Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 379

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Waarheen met het Nederlandse bos?
  Hekhuis, Harrie ; Ouden, J. den - \ 2016
  Vakblad Natuur Bos Landschap 13 (2016)127. - ISSN 1572-7610 - p. 4 - 7.
  bosbeheer - houtachtige planten - gebruikswaarde - nederland - klimaatverandering - ecosystemen - bostypen - recreatie - zandgronden - oppervlakte (areaal) - forest administration - woody plants - use value - netherlands - climatic change - ecosystems - forest types - recreation - sandy soils - acreage
  Het Nederlandse bos is een populair park met jaarlijks honderden miljoenen bezoeken. Het bos is een belangrijke pijler van de Nederlandse natuur met bijvoorbeeld veel Natura 2000-habitats, nieuwe wildernissen en een bron van hernieuwbare grondstoffen. Welke kennis en beheer zijn nodig om aan al deze functies tegemoet te blijven komen? Wij zijn ons als bosbeheerders, beleidsmakers, onderzoekers en opleiders onvoldoende bewust van de forse uitdagingen waar het Nederlandse bosbeheer voor staat!
  Kokos en biochar geschikte alternatieven voor veen in potgrond : zoektoch potplantensector naar nieuwe grondstoffen
  Rodenburg, J. ; Blok, C. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)8. - p. 7 - 9.
  potplanten - groeimedia - biochar - bodemverbeteraars - houtskool - koolstofvastlegging in de bodem - kokos - samenstelling - sierplanten - gebruikswaarde - glastuinbouw - pot plants - growing media - biochar - soil conditioners - charcoal - soil carbon sequestration - copra - composition - ornamental plants - use value - greenhouse horticulture
  De meeste potgronden bestaan voor een groot deel uit veen. Maar er is een duidelijke kentering merkbaar. Telers, afnemers en consumenten vragen steeds vaker om veenvrije mengsels. Redenen zijn de grote hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij afgravingen en het verloren gaan van eeuwenoude moerasgronden. Onder meer daarom startte een zoektocht naar nieuwe grondstoffen voor potgrond. Met kokos is al veel ervaring opgedaan en biochar heeft de potentie om een belangrijk ingrediënt met meerwaarde te worden.
  Waardplantgeschiktheid (nieuwe) groenbemesters voor plantparasitaire aaltjes
  Visser, J.H.M. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2015
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten
  akkerbouw - plantenparasitaire nematoden - gewasbescherming - waardplanten - groenbemesters - gebruikswaarde - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - arable farming - plant parasitic nematodes - plant protection - host plants - green manures - use value - cultural control
  De vraag naar groenbemesters wordt vanuit de sector steeds groter. Het is van groot belang om de waardplantstatus van groenbemesters voor de verschillende plantparasitaire aaltjessoorten te kennen, zodat telers op basis van de aanwezige aaltjesbesmetting de beste groenbemester kunnen kiezen. De laatste jaren komen er wel steeds nieuwe groenbemesters (bijv. bladkool, zwaardherik, Japanse haver, maar ook nieuwe rassen binnen de bestaande gewassen, zoals nieuwe bladrammenas-rassen en gele mosterd-rassen) op de markt, maar er wordt geen goed, gecoördineerd en objectief onderzoek gedaan naar de waardplantgeschiktheid van deze nieuwe groenbemesters. Het doel binnen dit project is om voor een set van nieuwe groenbemesters goede gegevens m.b.t. de waardplantgeschiktheid voor 1 of 2 van de belangrijkste groepen van aaltjes (wortelknobbel-, en mogelijk wortellesie-aaltjes) te bepalen. De resultaten worden opgenomen in het Aaltjesschema en komen daardoor direct voor de praktijk beschikbaar.
  Weer volop toekomst voor de iep
  Hiemstra, J.A. - \ 2014
  Boomzorg 2014 (2014)1. - p. 32 - 36.
  ulmus - rassen (planten) - cultivars - resistentie van variëteiten - gebruikswaarde - straatbomen - ulmus - varieties - cultivars - varietal resistance - use value - street trees
  De iep is eeuwenlang een van de beeldbepalende bomen geweest in het Nederlandse landschap en de Nederlandse steden. Door de opkomst van de iepziekte zijn in de loop van de vorige eeuw veel van deze Hollandse iepen verdwenen. Door de voortdurende problemen met de iepziekte kreeg de iep bij veel beheerders zelfs een slechte naam en nam het gebruik van deze soort sterk af. De iep is echter een ideale straat- en laanboom, die zowel in de moderne stad als in het buitengebied slecht gemist kan worden. Onderzoek door PPO en Alterra laat nu zien dat de iep weer volop toekomst heeft.
  Minder zweten met groenere straten : ‘Om de leefbaarheid in de stad nu en in de toekomst te waarborgen, groeit de noodzaak tot een oplossing’
  Klemm, W. ; Bruinenberg, J. - \ 2014
  Vitale Groene Stad 2014 (2014)2. - p. 42 - 43.
  stadsomgeving - openbaar groen - houtachtige planten - klimaatfactoren - temperatuur - effecten - bomen voor meerdere doeleinden - gebruikswaarde - urban environment - public green areas - woody plants - climatic factors - temperature - effects - multipurpose trees - use value
  Wij klagen veel over het weer. Als het regent, is het natuurlijk niet goed. Maar op een warme zomerdag is de stad al snel benauwd. Maar daar zijn oplossingen voor. Het antwoord op de drukkende stadse hitte kunnen we vinden in een effectievere toepassing van groen in de stedelijke ruimte. De aangename hittebestendige stad is groen, stelt Wiebke Klemm in dit ingezonden artikel.
  Elstar mutanten (poster)
  Heijerman-Peppelman, G. ; Elk, P.J.H. van - \ 2014
  fruitgewassen - appels - mutanten - gebruikswaarde - kwaliteitsnormen - hagelbescherming - fruit crops - apples - mutants - use value - quality standards - hail protection
  De consument herkent Elstar niet meer vanwege de grote hoeveelheid kleurmutanten. Daarom doet PPO onafhankelijk onderzoek naar de gebruikswaarde van acht verschillende mutanten om te komen tot uniforme Elstar van hoge kwaliteit in het winkelschap. De belangrijkste teelteigenschappen bij aanplant met- en zonder hagelnetten worden in beeld gebracht.
  Onderzoek en keur van de Symphoricarpos : flinke vernieuwing in sortiment sneeuwbessen
  Hoffman, M.H.A. - \ 2014
  Boom in business 5 (2014)2. - ISSN 2211-9884 - p. 38 - 41.
  symphoricarpos - struiken - rassen (planten) - nieuwe cultivars - soortendiversiteit - gebruikswaarde - houtachtige planten als sierplanten - openbaar groen - symphoricarpos - shrubs - varieties - new cultivars - species diversity - use value - ornamental woody plants - public green areas
  Symphoricarpos (sneeuwbes) is een heester die veel wordt gebruikt in het openbaar groen. Van nature is het een zeer gemakkelijke plant, die vooral gewaardeerd wordt vanwege de opvallende witte of paarsroze bessen en/of de zeer goede bodembedekking. Er zijn de afgelopen jaren veel nieuwe cultivars op de markt verschenen, onder andere vanuit de snijheesterteelt. Ruim 30 cultivars zijn door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) getest voor gebruik als tuin- en openbaargroenplant.
  Demonstratie van de gebruikswaarde van kwee onderstammen Eline, C.132 en MH voor de teelt van Conference
  Maas, F.M. - \ 2014
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 39
  pyrus communis - peren - onderstammen - cydonia oblonga - kweeën - gebruikswaarde - nederland - pyrus communis - pears - rootstocks - cydonia oblonga - quinces - use value - netherlands
  Van 2009 tot en met 2013 is op twee locaties de gebruikswaarde van de kweetypen Eline®, C.132 en MH als onderstam voor het perenras Conference vergeleken met die van de standaardonderstammen kwee MC en kwee Adams. In de proeftuin van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO-Fruit) in Randwijk is hiervoor een demonstratieperceel aangelegd waarbij in 4 herhalingen veldjes van 15 tot 25 bomen per onderstam zijn geplant. Bij een praktijkbedrijf in Zeeland zijn in een gerend perceel per onderstam volle rijen aangeplant met in totaal 189 bomen op onderstam kwee Adams, 354 op MC, 423 op Eline®, 331 op C132 en 345 op MH. De bomen zijn op beide locaties volgens de standaard praktijkteeltwijze voor peren verzorgd. In Randwijk zijn bij één herhaling de onderstammen ’s winters niet afgedekt met champost om eventuele verschillen in winterhardheid van de onderstammen te vergelijken in het geval van een winter met strenge vorst. Jaarlijks zijn de de productie en de groei van de bomen en bepaald.
  Efficiënt met mineralen door KringloopWijzer
  Haan, M.H.A. de; Aarts, H.F.M. ; Temmink, J. - \ 2014
  V-focus 2014 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 6 - 7.
  melkveehouderij - mineralenboekhouding - kringlopen - dierlijke meststoffen - milieuwetgeving - gebruikswaarde - Nederland - dairy farming - nutrient accounting system - cycling - animal manures - environmental legislation - use value - Netherlands
  De ontwikkeling van de KringloopWijzer is in volle gang. Via een bedrijfsspecifieke rekenwijze kunnen opbrengsten en verliezen van het melkveebedrijf betrouwbaar worden vastgesteld. Dit vormt niet alleen een belangrijke basis voor verbetering van de bedrijfsvoering, maar met dit kengetallenoverzicht kan een veehouder ook verantwoording afleggen over zijn milieuprestatie.
  Eindrapportage onderzoek naar ontwikkeling Verticillium resistente Acer
  Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 36
  boomteelt - houtachtige planten als sierplanten - verticillium - acer platanoides - gewasbescherming - rassenkeuze (gewassen) - resistentie van variëteiten - proeven op proefstations - gebruikswaarde - nieuwe onderstam - veldgewassen - arboriculture - ornamental woody plants - verticillium - acer platanoides - plant protection - choice of varieties - varietal resistance - station tests - use value - new subphylum - field crops
  Dit project is de laatste fase in het onderzoek naar de ontwikkeling van Verticillium-resistente Acer platanoides (Noorse esdoorn) onderstammen wat in 1993 van start ging op het toenmalige CPRO-DLO (nu PRI) met grootschalige selectie-experimenten. PPO-Bomen heeft vanaf 1999 onderzoek gedaan naar cultuurwaarde en vermeerdering van de uit dat onderzoek afkomstige selecties. De laatste fase van het onderzoek door PPO (2004-2006) richtte zich op 3 hoofdthema’s: • Resistentie onder veldomstandigheden (praktijktoets) • Cultuurwaarde van de selecties als onderstam en als cultivar • De ontwikkeling van een methode voor vermeerdering van deze selecties
  Onderzoek en keur van de Symphoricarpos : flinke vernieuwing in sortiment sneeuwbessen
  Hoffman, M.H.A. - \ 2013
  Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte 1 (2013)3. - ISSN 2352-4634 - p. 64 - 69.
  openbaar groen - beplantingen - symphoricarpos - struiken - rassen (planten) - cultivars - gebruikswaarde - tuinen - public green areas - plantations - symphoricarpos - shrubs - varieties - cultivars - use value - gardens
  Symphoricarpos (sneeuwbes) is een heester die veel wordt gebruikt in het openbaar groen. Van nature is het een zeer gemakkelijke plant, die vooral gewaardeerd wordt vanwege de opvallende witte of paarsroze bessen en/of de zeer goede bodembedekking. Er zijn de afgelopen jaren veel nieuwe cultivars op de markt verschenen, onder andere vanuit de snijheesterteelt. Ruim 30 cultivars zijn door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) getest voor gebruik als tuin- en openbaargroenplant.
  Elstar mutanten onder hagelnet later rijp (poster)
  Heijerman-Peppelman, G. ; Elk, P.J.H. van; Dieren, M.C.A. van - \ 2013
  malus - rassen (planten) - cultivars - mutanten - kleur - gebruikswaarde - gewaskwaliteit - consumenten - hagelbescherming - landbouwkundig onderzoek - malus - varieties - cultivars - mutants - colour - use value - crop quality - consumers - hail protection - agricultural research
  De consument herkent Elstar niet meer vanwege de grote hoeveelheid kleurmutanten. Daarom doet PPO onafhankelijk onderzoek naar de gebruikswaarde van acht verschillende mutanten om te komen tot uniforme Elstar van hoge kwaliteit in het winkelschap. De belangrijkste teelteigenschappen bij aanplant met en zonder hagelnetten worden in beeld gebracht.
  Alternatieve onderstammen voor M.9 bij appel
  Maas, F.M. - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 30
  fruitteelt - tussenstammen - gebruikswaarde - heraanplanten - cultivars - phytophthora - cultuurmethoden - proeven - appels - malus - onderstammen - nederland - fruit growing - interstocks - use value - replanting - cultivars - phytophthora - cultural methods - trials - apples - malus - rootstocks - netherlands
  In een orienterende proef werd gedurende vier jaar in Randwijk de groei, productie en vruchtkwaliteit van ‘Elstar’ op de onderstammen G.11, G.41, P 59, P 60, P 66 en P67 vergeleken met die op de standaardonderstam M.9 T337. Na 4 jaar was de cumulatieve productie en het gemiddeld vruchtgewicht van ‘Elstar’ met uitzondering van P 67 op deze onderstammen vergelijkbaar tot iets hoger dan op M.9 T337. De bladstand en productiviteit van de bomen op P 67 verslechterde sterk gedurende de duur van de proef, waarschijnlijk ten gevolgde van een of andere ziekte. G.11 en G.41 hadden ten opzichte van de overige onderstammen en M.9 T337 het pluspunt dat zij een zeer gladde vergroeiing vertoonden met ‘Elstar’ en geen wortelvelden vertoonden. Daarnaast gaf G.41 bij een gemiddeld iets hogere productie een hoger aandeel goed gekleurde vruchten (>33% blos) bij een vergelijkbare goede vruchtmaat als bij M.9 T337.
  Vertaling resultaten gebruikswaarde-onderzoek laanbomen naar onderwijsmodule t.b.v. groene onderwijs
  Derkx, M.P.M. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 20
  agrarisch onderwijs - straatbomen - boomteelt - rassen (planten) - boomverzorging - gebruikswaarde - onderwijsmaterialen - kennisoverdracht - agricultural education - street trees - arboriculture - varieties - tree care - use value - resource materials - knowledge transfer
  De Nederlandse boomkwekerijsector biedt een breed sortiment aan laanbomen. Ook komen er steeds nieuwe soorten en cultivars bij. Elke soort en cultivar heeft zijn eigen gebruikswaarde en stelt eigen eisen aan zijn standplaats. Om de eindgebruiker, vaak een gemeente, te helpen met het kiezen van passende bomen, is ruim 15 jaar geleden gestart met het gebruikswaardeonderzoek laanbomen. In dit onderzoek zijn in 17 gemeenten en 3 proeftuinen testbeplantingen aangelegd met 75 - vooral nieuwe - soorten en cultivars. De ontwikkeling van de bomen is gedurende 7-10 jaar gedetailleerd gevolgd en ervaringen met onderhoud en beheer zijn in beeld gebracht. Daarnaast is gewerkt aan een aantal algemene thema’s, zoals snoei, wortelopdruk, substraat en groeiplaats. Het project heeft geresulteerd in tal van artikelen, een website en enkele brochures, zoals de brochure ‘De juiste boom op de juiste plaats’. In 2011 werd geconstateerd dat afnemers de onderzoeksgegevens maar weinig raadplegen en werd ervoor gepleit de resultaten van het gebruikswaardeonderzoek laanbomen als lesstof op scholen te gaan gebruiken om de bomen/sortimentskennis van afgestudeerde studenten van groene MBO en HBO opleidingen te verbeteren en om kennis van het gebruikswaardeonderzoek laanbomen beter te laten doorstromen naar de praktijk
  Weer volop toekomst voor de iep Nieuwe iepen: zeer hoge mate van resistentie en algemeen bruikbaar
  Hiemstra, J.A. - \ 2013
  Boom in business 2013 (2013)4. - ISSN 2211-9884 - p. 36 - 40.
  ulmus - houtachtige planten - straatbomen - plantenveredeling - rassen (planten) - gebruikswaarde - resistentie van variëteiten - ulmus - woody plants - street trees - plant breeding - varieties - use value - varietal resistance
  De iep is eeuwenlang een van de beeldbepalende bomen geweest in het Nederlandse landschap en de Nederlandse steden. Door de opkomst van de iepziekte zijn in de loop van de vorige eeuw veel van deze Hollandse iepen verdwenen. Door de voortdurende problemen met de iepziekte kreeg de iep bij veel beheerders zelfs een slechte naam en nam het gebruik van deze soort sterk af. De iep is echter een ideale straat- en laanboom, die zowel in de moderne stad als in het buitengebied slecht gemist kan worden. Onderzoek door PPO en Alterra laat nu zien dat de iep weer volop toekomst heeft.
  Eindrapportage organische meststoffen: samenstelling en werking
  Haan, J.J. de; Geel, W.C.A. van; Paauw, J.G.M. ; Burgt, G.J.H.M. van der; Hospers-Brands, A.J.T.M. ; Venhuizen, A. ; Oonk, K. - \ 2013
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 13
  bemesting - akkerbouw - organische meststoffen - samenstelling - voedingsstoffenbeschikbaarheid - gebruikswaarde - mineralenboekhouding - modules - onderzoeksprojecten - fertilizer application - arable farming - organic fertilizers - composition - nutrient availability - use value - nutrient accounting system - modules - research projects
  De mest- en mineralen wetgeving is en wordt verder aangescherpt. Telers moeten daardoor steeds scherper het aanbod van meststoffen afstemmen op de gewasbehoefte. Bij gebruik van kunstmest is dat makkelijker dan bij gebruik van organische mestsoorten en composten. Deze beweging veroorzaakt dus een tendens naar verminderd gebruik van organische meststoffen. Dat is om diverse redenen een zorgelijke ontwikkeling, o.a. door een lagere organische stof aanvoer. Door beter gebruik te maken van de aanwezige kennis, zowel oude als recente, kan de onzekerheid over de werking van de meststoffen voor een deel weggenomen worden en kunnen ook betere keuzes gemaakt worden in de organische meststoffen die goed bij gewas en bedrijf passen. Daardoor kan het gebruik van organische meststoffen bevorderd worden en kan de mineralenbenutting uit die meststoffen verhoogd worden.
  Inventarisatie, toepasbaarheid en klimaateffecten van producten van mest
  Postma, R. ; Rotterdam-Los, D. van; Schils, R.L.M. ; Zwart, K.B. ; Erp, P. van - \ 2013
  Wageningen : NMI - 88
  bemesting - mest - mestverwerking - mineralenboekhouding - gebruikswaarde - digestaat - akkerbouw - milieueffect - fertilizer application - manures - manure treatment - nutrient accounting system - use value - digestate - arable farming - environmental impact
  De akkerbouw krijgt de komende jaren te maken met een toenemende stroom van producten uit be- en verwerkte dierlijke mest. De afgelopen jaren zijn deze producten vooral gebruikt in onderzoeksprojecten. Daardoor is de toepassing tot nu toe kleinschalig en experimenteel. Voor de akkerbouw is het belangrijk om na te gaan in hoeverre de mestverwerkingsproducten inzetbaar zijn en onder welke voorwaarden dat het geval is. Daarom wordt daar in het kader van het Masterplan Mineralen Management (MMM) onderzoek aan gedaan. Het hier beschreven onderzoek is uitgevoerd door een consortium van NMI, Alterra en BLGG Research en bestond uit i) de achtergrond en technieken van mestverwerking, ii) een inventarisatie en karakterisering van de producten van mest, iii) de toepasbaarheid ervan in de akkerbouw en iv) de klimaateffecten van mestverwerkingsproducten.
  De iep heeft weer toekomst
  Hiemstra, J.A. - \ 2013
  Tuin en Landschap 35 (2013)7. - ISSN 0165-3350 - p. 14 - 17.
  ulmus - rassen (planten) - plantenveredeling - nieuwe soorten - resistentieveredeling - gebruikswaarde - straatbomen - landbouwkundig onderzoek - ulmus - varieties - plant breeding - new species - resistance breeding - use value - street trees - agricultural research
  Door de iepziekte is de iep grotendeels uit het landschap verdwenen. Zonde, want het is voor veel moeilijke plekken de ideale boom. Onderzoek van PPO en Alterra laat nu echter zien dat er voldoende resistente iepen zijn om de boom weer volop te gaan gebruiken.
  Resistentie geeft Iep weer toekomst
  Hiemstra, J.A. - \ 2013
  De Boomkwekerij 26 (2013)12. - ISSN 0923-2443 - p. 15 - 17.
  ulmus - rassen (planten) - cultivars - resistentie van variëteiten - straatbomen - plantenziekten - gebruikswaarde - landbouwkundig onderzoek - ulmus - varieties - cultivars - varietal resistance - street trees - plant diseases - use value - agricultural research
  De iep was lang één van de meest gekweekte boomsoorten in Nederland, totdat deze door problemen met de iepziekte bij veel afnemers een slechte naam kreeg. Onderzoek door PPO en Alterra laat nu echter zien dat de iep weer volop toekomst heeft. De nieuwe rassen die inmiddels op de markt zijn, hebben een zeer hoge mate van resistentie tegen de iepziekte. En er zijn nog meer goede selecties in aantocht.
  Acer platanoides 'Fairview'
  Wetten, J. van; Slingerland, L. - \ 2013
  Tuin en Landschap 2013 (2013)4. - ISSN 0165-3350 - p. 14 - 15.
  acer platanoides - straatbomen - houtachtige planten - rassen (planten) - cultivars - gebruikswaarde - acer platanoides - street trees - woody plants - varieties - cultivars - use value
  Acer platanoides wordt veel gebruikt als straatboom. De relatief nieuwe cultivar 'Fairview' blijkt het in het gebruikswaardeonderzoek van PPO opvallend goed te doen op kleigrond.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.