Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 138

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Crop Wild Relatives (CWRs) in Nederland
  Hoekstra, R. ; Treuren, R. van; Hintum, T.J.L. van - \ 2016
  wilde verwanten - genetische bronnen van plantensoorten - conservering - ex-situ conservering - in-situ conservering - natuurgebieden - genenbanken - nederland - wild relatives - plant genetic resources - conservation - ex situ conservation - in situ conservation - natural areas - gene banks - netherlands
  http://www.cwrnl.nl
  Genenweelde in oorsprongsgebieden essentieel voor toekomstige voedselzekerheid
  Struik, Paul ; Hintum, Theo van - \ 2016
  food security - genetic diversity - field crops - gene banks - plant breeding - genetic engineering - biodiversity - malus - varieties - kazakhstan - middle east

  Behoud van genetische diversiteit is een belangrijk wapen om in te spelen op veranderingen in de leefomstandigheden van landbouwgewassen. Genenbanken vormen een onmisbare basis voor plantenveredeling, maar bieden onvoldoende waarborg voor toekomstige voedselzekerheid. Ook de lokale genenweelde in de oorsprongsgebieden moet behouden blijven, maar die wordt bedreigd door verstedelijking, verwaarlozing en klimaatverandering, constateert Michiel Löwik.

  Smaakfestijn Slowfood 2016
  Bas, Noortje - \ 2016
  grain legumes - vegetable legumes - gene banks - legumes - agro-biodiversity - domestication - habitats - food supply - climatic change
  Diversiteit in peulvruchten : op je bord en in de vriezer
  Flinke uitbreiding genenbank voor Nederlandse paardenrassen
  Hoving, A.H. ; Wit, A.A.C. de; Sulkers, H. - \ 2016
  Zeldzaam huisdier 41 (2016)1. - ISSN 0929-905X - p. 20 - 21.
  genenbanken - paardenrassen - genetische diversiteit - zeldzame rassen - gene banks - horse breeds - genetic diversity - rare breeds
  Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) bewaart sperma
  van Nederlandse paardenrassen in de genenbank voor landbouwhuisdieren.
  Doel is het veiligstellen van de genetische diversiteit binnen
  de paardenrassen.
  Genetische diversiteit van de door essentaksterfte geplaagde gewone es
  Copini, P. ; Kopinga, J. ; Laros, I. ; Bovenschen, J. ; Buiteveld, J. - \ 2016
  Vakblad Natuur Bos Landschap (2016)april. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
  chalara fraxinea - fraxinus excelsior - schimmelziekten - resistentie van variëteiten - genetische diversiteit - rassenlijsten - genenbanken - bosbeheer - chalara fraxinea - fraxinus excelsior - fungal diseases - varietal resistance - genetic diversity - descriptive list of varieties - gene banks - forest administration
  Essenzaadbronnen op de Rassenlijst Bomen hebben een hoge genetische diversiteit. Dat is een belangrijk kwaliteitsaspect van teeltmateriaal en speelt een cruciale rol in het aanpassingsvermogen van soorten aan een veranderend klimaat en nieuwe ziekten en plagen. De huidige generatie essenbossen heeft te kampen met de veelal desastreuze gevolgen van essentaksterfte. Uit onderzoek blijkt dat resistentie tegen deze ziekte genetisch bepaald is, en dat een klein deel van de essen goed bestand is tegen de ziekte. Deze genetische basis biedt hoop om een
  nieuwe generatie essen te selecteren die bestand is tegen de ziekte, met behoud van de genetische diversiteit.
  Populatieanalyse Groninger Paard
  Hoving, A.H. ; Vernooij, Kelly ; berg, Rozemarijn van den; Windig, Jack - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)4. - ISSN 0929-905X - p. 18 - 19.
  paardenrassen - nederland - fokdoelen - groninger paard - populaties - genetica - inteelt - verwantschap - genenbanken - horse breeds - netherlands - breeding aims - groningen horse - populations - genetics - inbreeding - kinship - gene banks
  We prijzen Nederlandse paardenrassen zoals het Groninger paard niet alleen omdat ze onderdeel van ons cultuurhistorisch erfgoed zijn maar ook vanwege hun veelzijdigheid en betrouwbare karakter. Helaas is de populatie klein. Dan is een goed doordacht fokbeleid nodig voor het behoud van genetische diversiteit en een gezonde populatie
  Zeldzame Nederlandse konijnenrassen in de genenbank
  Hoving, A.H. ; Renes, J. ; Taks, A. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)2. - ISSN 0929-905X - p. 20 - 21.
  rassen (dieren) - genetische bronnen van diersoorten - genenbanken - konijnen - zeldzame rassen - dierveredeling - bevruchtingsvermogen - sperma - ingevroren sperma - breeds - animal genetic resources - gene banks - rabbits - rare breeds - animal breeding - fertilizing ability - semen - frozen semen
  In 2014 is van de meeste zeldzame Nederlandse konijnenrassen sperma ingevroren en opgeslagen in de genenbank. Dit kon gerealiseerd worden dankzij samenwerking tussen konijnenfokkers, het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland van Wageningen UR (CGN), Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH).
  Zaad langer goed zonder zuurstof
  Groot, S.P.C. - \ 2014
  Resource: weekblad voor Wageningen UR (2014). - ISSN 1874-3625
  opslag van zaden - zaden - vacuümverpakking - zuurstof - genenbanken - koudeopslag - vochtigheid - seed storage - seeds - vacuum packaging - oxygen - gene banks - cold storage - humidity
  Zaden zijn het beste houdbaar als je ze koel en droog bewaart. Maar het kan nog veel beter: zuurstofloos. Dat toont onderzoek van Steven Groot (PRI) en collega’s aan.
  Winning en cryoconservering van sperma van zeldzame Nederlandse konijnenrassen voor de genenbank
  Hoving-Bolink, A.H. ; Wit, A.A.C. de; Sulkers, H. ; Zuidberg, C.A. ; Hulsegge, B. ; Woelders, H. ; Hiemstra, S.J. - \ 2014
  Wageningen : Centrum voor Genetische Bronnen Wageningen UR (CGN rapport 32) - 37
  rapporten - konijnen - rassen (dieren) - conservering - kunstmatige inseminatie - ingevroren sperma - sperma - genenbanken - zeldzame rassen - reports - rabbits - breeds - conservation - artificial insemination - frozen semen - semen - gene banks - rare breeds
  In dit rapport wordt beschreven welke activiteiten CGN in samenwerking met de SZH, KLN en individuele fokkers hebben ondernomen om genetisch materiaal van konijnenrassen veilig te stellen in de genenbank. Op basis van literatuur en praktijkervaringen is een protocol voor spermawinning en spermaverwerking (cryoconservering) vastgesteld. Een dergelijk protocol was niet beschikbaar in de Nederlandse bedrijfsmatige konijnenhouderij omdat daar uitsluitend met vers sperma gewerkt wordt en niet met ingevroren sperma. Het rapport eindigt met een beschrijving van de resultaten van de spermawinning.
  Conserving the genetic diversity of Bolivian wild potatoes
  Cadima Fuentes, X. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Marc Sosef, co-promotor(en): Ronald van den Berg; Rob van Treuren. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462571686 - 229
  solanum - bolivia - wilde verwanten - gewassen - genetische bronnen van plantensoorten - conservering - ex-situ conservering - in-situ conservering - genenbanken - biosystematiek - genetische diversiteit - verzamelmissies - solanum - bolivia - wild relatives - crops - plant genetic resources - conservation - ex situ conservation - in situ conservation - gene banks - biosystematics - genetic diversity - collecting missions

  Abstract thesis Ximena Cadima Fuentes (to be defended on 8 Dec 2014):

  Conserving the genetic diversity of Bolivian wild potatoes

  The wild relatives of potatoes (Solanum sect. Petota) form the genetic reservoir for the improvement of the cultivated potato. Bolivia harbours 39 wild taxa of these wild potatoes, 21 of which are endemic species. This study aimed to evaluate to what level the current ex situ and in situ management efforts have conserved the genetic diversity of Bolivian wild potato species, and what recommendations can be formulated for improvement.

  The current conservation status of Bolivian endemic wild potato species was assessed using both the globally accepted IUCN criteria and a methodology developed within the framework of the UNEP/GEF-Crop Wild Relative Project (CWR Project). These two methods led to different estimates of threat status for some of the species. Spatial analysis allowed to distinguish eight priority areas for in situ conservation of the 21 Bolivian endemic wild potato species. These areas represent a high concentration of endemic species and have a relatively low level of threat, but only one of them has a conservation status. This is a first step to direct the conservation efforts for wild potato species.

  The genetic stability and diversity of material from different species under ex situ management was evaluated using microsatellite markers. The analysis was performed on accessions that went through a process of seed regeneration and multiplication during ex situ conservation. Genetic changes between different generations of ex situ germplasm were observed for the majority, but not all, of the investigated species. Potential causes of these changes include genetic drift and contamination resulting from human error during regeneration. The populations generated under ex situ conditions were also compared with re-collected in situ populations from the same location or area as the original collection. The results showed highly significant differences in all cases. Potential causes for these differences are changes during ex situ maintenance, sampling effects during collecting and in situ genetic change over time.

  The integrated conservation of Bolivian wild potatoes requires a combination of in situ and ex situ activities. The principle recommendation for the in situ conservation is to move from a passive to an active approach, where conservation areas are prioritized, conservation plans are designed according to the type of area (protected area or agro-ecosystem) and local stake holders are involved. To make sure that ex situ material provides a good representation of the in situ genetic variability, regular re-collecting of species with few accessions (and therefore less variability), endangered in situ, and with known or potential favorable traits is necessary. Gene bank management procedures should follow the FAO gene bank standards and this should be monitored by a national body responsible for genetic resources. And finally, periodic monitoring of the genetic integrity should be implemented as part of good practices during regeneration procedures in order to detect possible changes and to help combat human errors.

  Winning en opslag van sperma van zeldzame nederlandse konijnenrassen
  Hoving-Bolink, Rita - \ 2014
  rabbits - rare breeds - semen - breeds - gene banks - animal genetic resources - semen preservation - semen production - frozen semen
  The International Lactuca database
  Treuren, R. van; Menting, F.B.J. - \ 2014
  plant genetic resources, gene banks
  The International Lactuca Database includes accessions of species belonging to the genus Lactuca, but also a few accessions belonging to related genera. Passport data can be searched on-line or downloaded. Characterization and evaluation data can be accessed via the downloading section. Requests for seed material from accessions included in the database should be directed to the institute that maintains the accession. An overview of the holding institutes is provided in the section "contributors". The database concentrates on passport data of all Lactuca species of germplasm collections worldwide
  Toggenburger in de genenbank. NOG nieuws (interview)
  Schenk, M. ; Sulkers, H. ; Hulsegge, B. ; Hoving-Bolink, A.H. - \ 2013
  Geitenhouderij 17 (2013)6. - ISSN 0165-9812 - p. 34 - 35.
  nederlandse toggenburgergeit - geitenrassen - genetische bronnen van diersoorten - sperma - genenbanken - dutch toggenburg - goat breeds - animal genetic resources - semen - gene banks
  Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) van Wageningen UR richt zich op behoud en bevordering van duurzaam gebruik van genetische diversiteit van soorten die van belang zijn voor de landbouw en de bosbouw en verzamelt daarvoor genetisch materiaal van planten, (zeldzame) landbouwhuisdieren en bomen. In dat kader heeft CGN de Landelijke Fokgroep Toggenburger benaderd met de vraag om medewerking te verlenen aan de winning van sperma van Toggenburger bokken. Door opslag van genetisch materiaal van de Nederlandse Toggenburger geit in de genenbank wordt ook dit ras veiliggesteld.
  De strijd om het zaad
  Visser, Bert - \ 2013
  gene banks - seed exchange - seeds - propagation materials - plant genetic resources - agro-biodiversity - food security - patents
  Report of ad hoc meeting of the Chairs, Vice-Chairs and Central Crop Database Managers of the ECPGR Solanaceae and Cucurbits Working Groups
  Díez Niclós, M.J. ; Valcárcel, J.V. ; Íñigo, A.G. ; Dooijeweert, W. van; Menting, F. ; Weerden, G. van der; Daunay, M. - \ 2013
  Valencia, Spain : ECPGR - 5
  genenbanken - databanken - solanaceae - cucurbitaceae - werkgroepen - gene banks - databases - solanaceae - cucurbitaceae - working groups
  The scope of this two-day ad hoc meeting was to explore the possibility to abandon Central Crop Databases (CCDBs) and focus on EURISCO, in order to avoid duplication of data and working efforts. The main facilities of both systems were discussed. Current progress concerning the selection of Most Appropriate Accessions (MAAs) was reviewed for Solanaceae and Cucurbits and possible plans for the new phase of ECPGR (Phase IX, 2014-2018) were discussed.
  Conservation and sustainable use of animal genetic resources
  Hiemstra, S.J. - \ 2013
  Lelystad : Centre for genetic resources (CGN) - 6
  genetische bronnen van diersoorten - genetische diversiteit - agrobiodiversiteit - huisdieren - cryopreservering - genenbanken - cultureel erfgoed - voedselzekerheid - animal genetic resources - genetic diversity - agro-biodiversity - domestic animals - cryopreservation - gene banks - cultural heritage - food security
  Genetic diversity is the basis of agriculture. Adapting populations of domestic animals through breeding is impossible withot genetic diversity. Genetic diversity is part of the history of mankind and is essential for future improvements in agricultural production.
  Winning en opslag van sperma van zeldzame Nederlandse schapen- en geitenrassen in de genenbank (2001-2012)
  Hoving, A.H. ; Sulkers, H. ; Zuidberg, C.A. ; Hulsegge, B. ; Woelders, H. ; Wit, A.A.C. de; Hiemstra, S.J. - \ 2013
  Lelystad : Centrum voor Genetische Bronnen Wageningen UR (CGN rapport / Centrum voor Genetische Bronnen Nederland 29) - 30
  schapenrassen - geitenrassen - zeldzame rassen - schapenhouderij - geitenhouderij - spermaconservering - genetische bronnen van diersoorten - dierveredeling - genenbanken - sheep breeds - goat breeds - rare breeds - sheep farming - goat keeping - semen preservation - animal genetic resources - animal breeding - gene banks
  In de periode 2001-2012 is in een aantal acties genetisch materiaal van Nederlandse schapen- en geitenrassen opgenomen in de genenbank voor landbouwhuisdieren. In totaal zijn er ruim 34.000 doses rammen- en bokkensperma van 12 rassen opgeslagen in de genenbank. In dit rapport wordt beschreven welke activiteiten het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland in de periode 2001-2012 heeft ondernomen om genetisch materiaal van schapen- en geitenrassen veiliig te stellen in de genenbank. De eerste actie vond plaats in 2001-2002, net na de MKZ-crisis, die duidelijk maakte dat er een reëel gevaar is dat een groot deel van de heideschapen bij een dergelijke dierziekte kan verdwijnen. Na deze eerste actie is het aantal doses sperma van diverse schapen- en geitenrassen verder uitgebreid in de periode 2003-2012. Naast de heideschaaprassen zijn het Melkschaap, de Zwartbles, de Blauwe Texelaar, de Nederlandse Landgeit en de Nederlandse Bonte en Witte geit toegevoegd aan de genenbank.
  Genetische bronnen bieden sleutel bij aanpassing klimaat
  Buiteveld, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2013
  De Boomkwekerij 13 (2013). - ISSN 0923-2443 - p. 22 - 23.
  genetische bronnen van plantensoorten - bomen - rassen (planten) - plantenverzamelingen - houtachtige planten - zaad verzamelen - klimaatverandering - genenbanken - gegevens verzamelen - informatieontsluiting - plant genetic resources - trees - varieties - plant collections - woody plants - seed collection - climatic change - gene banks - data collection - information retrieval
  Ten behoeve van een wereldwijd onderzoek zijn de genetische bronnen van bomen en struiken in Nederland in kaart gebracht. Om te kunnen omgaan met klimaatverandering in de komende decennia, is er immers genetische diversiteit nodig.
  The seed hunter in het spoor van Vavilov (interview met C. Kik)
  Zanderink, R. ; Kik, C. - \ 2013
  Slow Food Magazine 6 (2013)1. - ISSN 1878-4682 - p. 10 - 14.
  genetische bronnen van plantensoorten - wilde planten - zaad verzamelen - genenbanken - groenten - plant genetic resources - wild plants - seed collection - gene banks - vegetables
  Er moet voor een veredelaar een grote variatie aan plantmateriaal aanwezig zijn om uit te kunnen putten zodat onze gewassen, die vaak bestaan uit monoculturen, voor de toekomst veiliggesteld worden. Het vinden van die variatie is het werk van seed hunters of zadenverzamelaars. Eén van die seed hunters is de Wageningse onderzoeker Chris Kik, hoofdcurator van het Centrum voor Genetische Bronnen in Nederland (CGN) in Wageningen.
  Development of best practices for ex situ conservation of radish germplasm in the context of the crop genebank knowledge base
  Thormann, M. ; Yang, Q. ; Allender, C. ; Bas, N. ; Campbell, G. ; Dulloo, M.E. ; Ebert, A.W. ; Lohwasser, U. ; Pandey, C. ; Robertson, L.D. ; Spellman, O. - \ 2013
  Genetic Resources and Crop Evolution 60 (2013)4. - ISSN 0925-9864 - p. 1251 - 1262.
  genetische bronnen van plantensoorten - radijsjes - raphanus - ex-situ conservering - genenbanken - databanken - best practices - groenten - plant genetic resources - radishes - raphanus - ex situ conservation - gene banks - databases - best practices - vegetables - seed longevity - raphanus-sativus - storage - temperature - pollinators - prediction
  Information about crop-specific best practices for ex situ conservation of plant genetic resources has been difficult to find until recently. The CGIAR, together with national and regional partners, started to fill that gap by publishing best practices on the crop genebank knowledge base (CGKB -http://cropgenebank.sgrp.cgiar.org/), a website specifically developed and officially launched in 2010 to provide easy access to knowledge about all aspects of ex situ conservation of specific crops to genebank managers and ex situ conservation researchers. A collaborative study, undertaken by Bioversity International with eight national and international genebanks, utilized the framework provided by the CGKB to develop and publish radish conservation best practices. This paper focuses on two aspects of this study: (1) Differences in procedures and practices in radish conservation currently applied in five key genebank activities, namely, acquisition of germplasm, viability testing and monitoring, seed drying, seed storage, and regeneration. While in a few cases genebanks agreed on a specific best practice to recommend, in others it was not desirable to identify one practice as superior to another, therefore a range of existing practices is described as a variety of equivalent options. The results highlight the importance of proactive genebank management aimed at meeting the standards within the specific context in which a genebank operates. (2) The framework and template provided by the CGKB in guiding the development of genebank best practices, and the CGKB as an excellent resource to widely and freely share best practices with the global community to support the effective management of crop genebanks.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.