdekte uitloop, nast de vrije uitloop, voor nieuw te bouwen Freilandbedrijven verplicht gesteld. Deze moet de helft van de vloeroppervlakte van de stal beslaan. De productiekosten nemen hierdoor toe met 0,1 cent per ei. Als de overdekte uitloop als dierruimte mee mag tellen, stijgen de productiekosten niet. Er gaan ook stemmen op voor een overdekte uitloop in plaats van de vrije uitloop. de kosten kunnen dan met 0,4 cent per ei dalen
  A computer model for welfare assessment of poultry production systems for laying hens
  Mol, R. de; Schouten, W.G.P. ; Evers, A.G. ; Houwers, H.W.J. - \ 2006
  NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 54 (2006)2. - ISSN 1573-5214 - p. 157 - 168.
  pluimveehouderij - hennen - huisvesting, dieren - diergezondheid - dierenwelzijn - modellen - computers - analyse - scharrelhouderij - agrarische productiesystemen - poultry farming - hens - animal housing - animal health - animal welfare - models - computers - analysis - free range husbandry - agricultural production systems
  A computer model for welfare assessment in laying hens was constructed. This model, named FOWEL (fowl welfare), uses a description of the production system as input and produces a welfare score as output. To assess the welfare status a formalized procedure based on scientific knowledge is applied. In FOWEL the production system is described using 25 attributes (space per hen, beak trimming, free range, etc.), each with two or more levels, together defining the characteristics of a production system. A weighting factor is used for each attribute, based on the available scientific knowledge of the effects of the attribute levels on the welfare aspects. The welfare score of a production system results from the attribute levels combined with the weighting factors. The results show that feeding level, space per hen, perches, water availability and nests were the most important attributes. The attribute free range was of minor importance. FOWEL includes a description of 22 production systems. The welfare score of cage systems was low, of barn and aviary systems medium, and of organic systems high. The presence of a free range resulted only in a small improvement in the welfare score.
  Outdoor ranging of poultry: a major risk factor for the introduction and development of high pathogenicity Avian Influenza
  Koch, G. ; Elbers, A.R.W. - \ 2006
  NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 54 (2006)2. - ISSN 1573-5214 - p. 179 - 194.
  pluimveehouderij - scharrelhouderij - infectieziekten - aviaire influenza A-virussen - wilde vogels - volksgezondheid - migratie - epidemiologie - epidemieën - fylogenie - bioveiligheid - poultry farming - free range husbandry - infectious diseases - avian influenza A viruses - wild birds - public health - migration - epidemiology - epidemics - phylogeny - biosafety - a viruses - british-columbia - sentinel ducks - wild ducks - hemagglutinin - waterfowl - outbreak - h7n7 - surveillance - minnesota
  High-Pathogenicity Avian Influenza (HPAI) is an extremely infectious viral disease of poultry. Public health concerns were raised when six persons died in Hong Kong in 1997 after exposure to HPAI-infected poultry. Its danger became imminent in the recent HPAI epidemic in South-East Asia when the virus expanded its geographical range via parts of central Asia to Europe, Africa and the Middle East. Wild birds are frequently carriers of influenza A viruses. Nearly all Avian Influenza (AI) viruses isolated from wild birds are low-pathogenic and cause no clinical problems in these birds. Only after low-pathogenicity viruses are introduced in poultry, in particular in chickens and turkeys, high-pathogenicity mutants emerge after a variable length of time. Biosecurity is the first line of defence against an introduction of AI into commercial poultry flocks. Any conceivable contact between possibly contaminated animals, areas around poultry houses contaminated with faecal material from wild birds and contaminated abiotic vectors on the one hand and domestic poultry on the other must be avoided. In this paper we shall discuss the worldwide occurrence of HPAI outbreaks, the existence of AI virus infections in wild birds, and possible strategies to reduce the risk of the introduction of AI viruses into domestic poultry flocks, with special reference to free ranging
  Market barriers to welfare product innovations
  Binnekamp, M.H.A. ; Ingenbleek, P.T.M. - \ 2006
  NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 54 (2006)2. - ISSN 1573-5214 - p. 169 - 178.
  duurzaamheid (sustainability) - pluimveehouderij - scharrelhouderij - dierenwelzijn - consumentengedrag - houding van consumenten - producentenprijzen - prijzen - marketing voor de detailhandel - winkelprijzen - agrarische productiesystemen - scharreleieren - sustainability - poultry farming - free range husbandry - animal welfare - consumer behaviour - consumer attitudes - producer prices - prices - retail marketing - retail prices - agricultural production systems - free range eggs - husbandry systems - animal-welfare - determinants - involvement - advantage
  New products that are based on higher animal welfare standards encounter several barriers on the road to market acceptance. The authors focus on the Dutch poultry sector and distinguish between retailer and consumer barriers. Retailer barriers include the powerful position of retailers, the price competition, and the price-orientation of decision-makers. At the consumer level, potential barriers are: involving the consumer in animal welfare, making him understand the welfare benefits, convincing him to try the product and delivering satisfying quality. It is crucial to understand what product attributes influence the consumer decision process, as this will involve more than just ethical aspects. A consumer-oriented development process resulting in superior product performance on multiple attributes besides ethics should help producers and industries to overcome the barriers identified.
  De Houden-van-Hennen-hen mag zich gaan bewijzen. Vier pluimveebedrijven investeren in concrete plannen
  Livestock Research, - \ 2005
  De Pluimveehouderij 35 (2005). - ISSN 0166-8250 - p. 12 - 15.
  pluimveehouderij - pluimvee - huisvesting van kippen - pluimveehokken - hennen - scharrelhouderij - dierenwelzijn - projecten - agrarische structuur - agrarische bedrijfsvoering - poultry farming - poultry - chicken housing - poultry housing - hens - free range husbandry - animal welfare - projects - agricultural structure - farm management
  Ruim een jaar geleden presenteerde Houden van Hennen met Het Rondeel en De Plantage twee innovatieve concepten voor het houden van leghennen. Vier pluimveebedrijven hebben concrete plannen om op basis van Houden van Hennen te investeren
  Kritiek en enthousiasme: project "Houden van Hennen, Pluimveehouderij 35 (1): 10-11
  Kroon, S.M.A. van der - \ 2005
  De Pluimveehouderij 35 (2005)1. - ISSN 0166-8250 - p. 10 - 11.
  pluimveehouderij - huisvesting van kippen - pluimveehokken - scharrelhouderij - dierenwelzijn - hennen - poultry farming - chicken housing - hens - poultry housing - free range husbandry - animal welfare
  De uitkomsten van het project hebben een grote verscheidenheid aan reacties opgeroepen. Een overzicht is opgesteld van geconstateerde positieve en negatieve aspecten van het project
  Bio-voliere voldoet goed: resultaten eerste proef met leghennen in Lelystad
  Fiks, T.G.C.M. ; Reuvekamp, B.F.J. - \ 2005
  De Pluimveehouderij 35 (2005)49. - ISSN 0166-8250 - p. 8 - 9.
  volières - huisvesting, dieren - kippen - biologische landbouw - pluimveehokken - scharrelhouderij - onderzoeksprojecten - dierenwelzijn - prestatieniveau - aviaries - animal housing - fowls - organic farming - poultry housing - free range husbandry - research projects - animal welfare - performance
  Is een voliere nu wel of niet iets voor leghennen? Dat was een van de onderzoeksvragen bij de vorig jaar in het voorjaar gestarte eerste proef met (biologische) leghennen in de nieuwe proefaccomodatie van 'Het Spelderholt'. Ter vegelijking was er een scharrelsysteem met veel strooisel.
  Eerste pluimveehouders aan de slag met Rondeel en Plantage
  Ellen, H.H. ; Groot Koerkamp, P.W.G. - \ 2005
  V-focus 2 (2005)augustus. - ISSN 1574-1575 - p. 46 - 47.
  pluimveehouderij - pluimvee - pluimveehokken - huisvesting van kippen - dierenwelzijn - scharrelhouderij - hennen - poultry farming - poultry - poultry housing - chicken housing - animal welfare - free range husbandry - hens
  De moderne houderijconcepten 'het Rondeel' en 'de Plantage' konden in 2004 rekenen op zowel negatieve als positieve kritiek van de pluimveehouderij. Hoe is het met de beide stallen - die werden ontworpen voor het project Houden van Hennen - verder gegaan? Liggen zij aan de basis van de nieuwste bouwplannen op boerenbedrijven?
  Goed gebruik overdekte uitloop : wel meer bevuiling en voetzoolirritaties
  Rodenburg, T.B. ; Coenen, E. ; Harn, J. van - \ 2004
  De Pluimveehouderij 34 (2004)44. - ISSN 0166-8250 - p. 10 - 11.
  pluimveehokken - vleeskuikens - dierenwelzijn - huisvesting van kippen - scharrelhouderij - toegepast onderzoek - poultry housing - broilers - animal welfare - chicken housing - free range husbandry - applied research
  PV beschrijft in dit artikel het effect van een overdekte uitloop op technische resultaten, gedrag, uitwendige kwaliteit en wijze van lopen van alternatieve en reguliere kuikens
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.