Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 28

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Bodem Resetten: stap naar praktijktoepassing nieuwe methode van anaerobe grondontsmetting
  Runia, W.T. ; Molendijk, L.P.G. ; Visser, J.H.M. ; Regeer, H. ; Feil, H. ; Meints, H. - \ 2015
  Lelystad : PPO AGV (Rapport / PPO-AGV 648) - 45
  akkerbouw - nematoda - meloidogyne chitwoodi - ditylenchus dipsaci - globodera pallida - waardplanten - gewasbescherming - bodeminvertebraten - nederland - inventarisaties - anaërobe behandeling - biologische grondontsmetting - duurzaamheid (sustainability) - onkruiden - nutrientenbeheer - arable farming - nematoda - meloidogyne chitwoodi - ditylenchus dipsaci - globodera pallida - host plants - plant protection - soil invertebrates - netherlands - inventories - anaerobic treatment - biological soil sterilization - sustainability - weeds - nutrient management
  Door de toenemende problemen met schadelijke aaltjes in diverse teelten wordt naarstig gezocht naar alternatieve mogelijkheden om de grond te ontsmetten. Uitgangspunt van Wageningen UR en Agrifirm Plant is daarvoor een “groene” manier van grondbehandeling, die past in het algemene beleid van een duurzame gewasbescherming. Bodem Resetten is een nieuwe en unieke manier van anaerobe grondontsmetting en kan mogelijk een milieuvriendelijk en voor omwonenden veilig alternatief bieden. Er zijn voor het Bodem Resetten (BR) twee producten getest op effectiviteit: vaste Herbie® 72 en vloeibare Herbie® 87. Tevens is op zeer kleine schaal ook een plantaardige coating, als alternatief voor folie, onderzocht op gasdichtheid.
  Linkages between plant traits and soil ecology in the rhizosphere and through litter decomposition
  Brolsma, K.M. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Ellis Hoffland, co-promotor(en): Ron de Goede. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462571068 - 112
  bodemecologie - rizosfeer - ligstro - decompositie - wortels - bodembiologie - nematoda - solanum tuberosum - globodera pallida - biofumigatie - genotypen - soil ecology - rhizosphere - litter - decomposition - roots - soil biology - nematoda - solanum tuberosum - globodera pallida - biofumigation - genotypes
  Kistenreiniger en aardappelcysteaaltjes
  Runia, W.T. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2012
  Kennisakker.nl 2012 (2012)4 mei.
  kratten - schoonmaken en sterilizeren - globodera pallida - aardappelen - plantenparasitaire nematoden - gewasbescherming - crates - cleaning and sterilizing - globodera pallida - potatoes - plant parasitic nematodes - plant protection
  Eén van de verspreidingsmogelijkheden van quarantaineorganismen is fust (aardappelkisten, groentekisten). Dit geldt ook voor o.a. aardappelcysteaaltjes (Globodera rostochiensis en G. pallida). In het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing is een door Agro Proces Techniek ontwikkelde kistenreiniger op basis van geözoneerd water en ozon getest. Uit het uitgevoerde onderzoek bleek dat er geen enkel effect van de ozonbehandeling was op de cystinhoud van G. pallida. Omdat er geen doding van G. pallida was, kan van de kistenreiniger in zijn huidige vorm ook geen adequate ontsmetting worden verwacht tegen de andere quarantaineaaltjes Meloidogyne chitwoodi en Ditylenchus dipsaci.
  Effectiviteit APT-kistenreiniger tegen quarantaine nematode Globodera pallida
  Runia, W.T. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV - 19
  kratten - schoonmaken en sterilizeren - globodera pallida - plantenparasitaire nematoden - aardappelen - gewasbescherming - crates - cleaning and sterilizing - globodera pallida - plant parasitic nematodes - potatoes - plant protection
  Het Productschap Akkerbouw heeft in het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing PPO-AGV opdracht gegeven te onderzoeken of de APT- kistenreiniger in staat is om het quarantaine aardappelcysteaaltje Globodera pallida te doden. Cysten in zakjes zijn op de bodem van de kisten bevestigd waarna de kisten met verschillende snelheden door de kistenreiniger zijn gegaan. De maximale verblijftijd was daarbij hooguit 2 minuten. De ozonconcentratie was volgens opgave van APT meer dan 28 g per m3 water, maar is niet gemeten. Gebleken is dat in de huidige uitvoering er geen effect was van de kistenreiniging op de vitaliteit van de cystinhoud van cysten van Globodera pallida. Verlenging van de behandelingstijd en maximale verhoging van de ozonconcentratie zal nodig zijn om een adequate ontsmetting in de kistenreiniger te realiseren.
  Co-evolution between Globodera rostochiensis and potato driving sequence diversity of NB-LRR resistance loci and nematode suppressors of plant immunity
  Finkers-Tomczak, A.M. - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): Jaap Bakker, co-promotor(en): Aska Goverse; Geert Smant. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085859499 - 200
  solanaceae - solanum tuberosum - plaagresistentie - loci voor kwantitatief kenmerk - genen - plantenparasitaire nematoden - globodera rostochiensis - globodera pallida - co-evolutie - genetische kartering - solanaceae - solanum tuberosum - pest resistance - quantitative trait loci - genes - plant parasitic nematodes - globodera rostochiensis - globodera pallida - coevolution - genetic mapping

  Sedentary plant parasitic nematodes have evolved sophisticated strategies that allow them to transform host cells in the roots of host plants into feeding structures. These complex structures enable the nematodes to complete their life cycle inside a single host plant. Feeding structure initiation and maintenance are thought to be determined by the concerted action of effectors produced by the esophageal glands of the nematodes. However, the molecular mechanisms underlying the transformation of host cells into feeding structures and the role of the effectors in this process are poorly understood. For example, it is generally thought that virulent nematodes also use effectors to protect their complex feeding structures from plant innate immune responses. However, nematode effectors suppressing plant innate immunity have not been identified to date.

  The host ranges of sedentary plant parasitic nematodes can vary from very wide (e.g. root-knot nematodes) to relatively narrow, limited to single plant families (e.g. cyst nematodes). Potato cyst nematodes (PCN) are able to parasitize only Solanaceous plants. Every year, they cause substantial yield losses in potato production areas. PCN are very difficult to control by the use of cultivation methods or the application of pesticides alone. The introduction of novel nematode resistant potato cultivars to the market is therefore of great importance for potato growers all over the world. Resistances, however, can be overcome by the emergence of virulent nematode populations. The aim of this thesis is to study incompatible interactions between the potato cyst nematode Globodera rostochiensis and potato (Solanum tuberosum), by analyzing resistance loci that make the plant immune to potato cyst nematodes as well as nematode effectors that suppress plant innate immunity.

  This thesis begins with an extensive review of the literature on molecular and cellular aspects of plant resistance to sedentary endoparasitic nematodes, including pre-infectional, non-host and host resistance (Chapter 2). Most research in this field has focused on host resistance to nematodes, which is determined by single (e.g.H1 and Gpa2) or multiple (e.g. GpaVSsplandGpaXISspl) resistance gene loci. Two potato cyst nematode resistance loci were studied in this thesis (i.e. Grp1 in Chapter 3 and H1 in Chapter 4) and the results of these studies are summarized below.

  Grp1 locus confers broad-spectrum quantitative resistance to the potato cyst nematode species Globodera pallida and G. rostochiensis in potato. It was previously mapped to a 3 cM interval on the short arm of potato chromosome V between the markers GP21 and GP179 in a hot spot for resistance (Rouppe Van Der Voort et al., 1998). The aim of the work described in chapter 3 was to fine map the Grp1 locus. First, a diploid mapping population RHAM026, comprising 1536 genotypes was screened with the flanking markers GP21 and GP179, resulting in the identification of 61 recombinants in this region. Next, thirteen new markers were developed using the genomic sequence information available from the same region of Solanum demissum. Together with markers available from the literature, these thirteen markers were used to screen a subset of 54 recombinants. Finally, these recombinants were tested for resistance to G. pallida Pa2 and G. rostochiensis Ro5. This mapping of both resistance specificities resulted in two nearly identical LOD graphs with the highest score just north of marker TG432. We conclude that the resistances to both G. pallida and G. rostochiensis map to the same 1.08 cM interval between the markers SPUD838 and TG432. Other studies have revealed that this locus in potato harbors several gene clusters encoding classical NB-ARC-LRR resistance proteins. This finding led us to the hypothesis that the Grp1 resistance depends on one, or perhaps several tightly linked major genes.

  Near-absolute resistance to G. rostochiensis pathotypes 1 and 4 is conferred by the H1 resistance locus at the distal end of chromosome V of the diploid S. tuberosum ssp. andigena genotype SH83-92-488 (SH). The H1 resistance involves a hypersensitive response in the cells surrounding the nematode feeding structure, so that it becomes isolated from the vascular tissues in the host. A high-resolution map of H1 locus was generated previously using SHxRH mapping population (Bakker et al., 2004). In chapter 4, we used markers from thismap to screen a BAC library of SH. The BAC inserts identified with the markers were used to construct a physical map covering this region in the resistant haplotype. Further sequencing of the BAC inserts, included in the physical map, revealed a genomic fragment of 341 Kb harboring a large cluster of CC-NB-ARC-LRR genes. We compared this cluster of resistance gene homologs with the sequences of the corresponding regions in the two susceptible haplotypes from the diploid genotype RH89-039-16 (S. tuberosum ssp. tuberosum/ S. phureja), spanning 700 and 319 Kb respectively. The genomic regions in all three haplotypes harbor from 17 up to 23 resistance gene homologs interspersed with numerous transposable elements, genes coding for extensin-like proteins, and an amino acid transporter. Strikingly, the three haplotypes do not reveal gene order conservation and the overall sequence homology is only confined to the coding sequences of the resistance gene homologs. These findings suggest that extensive rearrangements have shaped the H1 locus. Sequence data and marker information gained from this study will benefit future efforts to clone the H1 nematode resistance gene.

  At the start of the research described in this thesis no suppressor of plant immune response had been found in plant parasitic nematodes. In chapter 5, we report the first identification and functional characterization of a G. rostochiensis effector suppressing plant innate immune responses. The Nematode Suppressors of Immunity 1 (NSI-1) are specifically expressed in the dorsal esophageal gland of the nematodes, and their expression is upregulated in stages that feed on host cells. We identified many variants of NSI-1 in the Ro1-Mierenbos field population, and showed that this gene family is under diversifying selection. Knocking-down NSI-1 transcription by RNA interference strongly reduced the number of nematodes developing into full-grown cysts. Overexpression of four NSI-1 variants in susceptible potato plants resulted in enhanced susceptibility to nematodes. Moreover, overexpression of three other variants enhanced the susceptibility of potato plants to the fungus Verticillium dahliae. Down-regulation of the potato homologs of the Arabidopsis thaliana transcription factors WRKY22 and WRKY53 in these plants indicated that NSI-1 target immune signaling in plants. In an agroinfiltration assay in leaves of Nicotiana benthamiana several NSI-1 variants suppressed the hypersensitive response caused by the co-expression of specific resistance proteins and matching pathogen effectors (i.e. RBP-1/Gpa2 and AvrBlb2/Rpi-blb2) and by autoactive mutants of the resistance protein Mi-1.2 and an H1 resistance gene homolog RGH10-H1. Interestingly, other NSI-1 effector variant suppressed the hypersensitivity response induced by an autoactive mutant of the immune signaling protein NRC1. These findings altogether lead to the conclusion that potato cyst nematodes secrete suppressors of plant immunity, most likely to protect their feeding structures.

  In the final chapter of this thesis, we discuss our most important findings within the broader context of recent developments in the field of molecular plant-microbe interactions. First, we argue that quantitative nematode resistance Grp1 is encoded by one or more NB-ARC-LRR genes located in one of the resistance gene clusters mapped to the GP21-GP179 interval on potato chromosome V. We further examine obstacles and offer possible solutions with regard to future cloning of the H1 nematode resistance gene. Lastly, we elaborate on possible functions, activities, and evolution of NSI-1 effectors as suppressors of plant innate immunity.

  Resistentieonderzoek aardappelmoeheid
  Molendijk, L.P.G. - \ 2010
  Kennisakker.nl 2010 (2010)25 maart.
  rassenproeven - resistentie van variëteiten - plantenparasitaire nematoden - globodera rostochiensis - globodera pallida - aardappelen - testen - akkerbouw - variety trials - varietal resistance - plant parasitic nematodes - globodera rostochiensis - globodera pallida - potatoes - testing - arable farming
  In dit artikel wordt ingegaan op de achtergronden van AM-resistentie en de manier waarop deze resistentie wordt getoetst.
  Molecular contest between potato and the potato cyst nematode Globodera pallida: modulation of Gpa2-mediated resistance
  Koropacka, K.B. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Jaap Bakker, co-promotor(en): Aska Goverse; Geert Smant. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085856061 - 131
  solanum tuberosum - globodera pallida - ziekteresistentie - geïnduceerde resistentie - genen - genetische analyse - loci voor kwantitatief kenmerk - genetische kartering - solanum tuberosum - globodera pallida - disease resistance - induced resistance - genes - genetic analysis - quantitative trait loci - genetic mapping
  Gpa2 recognition specificity
  Among all the multicellular animals, nematodes are the most numerous. In soil, a high variety
  of free living nematodes feeding on bacteria can be found as well as species that parasitize
  insects, animals or plants. The potato cyst nematode (PCN) Globodera pallida is an important
  pest of cultivated potato. Upon infection of the roots, the nematode induces a feeding cell
  complex or so-called syncytium, on which the immobilized nematode fully depends for its
  development and reproduction. Due to the sophisticated feeding manner and ability to survive
  for a long time in the absence of a host plant, the best way to control these soil-born
  pathogens is the exploitation host resistance. Natural resistance to nematodes is based on
  single dominant resistance genes (R) or quantitative trait loci (QTL). Several nematode
  resistance genes have been identified and mapped. This includes the potato gene Gpa2 (Van
  der Vossen et al., 2000) that confers resistance against the population D383 of G. pallida. The
  Gpa2 gene is highly homologous to Rx1, which confers resistance against potato virus X
  (Bendahmane et al., 1999). Both genes encode a protein with a nucleotide-binding leucinerich
  repeat (NB-LRR) domains and a short coiled-coil domain at the N-terminus, which are in
  88% identical at the amino acid level. The vast majority of the differences between Gpa2 and
  Rx1 is found in the predicted solvent exposed regions of the LRR domain. In chapter 2, we
  have shown that the LRR domain is essential for the recognition specificities of Gpa2 and
  Rx1, whereas the CC-NBS domains can be exchanged without affecting the specificity. In
  chapter 5, we have used a series of chimeric constructs in which segments of the Gpa2 LRR
  were replaced by the corresponding segments from Rx1. These constructs allowed us to
  narrow down the region required for nematode recognition to a stretch of residues between
  808 and 912 amino acid residues in Gpa2, including 10 amino acids that differ between Gpa2
  and Rx1. Furthermore, a computer-aided 3D model of the LRR domain is presented in which
  7 of the Gpa2 specific amino acid residues map in a cluster onto the concave surface of the
  horseshoe-like structure of the LRR domain.
  Gpa2-mediated nematode resistance
  The research described in chapter 3 aimed to understand the mechanisms underlying Gpa2-
  mediated resistance to the potato cyst nematode G. pallida. The extreme resistance response
  conferred by the close homologue Rx1 results in the blocking of the potato virus X (PVX) at
  the infection sites and hence, the prevention of systemic spreading throughout the plant.
  Surprisingly, an entirely different defense mechanism was observed for resistant potato plants
  infected with juveniles of the avirulent Globodera pallida population D383. In susceptible
  plants, both the virulent population Rookmaker and the avirulent population D383 formed
  normal developing syncytia and nematodes were able to complete their life cycle as described
  in previous studies. Infection of resistant plants with the avirulent population showed no
  differences between susceptible and resistant potato plants in the early stages of G.pallida
  parasitism (root entering, migration, syncytium initiation). Syncytium induction took place in
  parenchyma cells, but rarely in other tissues. In samples collected 7 days later, however, the
  first necrotic cells in the surrounding of the syncytium were noticed including symptoms of
  degradation in the ultra structure of the syncytium itself in case of resistant plants infected
  with avirulent nematodes. Samples collected 10 days post infection had already a layer of
  necrotic cells, which separates the syncytium from the vascular bundle. At 14 days post
  infection, it was observed that the parenchyma cells not incorporated directly in the syncytia
  started to divide fast. Groups of hyperplastic cells surrounding the degrading syncytium
  resulted in pushing it away to the outer part of the root. This unique phenomenon, which was
  not observed before, can be part of the Gpa2-mediated defense response or a secondary
  reaction to the presence of necrotic, dead cells and a way to exclude them from the healthy
  conductive tissue of the root.
  Transcriptional regulation of the Gpa2 promoter
  To look in more details into the transcriptional regulation and expression of Gpa2, the native
  promoter was fused to the reporter gene GUS and this construct was introduced into
  susceptible potato. In chapter 3, the activity of the Gpa2 promoter was observed and shown to
  be restricted to the vascular system and the root tips in uninfected plants. Roots were
  challenged with G.pallida and the localization of the GUS expression was observed at the
  infection sites at different parasitic stages. During infection with virulent nematodes - but not
  the avirulent ones - this activity seems to be down regulated in vicinity of the syncytium.
  Such a local inhibition of Gpa2 promoter activity is in line with observations made on
  resistant roots when necrotic cells were only present around the feeding cell complex,
  distantly from the feeding nematode.
  The effector protein RBP-1 elicits a Gpa2 dependent HR
  Recently, a RBP-1protein with strong similarity to the SPRY domain of the Ran-binding
  protein RanBPM in juveniles of G. pallida was identified as a putative Gpa2 elicitor.
  Transient expression of RBP-1 in N. benthamiana leaves elicits a Gpa2-dependent cell death
  typical for the R-gene associated hypersensitive response (HR). Total RNA isolated from two
  populations of G.pallida, D383 (avr to Gpa2) and Rookmaker (vir to Gpa2) was converted
  into cDNA and screened for the presence of RBP-1s. This screening allowed the identification
  of in total 10 classes of closely related homologs of RBP-1. All identified classes were tested
  for their ability to elicit the Gpa2-dependent HR in an agroinfiltration assay. The capacity to
  induce an Gpa2-dependent HR was shown to correlate with a single amino acid substitution in
  RBP-1. No response was observed for two classes, which were obtained from the virulent
  population (RBP-1ROOK2, RBP-1ROOK4). For the other homologous RBP-1 classes – both
  deriving from the virulent and avirulent population - the response was ranging from a mild to
  a strong and fast HR. Both in-active RBP-1 variants have a serine substitution at position 166
  (S166P) within the SPRY domain. When this residue was projected on a computer aided 3D
  model of RBP, we noticed that this amino acid is in a loop extending from the protein core.
  Replacing the proline into a serine is predicted to change the shape of the loop and hence, to
  affect the potential surface for protein-protein interactions.
  Non-eliciting RBP-1 variants suppress RBP-induced Gpa2 activation
  It was shown that the non-eliciting variants (RBP-1ROOK2 and RBP-1ROOK4) can suppress the
  activation of a Gpa2-mediated HR by the eliciting RBP-1 variants. This effect was specific
  for the Gpa2-mediated HR, and not observed with a Rx1-induced HR. As autoactive mutants
  of Gpa2 and Rx1-mediated cell death are not blocked by the inactive variants of RBP-1, the
  mechanism of suppression or inhibition likely operates on a functional Gpa2 protein, instead
  of downstream Gpa2-activated signaling pathways. Further research is required to resolve the
  mechanism underlying the possible competitive interactions of the active and the inactive
  RBP-1 variants on the Gpa2-mediated HR. Essentially, two possible models that could
  explain this phenomenon. First, the inactive variants could physically out compete the active
  RBP-1s. The binding target of active and inactive variants of RBP-1 variants could be directly
  in the Gpa2 protein or in the virulence target monitored by Gpa2. Alternatively, the inactive
  variants of RBP-1 may intercept active RBP-1 variants by forming an inactive heterodimer
  complex rendering it essentially undetectable for the Gpa2 protein.

  Cystenvrij (AM) maken van aardappelpootgoed
  Runia, W.T. ; Gastel-Topper, A.W.W. van; Molendijk, L.P.G. - \ 2009
  Kennisakker.nl 2009 (2009)29 dec.
  aardappelen - globodera pallida - pootaardappelen - desinfecteren - schoonmaken - cysten (ontwikkelingsstadia) - akkerbouw - potatoes - globodera pallida - seed potatoes - disinfestation - cleaning - cysts (developmental stages) - arable farming
  Het Productschap Akkerbouw heeft, in het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing, PPO-agv opdracht gegeven de bestaande schoningstechnieken (wassen en borstelen) te testen op effectiviteit tegen aardappelcysteaaltjes en deze technieken te optimaliseren. Daarnaast is opdracht verstrekt literatuuronderzoek uit te voeren over dit onderwerp. Uit het onderzoek blijkt dat aardappels door wassen wel grondvrij kunnen worden gemaakt, maar niet cystenvrij. Een enkele vitale cyst blijft achter in ogen of achter andere oneffenheden op de aardappelknol. De huidige nabehandeling met NaOCl bleek onvoldoende om de cystinhoud van de resterende cysten te doden. Mogelijke alternatieven voor NaOCl zijn chloordioxide en middelen op basis van waterstofperoxide.
  Het effect van granulaten op de aardappelcultivar Karnico en de populatiedynamica van G. pallida op dalgrond
  Schepel, E. ; Schomaker, C.H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2009
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten - 25
  nematiciden - korrels - plantenparasitaire nematoden - nematodenbestrijding - veldproeven - globodera pallida - akkerbouw - aardappelen - nematicides - granules - plant parasitic nematodes - nematode control - field tests - globodera pallida - arable farming - potatoes
  In 2007 is in een veldproef het effect getoetst van drie doseringen en twee toepassingen van Vydate op de populatiedynamica van het aardappelcysteaaltje Globodera pallida en de opbrengst en kwaliteit van het matig resistente (RV=32% voor de “Rookmaker”-populatie (E400) ras Karnico op dalgrond met een organisch stof gehalte van 15-20%. Het middel is in doseringen van 20 en 40 kg/ha volvelds en 10 kg/ha in de rij toegepast. Het perceel was besmet met 0.1 tot 70 levende juv/g grond.
  Inventarisatie van de virulentie binnen Nederlandse Globodera pallida populaties
  Beers, T.G. van; Molendijk, L.P.G. - \ 2009
  Lelystad : PPO AGV (PPO-AGV / Rapport ) - 31
  globodera pallida - plantenparasitaire nematoden - virulentie - inventarisaties - nederland - globodera pallida - plant parasitic nematodes - virulence - inventories - netherlands
  De vaststelling van de Nederlandse standaard populaties G. pallida, gebruikt door de aardappelkwekers voor toetsingen tbv de rassenlijst, is ruim 10 jaar geleden. Mogelijk is deze selectie van populaties niet relevant meer omdat er ‘nieuwe’ populaties zijn die nog agressiever zijn dan de als zeer virulent aangemerkte ‘Rookmaker’ populatie. Binnen het project zullen, afhankelijk van financiering, nog een aantal populaties in een virulentietoetsing bekeken. Voor de toekomst zou het aan te bevelen zijn dat de bemonsterende instanties onverwacht extreem vermeerderende populaties centraal zouden aanmelden. Binnen dit project wordt nog een plan geschreven om tot een opzet van een monitoringsysteem voor virulentie in Nederland te komen.
  Inventarisatie virulentie van Nederlandse Globodera pallida populaties
  Molendijk, L.P.G. ; Beers, T.G. van - \ 2009
  gewasbescherming - ziekteresistentie - globodera pallida - aardappelen - virulentie - inventarisaties - nematodenbestrijding - nederland - akkerbouw - plant protection - disease resistance - globodera pallida - potatoes - virulence - inventories - nematode control - netherlands - arable farming
  Resistentie tegen het aardappelcysteaaltje Globodera pallida is het belangrijkste instrument in het beheersen van dit aaltje. Om zeker te zijn dat de huidige resistentietoetsing zinvolle resistente rassen tegen aardappelmoeheid oplevert voor de praktijk, is inzicht in de virulentie van Nederlandse veldpopulaties nodig
  Globodera rostochiensis of G. pallida (Aardappelcysteaaltjes)
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2008
  akkerbouw - gewasbescherming - plantenparasitaire nematoden - globodera rostochiensis - globodera pallida - nadelige gevolgen - nematodenbestrijding - arable farming - plant protection - plant parasitic nematodes - globodera rostochiensis - globodera pallida - adverse effects - nematode control
  Het hoofdproductschap Akkerbouw heeft in het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing elf 'Rode lampen' laten ontwikkelen. Het gaat om leaflets die laboratoria vanaf 2008 per soort aaltje meesturen als een aaltjesmonster boven een bepaalde waarde uitkomt. Een extra attendering naar de akkerbouwer om maatregelen te nemen. In dit Actieplan wordt de akkerbouwer gewaarschuwd voor schadelijke aantallen Globodera rostochiensis of G. pallida (Aardappelcysteaaltjes)
  Praktische haalbaarheid van biologische grondontsmetting
  Kalkdijk, J.R. ; Gastel, A.W.W. van; Molendijk, L.P.G. - \ 2008
  Kennisakker.nl 2008 (2008)22 april.
  akkerbouw - gewasbescherming - nematoda - nematodenbestrijding - plagenbestrijding - haalbaarheidsstudies - globodera pallida - ditylenchus dipsaci - meloidogyne chitwoodi - biologische grondontsmetting - vollegrondsteelt - arable farming - plant protection - nematoda - nematode control - pest control - feasibility studies - globodera pallida - ditylenchus dipsaci - meloidogyne chitwoodi - biological soil sterilization - outdoor cropping
  Vooral voor de beheersing van de moeilijk te bestrijden quarantaine-nematoden, zoals Globodera pallida, Meloidogyne chitwoodi en Ditylenchus dipsaci, biedt biologische grondontsmetting mogelijk oplossingen. In opdracht van het Productschap Akkerbouw heeft PPO-agv in het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing een eerste inventarisatie uitgevoerd van de praktische haalbaarheid van deze techniek.
  Natuurlijke afname van bodemgebonden quarantaine-organismen (Q-organismen)
  Been, T.H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2007
  aardappelen - globodera pallida - quarantaine organismen - fytosanitair beleid - potatoes - globodera pallida - quarantine organisms - phytosanitary policies
  Inventarisatie virulentie Nederlandse Globodera pallida-populaties
  Molendijk, L.P.G. ; Beers, T.G. van - \ 2007
  gewasbescherming - ziekteresistentie - globodera pallida - aardappelen - virulentie - inventarisaties - nematodenbestrijding - nederland - akkerbouw - plant protection - disease resistance - globodera pallida - potatoes - virulence - inventories - nematode control - netherlands - arable farming
  Resistentie tegen het aardappelcysteaaltje Globodera pallida is het belangrijkste instrument in het beheersen van dit aaltje. Om zeker te zijn dat de huidige resistentietoetsing zinvolle resistente rassen voor de praktijk oplevert, is de mate van virulentie in kaart gebracht van de Nederlandse G. pallida-populaties ten opzichte van de voor de resistentietoetsing gebruikte referentiepopulaties
  AaltjesBeheersingsStrategie (ABS) : aardappelmoeheid TMT, 21 feb 2007 vervolg op 30 mei 2006
  Molendijk, Leendert - \ 2007
  plant protection - potatoes - globodera - heterodera - globodera pallida - nematode control - cropping systems - cultural control - agricultural policy - arable farming
  Vanggewas aardappel in de praktijk 2006
  Hoek, J. ; Prins, F. - \ 2007
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV - 24
  solanum tuberosum - aardappelen - globodera pallida - globodera rostochiensis - nematodenbestrijding - nematoda - gewasbescherming - akkerbouw - ondergewassen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - solanum tuberosum - potatoes - globodera pallida - globodera rostochiensis - nematode control - nematoda - plant protection - arable farming - catch crops - cultural control
  PPO en Agrifirm zijn via een enquête onder een aantal telers nagegaan hoe men de teelt heeft uitgevoerd en welke teeltproblemen zich hebben voorgedaan. Daarnaast hebben telers suggesties gedaan voor verbetering van de regelgeving
  Virulentie Nederlandse Globodera pallida populaties
  Molendijk, L.P.G. ; Beers, T.G. van - \ 2006
  globodera pallida - virulentie - plaagresistentie - globodera pallida - virulence - pest resistance
  Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de mate van virulentie van de Nederlandse Globodera pallida populaties ten opzichte van de voor de resistentietoetsing gebruikte referentiepopulatie
  NemaDecide: Een Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS) voor aaltjes
  Schomaker, C.H. ; Been, T.H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2006
  globodera pallida - globodera rostochiensis - nematodenbestrijding - gewasbescherming - aardappelen - akkerbouw - beslissingsondersteunende systemen - globodera pallida - globodera rostochiensis - nematode control - plant protection - potatoes - arable farming - decision support systems
  Ontwikkeling van NemaDecide, een Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS) om aardappelcysteaaltjes te beheersen
  Raketblad als vanggewas voor aardappelcystenaaltjes
  Hoek, J. ; Molendijk, L.P.G. ; Mheen, H.J.C.J. van der - \ 2006
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 2 (2006)3. - ISSN 1871-093X - p. 10 - 11.
  solanum sisymbriifolium - globodera rostochiensis - globodera pallida - nematiciden bevattende planten - nematodenbestrijding - nematodenlarven - plagenbestrijding - onkruidbestrijding - grondsterilisatie - aardappelen - solanum tuberosum - solanum sisymbriifolium - globodera rostochiensis - globodera pallida - nematicidal plants - nematode control - nematode larvae - pest control - weed control - soil sterilization - potatoes - solanum tuberosum
  Aardappelcysteaaltjes zijn te bestrijden door natte grondontsmetting. Eén andere bestrijdingsmaatregel, die door de PD (Plantenziektenkundige Dienst) ook wordt erkend, is de teelt van een 'vanggewas'. Raketblad is zo'n vanggewas en een verwant van aardappelen, afkomstig uit Zuid-Amerka. Uit onderzoek van Wageningen Universiteit bleek dat raketblad in staat is om de larven van de aardappelcysteaaltjes uit rust te laten komen. Omdat raketblad resistent is tegen aardappelcysteaaltjes, kunnen de larven zich niet voeden en sterven af
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.