Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 8 / 8

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Decentralised Sanitation and Reuse - Concepts, systems and implementation.
  Lens, P.N.L. ; Zeeman, G. ; Lettinga, G. - \ 2001
  London : IWA Publishing - ISBN 9781900222471 - 650
  volksgezondheidsbevordering - afvalverwijdering - gezondheidstechniek - hergebruik van water - milieubescherming - afvalwaterbehandeling - sanitation - waste disposal - public health engineering - water reuse - environmental protection - waste water treatment
  Duurzame en robuuste sanitatie door decentralisatie
  Lettinga, G. ; Zeeman, G. ; Buuren, J.C.L. van; Kujawa-Roeleveld, K. - \ 2000
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 33 (2000)8. - ISSN 0166-8439 - p. 24 - 26.
  afvalwaterbehandeling - afvalwater - huishoudens - rioolwater - rioolafvalwater - rioolafvalwaterverwijdering - gezondheidstechniek - volksgezondheidsbevordering - afvalhergebruik - hergebruik van water - recycling - duurzaamheid (sustainability) - decentralisatie - waste water treatment - waste water - households - sewage - sewage effluent - sewage effluent disposal - public health engineering - sanitation - waste utilization - water reuse - recycling - sustainability - decentralization
  Kritiek op de huidige centralistische aanpak van sanitatie, transport, behandeling en hergebruik van huishoudelijk afval en afvalwater, en schets van een alternatief: DESAH (Decentrale Sanitatie en Hergebruik), waarbij wordt voldaan aan de criteria duurzaamheid, preventie en robuustheid. Scheiding van afvalstromen, eenvoudige zuiveringssystemen (anaeroob; biologisch), terugwinning van grondstoffen, en hergebruik in huishouden en landbouw spelen een belangrijke rol
  Kennis voor een beter afvalsysteem in Kimberley, Zuid-Afrika : bestaande kennis aan de Landbouwuniversiteit en benodigde kennis voor onderzoek
  Reeze, B. ; Wiel, R. van de; Litjens, M. - \ 1997
  Wageningen : Wetenschapswinkel (Adviesbrief / Landbouwuniversiteit, Wetenschapswinkel 142)
  afvalverwijdering - huisvuilverwijdering - vuilnis - sorteren - afval - vaste afvalstoffen - huishoudens - gezondheidstechniek - stedelijke gebieden - hygiëne - verzamelen - verspreiding van onderzoek - informatieverspreiding - adviserende ambtenaren - consulenten - deskundigen - zuid-afrika - waste disposal - municipal refuse disposal - refuse - sorting - wastes - solid wastes - households - public health engineering - urban areas - hygiene - collection - diffusion of research - diffusion of information - advisory officers - consultants - experts - south africa
  The environmental situation in Bamenda, Cameroon : results of a workshop on 30 September 1994
  Hart, T.M. 't; Langeveld, J.W.M. - \ 1995
  Wageningen : IBN-DLO (IBN research report 95/5) - 22
  milieu - mens - milieueffect - sociologie - watervoorziening - afvalwaterbehandeling - gezondheidstechniek - stedelijke gebieden - hygiëne - afval - vuilnis - afvalverwijdering - huisvuilverwijdering - verzamelen - overheidsbeleid - milieubeleid - milieuwetgeving - luchtverontreiniging - bodemverontreiniging - waterverontreiniging - kameroen - menselijke invloed - milieuhygiëne - environment - man - environmental impact - sociology - water supply - waste water treatment - public health engineering - urban areas - hygiene - wastes - refuse - waste disposal - municipal refuse disposal - collection - government policy - environmental policy - environmental legislation - air pollution - soil pollution - water pollution - cameroon - human impact - environmental hygiene
  Samenvatting van onderzoek naar de proefprojecten afvalpreventie
  Anonymous, - \ 1995
  Den Haag etc. : VROM [etc.] (Milieu & bedrijven : afvalpreventie bij bedrijfsmatige activiteiten ) - 15
  luchtverontreiniging - verzamelen - milieuwetgeving - milieubeleid - overheidsbeleid - hygiëne - huisvuilverwijdering - nederland - gezondheidstechniek - recycling - vuilnis - bodemverontreiniging - stedelijke gebieden - afvalverwijdering - afvalverwerking - afval - waterverontreiniging - air pollution - collection - environmental legislation - environmental policy - government policy - hygiene - municipal refuse disposal - netherlands - public health engineering - refuse - soil pollution - urban areas - waste disposal - waste treatment - wastes - water pollution
  Preventie - informatie: vraag en aanbod : samenvatting
  Anonymous, - \ 1995
  Den Haag etc. : VROM [etc.] (Milieu & bedrijven : afvalpreventie bij bedrijfsmatige activiteiten ) - 28
  luchtverontreiniging - verzamelen - milieuwetgeving - milieubeleid - overheidsbeleid - hygiëne - huisvuilverwijdering - nederland - gezondheidstechniek - recycling - vuilnis - bodemverontreiniging - stedelijke gebieden - afvalverwijdering - afvalverwerking - afval - waterverontreiniging - air pollution - collection - environmental legislation - environmental policy - government policy - hygiene - municipal refuse disposal - netherlands - public health engineering - refuse - soil pollution - urban areas - waste disposal - waste treatment - wastes - water pollution
  Inspraak bij de afvalverwerking : een afvalrace? : een overzicht van de procedures rond en risico's van grootschalige afvalverwerking : adviesbrief
  Broek, M. van den - \ 1994
  Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 99) - ISBN 9789067543538 - 45
  verzamelen - overheidsbeleid - hygiëne - huisvuilverwijdering - nederland - gezondheidstechniek - vuilnis - stedelijke gebieden - afvalverwijdering - afval - collection - government policy - hygiene - municipal refuse disposal - netherlands - public health engineering - refuse - urban areas - waste disposal - wastes
  Worden alle procescomputers gekoppeld?
  Klooster, C.E. van 't - \ 1988
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 2 (1988)1. - ISSN 1382-0346 - p. 17 - 19.
  automatische voerverdelers - landbouwbedrijven - varkensstallen - geprogrammeerde voerverdelers - gezondheidstechniek - volksgezondheidsbevordering - bedrijfsinformatiesystemen - automatic feed dispensers - farms - pig housing - programmed feed dispensers - public health engineering - sanitation - management information systems
  Door bruikbare gegevens steeds te benutten kan men processen op een varkensbedrijf beter regelen. Dit kan tot lagere kosten of hogere opbrengsten leiden.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.