Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Glutenvrij ? Pils onde de loep
  Sleutels, I. ; Meer, I.M. van der; Broeck, H.C. van den - \ 2014
  Voedingsmiddelentechnologie 7 (2014). - ISSN 0042-7934 - p. 10 - 11.
  gluten - coeliakie - glutenvrije diëten - bieren - alcoholische dranken - gerst - lc-ms - analytische methoden - coeliac syndrome - gluten free diets - beers - alcoholic beverages - barley - liquid chromatography-mass spectrometry - analytical methods
  Gluten meten in gehydrolyseerde en gefermenteerde voedingsmiddelen – zoals pils – is lastig. De door de Codex Alimentarius gevalideerde test onderschat het gehalte gluten in deze producten. Een uitgebreide LC-MS/MS-analyse geeft gedetailleerde informatie over de aanwezige coeliakie-stimulerende gluten in pils. Met deze gegevens is een geschikte test te ontwikkelen.
  Nieuwe haverketen glutenvrij
  Gilissen, L.J.W.J. - \ 2011
  Kennis Online 2011 (2011)14 juni. - p. 4 - 4.
  haver - glutenvrije diëten - voedselintolerantie - coeliakie - voeding en gezondheid - oats - gluten free diets - food intolerance - coeliac syndrome - nutrition and health
  Plantenfysioloog Luud Gilissen van Plant Research International werkte aan het opzetten van een glutenvrije keten voor haver. Het succes daarvan leidde tot een nieuw initiatief met medewerking van meer bedrijven om een haverketen op grotere schaal op te zetten.
  Gluten, pills and talk : assessing emergent technologies from a patients'perspective
  Veen, M. - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): Bart Gremmen; Cees van Woerkum, co-promotor(en): Hedwig te Molder. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085858232 - 195
  spijsverteringsziekten - ziektepreventie - technologie - innovaties - beoordeling - technology assessment - patiënten - glutenvrije diëten - internet - on-line - communicatie - psychologie - digestive system diseases - disease prevention - technology - innovations - assessment - technology assessment - patients - gluten free diets - internet - on line - communication - psychology
  How can research in the area of celiac disease take patients into account? Celiac disease is an intolerance for gluten, for which a lifelong gluten-free diet is the only treatment currently available. The aim of this thesis is to gain insight into the everyday life of patients, so as to better align genomics research with their specific needs and wants. We study patients’ conversations in various settings: with each other on Internet forums, with family members during mealtime conversations, and with scientists during discussions about research findings. In our analysis we focus not so much on the content of the conversations, but on what people do with their talk. We show, for instance, that patients treat the diet as a collective phenomenon rater than an individual matter; that incidental deviations from the diet are not treated as inconsistent with the diet, but as a part of it; and that taste, rather than the health aspect of food, is used to maintain the diet.
  'Gezond met haver' rapportage van het haverketenproject 'Gezond met haver' 2006-2008
  Gilissen, L.J.W.J. ; Pinxterhuis, E.K. ; Gremmen, H.G.J. - \ 2009
  Wageningen : Plant Research International [etc.] - 19
  avena sativa - haver - glutenvrije diëten - coeliakie - gezondheidsvoedsel - duurzaamheid (sustainability) - nieuwe voedingsmiddelen - voeding en gezondheid - avena sativa - oats - gluten free diets - coeliac syndrome - health foods - sustainability - novel foods - nutrition and health
  In dit rapport wordt ingegaan op de resultaten en ervaringen van het project ‘Gezond met haver’. Het project betreft een innovatief Praktijkproject van TransForum. Het project is gestart in 2006 en afgerond in 2008. Het project heeft beoogd om een relevante bijdrage te leveren aan de maatschappelijk belangrijke aspecten verantwoorde voeding, gezondheid en duurzaamheid. De doelstelling van het project is dan ook als volgt geformuleerd: “Het opzetten van een haverketen om daarmee bij te dragen aan een nieuw duurzaam agronomisch perspectief [‘Planet’] voor de ontwikkeling van nieuwe voedingsproducten met hoge toegevoegde waarde, bereid van gegarandeerd zuiver haver en gegarandeerd glutenvrije ingrediënten [‘Profit’] ter bevordering van de gezondheid van iedereen, inclusief coeliakiepatiënten [‘People’]”.
  Verkenning haalbaarheid glutenvrije keten : focus op graansoorten amaranth, quinoa en teff
  Janssens, S.R.M. ; Berg, I. van den; Leeuwen, M.A.E. van; Jukema, N.J. - \ 2008
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 3, Consumenten en ketens 2008-034) - ISBN 9789086152452 - 74
  agrarische economie - consumentenvoorkeuren - markten - amaranthus - chenopodium quinoa - eragrostis tef - biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - glutenvrije diëten - glutenvrij brood - haalbaarheidsstudies - marketing van voedingsmiddelen - nederland - landbouwplantenteelt - akkerbouw - voedergewassen - ketenmanagement - tendensen - voedselconsumptie - agricultural economics - consumer preferences - markets - amaranthus - chenopodium quinoa - eragrostis tef - organic farming - organic foods - gluten free diets - gluten free bread - feasibility studies - food marketing - netherlands - crop husbandry - arable farming - fodder crops - supply chain management - trends - food consumption
  This report covers an exploratory study into the feasibility of gluten%free chains. This study focuses on amaranth, quinoa and teff grains. Besides the possibilities for the cultivation of these ancient grain varieties in the Netherlands, the con% secutive links of the chain are also described in this report. The organic produc% tion of these gluten%free grains is briefly covered. On the basis of consumer trends, the prospects are outlined for gluten%free raw materials and products. The prospects have been elaborated further on the basis of a SWOT analysis and the results of a workshop with chain representatives
  Succes- en faalfactoren voor vermarkten van biologische allergeenvrije producten : deelonderzoek 1 van het project 'Verwaarding productkwaliteit betreffende gezondheid en allergie'
  Jukema, N.J. ; Leeuwen, M.A.E. van - \ 2008
  Lelystad : PPO AGV (Rapport /PPO-AGV 3250090400) - 38
  biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - allergenen - gluten - glutenvrije diëten - appels - consumentengedrag - marketing van voedingsmiddelen - landbouwplantenteelt - akkerbouw - voeding en gezondheid - keuzegedrag - eragrostis tef - organic farming - organic foods - allergens - gluten - gluten free diets - apples - consumer behaviour - food marketing - crop husbandry - arable farming - nutrition and health - choice behaviour - eragrostis tef
  In dit onderzoek is achterhaald wat de perspectieven voor de biologische sector zijn om in te spelen op de markt van allergeenvrije producten. Het doel van het onderzoek is het bepalen van succes- en faalfactoren van het vermarkten van biologische allergeenvrije dieetproducten op basis van een gezondheidsvoordeel. Het onderzoek is tot stand gekomen op basis van de bevindingen van literatuuronderzoek over de bruikbaarheid van claims rond de positieve effecten van gezondheidsbevorderende inhoudstoffen van biologische producten als marketingtool. Door telefonische interviews zijn in samenwerking met de sector voorbeelden van marktintroducties van allergeenvrije producten verder uitgediept. In dit onderzoek zijn twee praktijkvoorbeelden nader onder de loep genomen: de (biologische) allergeenvrije Santana-appel en de glutenvrije Teff. Aan de hand van deze praktijkvoorbeelden en de theorie over keuzegedrag van consumenten rondom voeding, zijn de belangrijkste geleerde lessen met betrekking tot de afzet en marketing van biologische dieetvoeding richting consument gedestilleerd.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.