Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 17 / 17

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==gemaksvoedsel
Check title to add to marked list
Ontwikkelingen in Foodservice : online en beleving creëren nieuwe kansen voor toeleveranciers van agf
Splinter, G.M. ; Haaster-de Winter, M.A. van - \ 2015
Wageningen : LEI Wageningen UR - 30 p.
commerciële catering - food service management - groenten - fruit - gemaksvoedsel - voedselconsumptie - elektronische handel - consumentenvoorkeuren - tendensen - commercial food service - vegetables - convenience foods - food consumption - electronic commerce - consumer preferences - trends
Het voedsellandschap is in beweging. Een ontwikkeling met grote gevolgen voor “vers” en haar toeleveranciers. Voedsel is op steeds meer (verschillende) plaatsen te koop en wordt aangeboden door verschillende aanbieders. GroentenFruit Huis wil de groenten- en fruitsector versterken en de positie van bedrijven verbeteren. LEI Wageningen UR heeft daarom twee ontwikkelingen in de Foodservicemarkt onderzocht: online en beleving. Twee aspecten die het niveau van een individueel bedrijf overstijgen en impact hebben op de bestaande structuur. De uitkomsten zijn aangevuld met informatie over nieuwe ontwikkelingen binnen het thema “gemak”. Hoe moeten de ontwikkelingen worden gezien en wat is het effect ervan op de toeleveranciers van groenten en fruit? En op hun product(en)?
Fast food in Ghana’s restaurants: prevalence, characteristics, and relevance : an interdisciplinary perspective
Omari, R. - \ 2014
Wageningen University. Promotor(en): Han Wiskerke; Guido Ruivenkamp, co-promotor(en): Joost Jongerden. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572584 - 169
fast foods - consumptie - snelbuffetten - gemaksvoedsel - consumentengedrag - karakteristieken - gezondheid - interdisciplinair onderzoek - ghana - fast foods - consumption - fast food restaurants - convenience foods - consumer behaviour - characteristics - health - interdisciplinary research - ghana

Abstract

Fast food has been extensively criticised for its link to health and environments problems and for its tendency to undermine traditional food cultures. Notwithstanding these aspects, this study questioned the assumption that fast food by definition has negative impact on health, environment and traditional food cultures for three main reasons. Firstly, fast-food restaurants are spreading quickly in the Accra Metropolitan Area (AMA) of Ghana and have become an important source of urban food. Secondly, fast food in Ghana is undergoing various changes, such as the introduction of healthier food options, use of environmentally friendly packaging and the incorporation of local cultural features. Thirdly, there has been ambiguity in the definition of fast food in existing literature, which is often exclusively built upon practices in Western, modernised countries and hence has determined how fast food is normatively evaluated. Moreover, evidence shows that some of the characteristics of fast food used in these definitions are changing, as well as being perceived differently in various regions or sociocultural settings. Against this background, this thesis sought to clarify what constitutes fast food in Ghanaian restaurants, assess its prevalence and explore its characteristics and relevance for urban food provisioning, health improvement and tourism development. An interdisciplinary and a combination of qualitative and quantitative approaches were used to gather data for a restaurant study to assess the availability and characteristics of fast food in the AMA using the cuisine concept as an analytical framework. The same approaches were used to gather data for a consumer study to explain how (i) convenience influences fast-food consumption, (ii) identity influences fast-food consumption and (iii) personal responsibility influences fast-food purchase, consumption and waste disposal decisions. Findings indicated that the core food items present in fast-food restaurants are menu items such as foods generally recognised as fast food (FGRAFF), including fried rice, fried chicken, burgers, pizzas and French fries, as well as common Ghanaian foods such as banku and kelewele. Interestingly, the FGRAFFs have been transformed in several ways mainly by the incorporation of aspects of the Ghanaian food culture. Most people eat fast food because of their desire to save time, mental and physical effort, as well as because of the inherent convenience attributes of fast food. Findings also showed that people consume fast food because of its role in identity formation and expression whereby eating in a fast-food restaurant is a way to be connected with what is new and unique, pleasurable and associated with social interaction and sensory and health values. Strikingly, findings showed that fast-food consumers do not only eat fast food for convenience and identity expression, but that they are also reflective about the health and environmental anxieties that might come along with the social practice of consumption. Therefore, consumers may adopt loyalty or exit strategies as a way of reducing the effects of the health and environmental anxieties on themselves and society as a whole. This study has shown that some consumers would prefer to adopt loyalty strategies, implying that fast food provides some major material, social, cultural and behavioural benefits for these consumers and so they may not choose to curtail their fast-food consumption. Therefore, for nutrition and health intervention programmes to be effective, there is a clear need to adopt more holistic approaches by incorporating material, social, cultural and behavioural aspects of food into formal programmes.

Nieuwe ontwikkelingsrichtingen voor verpakte groente- en fruitproducten : verpakte groente- en fruitproducten voor nieuwe eetmomenten
Thoden van Velzen, E.U. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1299) - ISBN 9789461732538 - 35
groenten - fruit - verse producten - voedselverpakking - verpakkingsmaterialen - snacks - gemaksvoedsel - vegetables - fresh products - food packaging - packaging materials - convenience foods
The predominantly applied packages for freshly processed fruit- and vegetable products in the Netherlands are glass, metal and carton-laminate and folding cartons and bags for frozen products. These packages do facilitate the use when preparing evening dinners, but not other consumption moments like breakfast, lunch, snack and on-the-go. For these eating opportunities new fruit- and vegetable products have to be developed with new concomitant packages. Especially plastic packages offer opportunities for developing new fruit- and vegetable products that are well-suited for different eating moments. This reports shows a few different development opportunities for new packed fruit and vegetable products.
Slow Food moet niet anti-technologisch worden
Boekel, M.A.J.S. van - \ 2011
Slow Food Magazine 2011 (2011)3. - ISSN 1878-4682 - p. 10 - 13.
voedseltechnologie - gemaksvoedsel - voedselveiligheid - smaak - voedselindustrie - consumenten - food technology - convenience foods - food safety - taste - food industry - consumers
Veel gemaksvoedsel in de supermarkt staat op gespannen voet met de beginselen van 'lekker, puur en eerlijk'. Maar, zegt hoogleraar voedseltechnologie Tiny van Boekel, dat neemt niet weg dat de voedselindustrie een revolutionaire bijdrage heeft geleverd aan de beschikbaarheid van voldoende, kwalitatief hoogstaand én betaalbaar voedsel voor iedereen. En wat de smaak betreft: 'Ik ben er van overtuigd dat een fabriekskaas net zo lekker kan zijn als een biologische boerenkaas'. Een interview.
Mild conserveren maakt groente uit flesje gezonder
Zondervan, C. - \ 2008
Kennis Online 5 (2008)dec. - p. 3 - 3.
gemaksvoedsel - gezondheidsvoedsel - voedingswaarde - vruchtensappen - vruchtendranken - conservering - voeding en gezondheid - convenience foods - health foods - nutritive value - fruit juices - fruit drinks - conservation - nutrition and health
"Ik steek veel energie in het de groenten- en fruitsector duidelijk maken dat het heel belangrijk is om het gebruiksgemak voor de consument te vergroten", zegt Charon Zondervan van de Agrotechnology and Food Sciences Group (AFSG). "Steeds minder mensen nemen nog de tijd om een sinaasappel te schillen. Liever nemen ze een product als Knorr Vie. En de boodschap komt over. Nu wordt het tijd dat er producten komen met net zoveel voedingswaarde als echt fruit en groenten"
Biologisch en gemak : een combinatie voor de toekomst?
Wijk, E.E.C. van; Tacken, G.M.L. - \ 2008
Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 3, Consumenten en ketens ) - ISBN 9789086152506 - 62
biologische landbouw - consumentenonderzoeken - gemaksvoedsel - vlees - organic farming - consumer surveys - convenience foods - meat
The aim of this consumer survey was to explore how convenience can be combined with the product fresh organic meat. In the survey, 24 light users of fresh organic meat were asked for their opinion on what organic stands for, in particular in relation to fresh organic meat. It also investigated what convenience means for them, particularly in relationship to fresh meat.
De obesogene samenleving. Maatschappelijke perspectieven op overgewicht
Dagevos, H. ; Munnichs, G. - \ 2007
Amsterdam : Amsterdam University Press - ISBN 9789053569818 - 192
obesitas - overgewicht - gezondheid - voedselconsumptie - samenleving - jeugd - gemaksvoedsel - nederland - obesity - overweight - health - food consumption - society - youth - convenience foods - netherlands
New insights into consumer-oriented food products design
Almeida Costa, A.I. - \ 2003
Wageningen University. Promotor(en): Wim Jongen; Frans Rombouts, co-promotor(en): Matthijs Dekker. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9058088200 - 253
productontwikkeling - innovaties - consumentengedrag - marktonderzoek - consumentenvoorkeuren - gemaksvoedsel - maaltijden - product development - innovations - consumer behaviour - market research - consumer preferences - convenience foods - meals
Vers gesneden fruit : voorzichtig snijden, direct rijden
ATO, - \ 2001
Food Management 19 (2001)10. - ISSN 0168-325X - p. 13 - 16.
gemaksvoedsel - kant-en-klaarvoedsel - voorbereide voedingsmiddelen - houdbaarheid (kwaliteit) - koelsystemen - fruitproducten - maaltijden - consumentengedrag - snacks - visverwerkende industrie - visproducten - handelsbeurzen - convenience foods - instant foods - prepared foods - keeping quality - cooling systems - fruit products - meals - consumer behaviour - fish industry - fish products - trade fairs
Vier artikelen over koelverse voedselproducten, zoals gesneden fruit; maaltijd(componenten); convenience-aanbod op de Anuga; en verse vis
Voedingsmiddelen dreigen afhandeling weborders te bederven
Veerdonk, W. van de - \ 2001
Voedingsmiddelentechnologie 34 (2001)5. - ISSN 0042-7934 - p. 41 - 43.
dienstensector - gemaksvoedsel - kant-en-klaarvoedsel - voedingsmiddelen - elektronica - computers - geïntegreerde circuits - marketingkanalen - verkooptechniek - internet - logistiek - bedrijfseconomie - services - convenience foods - instant foods - foods - electronics - integrated circuits - marketing channels - salesmanship - logistics - business management
De virtuele verkoop van levensmiddelen. Het systeem moet niet alleen kostenefficient zijn maar moet ook de voedselveiligheid en de productkwaliteit garanderen
Een consumentgerichte indeling naar houdbaarheid en gemak
Costa, A. ; Dekker, M. ; Beumer, R. ; Rombouts, F. ; Jongen, W. - \ 2001
Voeding Nu 3 (2001)10. - ISSN 1389-7608 - p. 9 - 12.
classificatie - karakterisering - informatieverwerking - maaltijden - gemaksvoedsel - voorbereide voedingsmiddelen - levensstijl - houdbaarheid (kwaliteit) - bewaartijd - voedselconsumptie - eetpatronen - voedingsmiddelen - classification - characterization - information processing - meals - convenience foods - prepared foods - lifestyle - keeping quality - storage life - food consumption - eating patterns - foods
Het nieuwe classificatiesysteem maakt een consumentgerichte productontwikkeling en marketingactiviteiten mogelijk
Kennismanagement bij productontwikkeling
Benner, M. ; Verkerk, R. - \ 2001
Voedingsmiddelentechnologie 2001 (2001)4. - ISSN 0042-7934 - p. 13 - 16.
productontwikkeling - nieuwe producten - kennis - food service management - consumenten - consumenteninformatie - voedselkwaliteit - glucosinolaten - gemaksvoedsel - voorbereide voedingsmiddelen - kant-en-klaarvoedsel - voedselacceptatie - product development - new products - knowledge - consumers - consumer information - food quality - glucosinolates - convenience foods - prepared foods - instant foods - food acceptability
Een productontwikkelingsproces moet consumentgericht zijn. Een model voor gestructureerde keteninformatievoorziening is de Quality Function Deployment (QFD)
Nutri 2000: haalbaarheidsstudie naar de productie van koelverse kant-en-klaarmaaltijden in Noord Nederland.
Zuurbier, P.J.P. ; Migchels, N.G. - \ 1998
Wageningen : LUW - 86
voorbereide voedingsmiddelen - voorgekookt voedsel - gemaksvoedsel - productie - markten - haalbaarheidsstudies - nederland - prepared foods - precooked foods - convenience foods - production - markets - feasibility studies - netherlands
Voedselmatrix als geheel bepaalt groei en overleven van pathogene bacteriën.
Gorris, L.G.M. ; Abee, T. ; Peck, M.W. - \ 1996
Voedingsmiddelentechnologie 29 (1996)25. - ISSN 0042-7934 - p. 12 - 15.
gemaksvoedsel - ondernemingen - voedselbesmetting - voedselmicrobiologie - voorgekookt voedsel - voorbereide voedingsmiddelen - veiligheid - veiligheid op het werk - normen - bedrijfshygiëne - convenience foods - enterprises - food contamination - food microbiology - precooked foods - prepared foods - safety - safety at work - standards - industrial hygiene
Eten in de jaren negentig: reflecties op gemaksvoeding.
Dam, Y.K. van; Hoog, C. de; Ophem, J.A.C. van - \ 1994
Wageningen [etc.] : LU [etc.] - ISBN 9789051664317 - 169
houding van consumenten - consumentengedrag - gemaksvoedsel - borden - voedsel - voedselconsumptie - voedselbereiding - voedselinkoop - voedingsmiddelen - maaltijden - voorgekookt voedsel - voorbereide voedingsmiddelen - prijzen - inkopen - snacks - consumer attitudes - consumer behaviour - convenience foods - dishes - food - food consumption - food preparation - food purchasing - foods - meals - precooked foods - prepared foods - prices - purchasing
HACCP in de luchtvaartcatering.
Beumer, R.R. ; Vrouwenvelder, Th. ; Brinkman, E. - \ 1994
Voedingsmiddelentechnologie 27 (1994)10. - ISSN 0042-7934 - p. 13 - 16.
luchttransport - luchtvaartuig - dierlijke producten - kiemgetal - bacteriologie - controle - gemaksvoedsel - engineering - voedselinspectie - voedselmicrobiologie - voedselbewaring - voedingsmiddelen - bedrijfsvoering - microbiële ecologie - monitoring - voorgekookt voedsel - voorbereide voedingsmiddelen - ruimtevlucht - statistiek - kwaliteitscontroles - queuing theory - haccp - air transport - aircraft - animal products - bacterial count - bacteriology - control - convenience foods - food inspection - food microbiology - food preservation - foods - management - microbial ecology - precooked foods - prepared foods - space flight - statistics - quality controls
Chemisch onderzoek van monsters hamburgers
Cazemier, G. ; Veen, N.G. van der; Herstel, H. - \ 1984
Wageningen : RIKILT (Rapport 84.84) - 5
hamburgers - vleeswaren - vleeskwaliteit - monsters - vleessamenstelling - gemaksvoedsel - voedselanalyse - vetzuren - meat products - meat quality - samples - meat composition - convenience foods - food analysis - fatty acids
Van alle monsters zijn de stuksgewichten bepaald. Na verwijdering van de paneerlaag werden ze onderzocht op de gehalten aan vocht, vet, eiwit, zetmeel, hydroxyproline, fosfaat, calcium, soja en bot. Verder werden de hoeveelheid paneer en de vleessoort bepaald. De waarden zijn samengevat in een tabel, een diagram en een tweetal grafieken. De gegevens werden uitgesplitst naar herkomst van de monsters, te weten slagers, diepvries en horeca.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.