Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 87

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  "Versmering kan erger zijn dan verdichting"; interview met Bert Vermeulen
  Dwarswaard, A. ; Vermeulen, G.D. - \ 2014
  BloembollenVisie 2014 (2014)26 december. - ISSN 1571-5558 - p. 14 - 15.
  landbouwtechniek - uitrusting - benodigde machines - grondbewerking - bodemstructuur na grondbewerking - bodemverdichting - trekkers - gewicht - akkerbouw - bloembollen - agricultural engineering - equipment - machinery requirements - tillage - tilth - soil compaction - tractors - weight - arable farming - ornamental bulbs
  De belangstelling voor de bodem neemt snel toe in de bloembollensector. Om die reden startte BloembollenVisie een tweede serie artikelen over dit onderwerp. In deze negende aflevering staat de relatie tussen machines en grond centraal. Onderzoeker Bert Vermeulen van Plant Research International uit Wageningen schetst een genuanceerd beeld van bodemverdichting.
  Schone consumptie aal door groeiverdunning van kleine wilde aal
  Kotterman, M.J.J. ; Bierman, S.M. - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C015/13) - 32
  european eels - palingen - voedselveiligheid - groei - gewicht - polychloorbifenylen - binnenwateren - waterverontreiniging - european eels - eels - food safety - growth - weight - polychlorinated biphenyls - inland waters - water pollution
  Dit rapport beschrijft hoe kleine wilde aal, gevangen in de gesloten gebieden, kan uitgroeien tot grote aal die aan de consumptie-normen voldoet. Door groei van een aal onder schone omstandigheden neemt de biomassa toe, maar de hoeveelheid verontreiniging in de aal niet of nauwelijks. Het nettoresultaat is een veel lagere concentratie in het aalvlees, dit proces heet groeiverdunning.
  Stikstofbemesting Conference : de invloed van stikstofbemesting op het suikergehalte bij Conference
  Maas, M.P. van der; Vlas, M.J. de - \ 2012
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Bomen & Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit nr. 2011-19a) - 43
  pyrus communis - peren - stikstofmeststoffen - suikergehalte - gewicht - fruitteelt - bemesting - pyrus communis - pears - nitrogen fertilizers - sugar content - weight - fruit growing - fertilizer application
  In het in dit rapport beschreven onderzoek is gekeken naar het effect van stikstofbemesting op her suikergehalte en vruchtgewicht bij Conference.
  Weegsysteem voor vleesvarkens : hok op weegstaven
  Genugten, M.M. van; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 4
  varkens - varkenshouderij - weegapparaten voor varkens - gewicht - hokken - varkensstallen - pigs - pig farming - pig weighers - weight - pens - pig housing
  Nauwkeurigheid bepalen en praktische toepasbaarheid van het hok op weegstaven.
  Weegsysteem voor vleesvarkens : eYeScan
  Genugten, M.M. van; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 4
  varkens - varkenshouderij - weegapparaten voor varkens - gewicht - automatisering - opnameapparatuur - pigs - pig farming - pig weighers - weight - automation - recording instruments
  Binnen het project ‘Vitale vleesvarkens’ is onderzoek uitgevoerd naar de nauwkeurigheid en praktische toepasbaarheid van weegsystemen voor vleesvarkens. Op praktijkbedrijven is er grote behoefte aan het automatisch verzamelen van gewichten van vleesvarkens gedurende het vleesvarkenstraject zodat de groei van de vleesvarkens gemonitord en, indien nodig, bijgestuurd kan worden.
  Opportunities for diabetes prevention: risk factors for diabetes and cost-effectiveness of interventions = Mogelijkheden voor diabetespreventie : risicofactoren voor diabetes en kosteneffectiviteit van interventies
  Jacobs-van der Bruggen, M.A.M. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Edith Feskens, co-promotor(en): C.A. Baan; P.H.M. van Baal. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085857792 - 158
  suikerziekte - ziektepreventie - levensstijl - cost effective analysis - interventie - risicofactoren - alcoholinname - tabak roken - gewicht - diabetes - disease prevention - lifestyle - cost effectiveness analysis - intervention - risk factors - alcohol intake - tobacco smoking - weight
  Diabetes is already one of the most common chronic diseases in the Dutch population and a substantial further increase in the number of people with diabetes is expected in the near future. A large part of the burden of diabetes can be ascribed to the cardiovascular complications of diabetes which affect quality of life, as well as life expectancy of the patients. In this thesis we explore the opportunities to reduce the future burden of diabetes and cardiovascular diabetes complications in the Dutch population, through prevention. These opportunities depend on the existence of modifiable risk factors for diabetes and the availability of interventions aimed at reducing the incidence of diabetes or diabetes complications. In this thesis we consider the role of weight change, alcohol consumption and smoking as risk factors for diabetes and the cost-effectiveness of preventive interventions in different target populations.
  Body Mass Index (BMI) is acknowledged as an important modifiable risk factor for diabetes but the role of weight change is not so clear. We showed that, conditional upon initial weight, people who gained weight, had an increased risk of diabetes, compared to persons with relatively stable weight. If adjusted for initial BMI, 5-years weight change was a significant risk factor for diabetes (OR 1.08, 95% CI: 1.04, 1.13 per kg weight change). There was no association between weight change and diabetes incidence, if the association was adjusted for attained BMI (OR 0.99, 95% CI 0.94, 1.04 per kg weight change). We concluded that weight change appears to have no effect on diabetes incidence, beyond its effect on attained BMI.
  In previous studies, smoking has been reported to increase diabetes risk, while for alcohol consumption the lowest risk for diabetes is generally observed for people who drink moderately. We assessed the associations between these, potentially modifiable, risk factors and diabetes incidence in a Dutch population. We found a u-shaped association between alcohol consumption and diabetes incidence in Dutch women, with the lowest risk for moderate drinkers (1 or 2 drinks per day). We found no evidence for a significant association between alcohol consumption and diabetes incidence in Dutch men. Smoking more than 10 cigarettes per day tended to increase diabetes risk in both men and women, but the associations were not statistically significant.
  There is substantial evidence that lifestyle interventions focused at improved diet and physical exercise are cost-effective in persons at high risk of developing diabetes. However, the cost-effectiveness of these interventions in other target populations was relatively unknown. We explored the potential long-term health effects and cost-effectiveness of two types of lifestyle interventions: a community-based intervention, targeted at the general Dutch population, and an individual-based intervention, targeted at obese Dutch adults. The long-term effects of these interventions were simulated with a computer-based model: the Chronic Diseases Model (CDM). We showed that the 20-year cumulative incidence of diabetes could be reduced by 0.5-2.4% through large-scale implementation of a community-based intervention, and by 0.4-1.6%, through an individual based intervention for obese adults. Both interventions were projected to reduce lifetime diabetes-related medical costs, but total health care costs increased. The cost-effectiveness ratios ranged from €3,100 to €3,900 per quality adjusted life year (QALY) for the community-based intervention, and from €3,900 to €5,500 per QALY for the individual-based intervention, which means that both interventions are cost-effective according to general standards.
  We also assessed the potential health effects and cost-effectiveness of seven selected lifestyle interventions for Dutch diabetes patients. Again, long-term effects were simulated with the CDM. There was a large variation in effectiveness between the seven interventions. The reductions in cumulative lifetime incidence of cardiovascular complications among participants ranged from 0.1% to 6.1%. The most effective intervention was a two year structured counseling program, aimed to increase physical activity in inactive diabetes patients. The intervention costs ranged from €124 to €584 per participant, and the cost-effectiveness ratios ranged from €10,000 to €39,000 per QALY. The impact of uncertainty in intervention costs, intervention effects, and long-term maintenance of effects, were quantified with probabilistic sensitivity analyses. These analyses revealed, that four out of seven interventions had a high probability to be very cost-effective.
  Besides lifestyle, appropriate medication contributes to the prevention of complications in diabetes patients. Guidelines for cardiovascular management recommend lipid lowering treatment for nearly all patients with diabetes. However, in Dutch current practice (in 2007) ‘only’ about 1 out of 3 patients received this treatment. We modeled the long-term effects on cardiovascular complications in the Dutch diabetes population, under the assumption that all patient would use lipid-lowering medication (statins). We showed that treatment for all patients (compared to current care) reduced the life-time cumulative incidence of cardiovascular complications in the Dutch diabetic population by approximately seven percent. With more realistic assumptions about effectiveness and participation, the cumulative incidence of cardiovascular complications decreased by approximately two percent.
  We conclude that lifestyle interventions can be cost-effective in divers target populations, including diabetes patients. Large-scale implementation of these interventions is justified, and required in order to reduce the future burden of diabetes. However, since the impact on population health, achieved through these interventions, is expected to be moderate, additional research should aim to improve currently available interventions. Simultaneously, opportunities for alternative approaches to the prevention of diabetes and its complications should be further explored.
  Verkorten van de oogstduur bij broei van tulpen
  Dam, M.F.N. van - \ 2010
  tulpen - cultuurmethoden - warmtebehandeling - sorteren - gewicht - agrarische bedrijfsplanning - tulips - cultural methods - heat treatment - sorting - weight - farm planning
  Poster met onderzoeksinformatie over het verkorten van de oogstduur bij de broei van tulpen. Er zijn 2 proeven gedaan: behandeling bij 34°C na rooien en sorteren op gewicht.
  Onderzoeksproject Duurzame Schelpdiervisserij (PRODUS). Deelproject 1A: groeimetingen op percelen in de westelijke Waddenzee. Metingen jaargang 2
  Mesel, I.G. de; Wijsman, J.W.M. ; Gool, A.C.M. van - \ 2009
  Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C024/09) - 21
  mossels - schaal- en schelpdierenvisserij - lengte - gewicht - kwaliteit - meting - opeenvolgende bemonstering - bemonsteren - waddenzee - mussels - shellfish fisheries - length - weight - quality - measurement - sequential sampling - sampling - wadden sea
  In het kader van het PRODUS deelproject 1a (rendement percelen) worden lengte, gewicht en de kwaliteit van mosselen op zes percelen in de westelijke Waddenzee geanalyseerd en met elkaar vergeleken aan de hand van maandelijkse bemonsteringen. Deze tussentijdse rapportage beschrijft de resultaten van de periode februari 2007 tot en met oktober 2008. De resultaten zullen uiteindelijk als input dienen voor een dynamisch productiemodel dat zal worden gebruikt om het rendement van percelen in de Waddenzee te analyseren.
  Gewichtskortingen en afleverstrategie
  Bosma, A.J.J. - \ 2004
  Praktijkkompas. Rundvee (2004). - ISSN 1570-8586 - p. 22 - 23.
  gewichtsbepaling - varkens - afmesten - gewicht - opbrengsten - weight determination - pigs - finishing - weight - yields
  Ook in de toekomst met een mogelijk nieuw classificeringssysteem zal het uniform afleveren van vleesvarkens belangrijk blijven of misschien nog wel belangrijker worden. Daarnaast biedt het beperken van gewichtskortingen winstmogelijkheden. Het Praktijkonderzoek bekijkt daarom verschillende apparaten die kunnen helpen bij het voorkomen van gewichtskortingen. Voor de meeste bedrijven met deze apparaten is effect te verwachten op de gewichtskortingen, al zal het effect afhangen van de huidige bedrijfsresultaten op gebied van gewichtskortingen
  Onderzoek ouderdieren herbevestigt belang uniformiteit: met een gelijke start kom je ver
  Emous, R.A. van; Harn, J. van; Lourens, A. - \ 2004
  De Pluimveehouderij 34 (2004)33. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 15.
  vleeskuikens - vleeskuikenproductie - gewicht - pluimveevoeding - vleeskuikenouderdieren - broedeieren - broilers - broiler production - weight - poultry feeding - broiler breeders - hatching eggs
  Voor de start van de laatste proef met vleeskuikenouderdieren op "Het Spelderholt" in Beekbergen bleken de dieren een slechte uniformiteit te hebben. Om het koppel beter te kunnen verzorgen zijn de dieren verdeeld in een lichte en een zware groep. Ook hier bleek: als de dieren een gelijke start hebben, krijg je de beste prestaties
  De invloed van neerslag op conditie, rui en overlevingskansen van bboerenzwaluwen in zuidelijk Afrika
  Brink, B. van der; Have, T.M. van der; Bijlsma, R.G. - \ 2004
  Limosa 77 (2004)2-3. - ISSN 0024-3620 - p. 109 - 120.
  hirundo rustica - vogels - migratie - overwintering - neerslag - regen - ruien - lichaamsconditie - gewicht - lichaamsgewicht - populatiedichtheid - populatiedynamica - overleving - mortaliteit - habitats - rustplaatsen - habitat vernietiging - populatie-ecologie - dierecologie - botswana - hirundo rustica - birds - migration - overwintering - precipitation - rain - moulting - body condition - weight - body weight - population density - population dynamics - survival - mortality - habitats - resting places - habitat destruction - population ecology - animal ecology - botswana
  Van 1992 tot 1995 is in het kader van het Botswana Swallow Project onderzoek gedaan naar de overleving van boerenzwaluwen in hun overwinteringsgebied in Botswana. Door de grote jaarlijkse verschillen in neerslag was het mogelijk het effect van neerslag op de conditie en rui van adulte en juveniele boerenzwaluwen, en daarmee op de overleving, te bestuderen. Variaties in neerslag blijken een belangrijke invloed te hebben op de hoeveelheid insecten en als gevolg daarvan op de beschikbaarheid van voedsel en de overlevingskansen, vooral van juvenielen. Bij droogte kan massale sterfte optreden. Ook blijkt neerslag van invloed op de snelheid van de rui, en daarmee op de overlevingskansen tijdens de trek. Naast de neerslag blijkt de beschikbaarheid van goede en veilige mega-slaapplaatsen van belang voor de overleving. De snelle menselijke exploitatie en vernietiging van geschikte overwinteringsgebieden vormen mogelijk een grotere bedreiging voor de boerenzwaluw dan de variaties in neerslag
  Onbeperkt voeren drachtige zeugen beinvloedt reproductie niet
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Plagge, J.G. - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)3. - ISSN 1570-8578 - p. 10 - 11.
  varkenshouderij - zeugen - zeugenvoeding - varkensvoeding - voer - onbeperkte voedering - voedering - gerantsoeneerde voeding - zwangerschap - prestatieniveau - worpresultaten - biggenproductie - zeugvoortplanting - voortplanting - voortplantingsvermogen - gewicht - gewichtstoename - lichaamsvet - rugspek - vetdikte - groepshuisvesting - voedersystemen - pig farming - sows - sow feeding - pig feeding - feeds - unrestricted feeding - feeding - restricted feeding - pregnancy - performance - litter performance - piglet production - sow reproduction - reproduction - reproductive performance - weight - weight gain - body fat - backfat - fat thickness - group housing - feeding systems
  Het gedurende drie opeenvolgende pariteiten onbeperkt voeren van drachtige zeugen met een aangepast voer beonvloedt de reproductieresultaten niet in vergelijking met het beperkt voeren van een gangbaar zeugenvoer. Na drie worpen zijn de onbeperkt gevoerde zeugen wel 25 kg zwaarder dan de beperkt gevoerde zeugen en hebben ze 3 mm meer spek aangezet.
  Onderzoek naar opfokstrategieën voor voedsters afgerond, wat heeft het opgeleverd?
  Rommers, J.M. ; Meijerhof, R. ; Noordhuizen, J.P.T.M. ; Kemp, B. - \ 2003
  Kontaktblad N.O.K. / Nederlandse Organisatie van Konijnenhouders 21 (2003)6. - p. 16 - 20.
  konijnen - vrouwelijke dieren - voortplanting - inseminatie - productiviteit - prestatieniveau - gewicht - prestatie-onderzoek - rabbits - female animals - reproduction - insemination - productivity - performance - weight - performance testing
  Samenvatting van de bevindingen van jarenlang onderzoek, dat als doel had, het verlagen van vervanging van jonge voedsters en de productieprestaties te verbeteren. In dit artikel wordt ook ingegaan op de rol die het gewicht van de voedster heeft bij eerste inseminatie voor haar productie
  Extra zetmeel overbodig bij onbeperkt voeren van drachtige zeugen
  Peet-Schwering, C. van der; Binnendijk, G. - \ 2002
  Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)4. - ISSN 1570-8578 - p. 18 - 19.
  varkenshouderij - varkens - varkensvoeding - zeugenvoeding - onbeperkte voedering - bijvoeding - aanvullend voer - zetmeel - worpgewicht - gewicht - biggen - voersamenstelling - voedingsbehoeften - eiwit - voedingseiwit - voedingsrantsoenen - zeugen - zwangerschap - pig farming - pigs - pig feeding - sow feeding - unrestricted feeding - supplementary feeding - supplementary feeds - starch - litter weight - weight - piglets - feed formulation - feed requirements - protein - dietary protein - feed rations - sows - pregnancy
  Onbeperkt gevoerde drachtige zeugen krijgen een zetmeelarm, ruwecelstofrijk voer verstrekt om vervetting van de zeugen te voorkomen.
  Vreten biggen uit armoede ofuit luxe?
  Bruininx, E. - \ 2002
  Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)4. - ISSN 1570-8578 - p. 4 - 5.
  varkenshouderij - varkens - biggen - spenen - voer - varkensvoeding - biggenvoeding - voeropname - prestatieniveau - lichaamsgewicht - groei - gewicht - voedingsvoorkeuren - voedingsgedrag - diergedrag - pig farming - pigs - piglets - weaning - feeds - pig feeding - piglet feeding - feed intake - performance - body weight - growth - weight - feeding preferences - feeding behaviour - animal behaviour
  Tijdens de zoogperiode neemt ongeveer 20% van de biggen geen voer op. Eerder onderzoek wees al uit dat dit nadelig is voor de groei en voeropname na het spenen.
  Derde proef: meer TD bij lijnen die snel groeien : tibiale dyschondroplasie bij kalkoenen
  Veldkamp, T. ; Wiers, W.J.W. ; Voorst, S. van - \ 2001
  De Pluimveehouderij 32 (2001)37. - ISSN 0166-8250 - p. 22 - 23.
  kalkoenen - pluimvee - diervoedering - voer - groeisnelheid (slachtvee) - gewicht - diergeneeskunde - dyschondroplasie - botziekten - bewegingsstoornissen - functionele stoornissen - onderzoek - productie - turkeys - poultry - animal feeding - feeds - liveweight gain - weight - veterinary science - dyschondroplasia - bone diseases - movement disorders - functional disorders - research - production
  Verslag van onderzoek naar het effect van vier kalkoenenlijnen op de ontwikkeling van TD. De lijnen verschillen in groeisnelheid en borstbreedte. De artikelen over de eerste en tweede proef staan in Pluimveehouderij 2001 nrs 26 en 48, pagina's 10/11 en 18/19
  Nauwelijks compostering vaste mest op het lagekostenbedrijf
  Blanken, K. ; Dooren, H.J. van - \ 2001
  Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)3. - ISSN 1569-805X - p. 5 - 7.
  stalmest - rundveemest - mest - opslag - compostering - samenstelling - chemische samenstelling - volume - massa - gewicht - mestverwerking - farmyard manure - cattle manure - manures - storage - composting - composition - chemical composition - volume - mass - weight - manure treatment
  Gedurende een half jaar werd daarom de opslag van de vaste mest in een proefopstelling gevolgd. Hieruit bleek dat er vrijwel geen compostering op gang kwam en dat de massareductie daardoor minder is dan verwacht.
  Milde snavelbehandeling op tien dagen leeftijd: geen stagnatie in gewichtsverloop bij batterijhennen
  Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 2000
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 11 (2000)1. - ISSN 0924-9087 - p. 14 - 15.
  batterijhuisvesting - hennen - snavelkappen - jonge dieren - gewicht - massa - diervoedering - lichtregiem - dierverzorging - battery husbandry - hens - debeaking - young animals - weight - mass - animal feeding - light regime - care of animals
  Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) Het Spelderholt voert momenteel de zesde proef voor het onderzoek met verrijkte kooien. Niet snavelbehandelen gaf in de voorgaande proeven nog teveel problemen met verenpikkerij en kannibalisme. Om deze reden worden op de verrijkte kooien ongekapte hennen vergeleken met op 10 dagen leeftijd behandelde dieren. In dit artikel gaan we in op de resultaten van de opfok.
  Opfokmanagement van voedsters : Effect van leeftijd eerste geslaagde dekking op de verdere ontwikkeling en prestaties van jonge voedsters
  Rommers, J.M. ; Kemp, B. ; Meijerhof, R. ; Noordhuizen, J.P.T.M. ; Harmelink, P. - \ 2000
  Kontaktblad N.O.K 3 (2000). - p. 93 - 96.
  konijnen - vrouwelijke dieren - worpen - worpresultaten - groei - jonge dieren - gewicht - dierveredeling - agrarische bedrijfsvoering - rabbits - female animals - animal breeding - litters - litter performance - growth - young animals - weight - farm management
  Gegevens in bijgaande figuur en tabellen: 1) Gemiddelde lichaamsgewichten in de verschillende stadia van de reproductie periode van voedsters met de eerste geslaagde dekking op 14½ week en 17½ (10-12 dagen PP) na werpen; 2) Productieresultaten van de eerste worp van twee leeftijden voor de verschillende proefbehandelingen; 3) Effect van leeftijd eerste geslaagde dekking (14½ en 17½ week leeftijd) op de productieresultaten van de tweede worp, van voedsters drachtig 10-12 dagen na werpen
  Opfokmanagement van voedsters : Effecten van worpgrootte voor spenen op de verdere ontwikkeling en prestaties van jonge voedsters
  Rommers, J.M. ; Kemp, B. ; Meijerhof, R. ; Noordhuizen, J.P.T.M. ; Harmelink, P. - \ 2000
  Kontaktblad N.O.K 1 (2000). - p. 6 - 15.
  konijnen - vrouwelijke dieren - konijnenvoeding - worpgrootte - spenen - voeropname - groei - prestatieniveau - diervoedering - jonge dieren - gewicht - rabbits - female animals - rabbit feeding - litter size - weaning - feed intake - growth - performance - animal feeding - young animals - weight
  Op basis van de bevindingen van dit onderzoek van PP is het zinvol om voedsters op te fokken in worpen van ongeveer 9 jongen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.