Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 154

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Mest snel uit stal via composietroosters en frequent aflaten
  Verheijen, R. ; Verdoes, N. - \ 2014
  V-focus 11 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 37 - 39.
  varkenshouderij - varkensmest - afvoer - drukbehandeling - ammoniakemissie - roostervloeren - pig farming - pig manure - discharge - pressure treatment - ammonia emission - grid floors
  Op Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel heeft eind 2012 en begin 2013 een onderzoek gelopen naar het frequent aflaten van mest uit mestpannen via onderdruk. Na enige aanpassingen is er een systeem voor de praktijk beschikbaar. In de afdeling voldeden composietroosters erg goed.
  Emissies uit een ligboxenstal voor melkvee met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten : meetprogramma Integraal Duurzame Stallen
  Mosquera, J. ; Hol, J.M.G. ; Huis in 't Veld, J.W.H. ; Ploegaert, J.P.M. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 653)
  ligboxen - stallen - huisvesting van rundvee - melkvee - melkveehouderij - emissie - ammoniakemissie - stankemissie - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - roostervloeren - cubicles - stalls - cattle housing - dairy cattle - dairy farming - emission - ammonia emission - odour emission - particulate matter - methane - nitrous oxide - grid floors
  This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous oxide from a loose housing dairy cattle barn with cubicles provided with a slatted floor with cassettes with rubber flaps between the slats.
  Ammoniakemissie van melkvee in ligboxenstallen met roostervloeren: resultaten van metingen op praktijkbedrijven : informatieblad 45
  Ogink, N.W.M. - \ 2012
  melkvee - melkveehouderij - ligboxen - huisvesting van rundvee - roostervloeren - roosters - ammoniakemissie - agrarische bedrijfsvoering - ammoniak - kooldioxide - emissie - dairy cattle - dairy farming - cubicles - cattle housing - grid floors - grids - ammonia emission - farm management - ammonia - carbon dioxide - emission
  Er is behoefte aan inzicht in de uitstoot van ammoniak voor een traditionele melkveestal met roostervloer. In 1999-2000 is de uitstoot van ammoniak gemeten in één enkele stal met relatief kleine ventilatieopeningen. Aannemelijk is dat de uitstoot van ammoniak in deze stal lager is dan die uit de huidige, meer open stallen.
  Emissies uit een ligboxenstal voor melkvee met het "vrije keuze" systeem : meetprogramma Integraal Duurzame Stallen
  Mosquera Losada, J. ; Hol, J.M.G. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Ploegaert, J.P.M. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 617) - 31
  melkveehouderij - ligboxen - roostervloeren - natuurlijke ventilatie - stalklimaat - ammoniakemissie - geurstoffen - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - luchtverontreiniging - dairy farming - cubicles - grid floors - natural ventilation - stall climate - ammonia emission - odours - particulate matter - methane - nitrous oxide - air pollution
  In dit rapport worden de emissiemetingen van ammoniak, geur, fijn stof, methaan en lachgas gerapporteerd, die in het kader van het hiervoor genoemde onderzoeksprogramma uitgevoerd zijn op het melkveehouderijbedrijf van Mts. Mensonides te Cornwerd (ligboxenstal met het vrijekeuze systeem). Het beoogde emissiereducerende principe van dit systeem is gebaseerd op 1) het afsluiten van de mestkelder door gebruik te maken van sleufvloer zonder gaatjes in de lange looppaden in de lengterichting van de stal, 2) het versneld afvoeren van de emitterende bron (urine) naar de kelder, het verschuiven van het chemisch evenwicht door het verlagen van de pH van de urine op de roostervloer, en luchtuitwisseling tussen de stal en de kelder beperken door op de verbindingspaden loodrecht op de sleufvloer en de wachtruimte vóór de melkrobots rubber matten op de roostervloer en afdichtflappen in de roosterspleten te plaatsen, en 3) door het ventilatieniveau te beperken door gebruik te maken van Automatically Controlled Natural Ventilation.
  Emissies uit een ligboxenstal voor melkvee met het "vrije keuze" systeem : meetprogramma Integraal Duurzame Stallen
  Mosquera Losada, J. ; Hol, J.M.G. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Ploegaert, J.P.M. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 616) - 31
  melkveehouderij - ligboxen - roostervloeren - natuurlijke ventilatie - stalklimaat - ammoniakemissie - geurstoffen - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - luchtverontreiniging - dairy farming - cubicles - grid floors - natural ventilation - stall climate - ammonia emission - odours - particulate matter - methane - nitrous oxide - air pollution
  In dit rapport worden de emissiemetingen van ammoniak, geur, fijn stof, methaan en lachgas gerapporteerd, die in het kader van het hiervoor genoemde onderzoeksprogramma uitgevoerd zijn op het melkveehouderijbedrijf van Mts. Zonderland-Verhoef te Koudum (ligboxenstal met het vrijekeuze systeem). Het beoogde emissiereducerende principe van dit systeem is gebaseerd op 1) het afsluiten van de mestkelder door gebruik te maken van sleufvloer zonder gaatjes in de lange looppaden in de lengterichting van de stal, 2) het versneld afvoeren van de emitterende bron (urine) naar de kelder, het verschuiven van het chemisch evenwicht door het verlagen van de pH van de urine op de roostervloer, en luchtuitwisseling tussen de stal en de kelder beperken door op de verbindingspaden loodrecht op de sleufvloer en de wachtruimte vóór de melkrobots rubber matten op de roostervloer en afdichtflappen in de roosterspleten te plaatsen, en 3) door het ventilatieniveau te beperken door gebruik te maken van Automatically Controlled Natural Ventilation (ACNV).
  Emissies uit een ligboxenstal voor melkvee met het "vrije keuze" systeem : meetprogramma Integraal Duurzame Stallen
  Mosquera Losada, J. ; Hol, J.M.G. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Ploegaert, J.P.M. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 615) - 31
  melkveehouderij - ligboxen - roostervloeren - stalklimaat - natuurlijke ventilatie - ammoniakemissie - geurstoffen - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - luchtverontreiniging - dairy farming - cubicles - grid floors - stall climate - natural ventilation - ammonia emission - odours - particulate matter - methane - nitrous oxide - air pollution
  In dit rapport worden de emissiemetingen van ammoniak, geur, fijn stof, methaan en lachgas gerapporteerd, die zijn uitgevoerd op het melkveehouderijbedrijf van Mts. Van de Streek te Broek (ligboxenstal met het vrijekeuze systeem). Het beoogde emissiereducerende principe van dit systeem is gebaseerd op 1) het afsluiten van de mestkelder door gebruik te maken van sleufvloer zonder gaatjes in de lange looppaden in de lengterichting van de stal, 2) het versneld afvoeren van de emitterende bron (urine) naar de kelder, het verschuiven van het chemisch evenwicht door het verlagen van de pH van de urine op de roostervloer, en luchtuitwisseling tussen de stal en de kelder beperken door op de verbindingspaden loodrecht op de sleufvloer en de wachtruimte vóór de melkrobots rubber matten op de roostervloer en afdichtflappen in de roosterspleten te plaatsen, en 3) door het ventilatieniveau te beperken door gebruik te maken van Automatically Controlled Natural Ventilation (ACNV).
  Emissies uit een ligboxenstal voor melkvee met het "vrije keuze" systeem : meetprogramma Integraal Duurzame Stallen
  Mosquera Losada, J. ; Hol, J.M.G. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Ploegaert, J.P.M. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 614) - 31
  melkveehouderij - ligboxen - roostervloeren - stalklimaat - ammoniakemissie - geurstoffen - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - luchtverontreiniging - dairy farming - cubicles - grid floors - stall climate - ammonia emission - odours - particulate matter - methane - nitrous oxide - air pollution
  This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous oxide from a loose housing dairy cattle barn with cubicles using the "freedom of choice" concept.
  Emissies uit een ligboxenstal voor melkvee met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag en afdichtflappen in de roosterspleten : Meetprogramma Integraal Duurzame Stallen
  Mosquera Losada, J. ; Hol, J.M.G. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Ploegaert, J.P.M. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 612) - 27
  melkveehouderij - ligboxen - roostervloeren - vloerbedekking - rubber - stalklimaat - ammoniakemissie - geurstoffen - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - luchtverontreiniging - dairy farming - cubicles - grid floors - floor coverings - rubber - stall climate - ammonia emission - odours - particulate matter - methane - nitrous oxide - air pollution
  This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous oxide from a loose housing dairy cattle barn with cubicles provided with a slatted floor with a rubber top layer and rubber flaps between the slats.
  Emissies uit een ligboxenstal voor melkvee met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag en afdichtflappen in de roosterspleten : meetprogramma Integraal Duurzame Stallen
  Mosquera Losada, J. ; Hol, J.M.G. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Ploegaert, J.P.M. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 610) - 31
  melkveehouderij - ligboxen - roostervloeren - vloerbedekking - rubber - stalklimaat - ammoniakemissie - geurstoffen - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - luchtverontreiniging - dairy farming - cubicles - grid floors - floor coverings - rubber - stall climate - ammonia emission - odours - particulate matter - methane - nitrous oxide - air pollution
  This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous oxide from a loose housing dairy cattle barn with cubicles provided with a slatted floor with a rubber top layer and rubber flaps between the slats.
  Emissies uit een ligboxenstal voor melkvee met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag : meetprogramma Integraal Duurzame Stallen
  Mosquera Losada, J. ; Hol, J.M.G. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Ploegaert, J.P.M. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 598) - 27
  melkveehouderij - ligboxen - roostervloeren - vloerbedekking - rubber - stalklimaat - ammoniakemissie - geurstoffen - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - luchtverontreiniging - dairy farming - cubicles - grid floors - floor coverings - rubber - stall climate - ammonia emission - odours - particulate matter - methane - nitrous oxide - air pollution
  This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous oxide from a loose housing dairy cattle barn with cubicles provided with a slatted floor with a rubber top layer.
  Beschrijving van de alternatieve vloeren in fase 2 van het vleeskalverenproject
  Livestock Research, - \ 2012
  Livestock Research
  rundveehouderij - vleeskalveren - huisvesting van kalveren - vloeren - dierenwelzijn - roostervloeren - matten - cattle husbandry - veal calves - calf housing - floors - animal welfare - grid floors - mats
  Beschrijving van 2 alternatieve vloeren: de bolle roostermat met luchtkamers en de bolle, massief rubberen duo-roostermat met bijbehorende roostervloeren
  Een gedeeltelijke roostervloer voor vleeskuikens: consequenties voor welzijn
  Jong, I.C. de; Harn, J. van - \ 2010
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 406) - 16
  dierenwelzijn - vleeskuikens - pluimveehouderij - roostervloeren - strooisel - huisvesting van kippen - diergedrag - dierlijke productie - pluimvee - diergezondheid - animal welfare - broilers - poultry farming - grid floors - litter (plant) - chicken housing - animal behaviour - animal production - poultry - animal health
  A partially slatted plastic floor has been developed for broilers. This report is a desk study on the effects of such a floor on broiler welfare.
  De urease-activiteit van Comfort Slat Mats in vergelijking met betonrooster in rundveestallen = Urease activity of Comfort Slat Mats in comparison with traditional concrete slats
  Kasper, G.J. ; Blanken, K. ; Bokma, S. - \ 2010
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 390) - 11
  rundvee - rundveehouderij - huisvesting van rundvee - roostervloeren - urease - cattle - cattle husbandry - cattle housing - grid floors - urease
  Uit een onderzoekvolgens het MDV-protocol kwam naar voren dat de urease-activiteit van Comfort Slat Mats circa 90% lager is dan die van een traditioneel betonrooster.
  Natte vloer funest voor klauwen zeugen : onderzoek naar goed rooster en hokbevuiling nodig
  Lamers, J. - \ 2008
  Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij 72 (2008)8. - ISSN 1875-9696 - p. 34 - 35.
  varkenshouderij - zeugen - varkensstallen - vloeren - roostervloeren - dierenwelzijn - klauwen - benen - duitsland - nederland - groepshuisvesting - pig farming - sows - pig housing - floors - grid floors - animal welfare - claws - legs - germany - netherlands - group housing
  Dichte vloeren zijn eerder nat en zorgen daardoor voor meer klauw- en beenproblemen bij zeugen in groepshuisvesting. Dat bleek tijdens een bedrijfsbezoek van het Netwerk Perfecte zeugenklauw aan een Duits zeugenbedrijf. Bij gebruik van een Ökospaltenböden, een milieuvloer met spleetvormige openingen, zijn er minder problemen. Het netwerk pleit daarom voor meer onderzoek naar het effect van de vloer op klauwen en beenwerk
  Opruwen sleufvloer : diagonaal frezen sleufvloer levert minste ammoniakemissie
  Blanken, K. ; Dooren, H.J.C. van - \ 2005
  Veeteelt 22 (2005)15. - ISSN 0168-7565 - p. 73 - 73.
  melkveehouderij - ligboxen - huisvesting van koeien - roostervloeren - oppervlakteruwheid - ammoniak - emissie - vloeren - onderhoud - dairy farming - cubicles - cow housing - grid floors - surface roughness - ammonia - emission - floors - maintenance
  Het opruwen van sleufvloeren geeft een duidelijk verbeterde stroefheid en begaanbaarheid. In een onderzoek door PV lijkt diagonaal frezen op basis van de ammoniakconcentratie de beste methode zonder de emissie te verhogen. De andere onderzochte methodes van opruwen waren gritstralen en frezen evenwijdig aan de sleuven
  De ligboxenstal heeft zijn langste tijd gehad
  Zevenbergen, G.J. ; Dijk, G.J. - \ 2004
  Veehouderij Techniek 2004 (2004)3. - ISSN 1387-3105 - p. 32 - 33.
  melkveehouderij - huisvesting van koeien - roostervloeren - stallen - gebruikswaarde - agrarische bedrijfsvoering - proefbedrijven - demonstratiebedrijven, landbouw - rundveemest - robots - huisvesting op dik strooisel - innovaties - dairy farming - cow housing - grid floors - stalls - use value - cattle manure - robots - deep litter housing - pilot farms - demonstration farms - farm management - innovations
  De innovatiespecialist van het Praktijkonderzoek Veehouderij laat zich uit over de realistatie van nieuwe ideeën voor de veehouderij, zoals een uitmestrobot, een ronde potstal en een stalen vloerrooster
  Orienterend onderzoek naar het gedrag van vleeskalveren op verschillende vloeren : standaard houten roostervloer, houten roostervloer met brede balken en houten roostervloer met rubber toplaag en luchtkamers vergeleken
  Lauwere, C. de; Schouten, W.G.P. ; Smits, D. ; Stefanowska, J. - \ 2004
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations 238) - ISBN 9789067548298 - 22
  vleeskalveren - huisvesting, dieren - roostervloeren - rubber - diergedrag - dierenwelzijn - veal calves - animal housing - grid floors - rubber - animal behaviour - animal welfare
  Kraamhok 'Sterksel': resultaat van jarenlange innovatie
  Smolders, M.M.A.H.H. - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)4. - ISSN 1570-8578 - p. 16 - 16.
  varkenshouderij - huisvesting, dieren - varkens - kraamstallen - innovaties - roostervloeren - emissie - reductie - ventilatie - luchtstroming - proefboerderijen - pig farming - animal housing - pigs - farrowing houses - innovations - grid floors - emission - reduction - ventilation - air flow - experimental farms
  Praktijkcentrum Sterksel heeft in de loop der jaren veel onderzoek gedaan naar en ontwikkeling gegeven aan de uitvoering van kraamhokken en roostervloeren. Dit heeft een aantal belangrijke innovaties opgeleverd zoals de mestpan, de ondergrondse luchtinlaat, de combinatie van natuurlijke en mechanische ventilatie en het balansrooster. Bij de herstructurering van het bedrijf zijn deze innovaties gecombineerd in het kraamhok 'Sterksel'.
  Gladde loopvloeren? Er is wat aan te doen!
  Dooren, H.J.C. van; Blanken, K. ; Erp, T. van - \ 2003
  Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)3. - ISSN 1570-8586 - p. 12 - 13.
  huisvesting van koeien - ligboxen - roostervloeren - beton - slippen - dierenwelzijn - melkkoeien - mestschuiven - cow housing - cubicles - grid floors - concrete - slip - animal welfare - dairy cows - dung scrapers
  Dit artikel geeft een overzicht van de mogelijkheden met de voor- en nadelen en kosten.
  Stralingspanelen zijn ook toepasbaar bij volledig roostervloer
  Leeuw, M.T.J. de - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)2. - ISSN 1570-8578 - p. 12 - 13.
  varkensstallen - biggen - roostervloeren - klimaatregeling - pig housing - piglets - grid floors - air conditioning
  PraktijkKompas van november 2002 berichtte al over stralingspanelen in biggenhokken met grotendeels dichte vloer. De panelen bleken goed te functioneren: het microklimaat was goed en er kon theoretisch 50% energie bespaard worden. Op veel bedrijven zijn de biggen echter nog op volledig roostervloer gehuisvest, veelal in combinatie met plafondventilatie.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.