Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 43

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Koe op snoeprantsoen
  Andre, G. - \ 2009
  Kennis Online 6 (2009)jan. - p. 10 - 10.
  melkveehouderij - rundveevoeding - krachtvoeding - gerantsoeneerde voeding - melkveevoeding - dairy farming - cattle feeding - force feeding - restricted feeding - dairy cattle nutrition
  Iedere koe een persoonlijk maaltje krachtvoer. Dat kan met de techniek die Geert André ontwikkelde bij de Animal Sciences Group. Het systeem van precisievoeren is sinds de zomer op de markt. Koeien kunnen zo niet meer krachtvoer snoepen dan ze nodig hebben, waardoor een boer maximaal aan hun melk kan verdienen
  Duur krachtvoer : minder voeren economisch aantrekkelijk?
  Wit, J. de - \ 2008
  Ekoland 28 (2008)3. - ISSN 0926-9142 - p. 24 - 25.
  biologische landbouw - melkveehouderij - aanvullend voer - gerantsoeneerde voeding - veevoeder - agrarische bedrijfsvoering - voedergewassen - organic farming - dairy farming - supplementary feeds - restricted feeding - fodder - farm management - fodder crops
  De krachtvoerprijzen rijzen de pan uit. Gelukkig worden ze goedgemaakt door hogere melkprijzen, maar menig veehouder vraagt zich af hoe hier op te reageren: minder krachtvoer geven en een paar koeien meer houden of onveranderd doorgaan
  Voordeel met sturen op excretie melkveestapel
  Sebek, L.B. ; Hilhorst, G.J. - \ 2007
  V-focus 4 (2007)4. - ISSN 1574-1575 - p. 30 - 31.
  melkveehouderij - dierlijke meststoffen - excretie - rundveevoeding - gerantsoeneerde voeding - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - animal manures - excretion - cattle feeding - restricted feeding - farm management
  Voor melkveebedrijven die het voermanagement zodanig hebben afgestemd dat de excretie van de veestapel lager is dan de excretieforfaits aangeven, biedt de bedrijfsspecifieke excretie de mogelijkheid om deze prestatie om te zetten in een vermindering van de verplichte mestafvoer. Voor bedrijven waar het verschil tussen de forfaits en de bedrijfsspecifieke excretie gering is loont het de moeite om na te gaan of het voermanagement eenvoudig kan worden aangepast
  Soms beter, soms slechter: ASG-onderzoek met voeren op maat"
  Harn, J. van; Veldkamp, T. - \ 2006
  De Pluimveehouderij 36 (2006)6. - ISSN 0166-8250 - p. 16 - 18.
  huisvesting van kippen - vleeskuikenresultaten - prestatieniveau - gerantsoeneerde voeding - prestatie-onderzoek - dierlijke meststoffen - emissie - economische analyse - proeven op proefstations - chicken housing - broiler performance - performance - restricted feeding - performance testing - animal manures - emission - economic analysis - station tests
  'Dynamisch voeren' ofwel 'voeren op maat' verlaagt de ammoniakemissie. Het dierenwelzijn verbetert, net als de strooiselkwaliteit. De technische resultaten daarentegen laten verslechteringen zien, met name bij de daggroei en de slachtrendementen. Dat blijkt uit ASG-onderzoek in opdracht van de vleeskuikensector
  Vitaliteit vleeskuikenouderdieren en ammoniakmetingen
  Emous, R.A. van; Lourens, A. ; Harn, J. van - \ 2004
  onbekend : Praktijkonderzoek Veehouderij (PV) (Praktijkrapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Pluimvee ) - 27
  vleeskuikens - dierveredeling - gerantsoeneerde voeding - abnormaal gedrag - gedragsstoornissen - voer - prestatieniveau - ammoniak - emissie - dierenwelzijn - broilers - animal breeding - restricted feeding - abnormal behaviour - behaviour disorders - feeds - performance - ammonia - emission - animal welfare
  The Applied Research of Animal Husbandry conducted a study into improving the vitality of broiler progenitors. During rearing hens were supplied with additional feed by using a spinfeeder and feed with a lower energy level. The cocks were fed by means of feed in the litter. During laying, a study was done into a special kind of cock feed and ammonia emission when turning on the belts for removing manure twice a week.
  Welzijnsvoer tijdens de opfok verbetert de leg
  Emous, R.A. van; Lourens, A. ; Harn, J. van - \ 2004
  De Pluimveehouderij 34 (2004)12. - ISSN 0166-8250 - p. 10 - 11.
  vleeskuikens - pluimveevoeding - gerantsoeneerde voeding - dierenwelzijn - diergedrag - eierproductie - legresultaten - vleeskuikenouderdieren - voedersystemen - broilers - poultry feeding - restricted feeding - animal welfare - animal behaviour - egg production - laying performance - broiler breeders - feeding systems
  Het toepassen van kwantitatieve voerbeperking, door middel van een spinfeeder, tijdens de opfok wordt bij vleeskuikenouderdieren al langer onderzocht. Kwalitatieve voerbeperking door verdunning, ook wel welzijnsvoer genoemd, is pas de laatste jaren aan zet. Het Praktijkonderzoek Veehouderij heeft gekeken naar de effecten van de combinatie van beide
  Aanbevolen: een lichte maaltijd. Onderzoek naar ouderdierenwelzijn en kuikenkwaliteit
  Enting, H. ; Jong, I.C. de - \ 2004
  De Pluimveehouderij 34 (2004)10. - ISSN 0166-8250 - p. 12 - 13.
  pluimveehouderij - hennen - voedselsamenstelling - gerantsoeneerde voeding - eieren - dierlijke productie - dierenwelzijn - rendement - proefboerderijen - poultry farming - hens - food composition - restricted feeding - eggs - animal production - animal welfare - returns - experimental farms
  Minder geconcentreerde voeders kunnen het welzijn van vleeskuikenouderdieren verbeteren. Ook produceren ouderdieren op dit voer meer broedeieren waaruit vitalere kuikens komen. Het verstrekken van minder geconcentreerde voeders aan de ouderdieren kan dan ook het rendement in de vleeskuikenkolom verbeteren. Dat blijk uit onderzoek van Schothorst Feed Research en de Animal Sciences Group van Wageningen Universiteit
  Onbeperkt voeren drachtige zeugen beinvloedt reproductie niet
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Plagge, J.G. - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)3. - ISSN 1570-8578 - p. 10 - 11.
  varkenshouderij - zeugen - zeugenvoeding - varkensvoeding - voer - onbeperkte voedering - voedering - gerantsoeneerde voeding - zwangerschap - prestatieniveau - worpresultaten - biggenproductie - zeugvoortplanting - voortplanting - voortplantingsvermogen - gewicht - gewichtstoename - lichaamsvet - rugspek - vetdikte - groepshuisvesting - voedersystemen - pig farming - sows - sow feeding - pig feeding - feeds - unrestricted feeding - feeding - restricted feeding - pregnancy - performance - litter performance - piglet production - sow reproduction - reproduction - reproductive performance - weight - weight gain - body fat - backfat - fat thickness - group housing - feeding systems
  Het gedurende drie opeenvolgende pariteiten onbeperkt voeren van drachtige zeugen met een aangepast voer beonvloedt de reproductieresultaten niet in vergelijking met het beperkt voeren van een gangbaar zeugenvoer. Na drie worpen zijn de onbeperkt gevoerde zeugen wel 25 kg zwaarder dan de beperkt gevoerde zeugen en hebben ze 3 mm meer spek aangezet.
  Het aandeel rogge in afmestvoer voorvleesvarkens
  Rijnen, M. ; Scholten, R. ; Plagge, G. - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)4. - ISSN 1382-0346 - p. 3 - 3.
  graansoorten - varkens - secale cereale - rogge - gerantsoeneerde voeding - karkassamenstelling - onderzoek - cereals - pigs - secale cereale - rye - restricted feeding - carcass composition - research
  Door het stijgende aanbod is rogge een interessante grondstof voor afmestvoer voor vleesvarkens. Er is een onderzoek gestart om na te gaan welk aandeel rogge in het rantsoen opgenomen kan worden zonder negatief effect op de technische resultaten, slachtkwaliteit en gezondheid van vleesvarkens.
  Waterrantsoenering bij leghennen op batterijen
  Niekerk, Th.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. ; Ellen, H.H. ; Rommers, J.M. - \ 1997
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 60) - 67
  drinken - drinkwater - hennen - batterijhuisvesting - gerantsoeneerde voeding - ovipositie - dierlijke meststoffen - drijfmest - drinking - drinking water - hens - battery husbandry - restricted feeding - oviposition - animal manures - slurries
  Reeds enige tijd wordt in de praktijk geëxperimenteerd met het rantsoeneren van water bij leghennen, teneinde luxe consumptie en vermorsing van water tegen te gaan. Dit wordt gedaan door het beperken van de tijd dat water ter beschikking is.
  Het onbeperkt voeren van borgen aan een brijbak
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hoofs, A.I.J. - \ 1994
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.114) - 20
  beren (varkens) - voer - afmesten - vleesproductie - gerantsoeneerde voeding - zeugen - vloeibare voedering - boars - feeds - finishing - meat production - restricted feeding - sows - liquid feeding
  Beperkt voeren van borgen aan een brijbak goed mogelijk
  Peet-Schwering, C. van der; Hoofs, A. - \ 1994
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 8 (1994)4. - ISSN 1382-0346 - p. 10 - 11.
  beren (varkens) - karkassamenstelling - voer - afmesten - vleesproductie - gerantsoeneerde voeding - zeugen - vloeibare voedering - boars - carcass composition - feeds - finishing - meat production - restricted feeding - sows - liquid feeding
  Het beperkt voeren van borgen aan een brijbak vanaf 70 kg lichaamsgewicht is goed mogelijk. Het beperkt voeren van de borgen leidt tot een significante verbetering van het vleespercentage van 0,9%.
  Multiphasic growth in the layer pullet : effects of nutrient restrictions during rearing
  Kwakkel, R.P. - \ 1994
  Agricultural University. Promotor(en): M.W.A. Verstegen; G. Hof. - S.l. : Kwakkel - ISBN 9789054852445 - 189
  hennen - diervoedering - jonge dieren - gerantsoeneerde voeding - groei - ontwikkeling - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - ovipositie - eieren - eierproducten - hens - animal feeding - young animals - restricted feeding - growth - development - productivity - profitability - animal husbandry - oviposition - eggs - egg products

  Traditionally, layer pullets are reared on a least-cost basis. Feeding regimens, that allow pullets to consume a restricted amount of nutrients, have been designed to control body growth towards a 'target' weight and age. It was questioned whether the pattern of body growth in relation to the rate of development of particular organs during rearing interferes with the productive potential of the young hen. For the present study, it was hypothesized that the supply of nutrients for some organs may be critical at certain ages, as a result of their individual growth patterns. In this thesis, growth and development of the pullet body and its constituents has been studied by means of multiphasic growth functions. It was found that body weight at end of rearing ('target weight') is less important than type (which nutrient?) and phase (what age?) of restriction in determining egg performance. Furthermore, a pronounced growth spurt in the body growth curve was distinguished at around 19 wk of age ('the maturity growth spurt'), that appeared to be related to both the development of the reproductive organs and the onset of lay. The assessment of this growth spurt in a flock may help the producer in taking nutritional decisions. A certain amount of fat-free tissue in the body is suggested to be critical for the initiation of sexual growth. Fat growth at early rearing seemed to be functionally related to growth of the fat-free body: pullets on a low-lysine diet did not increase their fat-to-protein ratio at that stage of development. Fat growth at late rearing is stored as an energy buffer (abdominal fat pad). The composition of the fat-free body was not affected by dietary treatment. It was concluded that the fatfree body of pullets is a better measure of physiological age than body weight. Effects of nutrient restrictions on growth of body constituents should be presented relative to the fat-free body. Multiphasic analyses of pullet growth quantified some growth relationships between body components which had not been revealed if a simple monophasic growth approach had been used.

  Effecten fasevoeding bij leghennen kleiner dan verwacht
  Reuvekamp, B.F.J. - \ 1993
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 4 (1993)2. - ISSN 0924-9087 - p. 7 - 12.
  dierhouderij - hennen - productiviteit - rentabiliteit - gerantsoeneerde voeding - voedersystemen - animal husbandry - hens - productivity - profitability - restricted feeding - feeding systems
  In de 1e legronde in de nieuwe legstal van het Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij hebben we een aantal proeven uitgevoerd. Naast proeven met waterrantsoenering en mestdroging zijn drie voerstrategiën getest bij witte en bruine leghennen.
  Voeren compleet gemengd rantsoen
  Subnel, B. - \ 1992
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 5 (1992)5. - ISSN 0921-8874 - p. 55 - 60.
  concentraten - melkvee - melkveehouderij - voer - gerantsoeneerde voeding - ruwvoer (roughage) - zelfvoedering - schapen - onbeperkte voedering - concentrates - dairy cattle - dairy farming - feeds - restricted feeding - roughage - self feeding - sheep - unrestricted feeding
  . In dit artikel wordt bij het gebruik van een TMR uitgegaan van het onbeperkt voeren van een volledig mengsel waarin alle rantsoencomponenten zijn opgenomen.
  Het voeren van natte en droge bijproducten
  Subnel, B. - \ 1992
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 5 (1992)5. - ISSN 0921-8874 - p. 6 - 12.
  bijproducten - melkvee - melkveehouderij - droogvoer - voer - industrieel afval - voedingswaarde - gerantsoeneerde voeding - vloeibare voedering - byproducts - dairy cattle - dairy farming - dry feeds - feeds - industrial wastes - nutritive value - restricted feeding - liquid feeding
  In dit artikel wordt aandacht besteed aan de veevoedkundige waarde van enkele van deze produkten in rantsoenen voor melkvee.
  Beperkt voeren van slachtkuikens via lichtbeperking loont
  Harn, J. van; Veldkamp, T. - \ 1991
  De Pluimveehouderij 21 (1991)27. - ISSN 0166-8250 - p. 12 - 13.
  dierhouderij - vleeskuikens - lichtregiem - productiviteit - rentabiliteit - gerantsoeneerde voeding - animal husbandry - broilers - light regime - productivity - profitability - restricted feeding
  Een hogere voerwinst door een betere voederconversie, een lager percentage doodgroeiers en een toename van het aandeel filet zijn de positieve gevolgen van het toepassen van een intermitterend lichtschema bij slachtkuikens. Het verslag van een onderzoek
  De invloed van voerbeperking in het gewichtstraject van 45 tot 65 kg op de technische resultaten van vleesvarkens
  Wahle, E.R. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 1991
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.1) - 8
  dierhouderij - karkaskwaliteit - ontwikkeling - groei - varkens - productiviteit - rentabiliteit - gerantsoeneerde voeding - slacht - animal husbandry - carcass quality - development - growth - pigs - productivity - profitability - restricted feeding - slaughter
  Een voermethode is het beperkt voeren van de varkens in een kort gewichtstraject. Daarvoor en daarna worden de varkens onbeperkt gevoerd. In de periode na het beperkt voeren kan er een inhaaleffect optreden
  Gecontroleerd voeren bij slachtkuikenouderdieren
  Haar, J.W. van der - \ 1991
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 2 (1991)4. - ISSN 0924-9087 - p. 19 - 22.
  dierhouderij - dierlijke meststoffen - voedingsrantsoenen - vruchtbaarheid - bevruchting - infertiliteit - ovipositie - productiviteit - rentabiliteit - gerantsoeneerde voeding - drijfmest - vleeskuikenouderdieren - animal husbandry - animal manures - feed rations - fertility - fertilization - infertility - oviposition - productivity - profitability - restricted feeding - slurries - broiler breeders
  Bij slachtkuikenouderdieren wordt de voergift meestal vastgesteld aan de hand van het legpercentage. Door ook rekening te houden met het lichaamsgewicht kan er wellicht bespaard worden op de voerkosten.
  Voerbeperking op jonge leeftijd bij slachtkuikens
  Veldkamp, T. - \ 1991
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 2 (1991)2. - ISSN 0924-9087 - p. 11 - 12.
  dierhouderij - vleeskuikens - lichtregiem - productiviteit - rentabiliteit - gerantsoeneerde voeding - animal husbandry - broilers - light regime - productivity - profitability - restricted feeding
  In 1990 werd onderzoek verricht naar voerbeperking op jonge leeftijd bij slachtkuikens op het pluimveeteeltproefbedrijf Maarheeze. In de laatste opzet werd voerbeperking door middel van lichtbeperking beproefd.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.