Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 4 / 4

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Licht op licht: licht en verlichting in de pluimveehouderij in relatie tot beschadigend pikgedrag
  Niekerk, T.G.C.M. van; Ellen, H.H. ; Winkel, A. - \ 2015
  Livestock Research Wageningen UR (Livestock Research rapport 922) - 33
  pluimvee - licht - lichtregiem - gezichtsvermogen - verenpikken - pluimveehouderij - dierenwelzijn - dierlijke productie - hennen - huisvesting, dieren - diergezondheid - diergedrag - poultry - light - light regime - vision - feather pecking - poultry farming - animal welfare - animal production - hens - animal housing - animal health - animal behaviour
  In this report an overview is given of the technical knowledge with regards to light. light sources and the vision of poultry. Recent developments in lighting of poultry houses are mainly focused on new light sources, specifically LED, and the presence of daylight. Daylight comprises UV, which for poultry is a visual part of the spectrum. Chickens also see better in the red and green-blue spectrum. Technically it is possible to make lamps in the desired spectrum, but there is insufficient knowledge of the demands of the bird to be able to tune the lamps to their needs.
  Gezichtsvermogen varken ook bij veel licht beperkt
  Zonderland, J.J. ; Cornelissen, J.B.W.J. - \ 2007
  V-focus 2007 (2007)4. - ISSN 1574-1575 - p. 48 - 49.
  varkenshouderij - varkens - gezichtsvermogen - lichtsterkte - verlichting - pig farming - pigs - vision - light intensity - lighting
  In opdracht van het Productschap Vee en Vlees heeft ASG het vermogen van varkens om visuele signalen te onderscheiden onderzocht bij verschillende lichtintensiteiten
  Duikers in de mist : wetenschappelijk onderzoek naar de mate van doorzicht rondom onderwaterhuis 'Aquavilla' in een diepe duikplas
  Hal, M. van; Lürling, M.F.L.L.W. - \ 2004
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 195) - ISBN 9789067547550 - 110
  duiken - waterkwaliteit - zichtbaarheid - gezichtsvermogen - plassen - land van maas en waal - diving - water quality - visibility - vision - ponds - land van maas en waal
  Veiligheid staat bij Duikteam De Kaaiman hoog in het vaandel. Duiken in troebel water kan gevaarlijk zijn en is dus ongewenst. Ook verhoogt helder water het duikgenot. In het meer de Berendonck bij Wijchen, de vaste duikstek van De Kaaiman, ligt op een diepte van 17 meter een onderwaterhuis. Vooral rondom dit huis is sprake van slecht zicht. Waardoor komt dit en wat is er aan te doen?
  Functies van vitamine A in het lichaam.
  West, C.E. - \ 1989
  Voeding 50 (1989)6/7. - ISSN 0042-7926 - p. 146 - 151.
  perceptie - retinol - gezichtsvermogen - vitaminen - perception - retinol - vision - vitamins
  Historische achtergrond van vitamine A en nachtblindheid als belangrijkste deficientieziekte
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.