Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 15 / 15

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Mining microbiota signatures in human intestinal tract metagenomes
  Tims, S. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Michiel Kleerebezem; Willem de Vos, co-promotor(en): Erwin Zoetendal. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576933 - 264
  gastrointestinal microbiota - intestines - genomes - man - hosts - host guest relations - dna microarrays - gastrointestinal diseases - inflammatory bowel diseases - irritable colon - prebiotics - body mass index - oligosaccharides - microbiota van het spijsverteringskanaal - darmen - genomen - mens - gastheren (dieren, mensen, planten) - relaties tussen gastheer en gast - dna microarrays - maagdarmziekten - chronische darmontstekingen - prikkelbaar colon - prebiotica - quetelet index - oligosacchariden
  De rol van microbiota voor een evenwichtig afweersysteem
  Smits, M.A. ; Jansman, A.J.M. ; Savelkoul, H.F.J. ; Rebel, J.M.J. - \ 2014
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 139 (2014)6. - ISSN 0040-7453 - p. 22 - 26.
  microbiota van het spijsverteringskanaal - spijsverteringsstoornissen - maagdarmziekten - immuniteit - diergezondheid - immuunsysteem - gastrointestinal microbiota - digestive disorders - gastrointestinal diseases - immunity - animal health - immune system
  Central Veterinary Institute, onderdeel van Wageningen UR. Wageningen UR Livestock Research en Wageningen Universiteit hebben hun expertise en onderzoek naar het functioneren van het maagdarmkanaal bij landbouwhuisdieren gebundeld en geïntensiveerd. Zij hebben dit gedaan omdat de processen die in het maagdarmkanaal plaatsvinden, niet alleen van belang zijn voor een efficiënte voervertering en benutting maar ook voor de afweer van landbouwhuisdieren tegen infectieziekten. In het kader van de genoemde samenwerking zijn expertises en onderzoekstechnieken bij elkaar gebracht waarmee complexe processen in het maagdarmkanaal beter kunnen worden ontrafeld.
  Actuele ontwikkelingen in de preventie en bestrijding van maagdarmwormen bij schapen : Kernpunten uit een literatuurstudie
  Bokma-Bakker, M.H. ; Antonis, A.F.G. ; Ploeger, H. ; Vellema, P. ; Verkaik, J.C. - \ 2014
  Wageningen UR/Universiteit Utrecht
  schapenhouderij - maagdarmziekten - wormen - dierparasitaire nematoden - nematodirus battus - haemonchus contortus - teladorsagia circumcincta - schapenziekten - gastheer parasiet relaties - graslandbeheer - ziektebestrijding - dierveredeling - selectief fokken - voedersupplementen - schapenvoeding - sheep farming - gastrointestinal diseases - helminths - animal parasitic nematodes - nematodirus battus - haemonchus contortus - teladorsagia circumcincta - sheep diseases - host parasite relationships - grassland management - disease control - animal breeding - selective breeding - feed supplements - sheep feeding
  De schapensector gaat de parasitaire resistentie-ontwikkeling terugdringen. Ze wil dat doen door verbetering van de preventie en de bestrijding van maagdarmwormen. Experts hebben in 2013 een literatuurstudie uitgevoerd. Hierin zijn de belangrijkste binnen- en buitenlandse innovatieve ontwikkelingen voor verlaging van de infectiedruk opgenomen en vertaald naar toepasbaarheid onder de Nederlandse omstandigheden. Bekeken zijn de gebieden fokkerij, voeding, vaccinatie, beweiding, inzet van natuurlijke middelen en diagnostiek. In deze brochure zijn de belangrijkste bevindingen samengevat.
  Innovatieve ontwikkelingen voor beheersing van maagdarmwormbesmettingen bij schapen
  Bokma-Bakker, M.H. ; Antonis, A.F.G. ; Ploeger, H.W. ; Verkaik, J.C. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 779) - 51
  schapenhouderij - maagdarmziekten - wormen - resistentiemechanismen - infectiviteit - dierziektepreventie - literatuuroverzichten - sheep farming - gastrointestinal diseases - helminths - resistance mechanisms - infectivity - animal disease prevention - literature reviews
  Deze literatuurstudie geeft een weergave van de actuele kennis op het gebied van innovatieve ontwikkelingen in binnen- en buitenland met betrekking tot terugdringen van resistentievorming, preventie en beheersing van maagdarmwormen bij schapen. Hierbij zijn nationale en internationale (innovatieve) ontwikkelingen met betrekking tot het verlagen van de parasitaire infectiedruk op het gebied van fokkerij, voeding, vaccinatie, beweiding en andere relevante velden meegenomen en vertaald naar toepasbaarheid onder de Nederlandse omstandigheden.
  Weidegang van geiten
  Eekeren, N.J.M. van - \ 2011
  BioKennis bericht Geiten 2011 (2011)14. - 4 p.
  begrazing - beweidingssystemen - geitenhouderij - biologische landbouw - graslandbeheer - maagdarmziekten - parasieten - coccidiose - grazing - grazing systems - goat keeping - organic farming - grassland management - gastrointestinal diseases - parasites - coccidiosis
  Weidegang is belangrijk voor het welzijn van geiten. Daarmee is het een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en bovendien onderscheidend voor de biologische geitenhouderij. Helaas levert weidegang bij geiten ook een aantal knelpunten op zoals: het risico op een maagdarmwormenbesmetting, ruimtegebrek op huiskavel, opname en benutting van vers gras, arbeid en het weiden in productiegroepen. In het onderzoek van het project BIOGEIT is in de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor deze knelpunten. In dit bioKennisbericht de stand van zaken.
  How widespread is resistance to invermectin among gastrointestinal nematodes in sheep in The Netherlands? = Hoe wijd verspreid is resistentie tegen ivermectine van maagdarmwormen bij het schaap in Nederland?
  Borgsteede, F.H.M. ; Verkaik, J.C. ; Moll, L. ; Dercksen, D. ; Vellema, P. ; Bavinck, G. - \ 2010
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 135 (2010)21. - ISSN 0040-7453 - p. 782 - 785.
  ivermectine - schapen - maagdarmziekten - wormen - schapenhouderij - haemonchus contortus - ivermectin - sheep - gastrointestinal diseases - helminths - sheep farming - haemonchus contortus - anthelmintic resistance - teladorsagia-circumcincta - haemonchus-contortus - moxidectin - ostertagia - efficacy - benzimidazole - association - strain
  In Autumn 2009, a faecal egg count reduction test (FERCT) was carried out on three sheep farms. Groups of 8-11 lambs were treated with ivermectin or moxidectin, with a 14-day interval between treatment and sampling. Ivermectin resistance was present on all three farms. Treatment with ivermectin resulted in a reduction in faecal egg numbers of 94.6%, 63%, and 59%. On two farms, 14 days after treatment pooled faecal samples yielded predominantly larvae of Hamonchus contortus (100% and 98%, respectively). On the third farm, H. contortus and (probably) Teladorsagia circumcincta were resistant to ivermectin (64% and 36% of the larvae, respectively). Treatment with moxidectin resulted in a 100% reduction in egg output in sheep on all three farms. More sensitive culture techniques failed to detect any larvae in samples taken from two farms, but a few Ostertagia-type larvae, probably of T. circumcincta, were detected in samples from the third farm. It can be concluded that gastrointestinal nematodes in sheep from these three farms were resistant to ivermectin, whereas resistance to moxidectin was not detected.
  Lammeren grazen op een veldkavel
  Eekeren, N.J.M. van - \ 2010
  BioKennis bericht Geiten (2010)7. - 4
  biologische landbouw - dierenwelzijn - geitenhouderij - lammeren - graastijd - maagdarmziekten - coccidiose - organic farming - animal welfare - goat keeping - lambs - grazing date - gastrointestinal diseases - coccidiosis
  Veel geitenbedrijven hebben een beperkt huiskavel. Als de lammeren ook op het huiskavel geweid worden, wordt de beweidingruimte voor de melkgevende geiten nog krapper. Een oplossing zou zijn om de lammeren van huis te laten grazen. Sander Koster van Gerbrande State heeft al jarenlang goede ervaringen met het dag en nacht weiden van lammeren op afstand. Afgelopen jaar hebben ook de families Wanders en Tuenter hun lammeren naar tevredenheid op een veldkavel geweid. In dit bioKennisbericht zijn hun ervaringen op een rij gezet.
  Kijk lammeren vaker in de ogen
  Verkaik, J.C. ; Borgsteede, F.H.M. - \ 2009
  [Lelystad] : Wageningen UR, Animal Sciences Group
  schapen - lammeren - maagdarmziekten - wormen - behandeling - haemonchus contortus - sheep - lambs - gastrointestinal diseases - helminths - treatment - haemonchus contortus
  Ontwormen op basis van de kleur van het ooglid gaat verder dan de huidige behandelrichtlijn. Het uitsluitend ontwormen van lammeren in de koppel die lijden aan haemonchose is daarmee de meest verantwoorde manier van ontwormen. Het minimaliseert de selectie op resistente maagdarmwormen en maximaliseert het behoud van de effectiviteit van het gebruikte middel op het bedrijf. De controle en selectie op kleur kost wel meer tijd
  Wormenwijzer website
  Verkaik, J.C. - \ 2008
  ASG veehouderij
  schapen - myiase - wormen - maagdarmziekten - informatiesystemen - on-line - adviescentra - professionele dienstverlening - internet - dierziektepreventie - sheep - myiasis - helminths - gastrointestinal diseases - information systems - on line - advisory centres - professional services - internet - animal disease prevention
  De Wormenwijzer geeft behandeladviezen voor een verantwoorde aanpak van maagdarmwormen bij schapen. De behandeladviezen krijgt men op maat door het beantwoorden van een aantal vragen over de bedrijfssituatie per samenweidend of aangevoerd koppel dieren. De Wormenwijzer bepaalt vervolgens de kans op een maagdarmwormbesmetting en formuleert een advies afgestemd op de bedrijfshistorie. Het advies is gericht op een minimaal risico op schade door maagdarmwormen. Met extra toelichting bij een aantal belangrijke onderwerpen
  Effect of several plant products on prevention of E. coli adhesion in the gastrointestinal tract of weaned pigs
  Jongbloed, A.W. ; Maiorano, R. ; Wagenaars, C. - \ 2007
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 62) - 29
  biggen - escherichia coli - maagdarmziekten - varkenshouderij - voedergewassen - voedertoevoegingen - plantaardige producten - dierziektepreventie - piglets - escherichia coli - gastrointestinal diseases - pig farming - fodder crops - feed additives - plant products - animal disease prevention
  A challenge experiment was carried out which comprised six treatment groups each consisting of 12 individually housed piglets. Each group received one of the following pelleted diets: 1) Basal Diet (BD; Negative control); 2) BD + Yeast product (Positive control, 2.5 g/kg diet); 3) BD + Product SW 7 (25 g/kg diet); 4) BD + Product SW11 (25 g/kg diet) 5) BD + Sesame seed expeller (25 g/kg diet); 6) BD + Thyme/Carvacrol (Origanum spp.; 1.0 g/kg diet). The choice of the products used in the first five treatment groups was based on the results of an in vitro study by Becker et al. (2006), and comprised a range of the in vitro adhesion capacity to E. coli K88+ from high to low. The Thyme/Carvacrol treatment was carried out on request of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. This challenge experiment showed that there was a substantial difference in effect of several plant products in the diet on response of E. coli infected pigs
  Diversity of the human gastrointestinal microbiota : novel perspectives from high throughput analyses
  Rajilic-Stojanovic, M. - \ 2007
  Wageningen University. Promotor(en): Willem de Vos. - [S.l.] : s.n. - ISBN 9789085046639 - 213
  darmmicro-organismen - soortendiversiteit - fylogenetica - moleculaire genetica - maagdarmziekten - intestinal microorganisms - species diversity - phylogenetics - molecular genetics - gastrointestinal diseases - cum laude
  cum laude graduation (with distinction)
  Maagdarmwormen : stop met koppelbehandeling
  Eysker, M. ; Borgsteede, F.H.M. - \ 2004
  Het Schaap 2004 (2004)2. - ISSN 0165-3156 - p. 24 - 27.
  haemonchus contortus - trichostrongylidae - nematoda - dierparasitaire nematoden - nematodeninfecties - nematodenbestrijding - wormen - helminthosen - veterinaire helmintologie - anthelmintica - schapen - schapenhouderij - schapenziekten - maagdarmziekten - veterinaire producten - weerstand - geneesmiddelresistentie - geneesmiddelenbehandeling - ziektepreventie - epidemiologie - ziekteoverdracht - diergeneeskunde - veeartsenijkunde - ziektebestrijding - dierziektepreventie - haemonchus contortus - trichostrongylidae - nematoda - animal parasitic nematodes - nematode infections - nematode control - helminths - helminthoses - veterinary helminthology - anthelmintics - sheep - sheep farming - sheep diseases - gastrointestinal diseases - veterinary products - resistance - drug resistance - drug therapy - disease prevention - epidemiology - disease transmission - veterinary science - veterinary medicine - disease control - animal disease prevention
  Uitleg over de epidemiologie van maagdarmwormen bij schapen, en adviezen om de ontwikkeling van resistentie tegen wormmiddelen te voorkomen. De huidige praktijk van preventieve behandeling van ooien en lammeren werkt de ontwikkeling van resistentie juist in de hand. Om de selectiedruk voor resistentie bij de wormen te verlagen is het belangrijk om niet meer alle schapen tegelijk te behandelen en wormmiddelen uit de verschillende groepen (benzimidazolen; imidithiazoles; avermectines en milbemycines) af te wisselen. Ook een cocktail van middelen is effectief tegen resistentieontwikkeling
  Dietary non-digestible carbohydrates and the resistance to intestinal infections
  Bruggencate, S.J.M. ten - \ 2004
  Wageningen University. Promotor(en): M.B. Katan. - [S.I.] : S.n. - ISBN 9789085041023
  maagdarmziekten - voedingskoolhydraten - gezondheid - groenten - salmonella - spijsvertering - toxiciteit - darmmicro-organismen - voedingsvezels - gastrointestinal diseases - dietary carbohydrate - health - vegetables - salmonella - digestion - toxicity - intestinal microorganisms - dietary fibres

  Keywords: Non-digestible carbohydrates, prebiotics, inulin, FOS, calcium, microflora, short-chain fatty acids, mucin, intestinal permeability, salmonella, infection, rat, human

  Dietary non-digestible carbohydrates and the resistance to intestinal infections

  Non-digestible carbohydrates (NDC) stimulate the protective gut microflora resulting in increased production of organic acids. This may result in increased luminal killing of acid-sensitive pathogens and hence reduce intestinal colonisation and translocation of a pathogen. However, host defence against invasive pathogens like salmonella also depends on the barrier function of the intestinal mucosa. High concentrations of organic acids may induce injury to the intestinal mucosa and impair the barrier function. The aim of this thesis was to determine the effects of NDC's on the intestinal barrier in rats and humans.

  In rats, well fermentable NDC (resistant starch, inulin, fructo-oligosaccharides and lactulose) stimulated the protective endogenous gut microflora and subsequently increased faecal lactate concentrations and lowered intestinal pH. However, in contrast to cellulose, wheat fiber and resistant starch, the rapid fermentable NDC inulin, fructo-oligosaccharides (FOS) and lactulose drastically stimulated mucosal translocation of invasive salmonella and the subsequent mucosal inflammation. Before infection, they increased luminal cytotoxicity and mucus secretion. This likely indicates that the fermentation-induced irritating luminal components can impair the intestinal barrier. Indeed, fermentable NDC increased intestinal permeability. Dietary calcium phosphate counteracted most adverse effects of well fermentable NDC. In humans, FOS also stimulated the endogenous gut microflora and increased faecal lactate concentrations. Moreover, FOS increased mucus secretion, indicating mucosal irritation. However, FOS consumption did not significantly affect luminal cytotoxicity and intestinal permeability.

  Stimulating the endogenous microflora by intestinal NDC fermentation is often assumed to be beneficial for intestinal health and resistance to infections. However, the work presented in this thesis does not support this concept.

  Diet, lifestyle, and molecular alterations that drive colorectal carcinogenesis
  Diergaarde, B. - \ 2004
  Wageningen University. Promotor(en): Frans Kok, co-promotor(en): Ellen Kampman. - [S.I.] : S.n. - ISBN 9789085041030
  carcinoom - neoplasma's - darmziekten - maagdarmziekten - levensstijl - voedselhygiëne - voedingstoestand - consumptiepatronen - gezondheid - genetische stoornissen - milieufactoren - carcinoma - neoplasms - intestinal diseases - gastrointestinal diseases - lifestyle - food hygiene - nutritional state - consumption patterns - health - genetic disorders - environmental factors
  Environmental factors have been repeatedly implicated in the etiology of colorectal cancer, and much is known about the molecular events involved in colorectal carcinogenesis. The relationships between environmental risk factors and the molecular alterations that drive colorectal carcinogenesis are less dear. Further insight into these relationships may prove useful for the development of etfective colorectal cancer prevention and/or treatment strategies. In this thesis, we examine associations between dietary and lifestyle factors previously reported to be associated with colorectal cancer risk and the molecular alterations known to play important roles in colorectal carcinogenesis.

  Data from a case-control study of sporadic colorectal polyps (278 cases; 414 polyp-free controls) were used to evaluate associations between dietary factors and truncating APC mutations in adenomas. High intake of red meat and fat seemed to increase the risk of polyps without truncating APC mutation (APC-) in particular, whereas high intake of carbohydrates seemed to especially decrease the risk of APC.polyps.

  Associations between dietary factors and truncating APC mutations in colorectal carcinomas were investigated in a population-based case-control study (184 cases; 259 controls) of sporadic colon cancer. Consumption of vegetables lowered the risk of tumors with truncating APC mutation (APC+) asweilas APC- tumors, most explicitly of the last. Alcohol intake was associated with an increased risk of APC.tumorsonly, whereas meat, fish and fat seemed to especially increase the risk of APC+ tumors. The same study population was used to evaluate associations between dietary factors and MSI, hMLH I expression and hMLH J hypermethylation. Intake of red meat seemed to increase the risk of MSI-LIMSS carcinomas in particular, whereas alcohol intake appeared to increase the risk of MSI-H tumors. Fruit consumption seemed to especially decrease the risk of MSI-H tumors with hypermethylated hMLHJ. Associations between cigarette smoking and mutations in the APC, K-ras and p53 genes, p53 overexpression, and MSI were also assessed in this study population. Our data suggest that smoking­related colon carcinomas develop through a p53 overexpression-negative pathway and that smoking results in colon tumor cells with transversion mutations in particular.

  Finally, we used data from a case-control study of HNPCC-associated colorectal tumors (145 cases; 103 tumor-free controls) to gain insight into the etfects of environmental factors on colorectal tumor risk in individuals with HNPCC. Fruit consumption and dietary fiber intake lowered the risk of ever developing HNPCC-associated colorectal tumors, whereas cigarette smoking and alcohol consumption seemed to increase this risk. This suggests that also HNPCC-associated outcomes may be modified by environmental factors.
  Interactive effects between dietary fat and a vegetables-fruit mixture on colorectal carcinogenesis
  Rijnkels, J.M. - \ 1998
  Agricultural University. Promotor(en): J.H. Koeman; G.M. Alink; R.A. Woutersen. - S.l. : Rijnkels - ISBN 9789054858171 - 128
  darmziekten - maagdarmziekten - carcinoom - neoplasma's - voedsel - voedingsmiddelen - vetten - groenten - fruitgewassen - intestinal diseases - gastrointestinal diseases - carcinoma - neoplasms - food - foods - fats - vegetables - fruit crops

  Several dietary compounds are associated with colorectal cancer risk. These include the amount of dietary fat, which is positively associated with colorectal cancer, and a variety of vegetables and fruit, which are suggested to possess anticarcinogenic potential. Because diet is complex and dietary factors most probably interact, it is likely that these interactive effects between dietary components, rather then the effects of individual components, may account for a large part in the risk for developing colorectal cancer.

  The results of the studies performed by Alink et al. (1993) demonstrated that it is of paramount importance to study interactive effects between dietary components in evaluating the effects of total diet in colorectal carcinogenesis. They showed that the effects of a vegetables-fruit mixture on DMH-induced colorectal carcinogenesis in rats maintained on complete human diets, was modulated by the presence of other dietary components, such as the amount of dietary fat or fried meat.

  To investigate these observations by Alink et al. in more detail, we performed three long-term animal studies, which have been described in detail in Part I of the present thesis. In these studies, interactive effects between dietary fat (20 and 40 energy%) and a vegetables-fruit mixture (19.5% wt/wt) were studied on 1,2-dimethylhydrazine (DMH)- and N-methyl-N'-nitro-N-nitroso-guanidine (MNNG)-induced colorectal carcinogenesis in rats, and in ApcMin mice, which are genetic susceptible for developing multiple intestinal neoplasia (Chapters 1, 2, and 3). The composition and amount of fat (40e%) and of the vegetables-fruit mixture were based on regular amounts consumed in The Netherlands.

  The animal diets used for these studies were balanced for protein and micronutrient content. The diets differed only in the amount of fat/carbohydrate and the presence of specific plant constituents when a vegetables-fruit mixture was included in the diets. Notwithstanding the use of the same experimental diets in all three studies, the results were remarkably different.

  A vegetables-fruit mixture added to high-fat (40e%) diets resulted in a distinct protection of colorectal carcinogenesis in the MNNG-study, whereas in the DMH study no effect of the vegetables-fruit mixture was observed. In ApcMin mice the vegetables-fruit mixture enhanced rather then inhibited tumor development. Furthermore, a diet high in fat (40e%) enhanced colorectal carcinogenesis in the DMH-study and, although less pronounced, in the MNNG-study, whereas in the ApcMin mice no effect was observed.

  Finally, a vegetables-fruit mixture added to low-fat diets did not result in protection against colorectal cancer development in the MNNG-study, whereas when added to a high-fat diet an inhibitory effect was found. In male ApcMin mice, the same mixture added to low-fat diets decreased the number of small intestinal tumors, whereas it increased the number of small intestinal neoplasia when added to high-fat diets.

  To examine the differences observed between the effects of the vegetables-fruit mixture observed in the DMH-model and those in the MNNG-model in more detail, an experiment was designed, in which the inhibitory potency of a vegetables-fruit mixture was investigated on either the initiation or the promotion phase, using azoxymethane (AOM) to induce colorectal carcinogenesis and using both low- and high-fat diets (Chapter 4). In this study no protection of this mixture on colorectal carcinogenesis was observed either when present during the initiation or during the promotion phase, irrespective of the fat content.

  In conclusion, the variation in the results of the aforementioned studies can most probably be ascribed to methodological differences, such as differences in DMH and MNNG metabolism, route of administration and type of DNA damage. Apart from these differences, genetic susceptibility may play a role. Taken these methodological differences into account the present results do not consistently show that dietary fat has modulated the tumor preventive properties of a vegetables-fruit mixture in colorectal carcinogenesis (Alink et al., 1993).

  The second part of the thesis describes the results of studies into the interactive effects between dietary fat and the vegetables-fruit mixture on (anti)carcinogenic mechanisms. Hepatic xenobiotic enzyme activities (ethoxyresorufine-O-deethylation (EROD), pentoxyresorufine-O-deethylation (PROD), N-nitrosodimethylamine-demethylase (NDMA-d), cytosolic glutathion-S-transferase (GST), UDP-glucuronyl transferase (UDP-GT)) and immune parameters in spleen and mesenteric lymph nodes (NK cell activity, lymphocyte stimulation test, mixed lymphocyte reaction) were measured in rats of the long-term DMH-study (Chapter 5).

  Overall, it was shown that both a vegetables-fruit mixture and dietary fat had no effect on the enzyme activities and immune function. In a short-term (seven weeks) animal study, DMH-treatment appeared to influence hepatic and colonic xenobiotic enzyme activities (EROD, PROD, NDMA-d, UDP-GT and GST) rather strongly (Chapter 6).

  Furthermore, interaction between dietary fat and the vegetables-fruit mixture was observed on colonic NDMA-d activity. Finally, interactive effects between stearic acid, indole-3-carbinol and crude extracts of the vegetables-fruit mixture were studied in vitro (Chapter 7). Both indole-3-carbinol, an isolated plant constituent, and vegetables-fruit extracts, a complex mixtures of plant constituents, modulated the effects of stearic acid on cytotoxicity, gap junctional intercellular communication, and cytochrome P450-IA (EROD) activity. The effects of indole-3-carbinol and extracts of the vegetables-fruit mixture were partly influenced by the order at which these components with stearic acid were added to the cells as well as by the type of cells used.

  In general, the results of the studies described in Part II of this thesis supports the hypothesis that interaction between dietary constituents may influence their modulating effect on colorectal carcinogenesis.

  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.