Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 76

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Dossier Beweiding
  Philipsen, A.P. ; Pol, A. van den - \ 2018
  Wageningen : Groen Kennisnet
  dairy farming - pastures - grassland management - grazing - grazing systems - cattle housing
  Het dossier Beweiding bevat een overzicht van actuele kennis over het onderwerp Beweiding. Een belangrijk onderdeel is de Basisbundel Beweiding, een set van powerpointpresentaties met actuele kennis over beweiding. Daarnaast is er informatie bij de thema’s ‘Feedwedge bij omweiden’ en ‘Nieuw Nederlands Weiden’ te downloaden.
  Ontwikkelen beweidingsystemen bij hoge veebezetting op kleine huiskavel : beweidingsonderzoek op klei- en veengrond in 2015
  Galama, P.J. ; Holshof, G. ; Reenen, K. van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1016) - 51
  melkvee - beweidingssystemen - zware kleigronden - veengronden - bezettingsdichtheid - melkveehouderij - nederland - dairy cattle - grazing systems - clay soils - peat soils - stocking density - dairy farming - netherlands
  Koeien kunnen omschakelen : On-off weiden maakt economisch geen verschil, maar spaart wel arbeid
  Galama, Paul ; Holshof, Gertjan - \ 2016
  dairy farming - grasslands - grazing - grazing systems - farm management - milk production - dairy cattle nutrition - dry matter - grasses - stalls - strip grazing - returns

  Nederlandse melkveehouders ‘mixen’ weidegang met op stal bijvoeren. Maar dat hoeft niet, zo blijkt uit onderzoek met de koeien van het VIC in Zegveld. Met on-off weiden gaat de koe dag en nacht weiden als er gras is, óf staat ze op stal waar ze dan volledig gevoerd wordt. De melkproductie en de bij gevoerde kilo’s droge stof zijn bij on-off weiden hetzelfde als bij beperkt weiden en op stal voeren.

  ‘Robot en weidegang: blijf bij je systeem’ : Bert Philipsen pleit voor rust, regelmaat en loslaten
  Philipsen, Bert - \ 2015
  dairy farming - dairy farming systems - grazing - grazing systems - grazing intensity - milking robots - farm management - livestock farming - cattle husbandry

  Robotmelken en weidegang is een kwestie van goed plannen, een doordacht systeem hebben, consequent handelen en loslaten. Dat stelt Bert Philipsen van Wageningen Livestock Research. „Zoek de werkwijze die bij je past. Weet wat je wilt en zoek naar rust en regelmaat. Dan kan robotmelken plus weidegang een succes worden.”

  Ervaringen weiden en robot melken Dairy Campus
  Holshof, G. - \ 2015
  V-focus 12 (2015)5. - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 36.
  melkveehouderij - melkrobots - begrazing - agrarische bedrijfsvoering - graslandbeheer - beweidingssystemen - dairy farming - milking robots - grazing - farm management - grassland management - grazing systems
  Op Dairy Campus in Leeuwarden is twee seizoenen lang ervaring opgedaan met de combinatie melkrobot en beweiden. Diverse vormen van beweiding werden beproefd. Dit artikel beschrijft de ervaringen.
  Hoog weiderendement nodig, ook bij kleine huiskavel en melkrobot : innovatieve huiskavel en melkrobot : innovatieve
  Evers, A.G. ; Holshof, G. ; Haan, M.H.A. de; Galama, P.J. - \ 2015
  V-focus 12 (2015)1. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 35.
  melkveehouderij - beweidingssystemen - begrazingsproeven - melkprijzen - rendement - bedrijfsresultaten in de landbouw - dairy farming - grazing systems - grazing trials - milk prices - returns - farm results
  Op Dairy Campus in Leeuwarden zijn in 2014 praktijkproeven uitgevoerd onder ‘uitdagende’ omstandigheden: dagelijks omweiden op een kleine huiskavel en stripgrazen met een melkrobot. Bij een lage melkprijs is beweiden snel aantrekkelijk. Voor een zo hoog mogelijk economisch resultaat is het cruciaal om te zorgen voor een goede grasopbrengst en grasbenutting.
  Genetic differences in root mass of Lolium perenne varieties under field conditions
  Deru, J.G.C. ; Schilder, H. ; Schoot, J.R. van der; Eekeren, N.J.M. van - \ 2014
  Euphytica 199 (2014)1-2. - ISSN 0014-2336 - p. 223 - 232.
  grazing systems - soil - ryegrass - growth - architecture - defoliation - elongation - management - patterns - capture
  Although grasses have dense rooting systems, nutrient uptake and productivity can be increased, and N-leaching reduced, if rooting is further improved. The variation in root mass of 16 varieties of Lolium perenne was studied under field conditions in two experiments on sandy soil in The Netherlands. The chosen varieties differed in genetic and aboveground characteristics such as ploidy, productivity and grass cover. Root dry matter (RDM) was measured in the 0–8, 8–16 and 16–24 cm soil layers. In summary, we found that RDM of perennial ryegrass differed significantly between varieties under field conditions. These differences were not linked to grass yield, which indicates that it is possible to select perennial ryegrass varieties that combine high aboveground productivityIn this experiment, total RDM was not influenced by ploidy but by grass cover type: high grass cover types had higher RDM. Differences in management between the two experiments possibly explain the differences in RDM and in the influence of chosen characteristics on RDM. Considering challenges in the areas of climate change, water availability, pollution and soil degradation, grass varieties with improved root systems could significantly contribute to a more efficient use of nutrients and water, erosion control, soil improvement and carbon sequestration. with high RDM. In the first experiment, which was managed by cutting, diploid varieties had higher RDM than tetraploid varieties. Grand mean RDM in the second experiment, which was managed by cutting as well as grazing, was lower than in the first experiment.
  The impact of large herbivores on woodland–grassland dynamics in fragmented landscapes: The role of spatial configuration and disturbance
  Schippers, P. ; Teeffelen, A.J.A. van; Verboom-Vasiljev, J. ; Vos, C.C. ; Kramer, K. ; Wallis de Vries, M.F. - \ 2014
  Ecological Complexity 17 (2014). - ISSN 1476-945X - p. 20 - 31.
  north temperate forests - red deer - population-dynamics - metapopulation dynamics - habitat fragmentation - distribution patterns - grazing systems - management - regeneration - resilience
  The vegetation structure of natural ecosystems is usually considered independent of their size and their location in the landscape. In this study, we examine the effect of size, spatial configuration and disturbances on the dynamic interactions of large herbivores and vegetation in a patchy environment using a metapopulation model. Simulations indicate that small, isolated or unfenced patches have low herbivore numbers and high tree cover whereas large, well-connected or fenced patches support high herbivore densities and are covered by grassland. Recovery of both herbivore numbers and forest cover in response to disturbance is slow (>100 years). These long recovery times are partly attributable to negative feedbacks between herbivore numbers and tree cover. When the population of large herbivores is disturbed, forest is able to expand, subsequently inhibiting herbivore population recovery. Likewise, forest disturbance allows herbivore population expansion, which inhibits forest recovery. Additionally, infrequent and limited disturbances like hunting and forest removal also affect the vegetation cover in patches of nature. Thus, our work indicates that the location and size of patches, together with disturbances, largely determine the structure of the vegetation in fragmented landscapes
  Stimuleert voorbeweiden grasgroei in voorjaar?
  Iepema, G.L. ; Rietberg, P. ; Wit, J. de; Eekeren, N.J.M. van - \ 2014
  V-focus 11 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 18 - 19.
  graslandbeheer - beweidingssystemen - veldproeven - groeifactoren - stimulatie - gewasopbrengst - voederkwaliteit - grassland management - grazing systems - field tests - growth factors - stimulation - crop yield - forage quality
  Ook afgelopen jaar was het weer duidelijk zichtbaar: door de lage voorjaarstemperaturen kwam de mineralisatie van organische stof traag op gang, waardoor de stikstoflevering vanuit de bodem beperkt was en de grasgroei maar langzaam op gang kwam. Met kunstmest is deze stikstofbeperking gedeeltelijk te omzeilen, maar de hoeveelheid kunstmest, die toegepast mag worden, wordt steeds kleiner. Zijn er geen andere manieren om de grasgroei in het voorjaar te stimuleren, is dan de vraag.
  Hoe meer vakmanschap : economischer weiden...
  Philipsen, Bert - \ 2013
  dairy farming - dairy cattle nutrition - grazing - pastures - grassland management - grazing systems - agricultural education
  Beweiding in Nederland
  Pol, A. van den; Haan, M.H.A. de; Philipsen, A.P. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 687) - 19
  melkvee - melkveehouderij - begrazing - beweidingssystemen - dierenwelzijn - melkkoeien - dairy cattle - dairy farming - grazing - grazing systems - animal welfare - dairy cows
  This report paints a picture of the extent of grazing in the Netherlands and provides definitions of grazing systems (2012).
  Grazing dairy cows in North-West Europe : Economic farm performance and future developments with emphasis on the Dutch situation
  Reijs, J.W. ; Daatselaar, C.H.G. ; Helming, J.F.M. ; Jager, J.H. ; Beldman, A.C.G. - \ 2013
  The Hague : LEI Wageningen UR (Report / LEI : Research area Agriculture & entrepreneurship ) - ISBN 9789086156375 - 124
  melkveehouderij - melkkoeien - begrazing - beweidingssystemen - weiden - graslandbeheer - melkveevoeding - bedrijfsresultaten in de landbouw - rendement - bedrijfsstructuur in de landbouw - toekomst - noordwest-europa - landen van de europese unie - nederland - dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - dairy farming - dairy cows - grazing - grazing systems - pastures - grassland management - dairy cattle nutrition - farm results - returns - farm structure - future - northwestern europe - european union countries - netherlands - animal welfare - animal production - dairy cattle
  The dairy sector is an important contributor to food production, economic activity and land use in the European Union. Grazing has long been a traditional element of dairy farming in the EU. Current developments in the dairy sector appear to result in a decline in grazing. The World Society for the Protection of Animals (WSPA) is concerned about this decline, particularly because of consequences for animal welfare, and has commissioned this analysis. This study gives an overview of the current state-of-the-art and expected future developments with respect to grazing in six key target EU countries of WSPA. The study builds to a large extent on local expertise and focuses on economic aspects and farm management issues.
  Amazing grazing : 20 video's over melkveehouderij en beweiding in Ierland
  Livestock Research, - \ 2013
  YouTube
  melkveehouderij - huisvesting van koeien - weiden - begrazing - dierenwelzijn - beweidingssystemen - graslandbeheer - ierse republiek - dairy farming - cow housing - pastures - grazing - animal welfare - grazing systems - grassland management - irish republic
  Twintig video's over melkveehouderij en beweiding in Ierland.
  Nieuw beweidingssysteem op basis van Ierse ervaringen = New grazing system based on Irish experiences
  Zijlstra, J. ; Holshof, G. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 681) - 41
  melkveebedrijven - melkvee - melkveehouderij - begrazing - dierenwelzijn - rendement - beweidingssystemen - dierlijke productie - huisvesting, dieren - dairy farms - dairy cattle - dairy farming - grazing - animal welfare - returns - grazing systems - animal production - animal housing
  In this study the effects of applying Irish grazing systems on Dutch dairy farms are investigated. This is done for one extensive and one intensive Dutch dairy farm for the situation without milk quota applying from 2015 onwards. The results indicate the conditions which must be met in order to achieve financial benefits by switching to Irish grazing.
  Weiden of opstallen – (on)mogelijkheden van weidegang – editie 2012
  Pol-van Dasselaar, A. van den; Boer, D.J. den - \ 2012
  Zwolle : LTO NOORD - 36
  dierenwelzijn - rundveehouderij - melkveehouderij - begrazing - beweidingssystemen - bedrijfssystemen - animal welfare - cattle husbandry - dairy farming - grazing - grazing systems - farming systems
  Wat iedereen er ook van vindt – en er zijn nogal wat mensen die er iets van vinden – weiden of opstallen is en blijft een individuele ondernemerskeuze. Maar wel een strategische met gevolgen voor de toekomst van het bedrijf en de bedrijfsvoering. Een keuze die ook van invloed is op de melkveehouderij als sector.
  Innovaties in beweiding
  Pol-van Dasselaar, Agnes van den - \ 2012
  animal welfare - dairy farming - grazing - grazing systems
  Innovaties in beweidingssystemen
  Visscher, J. ; Radersma, S. ; Pol, A. van den - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 465) - 32
  dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - huisvesting, dieren - diergedrag - begrazing - veehouderij - graslandbeheer - beweidingssystemen - innovaties - animal welfare - animal production - dairy cattle - animal housing - animal behaviour - grazing - livestock farming - grassland management - grazing systems - innovations
  Grazing is a common grassland utilization system in dairy farming in the Netherlands. This study provides an overview of developments and innovations in grazing. Current and future grazing systems are discussed.
  Weidegang van geiten
  Eekeren, N.J.M. van - \ 2011
  BioKennis bericht Geiten 2011 (2011)14. - 4 p.
  begrazing - beweidingssystemen - geitenhouderij - biologische landbouw - graslandbeheer - maagdarmziekten - parasieten - coccidiose - grazing - grazing systems - goat keeping - organic farming - grassland management - gastrointestinal diseases - parasites - coccidiosis
  Weidegang is belangrijk voor het welzijn van geiten. Daarmee is het een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en bovendien onderscheidend voor de biologische geitenhouderij. Helaas levert weidegang bij geiten ook een aantal knelpunten op zoals: het risico op een maagdarmwormenbesmetting, ruimtegebrek op huiskavel, opname en benutting van vers gras, arbeid en het weiden in productiegroepen. In het onderzoek van het project BIOGEIT is in de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor deze knelpunten. In dit bioKennisbericht de stand van zaken.
  Weidegang: managementinformatie en -hulpmiddelen = Pasturing: international inventory of management information and tools
  Radersma, S. ; Visscher, J. ; Pol, A. van den - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 464)
  melkveehouderij - melkkoeien - begrazing - graslandbeheer - graslanden - beweidingssystemen - dierlijke productie - melkvee - huisvesting, dieren - dairy farming - dairy cows - grazing - grassland management - grasslands - grazing systems - animal production - dairy cattle - animal housing
  This report contains a collection of tools, websites and information on grazing.
  Spatial correlation as leading indicator of catastrophic shifts
  Dakos, V. ; Nes, E.H. van; Donangelo, R. ; Fort, H. ; Scheffer, M. - \ 2010
  Theoretical Ecology 3 (2010)3. - ISSN 1874-1738 - p. 163 - 174.
  early warning signal - regime shifts - ecological-systems - trophic cascades - grazing systems - slowing-down - ecosystems - extinction - time - thresholds
  Generic early-warning signals such as increased autocorrelation and variance have been demonstrated in time-series of systems with alternative stable states approaching a critical transition. However, lag times for the detection of such leading indicators are typically long. Here, we show that increased spatial correlation may serve as a more powerful early-warning signal in systems consisting of many coupled units. We first show why from the universal phenomenon of critical slowing down, spatial correlation should be expected to increase in the vicinity of bifurcations. Subsequently, we explore the applicability of this idea in spatially explicit ecosystem models that can have alternative attractors. The analysis reveals that as a control parameter slowly pushes the system towards the threshold, spatial correlation between neighboring cells tends to increase well before the transition. We show that such increase in spatial correlation represents a better early-warning signal than indicators derived from time-series provided that there is sufficient spatial heterogeneity and connectivity in the system
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.