Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 14 / 14

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Bepaling hoeveelheid stikstof in berkenopslag op het Fochteloërveen
  Mol, J.P. ; Bolhuis, P.R. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2380) - 26
  energiecentrales - luchtverontreiniging - stikstof - emissie - groningen - natuurbescherming - natuurgebieden - groei van zaailingen - bomen - drenthe - power industry - air pollution - nitrogen - emission - groningen - nature conservation - natural areas - seedling growth - trees - drenthe
  In de vergunning voor de bouw van een energiecentrale aan de Eemshaven is opgenomen dat het energiebedrijf RWE beheers-maatregelen financiert in o.a. het Fochteloërveen om de extra belasting van N-depositie door de energiecentrale te mitigeren. Eén van de maatregelen is de verwijdering van berkenopslag o.a. om stikstof te verwijderen uit het systeem. In dit rapport wordt het onderzoek beschreven waarmee een schatting is gemaakt van de hoeveelheid biomassa en de hoeveelheid stikstof die wordt afgevoerd bij de verwijdering van berkenopslag van twee geselecteerde gebieden in het Fochteloërveen. De totaal berekende hoeveelheid stikstof in berkenopslag is geschat op 329 - 610 kg. Een grotere hoeveelheid stikstof kan worden afgevoerd als de berkenopslag in de zomer verwijderd wordt, als het blad nog aan de bomen zit.
  Commercial organic pelleting and priming treatments for sugar beet seed
  Halmer, P. ; Groot, S.P.C. ; Birnbaum, Y.E. ; Groeneveld, R.M.W. ; Swaay, N. - \ 2008
  suikerbieten - groei van zaailingen - zaadbehandeling - biologische landbouw - sugarbeet - seedling growth - seed treatment - organic farming
  Natuurlijke verjonging van grove den; handvatten voor bosbeheerders
  Oosterbaan, A. ; Wolf, R.J.A.M. - \ 2006
  Vakblad Natuur Bos Landschap 3 (2006)3. - ISSN 1572-7610 - p. 11 - 13.
  bosbouw - natuurlijke verjonging - zaadverspreiding - groei van zaailingen - forestry - natural regeneration - seed dispersal - seedling growth
  Grove den is de meest voorkomende boomsoort in Nederland. Bij het huidige beheer van bossen wordt veel gebruik gemaakt van natuurlijke verjonging. De grove den speelt daarin een sleutelrol. Dit artikel geeft uitleg over kieming, vestiging en groei, concurrentie en komt met aanbevelingen voor beheer
  Internationaal herkomstonderzoek beuk in Nederland
  Kranenborg, K.G. ; Vries, S.M.G. de - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 286) - 37
  fagus sylvatica - zaden - beplanten - groei van zaailingen - rassen (taxonomisch) - zaadbronnen - nederland - fagus sylvatica - seeds - planting - seedling growth - races - seed sources - netherlands
  Beuk is een belangrijke loofboomsoort voor het Nederlandse bos. Uitbreiding van het areaal vindt voornamelijk plaats door aanplant. In Nederland zijn onvoldoende zaadopstanden van beuk voor de levering van uitgangsmateriaal, daardoor wordt ook beukenzaad uit het buitenland gebruikt. In een van de eerste proeven in het Horsterwold in Flevoland worden 4 Nederlandse, 23 Duitse, 2 Deense, 1 Franse en 6 Turkse herkomsten getoetst. Uit dit onderzoek komt naar voren, dat vier Nederlandse herkomsten en zeven Duitse herkomsten over de gewenste goede eigenschappen beschikken: een goede groei, laat uitlopen in het voorjaar, een goede stamvorm en een hoog slagingspercentage. Deze herkomsten worden derhalve aanbevolen voor aanplant in Nederland.
  Opkomst Amelanchier lamarckii-zaad kan veel beter
  Derkx, R. - \ 1999
  De Boomkwekerij 12 (1999)49. - ISSN 0923-2443 - p. 16 - 17.
  amelanchier - groei van zaailingen - zaadkieming - bosbouw - zaden - stratificatie (zaden) - soortenproeven - proefvelden - amelanchier - seedling growth - seed germination - forestry - seeds - stratification - species trials - experimental plots
  Het Boomteeltpraktijkonderzoek in Boskoop onderzoekt of beheersing van de omstandigheden tijdens de warme en koude stratificatie de kieming kan verbeteren
  Can tree seedlings survive increased flood levels of rivers?
  Siebel, H.N. ; Wijk, M. van; Blom, C.W.P.M. - \ 1998
  Acta botanica neerlandica 47 (1998). - ISSN 0044-5983 - p. 219 - 230.
  bosbouw - bebossing - natuurlijke verjonging - plantensuccessie - groei van zaailingen - zaadkieming - oppervlakkige afvoer - overstromingen - forestry - afforestation - natural regeneration - plant succession - seedling growth - seed germination - runoff - floods
  Opheffen kiemrust van zaad van gewone esdoorn zonder stratificatiemedium : goede en gelijkmatige kieming na uitzaai mogelijk
  Derkx, M. - \ 1995
  De Boomkwekerij 8 (1995)50. - ISSN 0923-2443 - p. 20 - 21.
  droogte - bosbouw - kieming - vochtigheid - houtachtige planten als sierplanten - voorbehandeling - kiemrust - zaadkieming - groei van zaailingen - zaden - stratificatie (zaden) - vernalisatie - water - acer pseudoplatanus - drought - forestry - germination - humidity - ornamental woody plants - pretreatment - seed dormancy - seed germination - seedling growth - seeds - stratification - vernalization - water - acer pseudoplatanus
  Gecontroleerde 'stratificatie' en een optimale luchtvochtigheid van het zaad geven een regelmatige veldopkomst
  Gecontroleerde 'stratificatie' beukezaad slaat aan in de praktijk : goede opkomst en gelijkmatig gewas
  Derkx, M. - \ 1995
  De Boomkwekerij 8 (1995)49. - ISSN 0923-2443 - p. 28 - 29.
  droogte - bosbouw - kieming - vochtigheid - houtachtige planten als sierplanten - voorbehandeling - kiemrust - zaadkieming - groei van zaailingen - zaden - stratificatie (zaden) - vernalisatie - water - fagus - drought - forestry - germination - humidity - ornamental woody plants - pretreatment - seed dormancy - seed germination - seedling growth - seeds - stratification - vernalization - water - fagus
  Naast een gecontroleerde 'stratificatie' is het vochtgehalte van het zaad van invloed op een goede kieming
  Natuurlijke verjonging van grove den in de boswachterij Ommen
  Oosterbaan, A. ; Tempel, J. - \ 1995
  Bosbouwvoorlichting 34 (1995)6. - ISSN 0166-8986 - p. 63 - 64.
  bosbouw - natuurlijke verjonging - zaadkieming - groei van zaailingen - geslachtelijke voortplanting - bomen - pinus sylvestris - forestry - natural regeneration - seed germination - seedling growth - sexual reproduction - trees
  Onderzoek naar verjonging door natuurlijk bezaaiing. In de tabellen gegevens over het gemiddelde aantal zaden per vierkante meter en het gemiddelde gewicht, aantal, kieming en kiemingspercentage van het opgevangen grove dennenzaad
  Effects of aluminium and mineral nutrition on growth and chemical composition of hydroponically grown seedlings of five different forest tree species.
  Keltjens, W.G. ; Loenen, E. van - \ 1989
  Plant and Soil 119 (1989). - ISSN 0032-079X - p. 39 - 50.
  aluminium - bosbouw - hydrocultuur - voedingsfilmsysteem - voedingsstoffen - plantenvoeding - zaadkieming - groei van zaailingen - aluminium - forestry - hydroponics - nutrient film techniques - nutrients - plant nutrition - seed germination - seedling growth
  The ecosystem of the Yahudia Nature Reserve with emphasis on dynamics of germination and development of Quercus ithaburensis decne
  Kaplan, Y. - \ 1984
  Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): M.F. Moerzer Bruyns, co-promotor(en): G. Orshan. - S.l. : S.n. - 339
  biocenose - biogeochemie - kringlopen - ecosystemen - fagaceae - bosbouw - bossen - israël - nationale parken - natuurbescherming - natuurreservaten - plantenecologie - planten - savannebossen - zaadkieming - groei van zaailingen - bomen - vegetatie - quercus ithaburensis - biocoenosis - biogeochemistry - cycling - ecosystems - fagaceae - forestry - forests - israel - national parks - nature conservation - nature reserves - plant ecology - plants - savanna woodlands - seed germination - seedling growth - trees - vegetation - quercus ithaburensis
  6 main subjects connected with the ecology of the Yahudia Forest Reserve are discussed in this paper, following a general survey of the history of nature conservation in Israel against the background of the neighbouring countries. We have described the physical and historical background of the Yahudia Forest; the inventory of vertebrates; the inventory of vegetation, analysing composition and mapping; described and researched Quercus ithaburensis from various aspects, with emphasis on phenology, germination, establishment and survival, and have also described and researched fires and cattle grazing in the Reserve.

  The Yahudia Forest is a nature reserve situated in the central part of the Golan, north-east of Lake Tiberias. The reserve, which extends over some 6600 ha, is located mostly 0-300 m above sea level. Level in its greater part, the reserve is cleft by deep canyons of perennial streams. Its soil, mostly basaltic-montmorilonitic, overlies mother rock of cover basalt which erupted in the Upper Pliocene and the Pleistocene epochs. A few limestone exposures from the Neogene can be found in the southern part. The climate is mediterranean, with annual precipitation of about 500 m.

  In our survey of vertebrates we found 172 species. A more detailed survey was made of rodents and birds. As for mammals, our main interest was centred on wild boar, gazelles and rodents in context with their impact on vegetation in general and on Quercus ithaburensis in particular.

  The vegetation survey was analysed by the nodal ordination method, and vegetation units were established accordingly. The central vegetation unit is the Quercus ithaburensis formation whose principal alliance of associations is that of a Quercus ithaburensis park forest, with grasslands of Avena sterilis and Hordeum bulbosum occupying the greater part of the plane areas. The higher areas of the Quercus ithaburensis Park Forest contain a unit of Ziziphus lotus savannoid vegetation, which appears to be a secondary vegetation following deforestation. In the low-lying regions of the forest park we have a unit of Ziziphus spinachristii savannoid vegetation. On the steep declivities grows an alliance of Styrax officinalis and Ferula tingitana associations which creates a denser forest. The aquatic vegetation is represented by the Salix acmophylla-Nerium oleander formation, and on the limestone exposures we have the Salsola vermiculata - Salvia dominica formation.

  The phenology of Quercus ithaburensis has been researched and described, and the formation of cambial rings examined. It was found that normally me annual ring is formed, and that a direct connection exists between the quantity of annual precipitation and ring-width. On the basis of this connection and correlation between surface of sections and ages of trees, we drew up a diagram of distribution of tree ages which shows a high frequency of 40-60 years old trees and a low frequency of trees over 100 years old. On the basis of this diagram and historical evidence, we cam to the conclusion that most fellings of trees in the forest occurred in the periods of Circassian settlement during the latter half of the 19th Century and during the period of the First World War. The relatively high frequency of seedlings and mature trees, and the low frequency of middle-aged trees, led us to a deeper research of the subject of seedling germination, establishement and survival.

  We examined the fertility of Quercus ithaburensis trees and the extent of acorn consumption by animals, and found great variability in acorn production, though the average yield per tree was 800 acorns. The greater part of the acorns are consumed by wild boar, and the smaller part by cattle and rodents. Acorns have a high germination potential, but lose it within a few days of having been exposed to dry weather conditions.

  Over a period of 5 years observations were made of natural, hand-sown and transplanted seedlings under different grazing regimes (without wild boar or cattle; with wild boar and without cattle; with wild boar and cattle), and in different habitats connected with cairns on which grow most of the trees in the forest (top of cairn; slope of cairn; slope of cairn within tree's shade zone; bottom of cairn; open space outside cairn).

  We found that there was more germination in open habitats, though only in the absence of wild boar. Where wild boar are present cairns have the advantage because not only are they more difficult of access to wild boar but desiccation of acorns is avoided there.

  The positive reactions to irrigation and weeding have proved that water and competition are limiting factors in seedling establishment. It was found that acorns survive better in cairns where they are shielded from desiccation, competition with grasses, and to a relative extent also from fires. Satisfactory establishment was found under cattle-grazing regimes, where seedlings have less competition with herbaceous vegetation and fact lower fire frequency and intensity.

  An analysis was made of the fire incidents in the Yahudia Forest - all of which man-made. In the southern part of the reserve which contains military training areas, a high frequency of fires was recorded in May. Here, a small number of fires consume large areas. In the northern part, which is under grazing, more fires occur although they are of lower intensity and consume smaller areas, and frequency is highest in June-July. A fire-frequency map was drawn up, enabling forecasts to be made of fire-prone areas, and accordingly a policy of fire-break spraying and control was recommended. It was found that notwithstanding the relative fire resistance of the adult tree, the impact of fire on seedlings and acorns is of tremendous significance for the forest's existence.

  Cattle-grazing in the reserve has been examined with regard to its effects on herbaceous vegetation and on Quercus ithaburensis. A quantitative analysis of forage composition and cattle behaviour m pasture was made. It was found that only heavy grazing affects the composition of herbaceous vegetation and causes a relative rise in the growth of ruderal species. Quercus ithaburensis was found to form an important component of the cattle's diet, with leaves being consumed in summer, and acorns in winter. The quantity and nutritional value of acorns consumed made them a factor that should be taken into account in pasture planning.

  A theoretical model describing the processes of germination, establishment and survival of Quercus ithaburensis has been brought, as have the various factors affecting the two main inhibition periods in the life of the seedling The main factors were found to be fire, water regime, and competition with grasses and adult trees, whereas rodents and wild boar have positive as well as negative effects, particularly during the germination period.

  We have recommended that reserve management be based on programmed cattlegrazing of about 1200 mother cows in the northern part of the reserve, and on a fire-prevention regime with emphasis on the self-same area.

  We have worked out a policy of regulating visitor intensity in accordance with the vulnerabilities of the various reserve areas, based on strict zones in the cental part of the reserve; zones for walking tours, and intensive development zones. Recommendation has been made to concentrate wildlife and reintroduce wild animal species that existed in the region in the past into the central area of the reserve's southern part, and to afford the public limited access to this area.

  As far as vegetation is concerned, no intervention appears to be necessary, with the exception of afforestation of Quercus ithaburensis and Pistacia atlantica in the high-lying, unforested parts, and to extend such afforestation also to regions outside the reserve that were covered with forest in the past. A technique for planting Quercus ithaburensis trees has been recommended.

  In this paper, we have dealt with the processes and main problems of the reserve, with a view to gaining tools for its management and with the intention that it my also serve as a model for researches in other nature reserves in Israel and comparable areas elsewhere. We are aware that there is still much room for research and accomplishment in spheres which have not found expression in this paper.

  Een vergelijkend onderzoek naar de kieming en vestiging van twee oecotypen van zwarte els (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)
  Verweij, J.A. - \ 1983
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 354) - 76
  bosbouw - bomen - groei van zaailingen - zaadkieming - nitrificatie - denitrificatie - bacteriën - alnus glutinosa - forestry - trees - seedling growth - seed germination - nitrification - denitrification - bacteria
  Kiemoecologie houtige gewassen uit drooglandbos en kapoeweri
  Lambermont, E. - \ 1973
  Wageningen : [s.n.] (Celos rapporten no. 85)
  bosbouw - zaadkieming - groei van zaailingen - suriname - forestry - seed germination - seedling growth - suriname
  Groei en mortaliteit der waardehoutsoorten in geexploiteerd en natuurlijk verjongd drooglandbos; Successie in ontbost terrein; Kiemoecologie der houtige gewassen in drooglandbos en Kapoeweri
  Gieteling, C.J. - \ 1970
  Paramaribo : [s.n.] (Celos rapporten no. 38) - 48
  milieufactoren - bosbouw - bosbouwkundige handelingen - groei - periodiciteit - plantensuccessie - secundaire bossen - zaadkieming - groei van zaailingen - houtteelt - suriname - vegetatie - environmental factors - forestry - forestry practices - growth - periodicity - plant succession - secondary forests - seed germination - seedling growth - silviculture - suriname - vegetation
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.