Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 2 / 2

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Gras lagekostenbedrijf nog geen topkwaliteit
  Wouters, B. ; Remmelink, G. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)1. - ISSN 1570-8586 - p. 16 - 17.
  grassen - graskuilvoer - graslanden - kuilvoer - graslanden, conditie - graslandbeheer - ruwvoer (forage) - ruwvoer (roughage) - veevoeder - voederwaardering - grasbestand - rundveevoeding - melkveebedrijven - proefbedrijven - groenvoer - groenvoeders - kwaliteit - proefboerderijen - grasses - grass silage - grasslands - silage - grassland condition - grassland management - forage - roughage - fodder - feed evaluation - herbage - cattle feeding - dairy farms - pilot farms - green feed - green fodders - quality - experimental farms
  Op het lagekostenbedrijf is de melkproductie uit ruwvoer hoog bij de beperkte krachtvoergift. Dit zou nog hoger kunnen zijn bij een betere graskwaliteit.
  Taaktijden voor zomerstalvoedering
  Bongers, J.B.G. ; Werken, G. van de - \ 1973
  Wageningen : Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie - 41
  dierhouderij - groenvoer - taakanalyse - stalvoedering - animal husbandry - green feed - task analysis - indoor feeding
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.